Přepínače příkazového řádku pro aplikaci InfoPath

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

V tomto článku se dozvíte, jak můžete přizpůsobit tak, aby aplikace Microsoft Office InfoPath spustí přidáním spuštění příkazu přepínače a parametry. Můžete také tyto přepínače a parametry pomocí příkazu při spuštění v dávkový soubor nebo příkazového řádku.

Poznámka: Přepínače příkazového řádku se taky bývá označovaný parametry příkazového řádku nebo parametry příkazového řádku.

Můžete třeba použít tyto přepínače a parametry využití šablony zadaný formulář aplikace InfoPath, spuštění aplikace InfoPath s zadané šabloně, která přijímá vstupní parametry nebo vymazání mezipaměti všechny šablony formuláře. Pokud chcete použít přepínače a parametry přidružené najednou, můžete zadat příkaz v dialogovém okně Spustit zadejte (tlačítkoStart ) v systému Microsoft Windows. Pokud chcete používat stejný přepínače a parametry při každém spuštění aplikace InfoPath, ale můžete vytvořit zástupce na ploše k tomuto účelu.

V tomto článku

Jednorázové použití přepínače jeho přidáním do příkazu Spustit

Příprava opakovaně použitelného přepínače vytvořením zástupce na ploše

Dostupné přepínače a parametry

Jednorázové použití přepínače jeho přidáním do příkazu Spustit

K provedení tohoto postupu je nutné nejprve ověřit umístění souboru InfoPath.exe ve vašem počítači. Pokud jste při instalaci aplikace InfoPath potvrdili výchozí umístění složky, je nejspíš umístěný na C:\Program Files\Microsoft Office\Office 12\ InfoPath.exe soubor. Pokud soubor InfoPath.exe na uvedeném místě nenachází, vyhledejte jej a poznamenejte si úplnou cestu.

 1. V Microsoft Windows klikněte na tlačítko Start a potom na Spustit.

 2. V dialogovém okně Spustit zadejte uvozovky úplnou cestu k souboru InfoPath.exe (včetně názvu souboru) a potom uvozovky.

 3. Za uvozovky zadejte mezeru následovaný přepínače a parametry, které chcete použít. Můžete třeba zadat: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn/InputParameters oddělení = 10 & organizace = 325.

  Poznámka: Přepínače a parametry nejsou malá a velká písmena. Například /A je stejná jako znak a. Nezapomeňte vložit jednu mezeru před přepínač a jednu mezeru před každý parametr. Pokud parametr obsahuje mezery a parametr dvojitých uvozovek.

Při příštím spuštění aplikace InfoPath, program předchozí výchozí nastavení při spuštění vrátí. Vlastní nastavení spuštění zpřístupnit pro opakované použití, najdete v další části.

Začátek stránky

Příprava opakovaně použitelného přepínače vytvořením zástupce na ploše

Vlastní nastavení spuštění zpřístupnit pro opakované použití, můžete je uložit na vaší ploše jako zástupce na ploše. K provedení tohoto postupu je nutné nejprve ověřit umístění souboru InfoPath.exe ve vašem počítači. Pokud jste při instalaci aplikace InfoPath potvrdili výchozí umístění složky, soubor InfoPath.exe pravděpodobně c:\. C:\Program Files\Microsoft Office\Office 12\. Pokud soubor InfoPath.exe na uvedeném místě nenachází, vyhledejte jej a poznamenejte si úplnou cestu.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na plochu Windows, v místní nabídce přejděte na Nový a klikněte na Zástupce.

 2. V průvodci vytvořit zástupce do pole zadejte umístění položky zadejte uvozovky úplnou cestu k souboru InfoPath.exe (včetně názvu souboru) a potom uvozovky.

 3. Za uvozovky zadejte mezeru následovaný přepínače a parametry, které chcete použít. Můžete třeba zadat: "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn/InputParameters oddělení = 10 & organizace = 325.

  Poznámka: Přepínače a parametry nejsou malá a velká písmena. Například /A je stejná jako znak a. Nezapomeňte vložit jednu mezeru před přepínač a jednu mezeru před každý parametr. Pokud parametr obsahuje mezery a parametr dvojitých uvozovek.

 4. Klikněte na tlačítko Další.

 5. Do pole zadejte název tohoto zástupce napište název zástupce a potom klikněte na Dokončit. Průvodce vytvoří zástupce a umístí jej na plochu.

Je možné vytvořit různé zástupce, z nichž každý bude při spuštění aplikace používat odlišné přepínače a parametry.

Začátek stránky

Dostupné přepínače a parametry

V následující tabulce jsou uvedeny všechny přepínače a parametry, které jsou dostupné v aplikaci InfoPath.

Přepínačem a parametrem

Popis

Formulář

Otevře zadaný formulář tak, aby je mohli vyplňovat. Název formuláře, může být název souboru, úplnou cestu a název nebo název zdroje název URN (Uniform).

Příklad    Pokud chcete spustit aplikaci InfoPath a otevřete formulář MůjFormulář.XML, zadejte tento příkaz:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" "C:\New Forms\MyForm.xml"

Šablona formuláře

Otevře nový formulář, založené na šabloně zadaný formulář tak, aby je mohli vyplňovat. Název formuláře, může být název souboru, úplnou cestu a název nebo název URN.

Příklad    Pokud chcete spustit aplikaci InfoPath a otevřel formulář nové založené na šabloně formuláře ŠablonaSestavaVýdajů.xsn, zadejte tento příkaz:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" ŠablonaSestavaVýdajů.xsn

formulář šablony/InputParameters parametr1 = hodnota & param2 = hodnotu & parametr3 = hodnota

Otevře nový formulář, založené na šabloně formuláře publikovaných do sdíleného umístění a předá parametry do formuláře. Šablona formuláře musí obsahovat spravovaný kód nebo skript zpracuje parametrů v možnost/InputParameters . Název šablony formuláře může být název souboru, úplnou cestu a název nebo název URN.

Seznam parametrů po InfoPath.exe začíná mezeru a potom následuje název parametru, rovnítko (=) a hodnota parametru. Každý parametr odděleni ampersand (&). Nepoužívejte mezery mezi otazník a každý parametr.

Název parametru bez hodnoty předané jako parametr s hodnotou null a ignorovat hodnotu bez odpovídající název parametru.

Další informace o zpracování vstupních parametrů najdete v článku InfoPath vývojáři.

Příklad    Představte si, že máte šablony formuláře, ŠablonaSestavaVýdajů.xsn, s skript, který můžete zpracovat dva vstupní parametry s názvem oddělení a organizaci. Šablona formuláře byl publikován do sdílené síťové složky s názvem NovéFormuláře na serveru s názvem sestavy. Pokud chcete spustit aplikaci InfoPath a otevřete nové šablony formuláře s parametrem oddělení, která se shoduje s 10 a parametrem organizace, která se shoduje s 325, zadejte tento příkaz:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" \\Reports\NewForms\ExpenseReportTemplate.xsn /InputParameters?department = 10 & organizace = 325

Formulář formuláře/InputParameters? parametr1 = hodnota & param2 = hodnotu & parametr3 = hodnota

Otevře nový formulář založené na šabloně formuláře, který je publikován na serveru Windows SharePoint Services 3.0 nebo Microsoft Office SharePoint Server 2007 a předá parametry do formuláře. Šablona formuláře musí obsahovat spravovaný kód nebo skript zpracuje parametrů v možnost/InputParameters . Název šablony formuláře může být název souboru, úplnou cestu a název nebo název URN.

Seznam parametrů začíná otazník (?) a za ním uveďte název parametru, rovnítko (=) a hodnotu parametru. Každý parametr odděleni ampersand (&). Nepoužívejte mezery mezi otazník po přepnutí/InputParameter a každý parametr.

Název parametru bez hodnoty předané jako parametr s hodnotou null a ignorovat hodnotu bez odpovídající název parametru.

Další informace o vytváření spravovaného kódu vstupních parametrů najdete v článku InfoPath vývojáři.

Příklad    Představte si, že máte šablony formuláře, ŠablonaSestavaVýdajů.xsn, s spravovaný kód, který můžete zpracovat dva vstupní parametry s názvem oddělení a organizaci. Šablona formuláře byl publikován na server s Windows SharePoint Services 3.0 s URL http://fabrikam. Pokud chcete spustit aplikaci InfoPath a otevřete nové šablony formuláře s parametrem oddělení, která se shoduje s 10 a parametrem organizace, která se shoduje s 325, zadejte tento příkaz:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" http://fabrikam/ŠablonaSestavaVýdajů.xsn /InputParameters?department = 10 & organizace = 325

nový formulář/defaultsavelocation < URL >

Možnost / nové otevře existující formulář a defaultsavelocation nastaví cestu pro dialogovým oknem Uložit jako na zadaný Locator URL (Uniform Resource). Adresa URL se zobrazí v dialogovém okně Uložit jako poprvé, který je uložený na formulář.

Příklad    Spuštění aplikace InfoPath, otevřete formulář MůjFormulář.XML a nastavit cestu, kterou můžou uživatel ukládat formuláři C:\MyForms, zadejte tento příkaz:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" / nové MůjFormulář.xml/defaultsavelocation C:\MyForms

formulář/šablony defaultsavelocation < URL >

Otevře nový formulář založené na šabloně formuláře a nastaví cesty pro dialogové okno Uložit jako na zadané adrese URL. Adresa URL se zobrazí v dialogovém okně Uložit jako poprvé, který je uložený na formulář.

Příklad    Spustit aplikaci InfoPath, otevřít nový formulář založené na šabloně formuláře ŠablonaSestavaVýdajů.xsn a pak nastavte cestu místo, kam chcete uživateli uložení formuláře do knihovny dokumentů Windows SharePoint Serviceshttp://fabrikam/sites/Reports, zadejte tento příkaz:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\ExpenseReportTemplate.xsn" / defaultsavelocation http://fabrikam/servery/sestavy

/ Agregovat "form1 | form2 | form3" "šablony formuláře"

Sloučí formuláře do nový formulář, který je založený na této šabloně. Formuláře musí být odděleny znak svislé čáry (|) a všem formulářům musejí být uzavřeny do uvozovek (").

Příklad    Představte si, že chcete sloučit formuláře Můjformulář1.XML a Můjformulář2.XML nový formulář, který je založený na šabloně formuláře ŠablonaSestavaVýdajů.xsn. Nové šablony formuláře uložený v počítači ve složce formuláře. Pokud chcete spustit aplikaci InfoPath a sloučení dvou existujícího formuláře, zadejte tento příkaz:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" / aggregate "MůjFormulář1.xml|" C:\Forms\ExpenseReportTemplate.xsn Můjformulář2.xml"

Šablona formuláře/Design

Zadanou šablonu formuláře se otevře v režimu návrhu. Pokud je zadána žádná šablona formuláře aplikace InfoPath spustí v režimu návrhu bez šablony formuláře.

Příklad    Spuštění aplikace InfoPath v režimu návrhu pomocí šablony formuláře ŠablonaSestavaVýdajů.xsn, zadejte tento příkaz:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" / design ŠablonaSestavaVýdajů.xsn

/ návrh/ReadOnly šablony formuláře

Zadanou šablonu formuláře se otevře v režimu návrhu. Provádět změny do šablony formuláře, ale je nutné uložit jinam než tam, kde jste otevřeli šablony formuláře na šablonu formuláře.

Tip: Tato možnost umožňuje otevírat a upravovat existující šablony formuláře, který byl publikován. Tento přepínač může pomoci zabránit omylem přepsat šablony formuláře v umístění pro publikování vyžadováním k uložení šablony formuláře do jiného umístění. Uložení šablony formuláře v umístění pro publikování neinstaluje pomocí Publishing Wizard přepíšete publikované šablony formuláře, uživatelé nejspíš nebudou moct vytvoření nového formuláře nebo úprava existujícího formuláře založené na této šabloně. Po uložení šablony formuláře do jiného umístění a potom upravit šablonu formuláře, můžete publikovat a přepsat šablony formuláře v umístění pro publikování Publishing Wizard.

Příklad    Spuštění aplikace InfoPath v režimu návrhu pomocí šablony formuláře ŠablonaSestavaVýdajů.xsn a zajistit, že nepřepíše šablony formuláře v původním umístění, zadejte tento příkaz:

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" / design ŠablonaSestavaVýdajů.xsn/readonly

/embedding

Spustí aplikaci InfoPath bez zobrazení okna Aplikace Microsoft Office InfoPath. Vývojáři tuto možnost použijte, když testování vlastní aplikace s aplikací InfoPath.

Příklad    K tomuto účelu zadejte tento příkaz:

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe"/ vkládání

/ Cache ClearAll

Spustí aplikaci InfoPath a vymazání mezipaměti do formuláře, který šablony ukládají v počítači. Tato možnost slouží k odebrání nepoužívaných šablon formulářů z počítače vašich uživatelů a zvětšení místa na disku k dispozici. Tuto možnost, můžete použít existující formulář nebo nový formulář, který je založený na šabloně formuláře.

Příklad    Chcete-li spustit aplikaci InfoPath, otevřete formulář MůjFormulář.XML a potom vymazat mezipaměť všechny šablony formulářů, zadejte následující

"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\InfoPath.exe" / MůjFormulář.XML Cache ClearAll


Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor! Pravděpodobně bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů podpory Office.

×