Přenos souborů

S aplikací Office Communicator 2007 je odeslání souboru velmi snadné. Stačí soubor přetáhnout na jméno kontaktu v Seznamu kontaktů.

Co chcete provést?

Odeslání souborů

Přijetí souborů

Výběr složky pro uložení přijatých souborů

Nalezení přijatých souborů

Odeslání souborů

Existuje několik způsobů odeslání souborů jinému uživateli.

Tip: Soubor nelze odeslat více uživatelům ani skupině.

Postup odeslání souboru kontaktu v Seznamu kontaktů

 • Pomocí ukazatele myši přetáhněte soubor (nebo soubory), který chcete odeslat, z umístění ve složce systému Windows na kontakt v Seznamu kontaktů. Když soubor přetáhnete, odešle se příjemci pozvání k přenosu souboru. Pokud příjemce přenos přijme, zobrazí se zpráva Přenos souboru <název souboru> byl dokončen. Pokud příjemce přenos odmítne, zobrazí se zpráva Přenos souboru <název souboru> byl uživatelem <uživatel> odmítnut.

Postup odeslání souboru během relace s jedním kontaktem

Pokud se účastníte konverzace s jiným kontaktem, ať už se jedná o rychlé zprávy, telefonickou nebo audiovizuální komunikaci, můžete mu soubor (nebo soubory) odeslat přetažením souboru do okna Konverzace. Soubor nelze odeslat více než jednomu kontaktu.

 • Pomocí ukazatele myši přetáhněte soubor (nebo soubory), které chcete odeslat, z umístění ve složce systému Windows do okna Konverzace. Po dokončení přenosu se v okně Konverzace zobrazí zpráva Přenos souboru <název souboru> byl dokončen. Aplikace Communicator nepodporuje odeslání souboru skupině nebo více vybraným kontaktům.

Postup odeslání souboru účastníkovi konference

Pokud se účastníte konference rychlých zpráv nebo telefonické nebo audiovizuální konference, můžete soubor odeslat jednotlivým účastníkům konference.

 • V okně Konverzace klepněte v Seznamu účastníků pravým tlačítkem myši na kontakt, kterému chcete soubor odeslat, klepněte na příkaz Odeslat soubor a pak vyberte požadovaný soubor.

Začátek stránky

Přijetí souborů

Pokud vám někdo odešle soubor, zobrazí se vám na obrazovce upozornění o přenosu souboru a otevře se okno Konverzace s výzvou k přijetí, uložení nebo odmítnutí přenosu.

Postup přijetí souboru

 • V okně Konverzace proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li soubor přijmout a uložit do výchozího umístění ve složce Přijaté soubory, klepněte na tlačítko Přijmout.

  • Chcete-li soubor přijmout a uložit do jiného umístění než do složky Přijaté soubory, klepněte na tlačítko Uložit jako.

  • Chcete-li požadavek odmítnout, klepněte na tlačítko Odmítnout. Odesílateli se v okně Konverzace zobrazí zpráva, že soubor nemůžete přijmout.

Začátek stránky

Výběr složky pro uložení přijatých souborů

 1. V záhlaví aplikace Office Communicator klepněte na tlačítko Nabídka, přejděte na nabídku Nástroje a pak klepněte na příkaz Možnosti.

 2. Klepněte na kartu Obecné a na tlačítko Procházet, vyberte cílovou složku pro přijaté soubory a pak klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Nalezení přijatých souborů

Soubory přijaté pomocí přenosu souborů aplikace Communicator jsou uloženy do výchozí složky.

Postup nalezení a otevření složky, ve které jsou uloženy přijaté soubory

 • V záhlaví aplikace Office Communicator klepněte na tlačítko Nabídka, na nabídku Nástroje a pak klepněte na příkaz Zobrazit přijaté soubory.

Začátek stránky

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×