Přehled: Nastavení projektu

Obrázek Nastavení koncepce projektu

Jakmile dokončíte prvotní plánování  – nebo pokud jste ještě ani nezačali – použijte aplikaci Microsoft Project 2010 k vytvoření a nastavení plánu projektu. K efektivnějšímu vedení projektu pak můžete použít výkonné funkce aplikace Project.

Tento přehled ukazuje všeobecné postupy používané při nastavení projektu. Odkazy v jednotlivých krocích umožňují získat podrobnější informace o jednotlivých postupech.

Co chcete udělat?

Krok 1: Vytvoření projektu

Krok 2: Přidání úkolů do projektu

Krok 3: Vytvoření osnovy projektu

Krok 4: Vytvoření kalendářů

Krok 5: Uložení a publikování

Krok 1: Vytvoření projektu

První krok při používání aplikace Project 2010 obvykle spočívá ve vytvoření nového prázdného plánu projektu. Nový soubor však můžete také založit na existujícím projektu nebo šabloně, které obsahují úkoly či zdroje podobné těm, které potřebujete.

Vytvoření nového projektu

Začněte s prázdnou tabulkou, kterou zaplníte Úkol, Zdroje a dalšími informacemi o plánování.

Otevření projektu

Využijte úsilí investované do předchozích projektů a jako základ svého projektu použijte některý stávající projekt nebo Šablona.

Otevření souboru ze starší verze

Aplikace Project 2010 dokáže otevřít projekty vytvořené v předchozích verzích aplikace Project, převod však může ovlivnit některé funkce.

Začátek stránky

Krok 2: Přidání úkolů do projektu

Většina projektů začíná seznamem úkolů, jehož složitost postupně narůstá, dokud se z něj nestane rozvinutý plán a harmonogram projektu. Po vytvoření nebo importu seznamu úkolů můžete mezi těmito úkoly definovat vztahy.

Přidání úkolů

Vytvořte běžné nebo opakované úkoly a přidejte je do plánu projektu.

Import úkolů a jiných dat

Přidejte do plánu projektu úkoly a data polí z jiných programů.

Vytvoření milníku

Milníky jsou úkoly, které slouží jako orientační body označující zásadní události v projektu.

Nastavení doby trvání úkolů

Určete, jako dlouho bude úkol trvat, a přidejte tento údaj do plánu.

Propojení úkolů

Vytvořte mezi úkoly v seznamu úkolů propojení (závislosti). Pokud se jeden úkol opozdí, ovlivní další úkol v řadě.

Deaktivace úkolu

Úlohu zrušíte, ale bude zaznamenaná v projektovém plánu. Jedná se o nástroj užitečný pro testování toho, jaký budou mít změny dopad na projekt.

Začátek stránky

Krok 3: Vytvoření osnovy projektu

Seznam úkolů bude lépe uspořádaný a přehlednější, pokud odsazením a předsazením úkolů projektu vytvoříte osnovu souhrnných a dílčích úkolů. Na rozdíl od předchozích verzí můžete v aplikaci Project 2010 začít seznamem souhrnných úkolů, které rozčleníte na dílčí úkoly, a ne naopak.

Vytvoření osnovy úkolů

Vytvořením úkolů a dílčích úkolů dodejte seznamu úkolů strukturu.

Použité plánování shora dolů

Nejprve nastavíte hlavní fáze a teprve potom je rozčleníte na jednotlivé úlohy.

Začátek stránky

Krok 4: Vytvoření kalendářů

Jakmile máte představu, co všechno je třeba udělat a jaké jsou vzájemné vztahy mezi jednotlivými činnostmi projektu, můžete se pustit do úpravy plánu. Můžete nastavit kalendáře pro celý projekt, konkrétní úkoly a zdroje, které se podílejí na projektu.

Nastavení pracovních časů, dovolených a svátků pro projekt

Můžete změnit hodiny pro všechny pracovní dny, určité dny (například každé úterý) nebo konkrétní kalendářní data (svátky).

Vytvoření kalendáře úkolu

Identifikujte pracovní a nepracovní čas pro konkrétní úkol.

Funkce plánování v aplikaci Project

Zjistěte, jak aplikace Project počítá plán a jak můžete ručně naplánovat úkoly.

Začátek stránky

Krok 5: Uložení a publikování

Čas od času je nutné do projektu zapracovat změny, pořídit záložní kopii, vytvořit šablonu, kterou lze použít pro jiný projekt, nebo projekt publikovat na projektový server.

Uložení projektu

Uložte do počítače místní projekt nebo projekt organizace.

Publikování projektu

Zpřístupněte projekt jiným uživatelům na projektovém serveru.

Uložení plánu do formátu PDF nebo XPS

Tyto formáty lze zobrazit v téměř každém počítači a to i tehdy, pokud v něm není nainstalovaná aplikace Project.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×