Office
Přihlásit se

Přehled informací o vytváření a správě sharepointových webů

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Aplikace Office SharePoint Server 2007 poskytuje rámec pro vytváření a správu webů, které můžete používat ke sdílení informací a usnadnění spolupráce v celé vaší organizaci. Například lidem ve velkých organizacích mohou tyto weby sloužit ke sdílení firemních dokumentů, plánů a procesů uvnitř týmů, mezi pracovními skupinami i v rámci celé organizace. Pokud používáte Office SharePoint Server 2007 ke sdílení a správě vlastních informací, první věc, kterou uděláte, bude vytvoření webu. Po vytvoření webu zjistíte, že ho můžete přizpůsobit pro téměř jakýkoli účel.

Použijte tento článek jako návod, který vám pomůže s plánováním, vytvářením, přizpůsobením a správou webů v aplikaci Office SharePoint Server 2007. Níže najdete odkazy na články na webu Office Online a také na články, ukázky a blogy na oblíbených webových serverech, které se webům věnují podrobněji.

Než začnete

Než začnete s vytvářením webu, měli byste se nejprve něco dozvědět o aplikaci Office SharePoint Server 2007 a jejích funkcích souvisejících s webem. Při vytváření webu pro váš tým nebo projekt vám tyto znalosti pomohou s výběrem správného typu webu. Mějte na paměti, že všechny tyto informace nemusíte nutně znát předtím, než skutečně začnete vytvářet web. Ujistěte se ale, že pro váš web vyberete šablonu, která bude nejlépe odpovídat jeho účelu – ušetříte si tak později práci s úpravami.

Úvod k Office SharePoint Server 2007 a webům

Cíl

Popis

Úvod k serveru Microsoft Office SharePoint Server 2007

Před vytvořením webu prozkoumejte hlavní použití produktu, včetně možností spolupráce, individuálního nastavení, hledání a funkce business intelligence. Zjistěte také základní rozdíly mezi Office SharePoint Server 2007 a Windows SharePoint Services 3.0.

Přehled produktu Microsoft Office SharePoint Server 2007

Získejte celkový přehled o aplikaci Office SharePoint Server 2007 a podívejte se, jak funguje jako platforma pro spolupráci a sdílení, správu podnikového obsahu a podnikové vyhledávání.

Plánování struktury kolekcí webů a jednotlivých webů

Naplánujte nový web nebo kolekci webů na základě rozhodnutí, jaké budou cíle a záměr vašeho webu, kdo bude web využívat, jakou úroveň přístupu tito uživatelé potřebují, co bude obsahem webu a jaká bude jeho navigační struktura.

Jaký druh webu služby SharePoint můžete vytvořit?

S pomocí tohoto blogu, jehož autorem je Jose Barreto, můžete snadno zvolit šablonu webu, která bude nejlépe odpovídat vašim potřebám. Tento příspěvek popisuje různé typy webů, včetně webů publikování, wikiwebů, serverů pro stahování a webů s blogem.

Vytváření webů

Při vytváření nového webu v aplikaci Office SharePoint Server 2007 můžete zvolit jméno, adresu, popis, šablonu webu a nastavení týkající se navigace a oprávnění. Odkazy pod článkem vysvětlují tyto možnosti podrobněji.

Vytvoření webu

Cíl

Popis

Vytvoření webu

Zjistěte, jak vytvořit web v Office SharePoint Server 2007. Tento článek vysvětluje rozdíl mezi vytvořením webu nejvyšší úrovně a vytvořením podřízeného webu v rámci již existujícího webu. Dozvíte se, co to znamená s ohledem na navigaci webu, oprávnění a sdílené funkce.

Výchozí šablony webů

Pokud chcete při vytváření webu zvolit správnou šablonu webu, přečtěte si tento článek s přehledem dostupných šablon a jejich popisy. Součástí aplikace Office SharePoint Server 2007 jsou šablony webů, které zahrnují různé funkce webu, jako jsou například seznamy, knihovny a webové části.

Správa úrovní oprávnění

Při vytváření nového webu můžete určit, zda se mají dědit oprávnění z nadřazeného webu, nebo vytvořit jedinečná oprávnění pro tento web. V tomto článku se (na konci) dozvíte výhody obou metod. Mějte na paměti, že toto nastavení můžete po vytvoření webu změnit.

Poznámka: Témata oprávnění a přístupu k webu najdete popsaná podrobněji dále v tomto přehledu v části věnované přizpůsobení vašeho webu.

Konfigurace položek navigace

Při vytváření nového webu můžete určit, jestli chcete, aby se zobrazil v navigaci nadřazeného webu. Pokud při vytváření webu tuto možnost nemáte, v tomto článku se dozvíte, jak to udělat na stránce Nastavení navigace webu. Podobně jako u oprávnění i toto nastavení můžete po vytvoření webu změnit.

Poznámka: Možnosti navigace najdete popsané podrobněji dále v tomto přehledu v části věnované přizpůsobení vašeho webu.

Dědičnost navigace

Při vytváření nového webu můžete také určit, zda web zdědí horní panel odkazů a případně navigaci s popisem cesty z nadřazeného webu, nebo jestli pro tento web vytvoříte jedinečný horní panel odkazů a navigaci s popisem cesty. V tomto článku se dozvíte výhody obou metod. Připomínáme, že toto nastavení můžete po vytvoření webu změnit.

Poznámka: Možnosti navigace najdete popsané podrobněji dále v tomto přehledu v části věnované přizpůsobení vašeho webu.

Weby v adresáři webů

Poslední volbou při vytváření webu je, zda má být nový web uveden v adresáři webů, a pokud ano, v kterém umístění. Připomínáme, že toto nastavení můžete po vytvoření webu změnit.

Vlastní nastavení webů

Vytvořením webu práce teprve začíná. Je třeba zvážit vzhled a chování webu, stejně jako jeho strukturu a architekturu. Vzhled a chování zahrnuje možnosti, jako jsou barvy webu a motiv, knihovny, seznamy a webové části, navigace a oprávnění. Struktura a architektura zahrnuje možnosti, jako jsou typy obsahu a sloupce webu a celková metadata používaná webem.

Přizpůsobení vzhledu a chování

Cíl

Popis

Úvod do přizpůsobení webů a stránek

Seznamte se se všemi možnými způsoby, jak můžete web přizpůsobit, včetně celkových nastavení webu, jako je zabezpečení a navigace, i jednotlivých funkcí, jako jsou seznamy a webové části.

Ukázka šablon webů aplikace Office SharePoint Server

V tomto blogu naleznete náhled každé šablony webu, takže můžete zjistit, jaké funkce jsou součástí vašeho webu. Je to skvělý výchozí bod pro zjištění, co je na webu potřeba přidat, odebrat a přizpůsobit.

Změna barev nebo motivu webu

Jednou z prvních věcí, které můžete chtít na vašem webu změnit, je jeho barva nebo motiv. Weby obsahují sadu motivů, které umožňují rychle změnit vzhled a chování webu (aniž by to ovlivnilo rozložení nebo obsah webu).

Přehled pro vytváření a přizpůsobování stránek webových částí pro web služby SharePoint

Většina funkcí, které přidáte na svůj web a přizpůsobíte, má podobu webové části. Přečtěte si tento přehled, kde najdete širokou nabídku témat, ukázek a blogů zaměřených na webové části v aplikaci Office SharePoint Server 2007.

Přehled pro vytváření a správu knihoven služby SharePoint

Knihovny jsou další výkonnou částí vašeho webu. Knihovny zobrazují seznamy souborů a klíčové informace o každém souboru, takže členové týmu mohou vzájemně spolupracovat a sdílet podnikové informace. Přečtěte si tento přehled, kde najdete širokou nabídku témat, ukázek a blogů zaměřených na knihovny v aplikaci Office SharePoint Server 2007.

Úvod do seznamů

Podobně jako knihovny, představují seznamy efektivní způsob, jak spravovat podnikové informace. Seznamy jsou kolekce informací, které sdílíte s ostatními členy týmu. Přečtěte si tento článek a dozvíte se další informace o seznamech, včetně typů seznamů, a o tom, jak se seznamy pracovat v aplikaci Office SharePoint Server 2007.

Přizpůsobení struktury a architektury

Cíl

Popis

Práce se strukturou a obsahem webu

Pokud chcete přizpůsobit obsah a strukturu webů nebo kolekcí webů, použijte stránku Struktura a obsah webu. Můžete změnit strukturu webu, spravovat obsah v seznamech i položky seznamu a v důsledku toho měnit vzhled těchto položek v navigaci webu. V tomto článku zjistíte, jak používat stránku Struktura a obsah webu, jak zkopírovat nebo přesunout položky, jak zobrazit související zdroje a mnoho dalšího.

Úvod do spravovaných metadat v serveru SharePoint Server 2010

Metadata jsou data týkající se vašich dat a pokud jsou na vašem webu správně definovaná, můžete obsah lépe uspořádat a uživatelé tento obsah snadněji najdou. Používání typů obsahu a sloupců webu na vašem webu je jednou z možností, jak metadata přidružit k datům. V tomto blogu si můžete přečíst, jak jsou metadata na vašem webu důležitá.

Nastavení typů obsahu a sloupce webu

Velká část správy metadat prováděné na vašem webu se týká nastavení typů obsahu a sloupců webu. Pokud je použijete společně, typy obsahu a sloupce webu vám pomohou uspořádat obsah a zajistit konzistentní používání metadat na webu (nebo webech). V tomto článku na webu MSDN zjistíte víc o obojím.

Úvod do typů obsahu

Typ obsahu je opakovaně použitelná kolekce nastavení, která se používá pro jistou kategorii obsahu na vašem webu. Typy obsahu můžete použít k uspořádání, správě a zpracovávání obsahu jednotným způsobem v rámci webu nebo kolekce webů. Přečtěte si další informace o typech obsahu, o tom, jak fungují na úrovni webu a jak fungují v seznamech a knihovnách.

Úvod do sloupců webu

Sloupec webu je opakovaně použitelná definice sloupce, kterou přiřadíte více seznamům na jednom nebo více webech. Pokud chcete zajistit konzistenci metadat na webech a v seznamech, můžete použít sloupce webu. Podobně jako typy obsahu webu, jsou definovány na úrovni webu, nezávisle na jakýchkoli skutečných seznamech nebo typech obsahu. Další informace o sloupcích najdete v tomto článku na webu MSDN.

Správa webů

Správa webu je oblast, kterou máte nejspíš spojenou s oddělením IT (informačních technologií) vaší společnosti. Správa webu zahrnuje úkoly, jako je zálohování nebo obnovení, konfigurace e-mailu na webu a implementace šablon webů. V prostředí Office SharePoint Server 2007 provádíte řadu z těchto úkolů vy, vlastník webu.

Správa webu

Cíl

Popis

Správa webů a kolekcí webů

Předmětem správy webů může být jeden web, několik webů nebo kolekce webů, které obsahují více webů. Pokud chcete mít ve správě webů přehled, bude třeba se rozhodnout pro odpovídající počet webů, podřízených webů a kolekcí webů. Taky bude třeba spravovat hierarchii každého webu, sledovat využití webů, spravovat nepoužívané weby a další. V tomto článku najdete návrhy ke správě webů a kolekcí webů.

Práce s nastavením webu

Při správě a přizpůsobení webu se v aplikaci Office SharePoint Server 2007 budete většinou pohybovat na stránce Nastavení webu. Na této stránce můžete spravovat oprávnění, rozložení stránek, nastavení správy a další.

Vytvoření zásady správy informací

Zásady správy informací umožňují řídit, kdo má přístup k informacím organizace, co s nimi může dělat a jak dlouho se mají tyto informace uchovávat. Když chcete implementovat zásadu, můžete přidružit funkce zásady nebo šablonu zásady k vašemu webu, typu obsahu nebo knihovně dokumentů. V tomto článku se dozvíte, jak na to.

Nastavení auditování kolekce webů

Auditování slouží ke sledování použití obsahu na webu a kdo jej používá. V případě potřeby můžete načíst historii akcí provedených konkrétním uživatelem a můžete načíst historii akcí uskutečněných během určitého období. To může být užitečné pro dodržování zákonných předpisů a správu záznamů obchodních požadavků. V tomto článku najdete další informace o nastavení auditování.

Úvod do funkcí Business Intelligence

K zajištění strategických nebo provozních dat pro vedoucí pracovníky ve vaší organizaci můžete využít funkce business intelligence v aplikaci Office SharePoint Server 2007. Propojte svůj web s obchodními aplikacemi, jako je SAP, Siebel a Microsoft SQL Server 2005 a pak můžete ze získaných dat publikovat sestavy, seznamy a klíčové ukazatele výkonu (KPI).

Přečtěte si tento přehled a najdete širokou nabídku témat, ukázek a blogů souvisejících s funkcí business intelligence.

Nastavení rozložení stránky a šablony webu

Konzistentní vzhled a chování celého webu můžete vynutit nastavením šablony webu a rozložení stránky, které se použijí pro všechny podřízené weby a webové stránky vytvořené z vašeho webu. Můžete například vyžadovat, aby všechny nové podřízené weby vytvořené z vašeho webu používaly šablonu Týmový web. Můžete také vyžadovat, aby všechny nové stránky vytvořené na vašem webu používaly rozložení stránky Stránka článku pouze s textem. V tomto tématu zjistíte, jak spravovat šablony webů a rozložení stránek.

Zobrazení, obnovení nebo odstranění položek v koši

Office SharePoint Server 2007 obsahuje odpadkový koš, který zajišťuje záchrannou síť při odstraňování dokumentů, položek seznamů, seznamů, složek a souborů. Pokud některou z těchto položek odstraníte, umístí se do koše. Zjistěte, jak položky v koši zobrazit, odstranit nebo obnovit.

Odstranění webů a kolekce webů

To úplně poslední, co můžete s webem udělat, je odstranit ho. Je důležité si uvědomit, že při odstranění webu nejvyšší úrovně budou odstraněny i všechny podřízené weby a tyto podřízené weby jde obnovit, pouze pokud je máte zálohované. V tomto článku se dozvíte, jak odstranit web v aplikaci Office SharePoint Server 2007.

Další informace

Existuje velmi mnoho způsobů využití webu Office SharePoint Server 2007 – příliš mnoho, aby mohly být uvedeny v tomto přehledu. Po vytvoření webu zjistíte, že s pomocí knihoven, seznamů, webových částí, rozložení stránek, nastavení webu a dalších nástrojů s webem můžete udělat prakticky cokoliv. Pod následujícími odkazy najdete další dokumentaci, která je dostupná na webech Office Online a TechNet.

Dokumentace na webech Office Online a TechNet

Zdroj

Popis

Web TechCenter o SharePoint serveru

Články pro správce webu o aplikaci Office SharePoint Server 2007 na TechNetu.

Windows SharePoint Services TechCenter

Články pro správce webu o Windows SharePoint Services 3.0 na TechNetu.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×