Předem zřízení uživatele weby na Onedrivu pro firmy

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Ve výchozím nastavení při prvním uživatel přejde k jejich informačním kanálu, webu nebo odkazu OneDriveOneDrive pro firmy webu je automaticky k dispozici pro ně. V některých případech, například následující akci je vhodné OneDrive pro firmy webů je předem připravené nebo předem zřízení:

 • Vaše organizace má vlastní proces pro přidávání nových zaměstnanců a chcete vytvořit OneDrive pro firmy weby po přidání nového zaměstnance.

 • Vaše organizace plánuje migrovat z místního do Office 365.

 • Vaše organizace plánuje migrace z jiného online služba úložiště nebo úložiště.

Tento článek popisuje, jak předem zřizování webů OneDrive pro firmy uživatelů prostřednictvím PowerShell. Tento postup vás provede jednotlivými takto:

 1. Vytvořte skript PowerShell předem zřizování webů OneDrive pro firmy z uvedených kódu.

 2. Vytvořte soubor zadávání, která zahrnuje vaši uživatelé, pro které chcete předem zřizování webů OneDrive pro firmy.

 3. Spusťte skript PowerShell vytvářet weby OneDrive pro firmy pro uživatele, kteří jsou ve vstupním souboru.

Poznámka: Můžete taky předem zřizujete OneDrive pro firmy weby pomocí rozhraní REST API nebo CSOM. Další informace najdete v tématu chcete programově zřízení osobních webů (OneDrive pro firmy) v Office 365 a v části "použijte metodu ProfileLoader.CreatePersonalSiteEnqueueBulk zřízení osobní weby a OneDrive pro firmy pro víc uživatelů (hostitel osobních webů pouze pro správce Sharepointu online) "v Novinky pro vývojáře v sociální a funkce spolupráce ve službě SharePoint 2013.

Než začnete

Před zahájením tohoto úkolu, zkontrolujte následující informace o požadavcích:

Předem zřízení Onedrivu pro firmy webů pro uživatele

 1. Zkopírujte následující kód, vložte ho do textového editoru, jako je Poznámkový blok, uložit, abyste ji a zadejte název souboru BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 vytvořte PowerShell skript:

  <#
  .SYNOPSIS
   This script adds an entry for each user specified in the input file 
   into the OneDrive provisioning queue
   
   
  .DESCRIPTION
   This script reads a text file with a line for each user. 
   Provide the User Principal Name of each user on a new line.
   An entry will be made in the OneDrive provisioning queue for each
   user up to 200 users.
  
  .EXAMPLE
  
   .\BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 -SPOAdminUrl https://contoso-admin.sharepoint.com -InputfilePath C:\users.txt 
  
  .PARAMETER SPOAdminUrl
   The URL for the SharePoint Admin center
   https://contoso-admin.sharepoint.com
  
  .PARAMETER InputFilePath
   The path to the input file.
   The file must contain 1 to 200 users
   C:\users.txt
  
  .NOTES
   This script needs to be run by a SharePoint Online Tenant Administrator
   This script will prompt for the username and password of the Tenant Administrator
  #>
  
  param
  (
    #Must be SharePoint Administrator URL
    [Parameter(Mandatory = $true)]
    [ValidateNotNullOrEmpty()]
    [string] $SPOAdminUrl,
    
    [Parameter(Mandatory = $true)]
    [ValidateNotNullOrEmpty()]
    [string] $InputFilePath
  )
  
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client") | Out-Null
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.Runtime") | Out-Null
  [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles") | Out-Null
  
  
  $ctx = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.ClientContext($SPOAdminUrl)
  
  $Users = Get-Content -Path $InputFilePath
  
  if ($Users.Count -eq 0 -or $Users.Count -gt 200)
  {
    Write-Host $("Unexpected user count: [{0}]" -f $Users.Count) -ForegroundColor Red
    return 
  }
  
  $web = $ctx.Web
  Write-Host "Please enter a Tenant Admin username" -ForegroundColor Green
  $username = Read-Host
  
  Write-Host "Please enter your password" -ForegroundColor Green
  $password = Read-Host -AsSecureString
  
  $ctx.Credentials = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($username,$password )
  $ctx.Load($web)
  $ctx.ExecuteQuery()
  
  $loader = [Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles.ProfileLoader]::GetProfileLoader($ctx)
  $ctx.ExecuteQuery()
  
  $loader.CreatePersonalSiteEnqueueBulk($Users)
  $loader.Context.ExecuteQuery()
  
  
  Write-Host "Script Completed" 
  

  Všimněte si, že komentáře jsou součástí kódu popsat skript a parametrů, které se používají v něm. Spuštění skriptu PowerShell nebudou mít vliv.

 2. V textovém editoru, jako je Poznámkový blok vytvořte soubor, který obsahuje Office 365 uživatelských účtů, pro které chcete spravovat OneDrive pro firmy weby. Všechny uživatelské účty musí být na samostatném řádku.

  Uložte soubor pod názvem UserInput.txt.

  Poznámka: Každý soubor vstupní se omezí na 200 uživatelů. Pokud potřebujete zřizování webů OneDrive pro firmy pro více než 200 uživatele, vytvořte více vstupní souborů (například UserInput1.txt UserInput2.txt, atd.).

 3. Otevřete SharePoint Online Management Shell.

 4. Přejděte v adresáři, které jste uložili skript PowerShell BulkEnqueueOneDriveSite.ps1.

 5. Na příkazovém řádku PowerShell použijte tento příkaz:

  .\BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 -SPOAdminUrl <The URL for the SharePoint Admin center> -InputfilePath <location of your UserInput file> 

  Příklady:

  .\BulkEnqueueOneDriveSite.ps1 -SPOAdminUrl https://contoso-admin.sharepoint.com -InputfilePath C:\UserInput1.txt 

  Spuštění skriptu vás vyzve k Office 365 přihlašovací údaje, které budete muset zadat.

  Po dokončení skript podokno PowerShell zobrazuje stav jako dokončený.

 6. Případné další soubory vstup spusťte skript a změňte parametr - InputfilePath na jiných vstup soubor.

Ověřit, pokud byl vytvořen vašich uživatelů OneDrive pro firmy weby, najdete v článku jak zobrazit seznam Onedrivu pro firmy kolekce webů.

Poznámka: Pokud vytváříte OneDrive pro firmy webů pro několik uživatelů, mějte na paměti, že ho může to nějakou dobu trvat všechny vaše weby uživatelé vytvořit.

Související témata

Plánování hybridního OneDrivu pro firmy

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×