Přehled: Analýza a schvalování návrhů projektů

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Microsoft Project Server 2010 obsahuje nových funkcí usnadňujících rozhodněte, zda návrhů projektů přizpůsobit pomocí vaší organizace obchodní strategie, stejně jako vymezené hodnoty finanční výkazy zdroje. Jakmile správní uživatelé usoudili, které návrhy většině smysl provádět, můžete návrhy schváleno jako projekty.

Poznámka: V tomto článku se předpokládá, že již byly odeslány návrhů. Další informace o návrhy najdete v tématu Přehled: Set up a odesílání návrhů projektů.

Co chcete udělat?

Analýza návrhů

Schvalování návrhů

Analýza návrhů

Jakmile uživatelé odešlou návrhy projektů k revizi, je úkolem správce portfolia provést tyto návrhy procesem analýzy. Revidující provedou analýzu návrhů a určí, zda se jedná o projekty realizovatelné v dané organizaci. Pokud je projekt považován za realizovatelný, bude schválen a stane se součástí portfolia projektů organizace. Tento proces se někdy nazývá analýza portfolia.

Jaké skutečnosti tedy revidující při revizi návrhů projektů analyzují?

  1. Nejprve revidující posuzují relativní prioritu každého návrhu. Jak daný návrh zapadá do cílů podniku? Správce portfolia pomáhá revidujícím vyhodnotit účinek návrhu na obchodní faktory organizace. Výsledkem je seznam obsahující hodnocení všech návrhů zahrnutých do analýzy.

  2. Potom revidující posuzují hodnotu každého návrhu vzhledem k omezením nákladů nejvyšší úrovně v dané organizaci. Pokud bude mít návrh vyšší náklady než umožňuje rozpočet, nebude se pravděpodobně jednat o projekt realizovatelný v dané organizaci.

  3. Nakonec revidující u každého návrhu posuzují požadavky na zdroje. Bude návrh podle svého plánu vyžadovat neúměrně velké množství zdrojů? Revidující posoudí, jak úpravy počtu zdrojů nebo plánu ovlivní, zda je návrh realizovatelným projektem.

Po posouzení těchto faktorů vynikne podmnožina návrhů, jež mají největší strategickou hodnotu a nejpřiměřenější náklady a požadavky na zdroje. Tyto návrhy budou vybrány ke schválení jako projekty.

Akce

Popis

Vytváření analýz a stanovení priority projektů

Vytvoříte analýzu, ve které vyzkoušíte různé způsoby začlenění návrhů do portfolia, a stanovíte prioritu analyzovaných návrhů.

Analýza portfolia na základě omezení nákladů nejvyšší úrovně

Revidující vyhodnotí vliv jednotlivých návrhů na rozpočet organizace.

Analýza portfolia na základě požadavků zdroje s časovým uspořádáním

Revidující vyhodnotí potřeby jednotlivých návrhů na zdroje a plán a pokusí se najít pro portfolio rovnovážný stav.

Potvrzení rozhodnutí o výběru a komunikace s účastníky portfolia

Budou provedena rozhodnutí o výběru a účastníci s nimi budou seznámeni.

Začátek stránky

Schválení návrhů

Dalším krokem po rozhodnutích o výběru je schválení návrhů jako projektů.

Akce

Popis

Schválení nebo odmítnutí návrhu

Na stránce Úkoly pracovního postupu v Project Web App provést revizi a schválení nebo odmítnutí návrhu projektu.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×