Přepínání mezi uživatelským rozhraním klienta Skypu pro firmy a klienta Lyncu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pro organizace, které používají Online Skype pro firmy, můžete pomocí vzdáleného PowerShellu v Office 365 povolit svým uživatelům Skypu pro firmy používat uživatelské rozhraní klienta Skypu pro firmy nebo klienta Skypu pro firmy (Lyncu). Ve výchozím nastavení používají uživatelé uživatelské rozhraní klienta Skypu pro firmy. Pokud chcete raději používat uživatelské rozhraní klienta Lyncu, můžete podle kroků uvedených dál v tomto tématu upravit nastavení chování pro první spuštění klienta tak, aby se zobrazilo uživatelské rozhraní Lyncu.

Poznámka : V klientských verzích Skypu pro firmy 2016 není možnost použít klientské prostředí Lyncu 2013. Než se pokusíte klientské prostředí nakonfigurovat na používání klienta Lyncu 2013, zkontrolujte v klientské verzi, jestli nezačíná číslem 16. Příklad: 16.x.x.x.

Tip : Pokud chcete uživatelské rozhraní snadno přepínat a nechcete nic nastavovat ručně, najděte si na webu Microsoft Download Center skript PowerShellu, který vám to usnadní.

Přepnutí uživatelského rozhraní Skypu pro firmy pro uživatele

Modul Windows PowerShell pro Online Skype pro firmy umožňuje vytvářet vzdálené relace Windows PowerShellu, které se připojují k Online Skypu pro firmy. Tento modul, který je podporovaný jenom na 64bitových počítačích, se dá stáhnout z webu Microsoft Download Center na stránce Modul Windows PowerShell modul pro Online Skype pro firmy. Další informace najdete v tématu Konfigurace správy Online Skypu pro firmy na počítači.

Důležité : Nastavení globálních zásad (Global) pro přepnutí uživatelského rozhraní se neuplatní na uživatele, který už má nastavenou vlastní zásadu. Abyste mohli změnit uživatelské rozhraní, budete muset pro každého uživatele, který má nastavenou vlastní zásadu, zadat tento příkaz:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI -Identity <username>

Upozornění : Zásada ClientPolicyEnableSkypeUI nahradí existující nastavení vlastní zásady pro uživatele.

Pokud chcete povolit, že všichni uživatelé ve vaší organizaci můžou používat klienta Skypu pro firmy, otevřete vzdálený PowerShell a zadejte tento příkaz:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Pokud zásadu nastavíte správně, zobrazí se vám tyto informace:

Prostředí PowerShell: SkypeUIEnabled

Pokud chcete povolit, že všichni uživatelé ve vaší organizaci můžou používat klienta Skypu pro firmy (Lyncu), otevřete vzdálený PowerShell a zadejte tento příkaz:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Pokud zásadu nastavíte správně, zobrazí se vám tyto informace:

Prostředí PowerShell: SkypeUIDisabled

Pokud chcete povolit používání klienta Skypu pro firmy pro jednoho uživatele ve vaší organizaci, otevřete vzdálený PowerShell a zadejte tento příkaz:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI -Identity <username>

Pokud zásadu nastavíte správně, zobrazí se vám tyto informace:

Online Skype pro firmy – povolení uživatelského rozhraní

Pokud chcete povolit používání klienta Skypu pro firmy (Lyncu) pro jednoho uživatele ve vaší organizaci, otevřete vzdálený PowerShell a zadejte tento příkaz:

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI -Identity <username>

Pokud zásadu nastavíte správně, zobrazí se vám tyto informace:

Online Skype pro firmy – uživatelské rozhraní zakázané

Pokud chcete povolit používání klienta Skypu pro firmy pro víc uživatelů ve vaší organizaci, otevřete vzdálený PowerShell a zadejte tento příkaz:

$users = @("sip:bob@contoso.com","sip:fred@contoso.com")
$users | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Pokud chcete povolit používání klienta Skypu pro firmy (Lyncu) pro víc uživatelů ve vaší organizaci, otevřete vzdálený PowerShell a zadejte tento příkaz:

$users = @("sip:bob@contoso.com","sip:fred@contoso.com")
$users | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Pokud chcete povolit používání klienta Skypu pro firmy pro skupinu uživatelů ve vaší organizaci, otevřete vzdálený PowerShell a zadejte tento příkaz:

Get-CsOnlineUser -Filter {Department -eq “Sales”} | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Pokud chcete povolit používání klienta Skypu pro firmy (Lyncu) pro skupinu uživatelů ve vaší organizaci, otevřete vzdálený PowerShell a zadejte tento příkaz:

Get-CsOnlineUser -Filter {Department -eq “Sales”} | Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Poznámky : Uživatelské jméno je název účtu uživatele, ke kterému se má zásada přiřadit. Název účtu uživatele je možné zadat v jednom z těchto formátů:

 • Adresa SIP uživatele

 • Hlavní název uživatele (UPN)

 • Doména\uživatelské jméno uživatele

 • Zobrazované jméno Active Directory uživatele

Správa Lyncu Online přes Windows PowerShell

Nastavení zásad Online Skypu pro firmy

V této tabulce vidíte, jaké uživatelské rozhraní se uživateli zobrazí, když se pro něj poprvé použije daná zásada:

Nastavení zásad správcem

Zobrazené uživatelské rozhraní

Není nastavená zásada.

Uživatel bude dál používat uživatelské rozhraní klienta Skypu pro firmy.

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Uživatel bude dál používat uživatelské rozhraní klienta Skypu pro firmy.

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Uživateli se zobrazí výzva, aby přepnul do uživatelského rozhraní klienta Skypu pro firmy (Lyncu). Později ho může přepnout zpátky.

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI -Identity <username>

Uživatel bude používat uživatelské rozhraní klienta Skypu pro firmy.

Grant-CsClientPolicy-PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI -Identity <username>

Uživateli se zobrazí výzva, aby přepnul do uživatelského rozhraní klienta Skypu pro firmy (Lyncu). Správce může nastavení v budoucnosti změnit, pokud bude chtít uživatele přepnout na uživatelské rozhraní Skypu pro firmy.

V této tabulce vidíte, jaké uživatelské rozhraní se uživateli zobrazí, když se zásada změní:

Nastavení zásad správcem

Uživatelské rozhraní Skypu pro firmy (Lyncu)

Uživatelské rozhraní Skypu pro firmy

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyEnableSkypeUI

Uživateli se zobrazí výzva, aby přepnul do uživatelského rozhraní klienta Skypu pro firmy.

Uživatel bude dál používat uživatelské rozhraní klienta Skypu pro firmy.

Grant-CsClientPolicy -PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI

Uživatel bude dál používat rozhraní Skypu pro firmy (Lyncu).

Uživateli se zobrazí výzva, aby přepnul do uživatelského rozhraní klienta Skypu pro firmy (Lyncu).

Není nastavená zásada.

Pokud není zásada nastavená, uživatelé uživatelské rozhraní klienta Skypu pro firmy (Lyncu) nikdy neuvidí. Vždycky budou využívat uživatelské rozhraní klienta Skypu pro firmy.

Uživatel bude dál používat uživatelské rozhraní klienta Skypu pro firmy.

Tato tabulka uvádí všechny dostupné vlastní Online zásady. Jsou vytvořené nové zásady, které správcům nabízí flexibilitu pro zachovávání starých vlastních zásad při přepínání mezi příznaky EnableSkypeUI. Pomocí rutin uvedených výše udělte jednu ze zásad níže svým uživatelům.

Název zásady

EnableSkypeUI

ClientPolicyDefaultPhoto

ClientPolicyDefaultPhotoDisableSkypeUI

False

ClientPolicyNoIMURL

ClientPolicyNoIMURLDisableSkypeUI

False

ClientPolicyNoIMURLPhoto

ClientPolicyNoIMURLPhotoDisableSkypeUI

False

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingI

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingDisableSkypeUI

False

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURL

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURLDisableSkypeUI

False

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURLPhoto

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingNoIMURLPhotoDisableSkypeUI

False

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingPhoto

ClientPolicyNoSaveIMNoArchivingPhotoDisableSkypeUI

False

Tato témata vám pomůžou začít používat Windows PowerShell:

Chování klientů při prvním spuštění

Výchozí nastavení je takové, že když uživatelé spustí Skype pro firmy poprvé, vždycky uvidí uživatelské rozhraní Skypu pro firmy – i když jste vybrali uživatelské prostředí klienta Lyncu nastavením zásad klienta na uživatelské rozhraní klienta Lyncu (Grant-CsClientPolicy –PolicyName ClientPolicyDisableSkypeUI), jak jsme si ukázali výše. Po několika minutách se uživatelům zobrazí výzva, aby přepnuli do režimu Lyncu.

Pokud chcete, aby se v případě, že uživatelé poprvé spustí klienta Skypu pro firmy, zobrazilo uživatelské rozhraní Lyncu, udělejte před tím, než se klient po aktualizaci poprvé spustí, tyto kroky:

 1. Postupujte podle kroků uvedených dříve v tomto tématu a potvrďte, že je zásada klienta nastavená tak, aby bylo zakázané uživatelské rozhraní Skypu pro firmy.

 2. Aktualizujte na počítači uživatele systémový registr. Měli byste to udělat před tím, než uživatelé poprvé spustí klienta Skypu pro firmy, a měli byste to udělat jenom jednou. Informace o tom, jak vytvořit objekt zásad skupiny, aby se aktualizoval registr na počítači připojeném do domény, najdete v další části tématu.

  V klíči [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Lync]    vytvořte novou binární hodnotu.

  Název hodnoty musí být EnableSkypeUI    a údaj hodnoty musí být nastavený na 00 00 00 00   .

  Klíč by měl vypadat takto:

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Lync]

  "CanSharePptInCollab"=dword:00000001

  "CanShareOneNoteInCollab"=dword:00000001

  "CanAppShareInCollab"=dword:00000001

  "EnableSkypeUI"=hex:00,00,00,00

Když teď uživatelé poprvé spustí klienta Skype pro firmy, zobrazí se jim uživatelské rozhraní Lyncu.

Nastavení, jestli se má zobrazit výukový kurz úvodní obrazovky

Když uživatelé otevřou klienta Skype pro firmy, výchozí chování je takové, že se zobrazí úvodní obrazovka, která zahrnuje 7 nejžádanějších rychlých tipů. Můžete vypnout zobrazování úvodní obrazovky, ale přesto uživatelům umožnit přístup k tomuto kurzu. Uděláte to tak, že na klientském počítači přidáte následující hodnotu registru:

V klíči [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Lync]    vytvořte novou hodnotu Hodnota DWORD (32bitová)   . Název hodnoty    musí být IsBasicTutorialSeenByUser    a údaj hodnoty    musí být nastavený na 1   .

Klíč by měl vypadat takto:

"IsBasicTutorialSeenByUser"=dword:00000001

Vypnutí výukového kurzu pro klienta

Pokud nechcete, aby měli uživatelé ke kurzu přístup, můžete ho vypnout pomocí následující hodnoty registru:

V klíči [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Lync]    vytvořte novou hodnotu Hodnota DWORD (32bitová)   . Název hodnoty    musí být TutorialFeatureEnabled    a údaj hodnoty    musí být nastavený na 0   .

"TutorialFeatureEnabled"=dword:00000000

Kurz můžete zase zapnout tak, že údaj hodnoty    nastavíte na 1   .

Vytvoření objektu zásad skupiny pro úpravu registru na počítači připojeném do domény

Registr byste měli aktualizovat (aby se při prvním spuštění klienta Skypu pro firmy zobrazilo uživatelské rozhraní klienta Lyncu) jenom jednou. Pokud k aktualizaci registru použijete objekt zásad skupiny, musíte definováním objektu vytvořit novou hodnotu, ne aktualizovat stávající údaj hodnoty. Když se použije objekt zásad skupiny a nová hodnota neexistuje, objekt ji vytvoří a nastaví údaj hodnoty na 0.

Následující postup popisuje, jak upravit registr tak, aby se při prvním spuštění aplikace Skype pro firmy uživatelem zobrazilo uživatelské rozhraní klienta Lync. Pomocí tohoto postupu taky můžete aktualizací registru zakázat výukový kurz úvodní obrazovky, jak jsme si popsali výše.

Vytvoření objektu zásad skupiny
 1. Spusťte konzolu Správa zásad skupiny.

  Informace o tom, jak používat konzolu Správa zásad skupiny, najdete v tématu Konzola pro správu zásad skupiny.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na uzel Objekty zásad skupiny a v nabídce vyberte Nový.

 3. V dialogovém okně Nový objekt zásad skupiny zadejte název objektu zásad skupiny, například NastavitVýchozíUILyncu, a pak klikněte na OK.

 4. Klikněte na nový objekt zásad skupiny, který jste právě vytvořili, pravým tlačítkem myši a potom z nabídky vyberte Upravit.

 5. V Editoru správy zásad skupiny rozbalte položky Konfigurace uživatele, Předvolby a Nastavení systému Windows a pak vyberte uzel Registr.

 6. Klikněte na uzel Registr pravým tlačítkem myši a pak vyberte Nový > Položka registru.

 7. V dialogovém okně Nové vlastnosti registru aktualizujte tyto položky:

  Pole

  Hodnota, která se má vybrat nebo zadat

  Akce

  Vytvoření

  Podregistr

  HKEY_CURRENT_USER

  Cesta ke klíči

  Software\Microsoft\Office\Lync

  Název hodnoty

  EnableSkypeUI

  Typ hodnoty

  REG_BINARY

  Údaj hodnoty

  00000000

 8. Kliknutím na OK uložte změny, které jste udělali, a pak objekt zásad skupiny zavřete.

Pak budete muset objekt zásad skupiny, který jste vytvořili, propojit se skupinou uživatelů, které chcete zásadu přiřadit, například s organizační jednotkou.

Použití objektu zásad skupiny pro přiřazení zásady
 1. V konzole Správa zásad skupiny klikněte pravým tlačítkem myši na organizační jednotku, které chcete přiřadit zásadu, a pak vyberte Propojit existující objekt zásad skupiny.

 2. V dialogovém okně Vybrat objekt zásad skupiny vyberte objekt zásad skupiny, který jste vytvořili, a vyberte OK.

 3. Na počítači cílového uživatele otevřete příkazový řádek a zadejte tento příkaz:

  gpupdate /target:user   

  V době, kdy se objekt zásad skupiny aplikuje, se zobrazuje zpráva o tom, že probíhá aktualizace zásad. Po dokončení aktualizace se zobrazí zpráva o tom, že se aktualizace zásad uživatele úspěšně dokončila.

 4. Na příkazovém řádku zadejte tento příkaz:

  gpresult /r   

  Měla by se vám zobrazit zpráva o tom, že se objekty zásad skupiny přiřadily, a dole by se pak měl zobrazit název objektu zásad skupiny, který jste vytvořili.

Můžete taky v registru ověřit, že objekt zásad skupiny úspěšně aktualizoval registr na počítači uživatele. Otevřete Editor registru a přejděte ke klíči [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Lync]   . Pokud objekt zásad skupiny registr úspěšně aktualizoval, zobrazí se hodnota s názvem EnableSkypeUI s hodnotou 0.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×