Přehled: Přidávání a používání zdrojů

Používání zdrojů

Bez zdrojů by nebylo možné projekt uskutečnit. Zdroji se obvykle rozumí lidé zahrnutí do plánu projektu, bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou přiděleni k úkolům. Zdroj však také může představovat cokoli, co je použito k provedení projektu, včetně vybavení a dalších materiálů (například cementu nebo webových serverů).

Tento přehled slouží jako průvodce přidáváním a správou zdrojů, aby bylo zajištěno dokončení projektu včas a v pořádku.

Podívejte se na všechny přehledy na mapě: [Obrázek mapy]

Co chcete udělat?

Krok 1: Přidávání zdrojů

Krok 2: Správa zdrojů

Krok 1: Přidávání zdrojů

Než začnete spravovat lidi a další zdroje, je třeba je přidat do projektu. Pamatujte, že přidávání lidí není totéž co jejich přiřazování k úkolům. Tento rozdíl je obvyklým zdrojem nejasností při práci s libovolným softwarem pro správu projektů.

Kliknutím sem můžete rozbalit podrobnější informace o této oblasti řízení projektů.

  • Projekt je dočasný a jedinečný:   Jde o jednorázový program, nikoli o sérii průběžných činností. Návrh továrny na výrobu automobilů je projekt, protože jde o jednorázovou činnost. Výroba automobilů v továrně sice zahrnuje četné propojené kroky, ale jedná se o průběžnou sérii činností, a proto to není projekt.

  • Projekt má životní cyklus se začátkem a koncem:   Ve výše zmíněném příkladu má návrh továrny na výrobu automobilů koncové datum, ale výroba aut je průběžná. Projekt továrny končí, jakmile je postavena.

  • Projekty spotřebovávají zdroje:   Zdroje – ať už lidské nebo materiální, například nástroje nebo textilie – je třeba pečlivě řídit, a to zejména v případě, že jsou sdíleny více projekty.

  • Projekt má omezené financování, které je stanoveno v rozpočtu:   Vedoucí projektů se obvykle starají o celkovou ziskovost projektu a to, zda se činnosti v rámci projektu vejdou do nákladů vyhrazených na projekt.

.

Kliknutím sem rozbalíte podrobné informace o přidávání zdrojů.

Přidávání lidí do projektu

Zcela nejdříve je třeba do projektu přidat nějaké lidi.

Přidávání lidí do fondu zdrojů organizace

Pokud používáte aplikaci Project Professional a jste připojeni k projektovému serveru, můžete lidi a další zdroje přidávat do kolekce zdrojů v dané organizaci (neboli do fondu zdrojů organizace).

Export informací o zdrojích do aplikace Excel nebo Visio

Někdy je k analýze dat potřeba více než jen aplikace Project. S další analýzou informací o zdrojích a s vytvářením příslušných sestav mohou pomoci výkonné matematické a statistické funkce aplikace Excel.

Odebrání nebo nahrazení přiřazení zdroje

Pokud nejsou osoba nebo jiný zdroj pro danou úlohu vhodné, zdroj nahraďte (nebo odeberte).

Zadání nebo změna informací o zdrojích organizace

Po přidání zdroje organizace do kolekce zdrojů dané organizace je možné změnit informace o zdroji, jako je například mzdová sazba, pracovní kalendář nebo e-mailová adresa.

Začátek stránky

Krok 2: Správa zdrojů

Po přidání lidí a dalších zdrojů do projektu je čas na jejich správu.

Rychlá organizace práce pomocí nové funkce Týmový plánovač

Nové zobrazení Týmový plánovač usnadňuje přiřazování práce ke zdrojům a její přesouvání přetažením. Správa práce vašeho týmu je díky aplikaci Project 2010 nyní mnohem snazší.

Tisk zobrazení nebo sestavy s informacemi o zdrojích

Jednou z nejčastějších aktivit při správě projektů je tisk informací o projektu. Tisk informací o projektu je díky aplikaci Project 2010 nyní mnohem snazší.

Aktualizace práce na projektu

Zásadní důležitost sledování práce na projektu nespočívá pouze v zajištění dokončení projektu včas. Umožňuje také poučit se z chyb, ke kterým při projektu došlo, a to díky tomu, že je k dispozici historie rizik, potíží a úspěchů projektu.

Rovnoměrné rozdělení projektové práce mezi dostupné zdroje

Lidé mohou být přepracovaní, zvláště když pracují na dvou věcech současně. Vyrovnávání přiřazení zdrojů je jedním ze způsobů, jak toto zatížení rovnoměrně rozložit.

Nastavení pracovních časů, dovolených a svátků pro projekt

Každý z nás někdy potřebuje dovolenou. Každý z nás někdy onemocní. A všichni máme rádi svátky. Získejte informace o tom, jak s tímto nenaplánovaným časem počítat, a to jeho přidáním do plánu.

Změna výchozího formátu jednotek přiřazení

Přiřazení lidí a dalších zdrojů lze zobrazit jako procenta nebo jako desetinné hodnoty.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×