Přeložení textu v jiném jazyce

Důležité : Tento článek je strojově přeložených naleznete v tématu omezení. Anglická verze tohoto článku zde prosím najdete pro váš odkaz.

Pomocí Microsoft Office je možné přeložit text napsaný v jiném jazyce, třeba fráze a odstavce nebo jednotlivá slova (pomocí funkce Minipřekladač), nebo celý soubor. Překlad textu do některých jazyků může vyžadovat splnění určitých požadavků na operační systém pro konkrétní jazyky – třeba jazyky se zápisem zprava doleva potřebují speciální podporu.

Poznámka : Příkaz Přeložit je k dispozici jenom v těchto aplikacích Microsoft Office: Word, Outlook, OneNote, PowerPoint, Publisher, Excel a Visio.

Můžete také vytvořit dokument v jednom jazyce a potom provést jeho překlad do jiného jazyka pomocí služby strojového překladu. Další informace naleznete v části Přeložení celého souboru.

Co chcete udělat?

Přeložení celého souboru

Přeložení vybraného textu

Zobrazení překladů pomocí funkce Minipřekladač

Další jazykové nástroje

Přeložení celého souboru

Můžete si nechat přeložit celý soubor počítačem a zobrazit ho ve webovém prohlížeči. Pokud zvolíte tento druh překladu, obsah souboru se odešle přes internet poskytovateli služby.

Poznámka : Strojový překlad je užitečný ke zprostředkování základních informací o tématu dokumentu a ke zjištění, zda má jeho obsah pro vás význam. Důležité nebo důvěrné soubory by měli překládat lidé, protože při strojovém překladu nemusí být zachován úplný význam a vyznění textu.

 1. V souboru, který si chcete nechat přeložit, klikněte na kartu Revize a ve skupině Jazyk a klikněte na tlačítko Přeložit.

 2. Klikněte na příkaz Zvolit jazyk překladu.

 3. V části Zvolte jazyky pro překlad dokumentu klikněte v rozevíracích seznamech Přeložit z jazyka a Přeložit do jazyka na požadované jazyky a potom klikněte na tlačítko OK.

 4. Klikněte na kartu Revize a ve skupině Jazyk klikněte na tlačítko Přeložit.

 5. Klikněte na položku Přeložit dokument. V rozvíracích seznamech Z a Do se zobrazí vybrané jazyky.

Otevře se instance prohlížeče se souborem zobrazeným v původním jazyce a přeloženým do jazyka, který jste vybrali.

Poznámka : Pokud používáte překladatelské služby poprvé, nainstalujte kliknutím na tlačítko OK dvojjazyčné slovníky a povolte překladatelskou službu v podokně Zdroje informací. Chcete-li se podívat, které dvojjazyčné slovníky a služby strojového překladu jste povolili, klikněte na odkaz Možnosti překladu v podokně Zdroje informací.

Začátek stránky

Přeložení vybraného textu

Frázi, větu nebo odstavec lze přeložit mezi několika vybranými dvojicemi jazyků v následujících aplikacích systému Microsoft Office: Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio a Word. Pokud nepoužijete minipřekladač, překlady se zobrazí v podokně Zdroje informací.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na libovolné místo v souboru a z nabídky vyberte Přeložit. Otevře se podokno Zdroje informací.

 2. V podokně Zdroje informací klikněte v seznamu Všechny referenční publikace na položku Překlad.

  Kde to je?

  Podokno Zdroje informací

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li přeložit konkrétní slovo, stiskněte klávesu ALT a klikněte na dané slovo. Výsledky se zobrazí v podokně Zdroje informací v části Překlad. Jestliže je zapnutá funkce Minipřekladač, můžete také nastavit ukazatel myši na slovo, které chcete přeložit, a funkce Minipřekladač zobrazí překlad. Další informace o funkci Minipřekladač najdete v části Zobrazení překladů pomocí funkce Minipřekladač.

  • Jestliže chcete přeložit krátkou frázi, vyberte požadovaná slova, stiskněte klávesu ALT a poté klikněte na výběr. Výsledky se zobrazí v podokně Zdroje informací v části Překlad.

  • Pokud chcete přeložit slovo nebo frázi, zadejte je do pole Hledat a potom stiskněte Enter.

   Poznámky : 

   • Pokud používáte překladatelské služby poprvé, nainstalujte kliknutím na tlačítko OK dvojjazyčné slovníky a povolte překladatelskou službu v podokně Zdroje informací.

   • Také se můžete podívat, které dvojjazyčné slovníky a služby strojového překladu jste povolili, a to tak, že kliknete na odkaz Možnosti překladu v podokně Zdroje informací.

   • Chcete-li změnit jazyky používané pro překlad, vyberte v podokně Zdroje informací v části Překlad zdrojový a cílový jazyk překladu. Chcete-li například překládat z angličtiny do francouzštiny, klikněte v seznamu Z na možnost Angličtina (USA) a v seznamu Do vyberte jazyk Francouzština (Francie).

   • Jestliže chcete nastavit, které zdroje se mají pro překlad využívat, klikněte na možnost Možnosti překladu a vyberte požadované možnosti.

Začátek stránky

Zobrazení překladů pomocí funkce Minipřekladač

Minipřekladač zobrazí překlad jednotlivého slova, když na ně nastavíte ukazatel myši. Umožňuje také zkopírovat přeložený text do schránky, vložit jej do jiného dokumentu nebo si přehrát výslovnost přeloženého slova.

 • Klikněte na kartu Revize, ve skupině Jazyk klikněte na tlačítko Přeložit a potom klikněte na položku Minipřekladač.

 • Nastavte na slovo nebo frázi, které chcete přeložit, ukazatel myši.

Pokud není funkce Minipřekladač zapnutá, zapněte ji kliknutím na tlačítko Minipřekladač. Další informace naleznete v části Zobrazení překladů pomocí funkce Minipřekladač.

Začátek stránky

Kterou aplikaci Microsoft Office používáte?

Excel

OneNote

Outlook

PowerPoint

Publisher

Visio

Word

Aplikace Excel

 1. Klikněte na kartu Revize a ve skupině Jazyk klikněte na tlačítko Přeložit.

 2. Postupujte podle kroků uvedených v části Přeložení vybraného textu.

Začátek stránky

OneNote

 1. Klikněte na kartu Revize a ve skupině Jazyk klikněte na tlačítko Přeložit.

 2. Postupujte podle kroků uvedených v částech Přeložení vybraného textu, Přeložení celého souboru nebo Zobrazení překladů pomocí funkce Minipřekladač.

Začátek stránky

Outlook

Text obdrženého e-mailu můžete přeložit v textu zprávy nebo v podokně čtení. Funkci Přeložit lze použít také při vytváření e-mailu.

Přijaté zprávy

 1. V e-mailu, který jste obdrželi, vyberte text ve zprávě, klikněte na vybraný text pravým tlačítkem myši a potom v místní nabídce klikněte na příkaz Přeložit.

 2. Postupujte podle kroků uvedených v částech Přeložení vybraného textu, Přeložení celého souboru nebo Zobrazení překladů pomocí funkce Minipřekladač.

Vytvářené zprávy

 1. Při vytváření e-mailové zprávy vyberte text ve zprávě, klikněte na kartu Revize a ve skupině Jazyk klikněte na Přeložit.

 2. Postupujte podle kroků uvedených v částech Přeložení vybraného textu nebo Zobrazení překladů pomocí funkce Minipřekladač.

Začátek stránky

PowerPoint

Poznámka : Najednou lze přeložit vždy jen jedno textové pole na snímku.

 1. Klikněte na kartu Revize a ve skupině Jazyk klikněte na tlačítko Přeložit.

 2. Postupujte podle kroků uvedených v částech Přeložení vybraného textu nebo Zobrazení překladů pomocí funkce Minipřekladač.

Začátek stránky

Publisher

 1. Klikněte na kartu Revize a ve skupině Jazyk klikněte na Přeložit vybraný text.

 2. Postupujte podle kroků uvedených v části Přeložení vybraného textu.

Začátek stránky

Visio

 1. Klikněte na kartu Revize a ve skupině Jazyk klikněte na tlačítko Přeložit.

 2. Postupujte podle kroků uvedených v části Přeložení vybraného textu.

Začátek stránky

Word

 1. Klikněte na kartu Revize a poté na tlačítko Přeložit.

  Tip : Pravým tlačítkem myši klikněte kdekoli v dokumentu a potom klikněte na příkaz Přeložit.

 2. Postupujte podle kroků uvedených v částech Přeložení vybraného textu, Přeložení celého souboru nebo Zobrazení překladů pomocí funkce Minipřekladač.

Začátek stránky

Další jazykové nástroje

Další informace o možnostech překladu souborů Office 2010 a práce v různých jazycích najdete v článku Kde jsou možnosti překladu?

Informace o překladu textu přímo v prohlížeči najdete v článku Bing Translator.

Informace o získání dalších nástrojů Office 2013 pro práci s cizími jazyky díky instalaci jazykových sad nebo sad Language Interface Pack najdete v článku Jazykové možnosti Office 2013.

Další informace

Začátek stránky

Poznámka : Právní omezení strojového překladu: Tento článek byl přeložen počítačovým systémem bez lidského zásahu. Společnost Microsoft nabízí tyto strojový překlad pomoci cizí řeči uživatelům využívat obsah o produktech, službách a technologiích. Vzhledem k tomu, že článek byl strojově přeložených, mohou obsahovat chyby syntaktické slovní zásobu a gramatiku.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×