Přesměrování volání (podniková hlasová služba)

Poznámka :  Přesměrování volání a funkce hlasové pošty jsou dostupné pouze v organizaci, která má nakonfigurovánu jejich podporu. Pokud si nejste jisti, které funkce aplikace Office Communicator 2007 jsou povolené, obraťte se na správce systému.

Pomocí Funkcí přesměrování volání aplikace Office Communicator můžete přesměrovat volání na hlasovou poštu, na jiné číslo nebo na jiný kontakt. Funkce přesměrování volání jsou obzvláště užitečné při cestování nebo při práci z domova, protože lze volání přesměrovat tam, kde se právě nacházíte. Pokud nejste v kanceláři, mohou být volání automaticky přesměrována ke spolupracovníkovi, a vy tak o ně nepřijdete.

Je-li přesměrování volání zapnuto, všechna příchozí volání jsou automaticky přesměrována na vybrané místo. Příchozí volání nevyzvánějí ani se nezobrazuje jejich upozornění na obrazovce.

Co chcete provést?

Přesměrování volání na hlasovou poštu

Přesměrování volání na stávající číslo

Přesměrování volání na nové číslo

Přesměrování volání na kontakt

Přesměrování volání na hlasovou poštu

  • V hlavním okně aplikace Office Communicator klepněte na tlačítko Přesměrování volání, přejděte na možnost Přesměrovat volání na a potom klepněte na možnost Hlasová pošta.

Položky hlasové pošty se zobrazí v aplikaci Office Outlook na dvou místech: ve složce Doručená pošta a v položce Hledat složky pod názvem Hlasová pošta.

Začátek stránky

Přesměrování volání na stávající číslo

  • V hlavním okně aplikace Office Communicator klepněte na tlačítko Přesměrování volání, přejděte na možnost Přesměrovat volání na a potom vyberte číslo.

Čísla zobrazená v nabídce Přesměrovat volání na jsou založena na telefonních číslech, která jste nakonfigurovali na kartě Telefony v dialogovém okně Možnosti aplikace Communicator. Další informace naleznete v tématu Nastavení možností telefonu.

Začátek stránky

Přesměrování volání na nové číslo

  1. V hlavním okně aplikace Office Communicator klepněte na tlačítko Přesměrování volání, přejděte na možnost Přesměrování volání na a potom klepněte na možnost Nové číslo.

  2. Do pole Telefonní číslo zadejte telefonní číslo pro přesměrování volání. Pokyny týkající se formátu při zadávání nového čísla najdete v tématu Úprava telefonního čísla.

Začátek stránky

Přesměrování volání na kontakt

  1. V hlavním okně aplikace Office Communicator klepněte na tlačítko Přesměrování volání, přejděte na možnost Přesměrování volání na a potom klepněte na možnost Kontakt.

  2. V dialogovém okně Vybrat kontakt poklepejte na kontakt ze seznamu kontaktů nebo do pole hledání zadejte jméno uživatele nebo e-mailovou adresu. Poté ve výsledcích hledání klepněte na požadovaný kontakt.

  3. Klepněte na tlačítko OK.

Důležité :  Možnosti Přesměrovat volání uživateli a Současně vytočit další číslo se vzájemně vylučují. Pokud aplikaci Communicator nastavíte na přesměrovávání volání, předchozí nastavení možnosti Současně vytočit další číslo nebudou již používány. Pokud aplikaci Communicator nastavíte tak, aby současně vytáčela další číslo, veškerá stávající nastavení možnosti Přesměrovat volání uživateli budou zrušena.

Poznámka :  Přesměrujete-li volání na kontakt, který používá aplikaci Office Communicator 2005, tento kontakt, který přijímá přesměrovaný hovor, neuvidí v okně volání jméno volajícího, ale vaše jméno.

Začátek stránky

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×