Přehled funkcí připojení dat v aplikaci Microsoft Office Visio 2007

Microsoft Office Visio 2007 může vytvářet mnohem víc než jen diagramy a výkresy  – může vám také pomoci při vizualizaci, organizaci, pochopení a prezentaci dat.

Každý obrazec v diagramu aplikace Visio může zobrazovat jinou sadu dat. Na následujícím obrázku zobrazuje každý obrazec data prodeje v jiné oblasti, takže je snadné porovnat výsledky prodeje podle oblastí v aktuálním i předchozím roce.

Obrazce zobrazují jiné sady dat.

Pokud data, se kterými chcete pracovat, již jsou uložena v sešitu nebo tabulce v databázi, můžete tato data importovat přímo do obrazců aplikace Office Visio a nemusíte jednotlivé informace zadávat ručně.

V tomto článku

Jaký je doporučený způsob připojení dat k diagramům?

Mohu i nadále připojovat data stejně jako v předchozích verzích aplikace Visio?

Mám při připojení dat k diagramům vždy používat funkce datového propojení?

Jaký je doporučený způsob připojení dat k diagramům?

Aplikace Visio má několik funkcí připojení dat, ale ve většině případů je nejlepší připojovat zdroje dat k diagramům pomocí průvodce Výběr dat (v nabídce Data klepněte na příkaz Importovat data do tvarů). Tato data se po použití průvodce zobrazí v okně Externí data. Po přidání připojených obrazců k výkresu se data zobrazí v obrazcích. Office Visio 2007 obsahuje také sadu grafických dat, ze které můžete vybrat nebo kterou můžete změnit.

Další informace o funkcích datového propojení a datových symbolů naleznete v následujících článcích:

Začátek stránky

Mohu i nadále připojovat data stejně jako v předchozích verzích aplikace Visio?

Ano. Funkce datového propojení v produktu Office Visio 2007 nenahrazuje žádnou z funkcí v předchozích verzích aplikace Visio. I nadále můžete používat řešení, která mají speciální funkce propojení dat, i oba doplňky připojení databáze.

Tyto dva doplňky připojení databáze jsou Průvodce databází a příkaz Propojit s databází ODBC. Přístup k těmto doplňkům získáte tak, že v nabídce Nástroje přejdete na příkaz Doplňky, potom na příkaz Visio Extra a klepnete na možnost Průvodce databází nebo Propojit s databází ODBC.

Některé šablony také mají speciální nástroje, které můžete použít pro připojení specifických typů dat k diagramům nebo ke generování diagramů pro tato data:

 • Šablona organizačního diagramu:     K připojení k datům serveru Microsoft Exchange Server, aplikace Microsoft Office Excel, textových souborů a jiných datových zdrojů kompatibilních s daty ODBC a generování organizačního diagramu slouží Průvodce organizačním diagramem. V organizačním diagramu klepněte v nabídce Organizační diagram na příkaz Importovat data organizace. Po generování organizačního diagramu můžete vytvořit propojení s jinými externími daty pomocí průvodce Výběr dat. Další informace naleznete v tématu Vytvoření organizačního diagramu v aplikaci Visio.

 • Šablona časové osy:     K připojení dat aplikace Microsoft Office Project slouží Průvodce importem časové osy. V nabídce Data přejděte na příkaz Vložit datová řešení a klepněte na příkaz Časová osa. Další informace naleznete v tématu Import dat z aplikace Project do časové osy aplikace Visio.

 • Šablona kalendáře:     K připojení dat aplikace Microsoft Office Outlook slouží Průvodce importem dat aplikace Outlook. V nabídce Data přejděte na příkaz Vložit datová řešení a potom klepněte na možnost Kalendář. Další informace naleznete v tématu Import schůzek aplikace Outlook do kalendáře aplikace Visio.

 • Šablona diagramu debaty:     V diagramu debaty použijte k připojení souborů XML příkaz Import dat v nabídce Debata. Další informace naleznete v tématu Vytvoření diagramu debaty.

 • Šablona Ganttova diagramu:     K připojení k datům aplikace Office Project slouží Průvodce importem dat projektu. V Ganttově diagramu klepněte v nabídce Ganttův diagram na příkaz Import. Další informace naleznete v tématu Import dat z aplikace Project do Ganttova diagramu v aplikaci Visio.

 • Šablona diagramu modelu databáze:     Ke zpětné analýze databází kompatibilních s daty ODBC slouží Průvodce zpětnou analýzou. V diagramu modelu databáze klepněte v nabídce Databáze na příkaz Zpětná analýza. Kromě průvodců, kteří jsou součástí šablon, můžete k importu dalších dat do diagramů a reprezentaci dat v těchto diagramech použít průvodce Výběr dat.

Začátek stránky

Mám při připojení dat k diagramům vždy používat funkce datového propojení?

V následujících scénářích jsou popsány specifické situace, kdy můžete chtít použít jiný způsob práce s daty v diagramech než průvodce Výběr dat.

 • Pracujete s diagramy, které byly původně vytvořeny pomocí Průvodce databází.

 • Chcete pracovat s obousměrným propojením dat  – pokud například chcete, aby změny dat v diagramu aplikace Visio měly vliv na zdroj dat  – s použitím Průvodce databází.

 • Generujete diagramy, například časové osy, organizační diagramy a kalendáře z dat  – když aplikace Visio automaticky vytváří úplný diagram z datového zdroje.

 • Generujete obrazce předlohy v aplikaci Visio z dat  – když aplikace Visio automaticky vytváří obrazce z datového zdroje.

 • Provádíte zpětnou analýzu databáze pomocí Průvodce zpětnou analýzou, který je k dispozici ze šablony Diagram modelu databáze.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×