Přehled použití dat na SharePoint Serveru

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Zkombinováním serveru Office SharePoint Server 2007, Microsoft Office 2007 a dat ve vašem podniku můžete vytvořit obchodní řešení, které bude přesně vyhovovat vašim potřebám.

Přehled použití dat na SharePoint Serveru

V tomto článku

Vytváření obchodního řešení je jako budování domova

Princip datové základny

Využívání dat v rámci Office SharePoint Serveru 2007

Využívání dat z aplikací Office s Office SharePoint Serverem 2007

Začínáme se šablonami a scénáři

Vytváření obchodního řešení je jako budování domova

Řekněme, že si budete chtít vybudovat kvalitní bydlení. Pokud máte hodně času a peněz, mohli byste zvolit možnost A: Koupíte si pozemek bez inženýrských sítí, najmete si architekta na vytvoření návrhu domy a využijete služeb stavební společnosti (využívající subdodavatele) a pracně si dům vybudujete od základů. Pokud naopak moc času a peněz nemáte, mohli byste zvolit možnost B: Koupíte si modulární dům, vyberte předem navržený architektonický styl a prostorové uspořádání a oslovíte stavební společnost, aby vám dům rychle postavila na pozemku s inženýrskými sítěmi.

Když budete chtít vytvořit kvalitní podnikové řešení, Microsoft Office a Office SharePoint Server 2007 nabízejí obě možnosti. Možnost A často vyžaduje financování, programování a vývoj a je obvykle vhodné ji nechat na IT profesionálech. Možnost B kombinuje Microsoft Office (váš architekt) se serverem Office SharePoint Server 2007 (moduly domu a pozemek s inženýrskými sítěmi), motivovaného pracovníka s informacemi (vaše stavební společnost) a šablony a scénáře (architektonické styly a plány prostorového uspořádání).

Pokud potřebujete pomoc s vytvořením kvalitního obchodního řešení pomocí možnosti B, jste na správném místě. Tento článek nabízí celkový přehled o používání dat na serveru Office SharePoint Server 2007 s mnoha odkazy na další informace, které pomáhají lépe pochopit řadu popisovaných funkcí a které vám mohou pomoct řešení implementovat.

Začátek stránky

Princip datové základny

Základem jakéhokoliv automatizovaného obchodního řešení, které je založené na Microsoft Office, ať už na úrovni podniku, oddělení nebo pracovní skupiny, jsou data a základní způsoby, kterými můžete s daty pracovat.

Začátek stránky

Tři typy dat

Informace jsou naprosto zásadní k tomu, aby bylo možné podnik efektivně provozovat, a data jsou jeho životadárnou mízou. Většina podniků využívá svoje zdroje hlavně ke shromažďování dat, k přístupu k nim a k jejich ukládání, aktualizaci, analýze a správě a k vytváření sestav z těchto dat. Tato data jsou k dispozici ve tři podobách:

 • Strukturovaná data    Tento typ dat je možné uspořádat do tabulek a snadno aktualizovat, řadit, filtrovat a dotazován a obvykle se ukládá do plochých souborů a databází. Strukturovaná data zahrnují také metadata, která jsou často definována jako "data o datech". Metadata: význam a omezení dat a zahrnují záhlaví sloupců, datové typy a formáty a ověřovací pravidla. Příklady strukturovaných dat zahrnují nákupní objednávky, statistiky, inventární soupisy, rozpočty a prodej.

 • Nestrukturovaná data:    Tímto typem dat jsou informace, které jsou uložené v dokumentech a prezentacích a které není možné automaticky převést na strukturovaná data. Příklady nestrukturovaných dat: oběžníky, dopisy, publikace, zásady, návrhy, specifikace, snímky a životopisy.

 • Částečně strukturovaná data:    Tento typ dat obsahuje strukturovaná data v kombinaci s mírným množstvím nestrukturovaných dat, například pole komentáře a pole typu Memo, přílohy dokumentů a grafika. Příklady nestrukturovaných dat: zprávy o stavu, standardizované dokumenty žádostí o nabídku (RFP), pracovní hodnocení a katalogy produktů.

Se všemi třemi typy dat můžete pracovat pomocí Microsoft Office a serveru Office SharePoint Server 2007, ale tento článek se zaměřuje na strukturovaná a částečně strukturovaná data.

Začátek stránky

Vytvoření připojení k datům

Strukturovaná a částečně strukturovaná data často pocházejí z externího zdroje dat, například ze souboru XML, sešitu nebo databáze. Tento externí zdroj dat je připojený k vaší aplikaci pomocí datového připojení, což je sada informací, které popisují, jak externí zdroj dat najít, přihlásit se k němu a získat k němu přístup.

Informace o připojení mohou být uloženy také v souboru připojení, například v souboru ODC (Office Data Connection). Soubor ODC používá vlastní značky HTML a XML k ukládání informací o připojení a používá je ve většině aplikací Office. Office InfoPath 2007 používá podobné soubory UDC (Universal Data Connection) (UDC). Soubory připojení jsou obzvláště užitečné pro sdílení připojení na konzistentním základě, vytváření připojení, zlepšení zabezpečení a zjednodušení správy zdrojů dat. Nejlepším způsobem, jak sdílet soubory připojení, je umístit je do zabezpečeného a důvěryhodného umístění, jako je třeba Knihovna datových připojení SharePointu, kde mohou uživatelé a programy číst soubor, ale jenom určení uživatelé můžou soubor upravovat.

Připojování k externím datům

1. Existují nejrůznější zdroje dat, ke kterým se můžete připojit: Microsoft SQL Server, Microsoft Office Access 2007, Office Excel 2007 a textové soubory.

2. Každý zdroj dat obsahuje přidružený ovladač ODBC nebo zprostředkovatele OLE DB.

3. Soubor připojení definuje veškeré informace, které potřebujete pro přístup k datům ve zdroji dat a jejich načítání.

4. Informace o připojení se zkopírují ze souboru připojení do vaší aplikace.

Microsoft Data Access Components (MDAC) 2,8, který je nainstalovaný s Microsoft Windows, umožňuje připojení k široké škálě relačních a nerelačních datových zdrojů pomocí ovladačů ODBC (Open Database Connectivity) nebo proPojování a vkládání objektů. Poskytovatelé databáze (OLE DB) Při instalaci systému Microsoft Office se do počítače přidají další ovladače ODBC a zprostředkovatelé OLE DB. Ovladače ODBC a zprostředkovatelé OLE DB od jiných výrobců můžete také použít k získávání informací z jiných zdrojů než od zdrojů dat společnosti Microsoft. Informace o tom, jak nainstalovat ovladače ODBC nebo zprostředkovatele technologie OLE DB, najdete v dokumentaci k databázi nebo se spojte s dodavatelem databáze.

Pomocí Microsoft Office můžete vytvořit připojení v mnoha aplikacích Office a připojovat se k novým zdrojům dat pomocí Průvodce datovým připojením. Pro zobrazení nebo úpravu obsahu souboru ODC je nejvhodnější Office Excel 2007.

Další informace

Přehled připojování k datům (jejich importu)

Začátek stránky

Práce s daty pomocí datové mřížky

Nejjednodušším způsobem, jak pracovat s daty, je často použití datové mřížky. Datová mřížka je tabulkové zobrazení dat ve sloupcích a řádcích, které vám umožní data snadno řadit, filtrovat a zpracovávat a zadávat na ně dotazy. Datové mřížky také umožňují získat správnou sadu dat pro vaše firemní řešení z několika zdrojů dat. Některým uživatelům datová mřížka stačí k tomu, aby mohli efektivně pracovat s daty. Jiní uživatelé potřebují uživatelsky přívětivější způsoby správy dat, například formuláře, sestavy a řídicí panely.

Tabulka Zaměstnanci v zobrazení datového listu

Pomocí Microsoft Office a serveru Office SharePoint Server 2007 můžete vytvářet a používat datové mřížky pomocí webového datového listu Accessu, datových listů Accessu a tabulek Excelu.

Začátek stránky

Efektivní změna dat pomocí formulářů

víc podformulářů vnořených do dalších podformulářů Strukturovaná a částečně uspořádaná data se často aktualizují a mění a to tam, kde jsou formuláře v kontaktu. Formulář, ať už vytištěný nebo online, je dokument nebo programová součást vytvořená pomocí standardní struktury a formátu, která usnadňuje shromažďování, zachycování, organizování a upravování dat. Formuláře jsou okna, přes která uživatelé vidí a přistupují k vašim datům. Online formuláře obsahují instrukce, formátování, popisky a mezery za zadávání dat, podobně jako tištěný formulář. Online formuláře taky obsahují ovládací prvky, které zobrazují data, nebo usnadňují uživatelům zadávání a úpravy dat, provádění akce nebo provedení výběru, například seznamů, přepínačů a příkazových tlačítek. Vizuálně atraktivní formulář usnadňuje zadávání a efektivnější práci s daty a pomáhá zabránit zadávání nesprávných dat.

Prostřednictvím Microsoft Office a serveru Office SharePoint Server 2007 můžete vytvářet a používat formuláře pomocí formulářů Accessu, formulářů InfoPathu, formulářů seznamů SharePointu, zobrazení dat vložených v podobě formulářů a webových částí formulářů.

Začátek stránky

Používání sestav k prezentování dat a přijímání rozhodnutí

Sestavy můžou obsahovat přehled dat. Strukturovaná a částečně strukturovaná data jsou obvykle uživatelům zpřístupňována prostřednictvím obchodních sestav. Sestava je prezentace dat transformovaných na formátované a uspořádané informace podle specifických obchodních požadavků. Příklady sestav: předpovědi rozpočtu, souhrnné informace o prodeji, telefonní seznamy, štítky s adresou a katalogy produktů. Sestavy můžou být jednoduché jednostránkové přehledy nebo hierarchická zobrazení podrobných údajů. Sestavy můžou také obsahovat podsestavy – v závislosti na parametrech, které se jí předají, a můžou být vysoce interaktivní, takže uživatelé můžou data řadit a filtrovat, můžou procházet hierarchii nebo dokonce procházet podrobnou sestavu.

Pomocí sestav dokážou pracovníci pracující s informacemi dělat dobrá obchodní rozhodnutí. Sestavy jim pomáhají odpovídat na otázky, zaměřovat se na konkrétní cíle, nacházet vhodné alternativy, navrhovat správnou strategii a taktiku, určit důsledky a kompromisy a posuzovat neznámé vlivy a rizika.

Uživatele sestav je možné rozdělit následujícím způsobem.

Typ uživatele

Příklad

Akce se sestavami

Zkušení uživatelé

Analytici dat a obchodní analytici

Vytváření a přizpůsobování sestav, práce s kontingenčními tabulkami OLAP (Online Analytical Processing), používání nástrojů pro vytváření sestav, provádění statistické analýzy a provádění analýzy pomocí nástrojů pro dolování dat.

Středně pokročilí uživatelé

Manažeři a další pracovníci pracující s informacemi

Čtení podrobných sestav, přizpůsobení sestav a práce s těmito sestavami filtrováním, řazení a nastavením parametrů a vytváření ad hoc dotazů a sestav

Příležitostní uživatelé

Pracovníci v první linii

Čtení standardních, jednoduchých sestav a přístup k sestavám prostřednictvím jednoduchých zobrazení, například vývojových diagramů

Prostřednictvím Microsoft Office, serveru Office SharePoint Server 2007 a SQL Serveru můžete vytvářet a používat širokou škálu sestav pomocí Accessu, Excelu, SQL Server Reporting Services, InfoPathu (pomocí slučování formulářů) a aplikace Office SharePoint Designer 2007 (pomocí zobrazení dat určených jen pro čtení).

Začátek stránky

Využívání dat z řídicích panelů a klíčových ukazatelů výkonu k následným akcím

Business Intelligence je oblíbené řešení rozšířené v celém odvětví určené ke shromažďování, správě a používání dat, k rozeznávání vzorů a významu a k přijímání rozhodnutí a reagování na zjištění a tím v konečném důsledku ke zlepšování výsledků vašeho podniku. Stěžejní součástí tohoto řešení jsou řídicí panely a klíčové ukazatele výkonu (KPI).

Používání řídicích panelů

Řídicí panely (nazývané také přehledy výkonnostních metrik) jsou zásadní technikou Business Intelligence, která vizualizuje důležité informace na úrovni podniku, oddělení a skupiny díky tomu, že kombinuje vytváření sestav s analýzami.

Sales dashboard

Existují tři typy řídicích panelů: provozní řídicí panely, které se používají k monitorování každodenní práce zaměstnanců, taktické řídicí panely pro analýzu dat a měsíční a pro čtvrtletní sledování činností a strategické řídicí panely pro dlouhodobou správu podniku. Data řídicích panelů můžou být kvantitativní, třeba částky objednávek, podíl na trhu, zisk a počet volání pracovníkům podpory, výrobní vady nebo počet přístupů na webovou stránku. Můžou být ale i kvalitativní, jako například 10 nejlepších zákazníků, klíčové problémy, aktuální úkoly, které čekají na dokončení, a nejnovější důležité zprávy.

Používání klíčových ukazatelů výkonu (KPI)

Zásadní součástí řídicího panelu je klíčový ukazatel výkonu (KPI), což je vizuální vodítko (například šipky nahoru a dolů, signalizace v podobě semaforů a barevné kruhy), které znázorňuje míru plnění důležitého podnikového cíle. Klíčový ukazatel výkonu je kvantifikovatelná veličina, například hrubý měsíční zisk nebo čtvrtletní obrat na zaměstnance, která se používá k monitorování výsledků organizace. Klíčové ukazatele výkonu jsou důležité pro týmy, vedoucí a podniky k rychlému zhodnocení míry plnění měřitelných cílů a pro přijímání dobrých rozhodnutí na základě těchto tří základních otázek: „V čem jsem napřed nebo pozadu?“, „Do jaké míry jsem napřed nebo pozadu?“, „Jaké je minimum dokončené práce?“.

Ukazatele úspěšnosti prodeje Každý klíčový ukazatel výkonu má cíl, stav a trend. Běžným klíčovým ukazatelem výkonu je třeba měsíční objem prodeje oddělení. Po pečlivém plánování se pro každé oddělení definuje čtvrtletní cíl prodeje. Na řídicím panelu (v přehledu výkonnostních metrik) se zobrazí týdenní stav tohoto cíle (jestli se plán plní, nebo jestli jste napřed nebo pozadu v porovnání s ním) například pomocí barev nebo standardních ikon definovaných společností. Trendy za poslední roky je také možné shrnout v grafu a někdy se také můžou využít k plánování na další rok.

Začátek stránky

Využívání dat pomocí serveru Office SharePoint Server 2007

Office SharePoint Server 2007 usnadňuje spolupráci s ostatními zaměstnanci tím, že umožňuje snadno spravovat a sdílet dokumenty, weby a pracovní prostory, a tím, že zajišťuje podporu běžných podnikatelských aktivit, které využívají všechny tři typy dat popsané výše. Příklady:

 • Pracovní skupiny a oddělení, které potřebují spolupracovat na projektech, komunikovat pro obchodní účely, měřit úspěšnost, organizovat týmy a úkoly, vyvíjet a sledovat plány a milníky, identifikovat náklady a dodávat dodávky

 • Firmy, které potřebují spravovat velké množství dokumentů, auditovat procesy, informovat o zásadách a uchovávat, popsat a vyhledávat objemné záznamy

Office SharePoint Server 2007 vytvoří také spolehlivou infrastrukturu pro vývoj dalších obchodních řešení, která využívají všechny tři typy dat. Pro pracovníky s informacemi jsou následující součásti Office SharePoint Server 2007 důležitými prvky při vytváření automatizovaného obchodního řešení založeného na strukturovaných a částečně strukturovaných datech s malým množstvím kódu (nebo úplně bez kódu). Tyto součásti, které fungují samostatně nebo které fungují dobře společně, jsou vašimi „moduly domu a pozemky s inženýrskými sítěmi“, které vám můžou pomoct s rychlým vytvořením obchodního řešení.

Komponenty strukturovaných dat v SharePointu

1. Pomocí Microsoft Office a serveru Office SharePoint Server 2007 můžete pracovat s mnoha typy externích dat, včetně obchodních dat, zdrojů dat Office a plochých souborů.

2. Office SharePoint Server 2007 má mnoho součástí navržených pro různé způsoby práce s externími daty.

3. K těmto externím datům můžete získat přístup buď pomocí desktopové aplikace Office, nebo pomocí prohlížeče, jako je Windows Internet Explorer.

Začátek stránky

Sharepointové seznamy

Sharepointový web většinou obsahuje řadu výchozích seznamů, včetně seznamů Odkazy, Oznámení, Kontakty, Sledování problémů, Průzkumy a Úkoly, které můžete používat jako ústřední bod obchodního řešení. Mnohdy tyto výchozí seznamy nabízejí rychlá a efektivní řešení s malými úpravami nebo dokonce úplně bez úprav. Můžete třeba použít: seznam Průzkumy, který zahrnuje podmíněné větvení a konce stránek, pro hodnocení spokojenosti zaměstnanců a zákazníků nebo třeba seznam Sledování problémů s ukládáním informací pro správu a historii verzí pro hlubší analýzu projektů pracovní skupiny a běžné pracovní úkoly.

Seznam úkolů projektu

Seznamy jsou flexibilní a nabízejí spoustu možností využití a integrovaných funkcí, které umožňují bezpečně ukládat a sdílet data (strukturovaná a částečně strukturovaných) a pracovat s nimi. Můžete provádět následující akce:

 • Zahrnout mnoho typů dat, například kalendářní data, obrázky, vzorce a výpočty založené na jiných sloupcích, pole s vlastností Pouze přidat (užitečné pro protokolování a sledování aplikací) a vyhledávací pole, kde můžete vybrat hodnotu z jiného pole seznamu.

 • Můžete vytvořit seznam k uspořádávání, řazení a filtrování dat rozdílnými a konkrétními způsoby, měnit metadata (třeba přidáváním a odebíráním sloupců a úpravami ověřovacích pravidel) a používat seznamy konzistentně napříč sharepointovými weby s typy obsahu, sloupci webu a šablonami.

 • Můžete vytvořit vlastní seznamy, zobrazit data ve webových částech a na stránkách webových částí, importovat a exportovat data a odkazovat na ně z jiných programů, jako je třeba Excel a Access.

 • Můžete sledovat verze a podrobnou historii, vyžadovat schválení k úpravě dat, používat zabezpečení na úrovni položek a složek, vracet položky se změnami a rezervovat je a automaticky mít stále aktuální informace o změnách díky upozorněním (upozorněním obecně nebo upozorněním prostřednictvím informačních kanálů RSS).

 • Můžete uspořádat obsah v jediném seznamu do složek pro větší pohodlí a lepší výkon a zlepšit celkový výkon u velkých seznamů pomocí indexování.

Webový datový list Accessu (dříve označované jako zobrazení Datový list) obsahuje datovou mřížku pro prohlížení a úpravy dat pro mnoho typů seznamů. Pro vaše potřeby může být webový datový list Accessu praktičtějším a výkonnějším řešením než standardní zobrazení seznamu. Obsah seznamu nebo knihovny dokumentů se zobrazuje v podobě mřížky s řádky a sloupci. Můžete přidávat nebo upravovat řádky a sloupce, aplikovat filtry a pořadí řazení, zobrazovat počítané hodnoty a součty a pohodlně upravovat data v buňkách mřížky.

Příklad zobrazení Datový list

Poznámka: Webový datový list Accessu vyžaduje Office Access 2007 nainstalovaný klientském počítači a prohlížeč, který podporuje ovládací prvky ActiveX.

Podokno úloh webového datového listu Accessu obsahuje také několik dalších příkazů, které usnadňují práci s Excelem a Accessem.

Příkaz

Akce

Sledovat tento seznam v aplikaci Access

Vytvoří propojenou tabulku v Accessu, která je také propojená na zobrazení Datový list a kterou můžete aktualizovat (dostupné jenom v aplikaci Office Access 2007).

Exportovat do Accessu

Vyexportuje zobrazení do tabulky v databázi.

Vytvořit sestavu v aplikaci Access

Vytvoří v Accessu propojenou tabulku a vygeneruje sestavu.

Odeslat dotaz na seznam aplikaci Excel

Vyexportuje data do Excelu, kde je budete moct aktualizovat. (Stejné chování jako v případě příkazu Exportovat do Excelu, který je dostupný v nabídce Akce ve standardním zobrazení seznamu).

Vytisknout v aplikaci Excel

Vyexportuje data do Excelu, odkud je pak můžete vytisknout.

Vytvořit graf v aplikaci Excel

Vyexportuje data do Excelu, kde pak můžete vytvořit graf pomocí Průvodce grafem.

Vytvořit sestavu kontingenční tabulky aplikace Excel

Vyexportuje data do Excelu, kde z nich můžete vytvořit sestavu kontingenční tabulky.

Začátek stránky

Sharepointové knihovny

Sharepointové knihovny jsou umístění na sharepointovém webu, kde můžete vytvářet, shromažďovat, aktualizovat a spravovat dokumenty se členy týmu a dalšími zaměstnanci. Každá knihovna zobrazuje seznam dokumentů a klíčová metadata o těchto dokumentech, což pomáhá uživatelům používat soubory a spolupracovat, přičemž každá knihovna obsahuje užitečné funkce, jako je rezervování dokumentů a jejich vracení se změnami, vytváření číslování hlavních verzí a podverzí a jejich sledování a používání široké škály zásad, auditování a funkcí pracovních postupů. V knihovně také můžete vytvářet a spravovat dokumenty, obrázky, prezentace, formuláře a další typy souborů. A pak je tu také možnost použít výchozí knihovnu Sdílené dokumenty a přizpůsobit si ji pro svoje účely, případně můžete vytvářet další svoje vlastní knihovny.

Knihovna dokumentů

Existují tři typy knihoven – knihovny dokumentů, knihovny formulářů a knihovny datových připojení, které umí pracovat se všemi typy dat.

Knihovny dokumentů:     Knihovny dokumentů můžete používat k ukládání, používání a správě široké škály souborů, včetně dokumentů Office, tabulek, sestav, formulářů, databází Office Access 2007 a textových souborů.

Knihovny formulářů:     V knihovnách formulářů můžete ukládat formuláře Office InfoPath 2007 a pracovat s nimi. Knihovny formulářů představují centrální umístění, kde můžou uživatelé vyplnit a ukládat formuláře založené na stejné šabloně. Například můžete pomocí InfoPathu vytvořit řešení pro sledování majetku, které ukládá soubory šablon formulářů (.xsn) a soubory XML formulářů v sharepointové knihovně formulářů.

Knihovny datových připojení     Knihovna datových připojení (DCL) je speciální knihovna, která může být definovaná jako důvěryhodné umístění a která usnadňuje ukládání, zabezpečení, sdílení a správu souborů ODC a UDC. Správci můžou řídit přístup k těmto připojením, takže tato připojení můžou používat jenom důvěryhodní uživatelé. Excel Services lze nastavit tak, aby bylo možné použít pouze důvěryhodná připojení. Správce může také potřebovat přesunout databázi z testovacího serveru na provozní server nebo aktualizovat dotaz, který přistupuje k datům. Když použijete jeden soubor ODC uložený v seznamu DCL, Správa těchto informací o připojení je mnohem jednodušší a přístup uživatele k datům je pohodlnější, protože všechny sešity používají stejný soubor připojení a operaci aktualizace, ať už na počítači klienta nebo serveru. aktuální změny v souboru připojení. Dokonce můžete nastavit Office SharePoint Server 2007 a klientský počítač uživatele tak, aby automaticky zjišťoval změny v souboru připojení a používali nejaktuálnější verzi tohoto souboru připojení. Krátké knihovny datových připojení značně zjednodušují údržbu a správu datových připojení.

Začátek stránky

Webové části a stránky webových částí

Webová část je modulární jednotka informací, která tvoří základní stavební blok stránky webových částí. Webové části můžete přidat do zón webových částí na stránce webových částí a následným přizpůsobením jednotlivých webových částí vytvořit jedinečnou stránku pro uživatele webu. Stránka webových částí je speciálním typem stránky, na které můžete s využitím webových částí konsolidovat data (třeba seznamy a grafy) a webový obsah (třeba text a obrázky) do dynamického informačního zobrazení, které se týká nějakého společného úkolu nebo zájmu.

Stránka webových částí umožňuje zobrazit různé strukturované a nestrukturované informace organizovaným, užitečným a praktickým způsobem. Stránky webových částí často obsahují několik propojených webových částí, které umožňují dynamickým zobrazením dat a obsahu najít požadované výsledky.

Můžete například vytvořit stránku webových částí s názvem Objednávky zákazníků, kterou používáte k zobrazení důležitých informací. Přijmete hovor od zákazníka, který se ptá na svou objednávku, nepamatuje si číslo objednávky, ale pamatuje si, kdy objednávku vystavil. Stránka webových částí vám pak umožní následující činnosti.

Stránka webových částí Objednávky zákazníků s několika webovými částmi

1. Vyhledat objednávku podle čísla, nebo v tomto případě podle data

2. Zobrazit všechny objednávky podle data

3. Vybrat správnou objednávku podle jména zákazníka a dohledat podrobnosti o objednávce a o zákazníkovi

4. Vybrat řádkovou položku v objednávce (v tomto případě lampu), zobrazit obrázek produktu a potvrdit dotaz zákazníka

5. Vyhledat nejnovější obchodní informace, které se týkají objednávky zákazníka

Stránky webových částí umožňují:

 • Konsolidovat data z různých zdrojů dat a vytvářet sestavy

 • Analyzovat a agregovat data (třeba součty, celkové součty nebo počty)

 • Sumarizovat informace klíčových ukazatelů výkonu, které chcete vidět na začátku každého dne

 • Určovat priority a zvýrazňovat projektová nebo zákaznická data v řídicím panelu, která vám pomůžou efektivně rozhodovat

 • Zobrazovat aktuální pracovní plán a informace o schůzkách, abyste si mohli rychle naplánovat den

 • Získat rychlý přístup ke zprávám ze světa byznysu, místnímu počasí a oblíbeným webům, abyste se při procházení webu nemuseli zdržovat

Toto jsou klíčové webové části, které jde připojit a které zobrazují strukturovaná a částečně strukturovaná data.

Webová část

Popis

Zobrazení seznamu

Zobrazuje data seznamu a metadata knihovny.

Formulář

Zobrazí data pomocí ovládacích prvků formulářů ve formátu HTML.

Obrázek

Zobrazí obrázky.

Excel Web Access

Zobrazí sešity Excelu.

Prohlížeč sestav

Zobrazí sestavy vytvořené ze služby SQL Server Report Services.

Zobrazení dat

Umožňuje zobrazit a upravovat data z různých zdrojů dat.

KLÍČOVÝ UKAZATEL VÝKONU

Zobrazí data klíčového ukazatele výkonu a symboly ze seznamu klíčových ukazatelů výkonu.

Podrobnosti o klíčovém ukazateli výkonu

Zobrazuje data klíčového ukazatele výkonu pro jednu položku a symboly ze seznamu klíčových ukazatelů výkonu.

Položka obchodních dat

Zobrazí podrobnosti o jedné položce obchodních dat.

Seznam obchodních dat

Zobrazí souhrn obchodních dat v seznamu.

Akce obchodních dat

Připojí webové části pro nakonfigurování akcí obchodních aplikací.

Seznam souvisejících obchodních dat

Připojí webové části pro zobrazení souvisejících obchodních položek.

Nástroj pro vytváření položek obchodních dat

Vytvoří položku obchodních dat z parametrů v řetězci dotazu, kterou bude možné používat na stránkách s profilem obchodních dat.

Filtr

Různými způsoby filtruje data webové části.

Další informace

Práce s webovými částmi filtru

Začátek stránky

Katalog obchodních dat

Katalog obchodních dat je součást, která obsahuje integrovanou podporu pro zobrazení dat z obchodních databází – například SAP, Siebel a SQL Server. Obvykle tyto obchodní systémy spravují důležité obchodní informace a procesy, jako jsou data zákazníků, zásoby, fakturace a životní cykly produktů. Často tyto systémy vyžadují rozsáhlá školení, obtížně se používají a jsou dostupné jenom pro pár vyvolených. Katalog obchodních dat tato obchodní data zpřístupní více lidem, kteří k nim potřebují mít přístup a kteří potřebují pracovat jinými, flexibilnějšími způsoby. Například formulář nákupní objednávky InfoPathu by se mohl použít k zobrazení dat zákazníků z jednoho systému, podrobností o produktu z druhého systému a finančních podrobností z třetího systému.

Následuje přehled rolí a úloh pro práci s Katalogem obchodních dat.

Role

Úloha

Obchodní analytik

Definuje funkce a vytváří předdefinovaná řešení.

Autor metadat

Vytváří a testuje metadata.

Správce

Importuje definici aplikace a konfiguruje přístup k datům.

Člen webu

Zahrne obchodní data do webových částí, stránek a seznamů.

Vývojář

Vytvoří přizpůsobená řešení stránek webových částí.

Návštěvník webu

Využívá obchodní data.

Zobrazení obchodních dat ve webové části Seznam obchodních dat

Jakmile vyextrahujete obchodní data ze zdroje dat, máte možnost využít jednu ze čtyř funkcí katalogu obchodních dat:

 • Obchodní data v seznamech:    Obchodní data můžete začlenit do libovolného existujícího sharepointového seznamu nebo knihovny dokumentů přidáním sloupce obchodních dat jako typu pole. Příklad obvyklých scénářů: přidružení dokumentů k záznamům zákazníků (například návrhů, smluv a prezentací), doplnění dat o vlastní sloupce (například pro poznámku) a výběr dat ze seznamu (například poštovních směrovacích čísel).

 • Akce obchodních dat:    Akce obchodních dat jsou odkazy, které se zobrazí vedle obchodních objektů. Tyto odkazy můžou například otevírat webové stránky, zobrazovat uživatelské rozhraní obchodních aplikací nebo otevírat formuláře InfoPathu. Akce obchodních dat se také zobrazí jako odkazy v sharepointových seznamech a výsledcích hledání. Pomocí těchto odkazů můžete snadno aktualizovat položku nebo zobrazit související data.

 • Webové části pro obchodní data    Office SharePoint Server 2007 zahrnuje několik webových částí pro obchodní data, které můžou zobrazit jakékoli entity z BDC. Pomocí webových částí pro obchodní data můžete přizpůsobit, jak se firemní data zobrazují na vašem webu. Můžete taky připojit tyto webové části, aby se při provádění akce v jedné webové části změnil obsah jiné webové části.

 • Obchodní data v profilech uživatelů:    Za účelem rozšíření informací o uživatelích na serveru Office SharePoint Server 2007 se ve výchozím nastavení při registraci aplikace v rámci Katalogu obchodních dat vytvoří profily obchodních dat.

Další informace

Zobrazení obchodních dat na sharepointovém webu

Katalog obchodních dat

Začátek stránky

Seznamy klíčových ukazatelů výkonu

Klíčové ukazatele výkonu pro čtvrtletní prodeje Výchozí seznam výrazně zjednodušuje začlenění klíčových ukazatelů výkonu do vašeho obchodního řešení. Seznam klíčových ukazatelů výkonu můžete používat čtyřmi způsoby, přičemž každý z nich využívá společný zdroj hodnot klíčových ukazatelů výkonu a má svůj vlastní způsob, jak tyto hodnoty začlenit do sharepointového webu:

 • Data v sharepointových seznamech:    Když sharepointové seznamy obsahují položky, které můžete spočítat, položky, které jsou součástí pracovního postupu, nebo položky, které obsahují kalendářní data, můžete pomocí klíčového ukazatele výkonu sledovat, jak dlouho jsou otevřené problémy nebo úkoly, kolik jich je otevřených a jaké procento úkolů je dokončené. Můžete také sledovat určité celkové hodnoty, například to, jak dlouho je problém otevřený nebo jaký je celkový počet prodejních transakcí v dané oblasti.

 • Data v excelových sešitech:     Můžete nastavit klíčový ukazatel výkonu v excelovém sešitě v knihovně dokumentů a nastavit propojení na klíčový ukazatel výkonu ze serveru Office SharePoint Server 2007. Při změně dat v sešitě se klíčový ukazatel výkonu automaticky aktualizuje. Můžete také zvolit, že se má sešit zobrazovat na stejné webové stránce pomocí webové části Office Excel Web Accessu.

 • Data ze služby Analysis Services serveru Microsoft SQL Server 2005    Office SharePoint Server 2007 může používat klíčové ukazatele výkonu ze služby Analysis Services, což je součást serveru Microsoft SQL Server 2005. Správce systému nebo analytik databáze obvykle nastavuje tyto klíčové ukazatele výkonu a zaregistruje datové připojení pomocí Office SharePoint Server 2007. Kdokoli, kdo má příslušná oprávnění, bude mít přístup k databázi a odkaz na klíčové ukazatele výkonu služby Analysis Services.

 • Ručně zadávané informace:    V situacích, kdy není nastavený žádný formální systém nebo kdy chcete sledovat jednorázový projekt, můžete kritéria zadat ručně. Tento seznam klíčových ukazatelů výkonu je užitečný pro zobrazení informací, které se předávají e-mailem nebo nějakým jiným systémem.

Pracovní postupy

Vývojový diagram pracovního postupu Schválení Mnoho zásadních procesů v každé organizaci závisí do značné míry na lidech. Automatizací interakce mezi lidmi, kteří se procesu účastní, můžete vylepšit jeho efektivitu. Takovýmto postupům se někdy také říká pracovní postupy v oblasti lidských zdrojů. Na serveru Office SharePoint Server 2007 můžete používat předdefinované pracovní postupy, nebo můžete pomocí aplikace Office SharePoint Designer 2007 vytvořit nová řešení pracovních postupů založená na položkách seznamů a knihoven. V aplikaci Office SharePoint Designer 2007 usnadňuje Návrhář pracovního postupu založený na pravidlech vytváření pracovních postupů s podmínkovými větvemi a několika kroky.

Pracovní postupy dodávané se serverem Office SharePoint Server 2007 nabízejí těsnou integraci s programy v Office 2007. Pomocí aplikace Office Outlook 2007 můžete předávat uživatelům informace úkolech a stavu. Pomocí aplikace Office Access 2007 můžete upravit pracovní postup spojený s propojeným seznamem a vytvářet sestavy pracovních postupů, aby bylo možné lépe zjistit stav projektu a vyhodnotit obchodní procesy. Pracovní postupy můžou využívat vlastní formuláře vytvořené pomocí aplikace Office InfoPath 2007 pro komunikaci s uživateli prostřednictvím dalších aplikací Office, například Office Word 2007.

Další informace

Vytvoření návrhu formuláře tak, aby se měnil podle stavu pracovního postupu

Ukázka: Zjednodušení obchodních procesů pomocí formulářů a pracovních postupů

Začátek stránky

Služba SQL Server Reporting Services

SQL Server Reporting Services je kompletní služba pro celopodnikovou správu a distribuci sestav, která zahrnuje navrhování, vytváření, doručování, zabezpečování a zobrazování sestav v různých formátech. Pomocí SQL Serveru 2005 Service Pack 2 můžete využívat službu Reporting Services v režimu integrace serveru SharePoint, abyste mohli:

 • Používat sharepointové knihovny k ukládání sestav, zdrojů dat a modelů sestav. Ukládání sestav do knihovny dokumentů umožňuje v sestavě také používat standardní funkce serveru Office SharePoint Server 2007, jako je pracovní postup, správa verzí a zabezpečení. Sestavy také můžete přidávat do Centra sestav.

 • Synchronizovat sestavy a všechny přidružené prostředky, které jsou uložené na serveru Office SharePoint Server 2007 se stejnými sestavami, které se ukládají a spouštějí ze serveru sestav.

 • Používat konzistentní uživatelské rozhraní pro správu a zobrazování sestav. Praktický panel nástrojů ve webové části Prohlížeč sestav, který vám umožní zobrazovat a upravovat vlastnosti, spravovat oprávnění a odběry, provádět úpravy v Tvůrci sestav, konfigurovat zdroje dat, parametry, snímky a časové limity, zobrazovat historii sestav a verzí a publikovat hlavní verze.

Ukázková sestava

Pomocí webové části Prohlížeč sestav můžete zobrazovat, vyhledávat, tisknout a exportovat sestavy na serveru sestav. K webové části Prohlížeč sestavy jsou přidružené soubory definice sestav (.rdl) zpracovávané serverem sestav. Nastavením vlastností webové části můžete řídit vzhled oblastí panelu nástrojů a zobrazení a propojit webovou část na konkrétní sestavu. Sestavy v knihovně sestav se vykreslují pomocí webové části Prohlížeč sestav. Je také možné upravit libovolnou stránku webových částí tak, aby zobrazovala sestavy s použitím webové části Prohlížeč sestav, a můžete se také připojovat k webovým částem filtru a omezit tak data zobrazovaná v sestavách.

Integrace služby Reporting Services se SharePoint Serverem vyžaduje, aby byly nainstalované tyto součásti: SQL Server 2005 Reporting Services hostující sestavy služby Reporting Services a komunikující s SharePoint Serverem pomocí rozhraní Webových služeb SQL Server 2005 Service Pack 2, což umožňuje integraci SharePoint Serveru a služby Reporting Services na serveru sestav, a doplněk služby Reporting Services SQL Serveru 2005 pro technologie SharePoint, který obsahuje webovou část Prohlížeč sestav a nové uživatelské rozhraní pro správu sestav.

Začátek stránky

Centrum sestav

Centrum sestav je šablona webu, která obsahuje předdefinovanou kolekci knihoven sestav, knihoven datových připojení, sharepointových seznamů, webových částí včetně webových částí filtru a klíčových ukazatelů výkonu, které můžete podle svých potřeb upravit a vylepšit. Centrum sestav si můžete představit jako centrální, společné, jednoduché a zabezpečené umístění a prostředí pro vytváření sestav, které můžou uživatelé používat pro přechod na sestavy, jejich vyhledávání a získání aktuálních sestav pro ad hoc dotazování nebo plánované, pravidelné snímky. Díky využívání Centra sestav můžete snížit závislost doručování sestav v přílohách e-mailů a vyhnout se tak přetížení sítě. Do Centra sestav můžete ukládat nejrůznější sestavy, včetně tabulek, snímků Accessu, sestav služby SQL Report Services a souborů PDF.

Centrum sestav obchodního oddělení

Další informace

Úvod k Centru sestav

Práce s webem Centrum sestav

Začátek stránky

Využívání dat z aplikací Office se serverem Office SharePoint Server 2007

Obchodní řešení, které využívá všechny typy dat, můžete samozřejmě vytvořit také jenom pomocí serveru Office SharePoint Server 2007. Office 2007 má ale se serverem Office SharePoint Server 2007 mnoho užitečných integračních bodů, které usnadňují práci se strukturovanými a částečně strukturovanými daty a díky kterým můžete dosáhnout toho, že bude vaše obchodní řešení daleko efektivnější a dobře navržené. Pokud s následujícími aplikacemi Office 2007 budou pracovat schopní pracovníci s informacemi („stavební společnost“), budou tyto aplikace fungovat jako „architekti“ dobře navrženého a úspěšného obchodního řešení.

Aplikace

Účel

Typ dat

Excel (spolu s technologií Excel Services)

Analýza a vizualizace číselných a jiných dat ve formátu tabulky, vytváření grafů s profesionálním vzhledem a práce s hierarchickými daty pomocí sestav kontingenční tabulky.

Strukturovaná

InfoPath

Shromáždění a zpracování XML dat

Strukturovaná a částečně strukturovaná

Access

Konsolidace, zadávání, ukládání, reportování a správa dat v databázi

Strukturovaná a částečně strukturovaná

SharePoint Designer

Přizpůsobení webových stránek a sharepointových webů založených na datech a vytváření zobrazení dat

Strukturovaná, částečně strukturovaná a nestrukturovaná

Word

Rychlé a efektivní vytváření profesionálních dokumentů

Nestrukturovaná

Visio

Vizualizace a znázornění složitých informací, systémů a procesů

Nestrukturovaná

Outlook

Komunikace prostřednictvím e-mailu a správa kontaktů, plánů a úkolů

Nestrukturovaná

Publisher

Vytváření publikací a marketingových materiálů profesionálního vzhledu

Nestrukturovaná

PowerPoint

Vytváření dynamických prezentací pomocí animace, grafiky a multimédií

Nestrukturovaná

Začátek stránky

Excel a Excel Services

Excel a Excel Services použijte, když budete chtít:

 • Provádět výpočty a statistická porovnání dat

 • Vytvářet a používat sestavy kontingenčních tabulek k zobrazování hierarchických dat v kompaktním a flexibilním rozložení

 • Vizuálně zvýrazňovat data pomocí grafů s profesionálním vzhledem, ikon podmíněného formátování, datových pruhů a barevných škál

 • Provádět s daty sofistikované operace citlivostní analýzy, například statistické a regresní analýzy a analýzy pro projektovou přípravu

Excel se serverem Office SharePoint Server 2007 poskytuje následující body integrace zaměřené na data.

Body integrace Excelu zaměřené na data

1. Provedení jednorázového importu dat excelového listu do sharepointového seznamu nebo export dat excelového listu do sharepointového seznamu pro vytvoření trvalého, jednosměrného datového připojení

2. Aktualizace dat v excelovém listu ze sharepointového seznamu pomocí trvalého, jednosměrného datového připojení

3. Publikování excelových sešitů do služby Excel Services a zobrazení dat (a práce s nimi) pomocí webové části Office Excel Web Accessu na stránce webových částí

4. Import dat do excelového sešitu z OLAP serverů, databází SQL Serveru a Accessu a plochých souborů

Import excelových dat do sharepointového seznamu

Pokud chcete načíst existující data do sharepointového seznamu, můžete naimportovat data z excelového listu, oblasti buněk, pojmenované oblasti nebo excelové tabulky do sharepointového seznamu pomocí příkazu Importovat v nabídce Akce sharepointového seznamu.

Export dat sharepointového seznamu do excelové tabulky

Data sharepointového seznamu můžete vyexportovat do excelové tabulky, což vytvoří jednosměrné datové připojení mezi Excelem a sharepointovým seznamem. Při aktualizaci dat ze sharepointového seznamu a aktualizaci dat v Excelu nahradí Excel excelová data nejnovějšími daty sharepointového seznamu, přičemž přepíše všechny změny, které jste u těchto dat udělali. Vzhledem k tomu, že datové připojení je jenom jednosměrné, změny, které jste udělali v Excelu, se neprojeví v seznamu na sharepointovém webu.

Poznámka: Nemůžete synchronizovat data mezi sešitem aplikace Office Excel 2007 a sharepointovým seznamem. Tato funkce byla k dispozici v Microsoft Excelu 2003 a je stále k dispozici prostřednictvím sešitu Excelu 2003 nebo jazyka VBA (Visual Basic for Applications). Upřednostňovaným způsobem synchronizace dat mezi aplikací Office a sharepointovým seznamem je teď ale používání aplikace Office Access 2007 s obousměrným připojením.

Export excelové tabulky do sharepointového seznamu

Při exportu dat tabulky z Excelu do sharepointového seznamu pomocí Průvodce exportem tabulky do sharepointového seznamu používáte k vytvoření jednosměrné datového připojení mezi Excelem a sharepointovým seznamem jiný způsob.

Pokud nechcete uchovávat data tabulky v excelovém listu aktualizovaném o změny provedené v sharepointovém seznamu, můžete data vyexportovat také bez připojení k sharepointovému seznamu.

Publikování v rámci služby Excel Services

Sešit můžete publikovat do služeb Office SharePoint Server 2007, aby měli ostatní uživatelé přístup k datům (všem nebo jenom k určité jejich podmnožině), která sešit obsahuje, pomocí webové části Office Excel Web Accessu. Když sešit publikujete do služby Excel Services, publikuje se na server celý sešit, můžete ale definovat části sešitu (například jednotlivé listy, pojmenované oblasti nebo grafy), které má Excel Services zobrazit ve webové části Office Excel Web Accessu. Zobrazením jenom určitých částí sešitu a ochranou sešitu před neoprávněným přístupem pomocí oprávnění serveru Office SharePoint Server 2007 můžete zajistit zachování důvěrnosti dat v sešitu a zároveň povolit oprávněným uživatelům aktualizace a přepočítávání zobrazených dat a práci s nimi. Pokud před publikováním nastavíte parametry pro pojmenované buňky v sešitu, můžou uživatelé také upravovat tyto buňky a definovat hodnoty.

Ostatní uživatelé můžou zobrazit a analyzovat data listu, která jsou zobrazená. Můžou s nimi pracovat pomocí některé funkce Excelu, například pomocí řazení a filtrování dat, nebo pomocí funkce přechodu k podrobnostem pomocí kontingenční tabulky. Pokud nastavíte parametry pro pojmenované buňky v sešitě, můžou uživatelé také upravovat tyto buňky a definovat hodnoty.

Sdílení sešitů aplikace Excel pomocí webové části Excel Web Access 1. Horní část obsahuje záhlaví a panel nástrojů s několika nabídkami, příkazy a rozevírací seznam.

2. Hlavní okno zobrazuje jeden nebo více listů v zobrazení listu, pojmenovanou položku, například graf nebo excelovou tabulku v zobrazení pojmenovaných položek a podle potřeby i oblast přehledu.

3. Podokno úkolů Parametry má popisky parametrů, textová pole pro zadávání dat a nepovinné popisky, které poskytují další informace o každém parametru.

4. V dolní části se zobrazují zprávy k aktualizaci dat.

Poznámka: Ne všechny funkce Excelu Excel Services podporuje.

Další informace

Vytvoření seznamu založeného na tabulce

Export excelové tabulky do sharepointového seznamu

Plánování připojení externích dat pro služby Excel Services

Začátek stránky

InfoPath

InfoPath používejte, když budete chtít:

 • Shromažďovat obchodní data v pravidelných intervalech, a to včetně vyúčtování výdajů, časových výkazů, průzkumů a formulářů pojištění.

 • Vytvářet elektronické formuláře (od jednoduchých až po sofistikované) pomocí standardních ovládacích prvků (např. textová pole a seznamy) a flexibilních ovládacích prvků (např. opakující se tabulky, skupiny voleb, nepovinné oddíly a více zobrazení.

 • Zajistit konzistentní a přesná data

 • Vytvořit sestavu sloučením formulářů do jednoho

InfoPath se serverem Office SharePoint Server 2007 poskytuje následující body integrace zaměřené na data.

Body integrace InfoPathu zaměřené na data

1. Publikování šablon formulářů do knihoven formulářů jako šablon a jako typů obsahu

2. Čtení a zápis souborů XML formulářů uložených v knihovnách formulářů

3. Používání souborů XML formulářů, čtení dat ze seznamů a listů Excelu a čtení a zápis dat z databází SQL Serveru a Accessu

4. Povolení úprav dat zobrazení seznamu na základě vlastností formuláře

5. Zobrazení formulářů InfoPathu v prohlížeči pomocí šablon formulářů kompatibilních s prohlížečem

Odeslání dat na sharepointový web a naplnění ovládacích prvků formuláře sharepointovými daty

Pokud chcete uživatelům povolit, že můžou do knihovny dokumentů odesílat formuláře, které jsou založené na vaší šabloně formuláře, můžete do svojí šablony formuláře přidat sekundární datové připojení, které data odešle. Po přidání připojení pro odesílání dat můžete nakonfigurovat šablonu formuláře tak, aby vaši uživatelé mohli odesílat data formuláře do knihovny dokumentů.

Publikování šablony formuláře do knihovny formulářů

Šablonu formuláře můžete publikovat na Office SharePoint Server 2007 a ukládat formuláře aplikace Office InfoPath 2007 v knihovně formulářů a tam s nimi i pracovat. Knihovna formulářů představuje centrální umístění, kde můžou uživatelé vyplnit a ukládat formuláře založené na stejné šabloně. Můžete například pomocí InfoPathu vytvořit řešení pro sledování majetku, které ukládá soubory šablon formulářů (.xsn) a soubory XML formulářů v knihovně formulářů.

Vytváření a používání formulářů s podporou prohlížeče

Při návrhu šablony formuláře aplikace Office InfoPath 2007 můžete vytvořit šablonu formuláře, která se dá otevřít nebo vyplňovat ve webovém prohlížeči. Tento typ šablony formuláře se označuje jako šablona formuláře kompatibilní s prohlížečem. Po dokončení návrhu šablony formuláře kompatibilní s prohlížečem můžete pomocí Průvodce publikováním publikovat šablonu na server, na kterém běží InfoPath Forms Services.

Publikování šablony formuláře jako typu obsahu webu

Pokud publikujete šablonu formuláře jako typ obsahu webu, umožníte uživatelům, aby přiřadili více šablon formulářů k jedné knihovně dokumentů nebo aby přiřadili šablonu formuláře k více knihovnám v kolekci webů. Kolekce webů je sada webů na virtuálním serveru, které mají stejného vlastníka a stejné nastavení správy. Každá kolekce webů obsahuje web nejvyšší úrovně a může obsahovat jeden nebo více podřízených webů. Na každém virtuálním serveru může být více kolekcí webů. Typ obsahu webu použijte, pokud chcete v širokém měřítku opakovaně používat informace nebo umožnit shromažďování dat z řady formulářů na jednom místě.

Povolení uživatelům upravovat pole pomocí zobrazení seznamu

Uživatelům můžete povolit, aby přidávali nebo upravovali data pole pomocí zobrazení seznamu nebo pomocí úprav vlastností formuláře v knihovně formulářů. Uživatelé tak budou moct přidat nebo aktualizovat data v jednom nebo více formulářích, aniž by formuláře ve skutečnosti otevřeli.

Začátek stránky

Access

Access používejte, když potřebujete:

 • Sdílet data v relační databázi

 • Efektivně zpracovat aktualizace pomocí funkcí blokování záznamů a řešení konfliktů

 • Pracovat s velkým počtem tabulek

 • Spojovat tabulky pomocí složitých dotazů

 • Vytvářet formuláře a sestavy

Access se serverem Office SharePoint Server 2007 poskytuje následující body integrace zaměřené na data.

Body integrace Accessu zaměřené na data

1. Provedení jednorázového importu nebo export dat mezi zobrazeními Accessu a sharepointovým seznamem

2. Propojení dat mezi tabulkami Accessu a sharepointovým seznamem vytvořením trvalého oboustranného připojení (aktualizovaná data seznamu se zobrazují v tabulce Accessu; aktualizovaná data tabulky Accessu se zobrazují v seznamu).

3. Přepnutí dat seznamu do offline režimu, jejich aktualizace v Accessu, přepnutí zpátky do online režimu, synchronizace aktualizací a vyřešení konfliktů

4. Zobrazení a úprava dat seznamu v datovém listu, formuláři a zobrazení sestav Accessu

5. Publikování databáze Accessu na Office SharePoint Server 2007

Nové funkce integrace sharepointového seznamu v aplikaci Office Access 2007

Díky následujícím novým funkcím v aplikaci Office Access 2007 je integrace se serverem Office SharePoint Server 2007 jednodušší a flexibilnější:

 • Vylepšené mapování datových typů SharePointu:     Díky nové podpoře polí s více hodnotami a příloh teď aplikace Office Access 2007 podporuje více datových typů dostupných u sharepointových webů, což výrazně zjednodušuje návrh a tvorbu sdílených aplikací.

 • Sledování historie polí typu Memo:     Pole typu Memo jsou užitečná při ukládání velkého množství informací. Je možné nastavit vlastnost, která v aplikaci Office Access 2007 vynutí ukládání historie všech změn do pole typu Memo. Historii změn je pak možné zobrazit. Tato funkce podporuje také funkci správy verzí na sharepointových webech, takže je možné pomocí aplikace Office Access 2007 zobrazit změny provedené v sharepointovém seznamu.

 • Vyhledávací tabulky:    Při propojení s sharepointovým seznamem jsou v aplikaci Office Access 2007 pro všechny vyhledávací seznamy automaticky vytvořeny propojené tabulky (dokud nejsou vyhledávací seznamy propojeny s databází). Pokud vyhledávací seznamy obsahují sloupce, které vyhledávají hodnoty v jiných seznamech, jsou při propojení zahrnuty také tyto seznamy, aby pro vyhledávací seznam každé propojené tabulky existovala odpovídající propojená tabulka v databázi. Access taky vytváří mezi propojenými tabulkami relace.

Import a export dat do sharepointového seznamu

Sharepointový seznam je možné přenést do aplikace Office Access 2007 tak, že ho do ní naimportujete. Při importu sharepointového seznamu se vytvoří kopie seznamu v databázi aplikace Office Access 2007.

Při exportu dat vytvoří Office Access 2007 kopii vybraného databázového objektu dotazu nebo tabulky a uloží kopii jako seznam. Například můžete chtít průběžně sdílet data mezi aplikací Office Access 2007 a sharepointovým webem, ale data jsou aktuálně uložená v Accessu. Pomocí dotazů v databázi aplikace Office Access 2007 vygenerujete denní nebo týdenní zprávy o stavu a výsledky potom budete v pravidelných intervalech odesílat na jeden ze svých sharepointových webů.

Propojení se seznamem SharePointu

Propojení vám umožňuje připojit se k datům v seznamu bez nutnosti importu těchto informací, takže můžete vytvořit obousměrné připojení k prohlížení a úpravám nejnovějších dat, a to jak v seznamu, tak i ve vaší databázi aplikace Office Access 2007. Při propojení s sharepointovým seznamem vytvoří Office Access 2007 propojenou tabulku, která odpovídá struktuře a obsahu zdrojového seznamu. Na rozdíl od importu se při propojení vytvoří odkaz, to jenom na seznam, ne na žádné konkrétní zobrazení seznamu. Pokud ale chcete provést změny struktury, například odebrat nebo změnit sloupec, musíte otevřít seznam na sharepointovém webu. Při práci v aplikaci Office Access 2007 navíc není možné přidávat, odstraňovat ani upravovat pole v propojené tabulce.

Přepnutí propojených sharepointových seznamů do offline režimu pomocí aplikace Office Access 2007

Pokud si potřebujete vzít práci s sebou domů nebo na cesty, můžete si jedním kliknutím v aplikaci Office Access 2007 přepnout sharepointové seznamy do offline režimu. V aplikaci Office Access 2007 můžete s daty pracovat a potom změny synchronizovat nebo se znovu připojit k sharepointovému webu někdy později. Například potřebujete klientovi dát katalog součástek v době, kdy jste na cestách. Pokud jste si svoje sharepointové seznamy propojili na tabulky aplikace Office Access 2007, můžete si data převést do offline režimu a podle potřeby je pak zase převést do online režimu. Pokud dojde ke konfliktu – například pokud někdo aktualizuje stejný záznam na serveru nebo pokud někdo druhý taky pracuje offline, můžete konflikt vyřešit při synchronizaci.

Otevírání formulářů a sestav aplikace Office Access 2007 ze sharepointového webu

Seznamy můžete otevřít v podrobných zobrazeních aplikace Office Access 2007 z sharepointového webu. Formuláře, sestavy a datové listy aplikace Office Access 2007 se můžou zobrazovat spolu s jinými zobrazeními na sharepointovém webu. Pokud zvolíte zobrazení, spustí se Office Access 2007 a otevře požadovaný formulář, sestavu nebo datový list. Díky tomu můžete snadno spouštět podrobné sestavy na sharepointovém webu, aniž by bylo nutné nejdřív spustit Office Access 2007 nebo přejít na správný objekt.

Poznámka: Uživatel musí mít na počítači nainstalovaný Office Access 2007, aby mohl vytvářet, používat nebo upravovat zobrazení Office Access 2007 na sharepointovém webu.

Publikování databáze aplikace Office Access 2007 na sharepointovém webu

Databázi Office Access 2007 můžete publikovat (taky mluvíme o přesouvání nebo přenášení) na Office SharePoint Server 2007. Při publikování databáze z aplikace Office Access 2007 na sharepointový web vytvoříte na sharepointovém webu seznamy, které jsou propojené jako tabulky ve vaší databázi. Při přesunutí databáze vytvoří aplikace Office Access 2007 novou aplikaci front-end, která obsahuje všechny staré formuláře a sestavy a nové propojené tabulky, které se právě vyexportovaly. Průvodce přenesením na server SharePoint umožňuje přesunout data ze všech tabulek najednou. Volitelně je pak možné databázi aplikace Office Access 2007 načíst do sharepointové knihovny dokumentů.

Například můžete použít šablonu sledování Accessu, která přímo spolupracuje se šablonou sledování problémů na sharepointovém webu, aby bylo možné sledovat data, problémy a pracovní postupy vaší organizace. Pokud uživatelé pracují s těmito seznamy na sharepointovém webu, mohou pro tyto seznamy z nabídky Zobrazit otevřít dotazy a sestavy aplikace Office Access 2007. Pokud potřebujete zobrazit a vytisknout sestavu aplikace Access pro měsíční poradu, můžete to udělat přímo ze sharepointového seznamu.

Po vytvoření sharepointových seznamů mohou uživatelé pracovat se seznamy na sharepointovém webu nebo v propojených tabulkách v aplikaci Office Access 2007, přičemž funkce sharepointového webu jim umožní data spravovat a udržovat je aktuální. Jako správce můžete spravovat oprávnění pro přístup k datům a k jejich verzím, takže snadno zjistíte, kdo data změnil, nebo obnovíte předchozí data.

Začátek stránky

SharePoint Designer

Office SharePoint Designer 2007 používejte, když chcete:

 • Vytvářet a přizpůsobovat weby

 • Navrhovat pracovní postupy, aniž by bylo nutné použít tradiční procedurální jazyky nebo metody kódování

 • Vytvářet přizpůsobená zobrazení živých dat navržením zobrazení dat

 • Vytvořit formulář, který data zapisuje zpět do zdrojů dat vložením zobrazení dat jako formuláře

Office SharePoint Designer 2007 poskytuje následující body integrace zaměřené na data se serverem Office SharePoint Server 2007.

Body integrace SharePoint Designeru zaměřené na data

1. Vytvoření zobrazení dat pomocí aplikace Office SharePoint Designer 2007

2. Čtení, slučování a aktualizace dat z mnoha různých zdrojů dat v Zobrazení dat, což je webová část, kterou můžete vytvořit jedině v aplikaci Office SharePoint Designer 2007.

3. Zobrazení a úpravy dat v zobrazeních dat na webových stránkách

Zobrazení dat

Ukázka Zobrazení dat

Zobrazení dat je dynamické, přizpůsobitelné zobrazení zdroje dat v podobě XML (Extensible Markup Language), které tato data zobrazí pomocí transformací XSLT (Extensible Stylesheet Language Transformation). Pomocí zobrazení dat můžete:

 • Zobrazovat a upravovat data z mnoha různých zdrojů dat, včetně databázových dotazů, dokumentů XML a sharepointových seznamů a knihoven a zpracováním dat z více zdrojů dat vytvářet flexibilní, přizpůsobená zobrazení a sestavy

 • Prezentovat živá zobrazení dat, která můžete filtrovat, řadit nebo seskupovat a pomocí kterých taky můžete vytvářet podmíněná zobrazení

 • Vytvářet stránky webových částí a vytvářet obchodní řešení připojením webových části

 • Vytvářet vlastní formuláře

Další informace

Úvod do vytváření sharepointových aplikací

Začátek stránky

Další aplikace Office

Ostatní aplikace Office sice nejsou zaměřené na zpracování dat, jsou ale další způsoby, jak začlenit strukturovaná a částečně strukturovaná data do řešení, které tyto další aplikace využívá.

Datové diagramy Visia

Diagram Visia můžete zobrazit na webové stránce pomocí Microsoft Visio Vieweru nebo uložením diagramu jako webové stránky. Diagram může pomoct s vizualizací, uspořádáním, pochopením a prezentováním dat, která jsou uložená v seznamech, sešitech nebo databázích, v obrazcích Visia pomocí datového propojení. Můžete například zobrazit údaje o prodeji pro jinou oblast, abyste si mohli jednoduše porovnávat výsledky prodeje mezi oblastmi, a to jak za aktuální rok, tak i roky předchozí.

Obrazce zobrazují jiné sady dat.

Hromadná korespondence

Různé druhy publikací, které se dají vytvořit pomocí sloučení katalogů Ve Wordu, Publisheru a Outlooku můžete pomocí funkce hromadné korespondence vytvořit řešení hromadné korespondence pro vytváření personalizovaných dopisů, obálek, štítků a e-mailových zpráv pro zákazníky nebo klienty. Může například do sharepointové knihovny uložit dokument Wordu nebo Publisheru a jako zdroj dat pro operaci hromadné korespondence použít (kromě mnoha dalších možných zdrojů dat) seznam kontaktů. Můžete dokonce použít i pracovní postup, a to například k vytvoření hromadné korespondence v rámci marketingové kampaně cílené na konkrétní zákazníky.

Panely informací o dokumentu ve Wordu, PowerPointu nebo Excelu

Jednoduché vyhledávání klíčových slov často není dostatečně přesné, aby splňovalo požadavky na obchodní záznamy, které jsou spojené s určitými projekty, podnikatelskými subjekty nebo zákazníky. Panel informací o dokumentech je dostupný v těchto aplikacích Office 2007: Word, Excel a PowerPoint. Panel informací o dokumentech je mechanismus zachycování metadat, který je možné snadno konfigurovat bez nutnosti psát programový kód. Panel informací o dokumentech shromažďuje a načítá metadata, aby bylo možné poskytovat kontext pro dokument a zvýšit pravděpodobnost jeho vyhledání na celém sharepointovém webu.

Panel informací o dokumentech Protože je panel informací o dokumentech XML formulář, je možné ho plně přizpůsobit pomocí InfoPathu. Díky možnostem InfoPathu pro datové připojení můžete dokonce vytvořit panel informací o dokumentech, který do formuláře načte obchodní data. Můžete například do polí dat zákazníků načíst data ze systému řízení záznamů zákazníků (CRM). Před zavřením dokumentu pak uživatel přidá v všechny důležité informace o dokumentu, například odkazy na související dokumenty. Metadata se tedy zaznamenávají daleko pohodlnějším způsobem a snadno se přidružují ke skupině zákazníků, produktů a souvisejících dokumentů.

Další informace

Úvod k návrhu panelu informací o dokumentech pomocí InfoPathu

Návrh panelu informací o dokumentech pomocí InfoPathu

Zobrazení a změna vlastností dokumentů Office

Úkoly a kontakty Outlooku 2007

Outlook má se serverem Office SharePoint Server 2007 mnoho integračních bodů. Můžete odesílat e-maily pomocí sharepointového seznamu Kontakty, zobrazovat vedle sebe kalendáře SharePointu a Outlooku 2007, spravovat sharepointová upozornění a informační kanály RSS, vytvářet centra schůzek a používat pracovní postupy. Můžete taky knihovny dokumentů přepnout do offline režimu, přepnout je zpátky do online režimu a synchronizovat je pomocí Outlooku 2007. Dva další integrační body zaměřené na data zahrnují použití strukturovaných dat.

Se standardními seznamy úkolů i se seznamy úkolů projektu můžete pracovat tak, že seznamy úkolů přepnete do offline režimu, přepnete je zpátky do online režimu a synchronizujete je. Můžete zobrazovat, aktualizovat a přidávat nové úkoly na sharepointový web, aniž byste opustili Outlook, a můžete vytvářet a přiřazovat úkoly členům týmu.

Seznam kontaktů V Outlooku taky můžete daleko efektivněji ukládat, sdílet a spravovat kontakty SharePointu. Po připojení k Outlooku 2007 fungují kontakty SharePointu stejně jako vaše osobní kontakty Outlooku. Tyto kontakty můžete zobrazit, upravit, vytisknout a můžete jim dokonce zavolat pomocí Microsoft Office Communicatoru. Můžete jim posílat e-mailové zprávy a žádosti o schůzku, používat barevné kategorie, ukládat více telefonních čísel a e-mailových adres a zahrnout fotky kontaktů, elektronické vizitky a taky informace o narozeninách a výročích. Můžete dokonce pomocí webové části Kontakty zobrazit kontakty Outlooku na stránce webových částí.

Začátek stránky

Začínáme se šablonami a scénáři

Abychom vám pomohli dosáhnout toho, aby lépe přiblížili vašemu firemnímu řešení, nabízí společnost Microsoft řadu šablon "out-to-box", které vám pomůžou rychle vytvořit běžná řešení. V následujících částech jsou popsány užitečné šablony, což jsou předdefinované dokumenty nebo weby s funkcemi, styly a rozloženími, které řeší společné potřeby a typické scénáře, což jsou popisy obchodních řešení, která se můžou podobat řešení. potřeb. Šablony a scénáře jsou předdefinované architektonické styly a plány prostorového uspořádání, které vám pomůžou vybrat nejlepší návrh pro potřeby podnikového řešení.

Tyto šablony a scénáře můžete používat jako výchozí bod pro přizpůsobování a vytváření vašich vlastních obchodních řešení. Pomocí aplikace Office SharePoint Designer 2007 můžete přidat nebo změnit zobrazení dat na sharepointovém webu, přizpůsobit si stránku předlohy svého sharepointového webu tak, aby byl v souladu se standardy vašeho webu, a taky integrovat externí data ze svých zdrojů dat. Můžete přidat nebo si přizpůsobit stávající obchodní logiku, aby lépe vyhovovala procesům a pracovním postupům vaší organizace. Pomocí Katalogu obchodních dat můžete obchodní data integrovat do obchodního řešení. Můžete využít celé řady bodů integrace zaměřených na data, které nabízí Access, InfoPath a Excel, a dál si tak tyto šablony a scénáře vylepšovat přesně podle svých představ. Možnosti jsou neomezené.

Začátek stránky

Šablony sharepointového webu

Microsoft poskytuje šablony webů, které poskytují předdefinované vlastní scénáře přizpůsobené tak, aby vyhovovaly potřebám a požadavkům specifických obchodních procesů nebo úkolům v organizacích libovolné velikosti. Tyto šablony webu jsou založené na službě Windows SharePoint Services 3.0 a jsou kompatibilní s aplikací Office SharePoint Designer 2007, aby je bylo možné snadněji přizpůsobovat.

Šablony pro management a finance

Board of Directors (Správní rada):     Umožňuje zajistit jedno místo pro poznámky ze schůzek, úkoly, problémy a události správní rady.

Business Performance Reporting (Vykazování obchodní výkonnosti):     Pomáhá sledovat spokojenost zákazníků prostřednictvím průzkumů a online diskuzí.

Compliance Process Support Site (Web podpory procesu shody):     Pomáhá týmům a vedoucím projektových týmů řídit úsilí o implementaci shody určením řídicích úkolů a správou knihoven dokumentace.

Disputed Invoice Management (Správa sporných faktur):     Pomáhá oddělením, která mají na starosti závazky, sledovat informace týkající se faktur, které mají být zaplaceny dodavatelům, a to včetně hodnoty dřívější platby a důvodů pro opožděnou platbu.

Expense Reimbursement and Approval (Schvalování a náhrady výdajů):     Umožňuje spravovat prvky procesu schvalování výdajů, díky čemuž mohou schvalovatelé ušetřit čas.

Request for Proposal (Žádost o nabídku):     Pomáhá spravovat proces vytváření a dodání žádosti o nabídku (RFP) a získat oznámení o odeslání a přijetí nabídky.

Lidské zdroje

Absence Request and Vacation Schedule Management (Správa požadavků nepřítomnosti a plánu dovolených):     Pomáhá zaměstnancům spravovat požadavky na dny mimo kancelář, včetně seznamu dnů, kdy nebudou dostupní, a informací o tom, kdo převezme jejich povinnosti v době, kdy budou pryč.

Employees Activities Site (Web aktivit zaměstnanců):     Pomáhá zaměstnancům vytvořit a zaregistrovat aktivity a události, které jsou financované společností.

Employee Self-Service Benefits (Samoobslužné funkce zaměstnaneckých výhod):     Umožní zaměstnancům vyhledat a zaregistrovat si zaměstnanecké výhody, které jim zaměstnavatel nabízí.

Employee Training Scheduling and Materials (Plánování školení zaměstnanců a související materiály):     Pomáhá s plánováním školení a také poskytuje místo, kde se mohou zaměstnanci zaregistrovat a odkud mohou získat materiály ke kurzu.

Job Requisition and Interview Management (Správa žádostí o zaměstnání a pohovorů):     Pomáhá náborovému týmu optimalizovat proces správy žádostí o zaměstnání a najímat pracovníky na požadované pozice.

IT a provoz

Bug Database (Databáze chyb):     Pomáhá členům týmu vývoje shromažďovat a sledovat informace o chybách v kódu, včetně kroků pro opakované vyvolání problému, kategorie, komentářů, priority a závažnosti chyby.

Call Center (Telefonní centrum):     Pomáhá spravovat proces zpracování servisních požadavků zákazníků (od identifikace problému přes analýzu příčin až po jejich vyřešení).

Help Desk (Technická podpora):     Pomáhá týmům řídit proces zpracování servisních požadavků, včetně správy identifikace příčin a sledování stavu.

Inventory Tracking (Sledování skladových zásob):      Pomáhá organizaci sledovat prvky, které jsou spojené se skladovými zásobami, zachycením ručního zadávání aktualizovaných informací o stavu skladových zásob a oznamování dosažení množství pro doobjednání uživatelům.

IT Team Workspace (Pracovní prostor IT týmu):     Pomáhá týmům spravovat vývoj, nasazení a podporu softwarových projektů aktualizací úkolů, problémů, milníků a chyb v rámci projektu.

Lending Library (Veřejná knihovna):     Pomáhá spravovat fyzické vybavení knihovny organizace s funkcí vypůjčení/vrácení a automatickým oznámením o zpoždění.

Physical Asset Tracking and Management (Správa a sledování fyzického majetku):     Pomáhá týmům spravovat žádosti a sledovat fyzický majetek, jako je místo, stav, výrobce, model, aktuální vlastník a odhadovaná hodnota.

Room and Equipment Reservations (Rezervace místností a vybavení):     Povoluje týmům spravovat využívání sdílených konferenčních místností a vybavení.

Sledování a správa

Budgeting and Tracking Multiple Projects (Rozpočty a sledování více projektů):     Pomáhá sledovat a rozpočtovat více vzájemně souvisejících skupin aktivit pomocí vytvářeného projektu, úkolů, Ganttových diagramů a běžných nástrojů pro indikaci stavu.

Change Request Management (Správa požadavků na změnu):     Pomáhá uživatelům sledovat rizika spojená se změnami návrhu, včetně možnosti změnu schválit nebo odmítnout.

Discussion Database (Diskusní databáze):     Podporuje spolupráci tím, že pomáhá týmům diskutovat o různých tématech online nebo prostřednictvím funkcí RSS aplikace Office Outlook 2007.

Document Library and Review (Knihovny dokumentů a revize):     Pomáhá týmům spravovat cyklus revize dokumentů pomocí knihovny dokumentů se sledováním verzí včetně diskuze s vlákny pro vyjádření názoru.

Knowledge Base (Znalostní báze Knowledge Base):     Umožňuje zaměstnancům sdílet znalosti v rámci organizace.

Project Tracking Workspace (Pracovní prostor sledování projektů):     Pomáhá malým týmům spravovat informace o projektu, například informace o problémech na projektu, úkolech a stavu projektu.

Team Work Site (Týmový web pro práci):     Umožňuje projektovým týmům centrálně ukládat na pozadí dokumenty, sledovat události kalendáře a odesílat úkoly, které vyplynou ze schůzek týmu.

Timecard Management (Správa časových výkazů):     Pomáhá zjednodušit proces sledování počtu hodin strávených na projektech prostřednictvím označování začátku a konce pracovní doby zaměstnanců a vykazování probíhající práce a hodin odpracovaných na projektu k danému datu.

Prodej a marketing

Competitive Analysis Site (Web analýzy konkurence):     Pomáhá uspořádat výsledky analýz nabídek konkurence prostřednictvím užitečných šablon využívajících speciálních metod pro analýzu konkurence.

Contacts Management (Správa kontaktů):     Pomáhá týmům spravovat informace o kontaktech mezi členy týmu, včetně synchronizace s aplikací Office Outlook 2007.

Integrated Marketing Campaign Tracking (Integrované sledování marketingové kampaně):     Umožňuje sledovat výsledky marketingových kampaní.

Product and Marketing Requirements Planning (Plánování požadavků na produkt a marketingových požadavků):     Umožňuje uspořádat proces vývoje nových produktů a marketingového obsahu prostřednictvím užitečných šablon pro plánování a nástrojů pro spolupráci.

Sales Lead Pipeline (Správa potenciálních zákazníků):     Pomáhá týmům spravovat prodejní kanál sledováním potenciálních zákazníků, příležitostí, kontaktů a zákazníků.

Speciální

Sports League (Sportovní liga):     Umožňuje spravovat baseballovou ligu, včetně hráčů, kapitánů, plánu a statistiky.

Classroom Management (Správa kurzů):     Pomáhá instruktorům ukládat a organizovat obsah kurzu, položky kalendáře a oznámení.

Equity Research (Průzkum kapitálu):     Poskytuje centralizované umístění, které pomáhá konsolidovat provedený průzkum pro vyhodnocení finančního kapitálu.

Case Management for Government Agencies (Správa případů pro vládní organizace):     Pomáhá spravovat úkoly a dokumenty související s vládními případy.

Clinical Trial Initiation and Management (Zahájení a správa klinických studií):     Pomáhá spravovat dokumenty, úkoly, problémy a diskuze potřebné ke spuštění klinických studií.

Manufacturing Process Management (Správa výrobních procesů):     Pomáhá technickým týmům sledovat lineární výrobní proces, jakož i problémy, které blokují dokončení daného úkolu v rámci výroby.

Event Planning (Plánování událostí):     Pomáhá týmům organizovat události prostřednictvím online registrace, plánů, komunikace a názorů.

New Store Opening (Otevření nové prodejny):     Pomáhá členům týmu spravovat proces otevření nové prodejny, včetně projektových nástrojů a nástrojů pro řízení úkolů.

Další informace

Úvod do vytváření sharepointových aplikací

Šablony aplikací pro službu Windows SharePoint Services 3,0

Začátek stránky

Pracovní postupy SharePointu

Office SharePoint Server 2007 obsahuje následující předdefinované pracovní postupy, které můžete použít k automatizaci obchodních procesů nebo v běžných situacích pracovní skupiny.

Pracovní postup Schválení:     Pracovní postup Schválení směruje dokument nebo položku, které jsou uložené v seznamu nebo knihovně, skupině osob ke schválení. Pracovní postup Schválení je ve výchozím nastavení přidružený k typu obsahu Dokument, a je proto automaticky dostupný v knihovnách dokumentů.

Pracovní postup Shromáždit názory:     Pracovní postup Shromáždit názory směruje dokument nebo položku, které jsou uložené v seznamu nebo knihovně, skupině osob k vyjádření názorů v rámci revize. Pracovní postup Shromáždit názory je ve výchozím nastavení přidružený k typu obsahu Dokument, a je proto automaticky dostupný v knihovnách dokumentů.

Pracovní postup Shromáždit podpisy:     Pracovní postup Shromáždit podpisy směruje dokument Office, který je uložený v seznamu nebo knihovně, skupině osob pro účely shromáždění jejich digitálních podpisů. Tento pracovní postup funguje výhradně s dokumenty aplikací Office Word 2007 a Office Excel 2007, které obsahují minimálně jeden řádek podpisu. Pracovní postup Shromáždit podpisy je ve výchozím nastavení přidružený k typu obsahu Dokument, a je proto automaticky dostupný v knihovnách dokumentů pro dokumenty nebo sešity obsahující řádky podpisu.

Pracovní postup Schválení dispozice:     Pracovní postup Schválení dispozice je navržen tak, aby podporoval potřeby organizace na správu záznamů. Tento pracovní postup spravuje platnost dokumentů a proces uchování tak, že umožňuje uživatelům rozhodnout, jestli chtějí dokumenty nebo položky s vypršenou platností zachovat nebo odstranit.

Pracovní postup Správa překladu:    Pracovní postup Správa překladu vytváří kopie zdrojového dokumentu v knihovně správy překladu a směruje je určeným překladatelům k překladu. Tento pracovní postup je k dispozici jenom pro knihovny správy překladu.

Scénář Schválení nákupní objednávky:      Běžným obchodních procesem je proces schválení nákupní objednávky, který by mohl být kombinací čtyř výchozích pracovních postupů:

 • Zjištění aktuálního stavu rozpočtu (pracovní postup Shromáždit názory)

 • Ověření stavu skladových zásob (pracovní postup Schválení dispozice)

 • Získání schválení od vedoucího v případě překročení limitu pro schvalování (pracovní postup Shromáždit podpisy)

 • Schválení nákupní objednávky (pracovní postup Schválení)

Odeslání oznamovací zprávy    Váš tým používá knihovnu sdílených dokumentů ke spolupráci na dokumentech a váš tým používá sloupec přiřazeno ke sledování, komu jsou dokumenty přiřazené. Namísto toho, aby všichni členové týmu průběžně kontrolovali týmový web a viděli, jestli mají dokumenty nově přiřazené, budete chtít vytvořit pracovní postup, který automaticky odešle e-mailovou zprávu kterémukoli členovi týmu, když obdrží zadání. Můžete to rychle udělat tak, že vytvoříte jeden krok.

Vytvoření úkolu z položky diskuse    Váš tým používá seznam Týmová diskuse k řešení problémů a problémů, které musí mít tým na adrese. Často v průběhu diskuse vznikne problém nebo pracovní položka, na které musí člen týmu sledovat. Chcete mít možnost snadno vytvořit položku úkolu z položky diskuse týmu. Rozhodnete se vytvořit pracovní postup, aby váš tým mohl jednoduše vytvořit úkol v seznamu úkolů kliknutím na tlačítko v seznamu úkoly. Vytvořený úkol bude automaticky obsahovat informace ze související položky diskuse a úkol bude automaticky přiřazen osobě, která vytvořila původní položku diskuse.

Směrování vyúčtování výdajů na revizi    Váš tým vyplňuje měsíční přehledy výdajů, které jsou navržené pomocí Office InfoPath 2007. Váš tým vyplní a uloží tyto formuláře do knihovny formulářů na SharePointovém webu. Když Sestava výdajů přesáhne určitou částku, budete chtít automaticky upozornit příslušnou osobu, aby sestavu zkontrolovala. Tento proces můžete rychle automatizovat pomocí jednoho kroku.

Další informace

Použití pracovního postupu Schválení

Použití pracovního postupu Shromáždit názory

Použití pracovního postupu Shromáždit podpisy

Použití pracovního postupu Schválení dispozice

Použití pracovního postupu Správa překladu

Příklad pracovního postupu: Odeslání zprávy s upozorněním

Příklad pracovního postupu: Vytvoření úkolu z položky diskuse

Příklad pracovního postupu: Směrování formuláře s vyúčtováním výdajů ke kontrole

Začátek stránky

Šablony a scénáře Office

Šablony Office Online jsou skvělým výchozím bodem, když hledáte šablony Office. K dispozici jsou stovky šablon pro širokou škálu použití od agend (programů) schůzek až po ZOO.

Excel 2007, Excel Services, Access 2007 a InfoPath 2007 nabízí nespočet způsobů, jak řešit celou řadu problémů. Tyto šablony a scénáře se ale zaměřují na běžná obchodních řešení a je možné si je přizpůsobit pro použití s SharePoint Serverem.

Scénáře Excelu 2007

Účetnictví:      Výkonné výpočetní funkce Excelu můžete využít v mnoha finančních účetních výkazech, například pro výkaz toku hotovosti, daňové přiznání nebo výkaz zisků a ztrát.

Rozpočtování:      Bez ohledu na to, jestli jsou vaše potřeby osobní nebo pracovní, můžete v Excelu vytvořit libovolný typ rozpočtu, například marketingový rozpočet, rozpočet určité akce nebo penzijní rozpočet.

Fakturace a prodej:     Excel se rovněž osvědčuje při vedení fakturačních a prodejních dat, kdy umožňuje snadné vytváření potřebných formulářů, například prodejních faktur, balicích listů nebo nákupních objednávek.

Vytváření sestav     V Excelu můžete vytvářet různé typy sestav, které odrážejí analýzu dat nebo sumarizují data, například sestavy, které měří výkonnost projektu, data prognózy nebo prezentují data odchylek.

Plánování:     Excel je skvělým nástrojem pro vytváření profesionálních plánů nebo užitečných plánovacích pomůcek, například týdenního školního rozvrhu, plánu marketingového průzkumu, harmonogramu daňových plateb nebo plánovacích pomůcek, které vám pomohou s organizací jídelníčků, večírků nebo dovolených.

Scénáře služby Excel Services

Řídicí panely Business Intelligence:     Výkonný výbor má přístup k několika řídicím panelům společnosti, které fungují jako přehled aktuálních finančních výsledků dané společnosti. Hlavní řídicí panel shrnuje po jednotlivých měsících klíčové ukazatele výkonu (KPI), jako jsou cíle prodeje, plánované výnosy a ziskové marže, aby bylo možné nepřetržitě hodnotit výkon společnosti. Další řídicí panely shrnují novinky na trhu s cílem usnadnit analýzu finančního rizika u aktuálních a nových projektů a zobrazit grafy důležitých finančních dat pro snazší vyhodnocení různých investičních portfolií.

Informační systém pro marketingovou analýzu:     Marketingové oddělení ve společnosti, která prodává sportovní oblečení a vybavení, vede informační portál, který shrnuje klíčová demografická data, jako je pohlaví, věk, oblast, úroveň příjmu a preferovaná volnočasová činnost. Většina zaměstnanců v marketingovém oddělení může volitelně otevírat excelové sešity ve svých počítačích a provádět citlivostní analýzu všech dat nebo tisknout vhodně formátované sestavy. Postupem času můžou uživatelé rovněž přidávat sestavy pro sdílení s ostatními.

Statistika profesionálních hráčů:     Sportovní organizace, která se účastní jedné z hlavních ligových soutěží, sdílí minulé a současné statistiky týkající se výkonů a platů všech hráčů. Tato data slouží k uskutečňování obchodů a k vyjednávání podmínek smlouvy o platu. Vlastníci vytvářejí, revidují a sdílejí nové sestavy a analýzy, obzvláště v období před sezónou.

Nástroj pro rozhodování v maloobchodě:     Maloobchodní řetězec sumarizuje důležitá data z prodejen po jednotlivých týdnech a sdílí je s dodavateli, finančními analytiky a regionálními manažery. Sestavy zahrnují aktuální položky s nízkým stavem zásob, 20 nejprodávanějších položek podle prodejních kategorií, důležitá sezónní data a počty transakcí podle jednotlivých prodejen.

Systém pro vykazování správy prodejních účtů:     Prodejní skupina má přístup k sadě denních shrnujících zpráv, ve kterých jsou zaznamenána klíčová data, jako jsou nejúspěšnější prodejci, stupeň plnění měsíčních cílů prodeje, úspěšné prodejní programy a distribuční kanály s neuspokojivým výkonem. Další sestavy shrnují prodej podle klíčových proměnných, jako je oblast, produktová řada a měsíc, počet telefonních hovorů týkajících se prodeje za týden a počet uzavřených hovorů. Když tyto sestavy zobrazí jednotliví prodejci, automaticky uvidí údaje o svém prodeji, protože je systém identifikuje podle uživatelského jména.

Denní souhrn inženýrského projektu:     Inženýrská skupina vyvine stránku webové části, která sumarizuje klíčová data plánu projektu, jako jsou počty chyb, stav specifikací, postupové diagramy, hlavní trendy a priority a odkazy na klíčové zdroje a kontakty. Data se načítají z několika externích zdrojů dat, jako jsou projektové databáze a seznamy specifikací.

Vlastní výpočtový model pro finanční analýzu:     Velká finanční instituce vyvinula na základě svého výzkumu model tvorby cen, který je soukromým duševním vlastnictvím. Výsledky vzorce je třeba sdílet s některými manažery pro investice, ale vzorec používaný pro výpočty musí být zabezpečený a nikdy se nesmí zveřejnit. Tento model tvorby cen je extrémně složitý a výpočet trvá dlouho. Každou noc je na rychlém serveru vypočtena a vytvořena sestava modelu, uložena do důvěryhodného umístění a zobrazena na stránce webové části, ale jen pro uživatele s odpovídajícím oprávněním.

Šablony Accessu 2007

Majetek:     Umožňuje vytvořit databázi majetku a sledovat majetek včetně konkrétních podrobností a informací o vlastnících. Majetek můžete řadit do kategorií a zaznamenávat jeho stav, dobu pořízení, umístění, vlastníka a další informace.

Správa kontaktů:     Umožňuje spravovat informace o kontaktech a poštovních adresách a potom v Accessu vytvořit sestavy nebo sloučit data pomocí Wordu a vytisknout formulářové dopisy, obálky a štítky s adresou. Umožňuje vytvořit databázi kontaktů pro vedení informací o lidech, s nimiž váš tým spolupracuje, například o zákaznících a partnerech. Můžete sledovat jména a adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy a případně připojit i fotografii.

Sledování inventáře a majetku:     Můžete si vytvořit inventární soupis položek doma nebo ve firmě a společně s daty ukládat fotky nebo jiné související dokumenty.

Sledování objednávek:     Můžete zadat informace o produktech, zákaznících a objednávkách a potom vytvořit sestavy zobrazující prodej podle zaměstnance, oblasti, časového období nebo jiné hodnoty.

Sledování úkolů, problémů a projektů:     Můžete sledovat úkoly pro skupinu lidí a zadat nové úkoly ve stejnou dobu, kdy ostatní aktualizují svoje existující úkoly ve stejné databázi. Umožňuje sledovat skupinu pracovních položek, které vy nebo váš tým musíte dokončit. Umožňuje vytvořit databázi pro správu informací o problémech. Můžete přiřazovat problémy řešitelům, určovat jejich prioritu a sledovat celý postup jejich řešení. Umožňuje sledovat úkoly a rozpočet jednoho nebo více projektů.

Marketingové projekty a prodejní kanál:     Umožňuje vytvořit databázi prodejního kanálu pro sledování průběhu zpracování obchodních příležitostí v malé skupině obchodníků. Umožňuje sledovat podrobnosti marketingového projektu a plánovat a sledovat jeho výstupy.

Plánování událostí:     Zadejte informace o kalendářních datech, místě konání a účastnících události a pak si vytiskněte plány nebo souhrnné informace o události. Vytvořte si databázi událostí, která vám umožní sledovat nadcházející schůzky, konečné termíny a jiné důležité události. Můžete v ní zaznamenat název, místo, čas zahájení, čas ukončení a popis a připojit také obrázek.

Zaměstnanci školy a studenti:     Umožňuje vytvořit databázi pro sledování důležitých informací o vyučujících, například informací o telefonech a adresách, o kontaktech pro krizové situace a také údaje o zaměstnání. Umožňuje vytvořit databázi pro sledování informací o studentech včetně kontaktů pro krizové situace, lékařských informací a informací o zákonných zástupcích.

Šablony a scénáře InfoPathu 2007

Šablona sledování majetku:     Umožňuje sledovat podrobnosti a umístění majetku firmy, například počítačového vybavení.

Šablona programu schůzky:     Umožňuje zorganizovat a shrnout obchodní schůzky. Pomocí této šablony formuláře si můžete vést seznam položek programu schůzky a zaznamenávat zápisy ze schůzek, rozhodnutí a úkoly.

Šablona zprávy o stavu:     Umožňuje sledovat průběh a problémy pro projekty a úkoly členů týmu. Jednotlivé zprávy o stavu je možné sloučit do jedné zprávy, aby vedoucí pracovníci mohli pro svůj tým vytvořit jednu komplexní zprávu o stavu.

Šablona cestovního příkazu:     Slouží k požádání o přípravu cesty, například o letenky a ubytování v hotelu, pro služební cestu.

Šablona vyúčtování výdajů:    Umožňuje online nebo offline vyplnit formulář vyúčtování výdajů s rozsáhlou integrovanou logikou pravidel ověřování dat, což je užitečné především pro zaměstnance, kteří často cestují.

Scénář pohledávek z pojištění:     Umožňuje zákazníkům, pojišťovacím agentům a souvisejícím firmám používat online formuláře ke zpracování jejich pohledávek z pojištění. Kromě telefonického nahlášení pohledávek mohou zákazníci pohledávky odeslat vyplněním formuláře na webu. Pomocí integrovaného schvalovacího pracovního postupu mohou agenti rychle zobrazit stav ostatních účastníků pracujících na pohledávce a zjistit tak, jestli likvidátor dokončil proces schvalování.

Scénář pro povolení aplikací     VyPlňovat aplikace pro povolení ve webovém prohlížeči tak, aby byl proces povolení jednodušší a pohodlnější, aby ho dodavatelé už nemuseli cestovat k vládním úřadům, aby mohli požádat o povolení.

Scénář pro správu zásob:     Umožňuje snadno a efektivně zadat dotaz na zásoby do rozsáhlé sítě dodavatelů a zlepšit tak přesnost odhadů zásob.

Scénář průzkumu trhu     Pomoc při výzkumných aktivitách na trhu pomocí šablony formuláře pro shromáždění a záznam názorů zákazníků a zajištění konzistentní organizace a formálního hodnocení informací.

Další informace

Kde najdu šablony Office?

Scénáře pro používání InfoPathu a služby InfoPath Forms Services

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×