Přehled datových připojení Office

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Data v aplikaci mohou pocházet z zdroje externích dat, například textového souboru, sešitu nebo v databázi. Tento externí zdroj dat je připojen k aplikaci přes datové připojení, což je sada informací, které popisuje, jak najít, přihlaste se a přístup ke zdroji externích dat. Následující části popisují jak externí datová připojení v práci, jak sdílet informace o připojení s jinými aplikacemi a uživatelů a jak lépe zabezpečit přístup k datům.

Základy práce s datových připojení

Hlavní výhodou při připojování k externím datům je, že je tato data analyzovat pravidelně opakovaně ho nezkopíruje. Opakovaně kopírování dat je operaci, kterou může být časově náročný a k chybám.

Informace o připojení můžete uložit v sešitu nebo soubor připojení, jako je třeba v soubor Office Data Connection (ODC) (s příponou .odc) nebo souboru název datového zdroje (DSN) (DSN).

Do aplikace přenést Externí data, potřebujete přístup k datům. Nejsou-li externí Zdroj dat, která chcete mít přístup na místním počítači, budete asi muset kontaktovat správce databáze pro hesla, oprávnění uživatele nebo Další informace o připojení. Pokud je zdroj dat databáze, ujistěte se, že není otevřít databázi ve výhradním režimu. Pokud je zdroj dat textového souboru nebo sešitu, ujistěte se, že jiný uživatel nemá textového souboru nebo sešit otevřený výhradní přístup pomocí protokolu.

Počet zdrojů dat vyžadují navíc ovladač ODBC nebo zprostředkovatele OLE DB pro koordinaci toku dat mezi aplikace, soubor připojení a zdroje dat.

Následující schéma shrnuje klíčové body datová připojení.

Připojování k externím datům

1. jsou různých zdrojů dat, které se můžete připojit k: Microsoft SQL Server, aplikace Microsoft Access, Microsoft Excel a textové soubory.

2. Každý zdroj dat obsahuje přidružený ovladač ODBC nebo zprostředkovatele OLE DB.

3. Soubor připojení definuje veškeré informace, které potřebujete pro přístup k datům ve zdroji dat a jejich načítání.

4. Informace o připojení se zkopírují ze souboru připojení do vaší aplikace.

Sdílením připojení

Soubory připojení jsou užitečné zejména pro sdílením připojení konzistentně vytvoření připojení intuitivnější, pomáhají zlepšit zabezpečení a usnadnění správy zdrojů dat.. Nejlepší způsob, jak sdílet soubory připojení má zapište je do zabezpečené a důvěryhodné umístění, jako jsou sdílené síťové složky či SharePoint knihovny, kde uživatelé soubor můžete číst, ale jenom označené uživatele ho upravit.

Soubory připojení ODC (Office Data) (s příponou .odc) můžete vytvořit pomocí aplikace Excel nebo připojení k novým zdrojům dat pomocí Průvodce datovým připojením. Soubor s příponou .odc používá vlastní značky HTML a jazyk XML k uložení informací o připojení. Můžete snadno zobrazit ani upravit obsah souboru v aplikaci Excel.

Připojení soubory můžete sdílet s ostatními uživateli a dodá stejný přístup, který máte k externímu zdroji dat. Ostatní uživatelé nebudete muset otevřít soubor připojení nastavení zdroje dat, ale může být nutné nainstalovat ovladač ODBC nebo zprostředkovatele OLE DB, která je potřebná k přístup k externím datům ve svém počítači.

Principy komponenty dat Microsoft Accessu

Data Access Components (MDAC) 2,8 je součástí systému Windows Server 2003 a Windows XP s aktualizací SP2 a novější. S MDAC můžete připojení k a použít data z nejrůznějších zdrojů relačních a nonrelational data. Můžete se připojit k mnoha různých zdrojů dat pomocí ovladače připojení ODBC (Open Database) nebo OLE DB poskytovatelů. Může být integrované a vyřízeny společností Microsoft nebo vyvinutý různých třetích stran. Při instalaci systému Microsoft Office Další ovladače ODBC a zprostředkovatele OLE DB se přidají do svého počítače.

Pokud chcete zobrazit úplný seznam zprostředkovatele OLE DB, které jsou nainstalované v počítači, zobrazte dialogové okno Vlastnosti propojení dat ze souboru datového spojení a pak klikněte na kartu poskytovatele.

Pokud chcete zobrazit úplný seznam ovladačů ODBC nainstalovaných v počítači, zobrazení dialogového okna Správce databáze ODBC a potom klikněte na kartu ovladače.

Můžete také ovladače ODBC a zprostředkovatele OLE DB od jiných výrobců, aby načetl údaje ze zdrojů než Microsoft zdroje dat, včetně dalších typů databáze ODBC a OLE DB. Informace o instalaci těchto ovladačů ODBC nebo zprostředkovatele OLE DB najdete v dokumentaci k databázi nebo kontaktovat dodavatele databáze.

Možnost připojení ke zdrojům dat ODBC

Následující oddíly popisují připojení ODBC (Open Database) podrobněji.

Architektura ODBC

V architektuře ODBC aplikaci (třeba váš program) připojuje k správce ovladač ODBC, který zase používá zvláštní ovladač ODBC (třeba ovladač Microsoft SQL ODBC) pro připojení ke zdroji dat (například databáze Microsoft SQL Server).

Definování informace o připojení

Připojení ke zdrojům dat ODBC, postupujte takto:

  1. Zajistit, aby odpovídající ovladač ODBC nainstalované v počítači, který obsahuje zdroje dat.

  2. Definovat název zdroje dat (DSN) pomocí některého z Správce zdrojů dat ODBC ukládat informace o připojení v registru systému Windows nebo souboru DSN nebo pomocí tohoto řetězce v kódu jazyka Microsoft Visual Basic předejte informace o připojení přímo do Správce ovladačů ODBC.

    Definování zdroje dat, otevřete ovládací panely klikněte na systém a zabezpečení > zdrojů dat ODBC (32bitový) nebo zdrojů dat ODBC (64bitová verze).

    Další informace o různých možnostech klikněte na tlačítko Nápověda v všechna dialogová okna.

Zdroje dat počítače

Zdroje dat počítače obsahují informace o připojení v registru systému Windows na určitý počítač s názvem definované uživatelem. Zdroje dat počítače můžete použít jenom k počítači jsou definovány. Existují dva typy zdrojů dat počítače – uživatele a systémem. Uživatelské zdroje dat lze použít pouze aktuálním uživatelem a jsou viditelné jenom tomuto uživateli. Systémové zdroje dat se všem uživatelům v počítači a může používat všechny uživatele v počítači. Strojový zdroj dat je užitečná, když budete chtít poskytují zvýšené zabezpečení, protože pomáhá zajistit, aby pouze uživatelé, kteří jsou přihlášeni můžete zobrazit zdroj dat počítače a zdroj dat počítače nelze vzdáleným uživatelem zkopírovat do jiného počítače.

Souborové zdroje dat

Soubor zdroje dat (nazývané také soubory DSN) obsahují informace o připojení v textovém souboru, ne v registru systému Windows a jsou obvykle flexibilnější než zdroje dat počítače. Zdroj dat souboru můžete například zkopírovat do libovolného počítače s správný ovladač ODBC tak, aby vaše aplikace můžete spolehnout konzistentní a přesná informace o připojení do všech počítačů, které používá. Nebo můžete umístit soubor na jednom serveru, sdílet mezi více počítače v síti a snadno spravovat informace o připojení v jednom místě.

Zdroj dat soubor lze také takový. Takový zdroj nachází v jednom počítači a odkazuje na zdroj dat počítače. Můžete zdroje dat takový přístup ke zdrojům dat existující počítač ze zdroje dat soubor.

Začátek stránky

Možnost připojení ke zdrojům dat OLE DB

Následující oddíly popisují Object Linking and Embedding databáze (OLE DB) podrobněji.

Architektura OLE DB

V architekturu OLE DB aplikace, která přistupuje data se nazývá příjemce data (například Publisher) a program, který umožňuje nativní přístup k datům se nazývá zprostředkovatele databáze (například Microsoft zprostředkovatele OLE DB pro systém SQL Server).

Definování informace o připojení

Soubor univerzální propojení dat (UDL) obsahuje informace o připojení dat spotř používá k přístupu ke zdroji dat pomocí zprostředkovatele OLE DB tohoto zdroje dat. Informace o připojení můžete vytvořit některým z následujících akcí:

  • V Průvodci datovým připojením pomocí dialogové okno Vlastnosti spojení dat definovat propojení dat pro zprostředkovatele OLE DB.

  • Vytvořte prázdný textový soubor s soubor typu UDL a upravte soubor, který zobrazí dialogové okno Vlastnosti spojení Data.

Začátek stránky

Lepší zabezpečení přístup k datům

Když připojení k externímu zdroji dat nebo aktualizovat data, je důležité nějaká potenciální problémy se zabezpečením a vědět, co s tím můžete udělat tyto chyby zabezpečení. Pomocí následujících pokynů a osvědčené postupy k zabezpečení dat.

Uložení datového připojení v důvěryhodném umístění

Soubor datového připojení často obsahuje jeden nebo víc dotazů ke zdroji dat. Nahrazením tento soubor uživatel, který má lidi se zlými úmysly návrhu dotazu pro přístup k citlivé informace a distribuce přiřazovat dalším uživatelům nebo provedení dalších nebezpečnými akcí. Proto je důležité zajistit takto:

  • Soubor připojení napsal spolehlivé osoby.

  • Soubor připojení je zabezpečená a že pocházejí z důvěryhodného umístění.

Připojení k externím datům kvůli lepší zabezpečení, nemusí být k dispozici v počítači. Připojení k datům při otevření sešitu, musíte aktivovat datová připojení pomocí panelu Centra zabezpečení nebo uložením sešitu do důvěryhodného umístění.

Další informace najdete v tématu Přidání, odebrání nebo změna důvěryhodného umístění, Přidání, odebrání nebo zobrazení důvěryhodného vydavatelea zobrazení možností a nastavení v Centru zabezpečení.

Pomocí přihlašovacích údajů bezpečně

Přístup k externímu zdroji dat obvykle vyžaduje přihlašovací údaje (například uživatelského jména a hesla), které se používají k ověření uživatele. Ujistěte se, že tyto údaje jsou vám poskytovány bezpečných a zabezpečené způsobem a, že jste nezjistí omylem těchto přihlašovacích údajů pro ostatní uživatele.

Použití silných hesel, kombinující malá a velká písmena, čísel a symboly. Slabý hesla Nemíchejte tyto prvky. Příklad silné heslo je Y6dh! et5. Příklad slabými hesla je House27. Hesla by měl být 8 nebo víc znaků. Heslo, které používá 14 nebo více znaků, je lepší.

Je velice důležité, abyste si své heslo zapamatovali. Pokud je zapomenete, společnost Microsoft je nemůže odnikud načíst. Pokud si heslo zapíšete, uložte je na bezpečném místě odlišném od místa uložení informací, které heslo pomáhá chránit.

Vyhněte se po připojení ke zdrojům dat ukládání přihlašovacích údajů. Tyto informace mohou být uloženy jako prostý text v sešitu a soubor připojení a přístup informace k narušení zabezpečení zdroje dat se zlými úmysly.

Pokud je to možné, ověřování systému Windows (označovány jako důvěryhodné připojení), který využívá uživatelský účet systému Windows pro připojení k SQL serveru. Při připojení přes účet systému Windows uživatele, SQL Server použije informace v operačním systému Windows pro ověřování jména a hesla. Než budete moct použít ověřování systému Windows, musíte nakonfigurovat správce serveru SQL Server pro použití tohoto režimu ověřování. Pokud ověřování systému Windows není k dispozici, snažte se ukládání přihlašovacích údajů uživatelů. Je větší zabezpečení pro uživatele zadejte své přihlašovací informace při každém přihlášení.

Začátek stránky

Viz také

Použití Průvodce datovým připojením k importu dat do aplikace Publisher

Import dat do Wordu pomocí Průvodce datovým připojením

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×