Přehled filtru nevyžádané pošty

Aplikace Microsoft Outlook 2010 obsahuje filtr nevyžádané pošty vytvořený s cílem snížit počet nevyžádaných e-mailových zpráv ve složce Doručená pošta. Nevyžádaná pošta (spam) je pomocí tohoto filtru přesměrována ze složky Doručená pošta do složky Nevyžádaná pošta, kde ji lze efektivněji spravovat.

V tomto článku

Jak funguje filtr nevyžádané pošty

Složka Nevyžádaná pošta

Seznamy filtrů nevyžádané pošty

Typy e-mailových účtů podporovaných filtrem nevyžádané pošty

Jak funguje filtr nevyžádané pošty

Filtr nevyžádané pošty vyhodnotí každou příchozí zprávu na základě několika faktorů a určí, zda se jedná o spam. Mezi tyto faktory patří čas odeslání zprávy nebo obsah zprávy. Ve výchozím nastavení je filtr nevyžádané pošty zapnutý a úroveň ochrany je nastavena na hodnotu Nízká. Tato úroveň je určena pouze k zachycení nejčastější nevyžádané pošty. Filtr můžete nastavit na vyšší hodnotu změnou používané úrovně ochrany.

Poznámka : Filtr nevyžádané pošty aplikace Outlook nezabrání doručení nevyžádané pošty, ale přesměruje pravděpodobný spam do složky Nevyžádaná pošta namísto složky Doručená pošta. Některá řešení nabízená jinými výrobci mohou vůči nevyžádané poště postupovat přísněji.

Řadu nastavení filtru nevyžádané pošty můžete provést pomocí dialogového okna Možnosti nevyžádané pošty. Ve složce Doručená pošta klikněte na kartě Domů ve skupině Odstranění na šipku dolů vedle tlačítka Nevyžádaná pošta a potom na položku Možnosti nevyžádané pošty.

Začátek stránky

Složka Nevyžádaná pošta

Všechny zprávy, které jsou zachyceny filtrem nevyžádané pošty, jsou přesunuty do speciální složky Nevyžádaná pošta. Je vhodné si tyto zprávy ve složce Nevyžádaná pošta občas prohlédnout, abyste se ujistili, že se nejedná o legitimní poštu, která byla chybně vyhodnocena jako nevyžádaná. Pokud jsou tyto zprávy legitimní, můžete je přesunout zpět do složky Doručená pošta nebo do jakékoli jiné složky.

Nevyžádané zprávy můžete kdykoli odstranit vyprázdněním složky Odstraněná pošta.

Začátek stránky

Seznamy filtrů nevyžádané pošty

Zatímco filtr nevyžádané pošty filtruje příchozí zprávy automaticky, můžete pomocí seznamů filtrů nevyžádané pošty určovat, co se bude považovat za nevyžádanou poštu. K těmto seznamům můžete přidávat jména, e-mailové adresy a domény, aby pomocí filtru nevyžádané pošty byly povoleny zprávy z důvěryhodných zdrojů a zablokovány zprávy doručené z konkrétních e-mailových adres a domén, které neznáte nebo se vám nezdají důvěryhodné.

Seznam bezpečných odesílatelů:     E-mailové adresy a názvy domén uvedené v seznamu bezpečných odesílatelů nejsou nikdy považovány za nevyžádanou poštu, a to bez ohledu na obsah zprávy. Do tohoto seznamu můžete přidat osoby z vaší složky Kontakty a další osoby, s nimiž si píšete. Používáte-li účet serveru Exchange, jsou za bezpečné automaticky považovány všechny jména a adresy v globálním adresáři.

Seznam bezpečných příjemců:     Pokud je vaše adresa součástí seznamů adresátů nebo distribučních seznamů, můžete členy těchto seznamů přidat do seznamu bezpečných příjemců, aby bez ohledu na obsah zprávy nebyly žádné zprávy odeslané na tyto e-mailové adresy nebo názvy domén nikdy považovány za nevyžádanou poštu.

Seznam blokovaných odesílatelů:     Zprávy od konkrétních odesílatelů můžete snadno zablokovat přidáním jejich e-mailových adres nebo názvů domén do seznamu blokovaných odesílatelů. Přidáte-li název nebo e-mailovou adresu do tohoto seznamu, přesune aplikace Outlook jakoukoli příchozí zprávu z tohoto zdroje do složky Nevyžádaná pošta. Zprávy od osob nebo z názvů domén uvedených v tomto seznamu jsou bez ohledu na obsah zprávy vždy považovány za nevyžádanou poštu.

Seznam blokovaných domén prvního řádu:     Chcete-li blokovat nevyžádané e-mailové zprávy, které pocházejí z jiné země nebo oblasti, můžete přidat kódy těchto zemí či oblastí do seznamu blokovaných domén prvního řádu. Pokud v tomto seznamu například zaškrtnete políčka u položek CA [Kanada], US [Spojené státy] a MX [Mexiko], budou blokovány zprávy z e-mailových adres, které končí příponami .ca, .us a .mx.

Seznam blokovaných kódování:     Chcete-li blokovat nevyžádané e-mailové zprávy napsané v jiné znakové sadě nebo abecedě, můžete tato kódování přidat do seznamu blokovaných kódování.

Začátek stránky

Typy e-mailových účtů podporovaných filtrem nevyžádané pošty

Filtr Nevyžádaná pošta lze použít u následujících typů e-mailových účtů:

 • Účty serveru Exchange v režimu Cached Exchange

 • Účet serveru Exchange s doručováním do Datový soubor Outlooku (PST)

 • Účet HTTP (Windows Live Mail)

 • Účet POP3

 • Účet IMAP

 • Nástroj Microsoft Office Outlook Connector pro aplikaci IBM Lotus Domino

 • Nástroj Outlook Connector pro službu MSN

Chcete-li změnit svůj profil, je třeba před provedením změn exportovat kopii seznamů nevyžádané pošty a potom informace naimportovat zpět do aplikace Outlook. Nebudete tak muset znovu vytvářet seznamy filtru Nevyžádaná pošta.

Filtr nevyžádané pošty s odlišnou verzí serveru Microsoft Exchange Server

Používáte-li účet serveru Microsoft Exchange, máte v boji s nevyžádanou poštou k dispozici další vrstvu funkcí a nástrojů.

Microsoft Exchange Server 2003 a následující verze

 • Používáte-li režim Cached Exchange nebo stahujete poštu do datového souboru aplikace Outlook (PST):     Seznamy filtru Nevyžádaná pošta jsou uloženy na serveru a jsou dostupné z libovolného počítače. Seznamy filtru také používá server k vyhodnocování zpráv. Pokud je odesílatel uveden v seznamu blokovaných odesílatelů, znamená to, že zprávy, které odešle, budou přesunuty do složky Nevyžádaná pošta na serveru a nebudou vyhodnocovány aplikací Outlook.

 • Práce v online režimu:     Seznamy filtru Nevyžádaná pošta jsou uloženy na serveru. Jsou dostupné z libovolného počítače, ale pouze v případě, že máte povolenou funkci Nevyžádaná pošta v aplikaci Outlook Web Access. Seznamy filtru také používá server k vyhodnocování zpráv. Pokud je odesílatel uveden v seznamu blokovaných odesílatelů, znamená to, že zprávy, které odešle, budou přesunuty do složky Nevyžádaná pošta na serveru a nebudou vyhodnocovány aplikací Outlook.

Microsoft Exchange Server 2000 a dřívější verze

 • Používáte-li režim Cached Exchange nebo stahujete poštu do datového souboru aplikace Outlook (PST):     Můžete vytvářet a používat seznamy filtru nevyžádané pošty, které jsou uloženy na serveru a dostupné z jakéhokoli používaného počítače. Používáte-li režim Cached Exchange a možnost stahování do datového souboru aplikace Outlook (PST) jako výchozí umístění pro doručování, budou seznamy filtru Nevyžádaná pošta k dispozici pouze v počítači, ve kterém jste názvy a adresy přidali.

 • Práce v online režimu:     Filtr Nevyžádaná pošta není k dispozici.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×