Přístupnost ve Wordu 2016 pro Mac

Word 2016 pro Mac nabízí nástroje a funkce, které pomáhají lidem s postižením. Klávesové zkratky vám umožňují přístup k příkazům bez použití myši. A pokud máte zrakové postižení, můžete Word používat s funkcí VoiceOver.

VoiceOver je součástí operačního systému Mac OS X. Když máte VoiceOver zapnutý, můžete pomocí klávesových zkratek VoiceOveru ovládat třeba okna, text, tlačítka, nabídky a podobně. Když na něco přesunete fokus, počítač vám k tomu přečte popis.

Zapnutí nástroje VoiceOver

Než začnete VoiceOver používat, ujistěte se, že má vaše klávesnice přístup ke všem ovládacím prvkům. V nabídce Apple klikněte na Předvolby systému > Klávesnice. Na kartě Zkratky v části Úplný přístup z klávesnice klikněte na Všemi ovládacími prvky.

Teď můžete funkci VoiceOver zapnout. V nabídce Apple klikněte na Předvolby systému > Přístupnost. Na levé straně funkcí přístupnosti klikněte na funkci VoiceOver. V dialogovém okně Přístupnost zaškrtněte políčko Povolit VoiceOver. Tip: Funkci VoiceOver můžete také zapnout stisknutím kombinace kláves Command + F5.

Příkazy VoiceOveru

Po zapnutí funkce VoiceOver (viz výše) můžete používat příkazy VoiceOveru. K tomuto účelu podržte klávesy VO (VoiceOveru) a pak stiskněte jednu nebo více dalších kláves. Klávesy VO jsou CONTROL a OPTION. Když chcete použít třeba řádek nabídek ve Wordu, stiskněte VO + M (tzn. CONTROL + OPTION + M). Tím se přesune fokus na nabídku Apple a váš počítač nahlas přečte: „řádek nabídek, Apple“. Odtud se můžete pomocí tabulátoru nebo kláves se šipkami přesunout do jiné nabídky. Pokud používáte funkci VoiceOver poprvé, doporučujeme vám přejít na web společnosti Apple, kde se dozvíte bližší informace. Zobrazit VoiceOver pro OS X.

Důležité : Ve zbytku tohoto dokumentu používáme pro kombinaci kláves CONTROL a OPTION zkratku „VO“.

Přístup k hlavním oblastem Wordu

Otevřete soubor. Ve výchozím nastavení bude fokus nastavený na „dokument, text“. Pokud budete chtít získat přístup k jiným oblastem, stiskněte kombinaci kláves VO + SHIFT + ŠIPKA NAHORU. Tím přestanete ovládat dokument. Potom se stisknutím kombinace kláves VO + ŠIPKA VLEVO a VO + ŠIPKA VPRAVO můžete přesouvat mezi hlavními oblastmi Wordu. Hlavní oblasti shora dolů jsou: panel nástrojů, karty na pásu karet, dokument a stavový řádek.

Přístup ke kartám na pásu karet

Otevřete dokument. Stisknutím kombinace kláves VO + SHIFT + ŠIPKA NAHORU přestanete ovládat dokument. Stisknutím kombinace kláves VO + ŠIPKA VLEVO přejdete na „pás karet, skupina karet“. Stisknutím kombinace kláves VO + SHIFT + ŠIPKA DOLŮ ovládáte „pás karet, skupinu karet.“ Potom stisknutím kombinace kláves VO + ŠIPKA NAHORU a potom VO + ŠIPKA VPRAVO přesuňte fokus na kartu, kterou chcete použít.

Jakmile je fokus na kartě, kterou chcete použít, stisknutím kombinace VO + MEZERNÍK ji vyberte. Pro práci s kartou opakovaně stiskněte kombinaci VO + ŠIPKA VPRAVO, až se dostanete na „oblast posunu“. Potom stiskněte kombinaci VO + SHIFT + ŠIPKA DOLŮ. Nakonec stiskněte tabulátor nebo klávesy se šipkami pro přístup k jednotlivým tlačítkům a nabídkám.

Stisknutím VO + MEZERNÍK tlačítko aktivujete. Až skončíte, stisknutím kombinace kláves VO + SHIFT + ŠIPKA NAHORU dvakrát za sebou ukončíte interakci s kartou.

Přístup k oblastem wordového dokumentu

Otevřete dokument. Stisknutím kombinace kláves VO + ŠIPKA NAHORU a VO + ŠIPKA DOLŮ můžete přecházet mezi oblastmi dokumentu: Hlavní oblasti shora dolů jsou: záhlaví, dokument a zápatí. Pokud budete chtít ovládat některou z těchto oblastí, stiskněte kombinaci kláves VO + SHIFT + ŠIPKA DOLŮ.

Procházení dokumentu

Otevřete dokument. Ve výchozím nastavení bude fokus na dokumentu. Stisknutím kombinace kláves VO + SHIFT + ŠIPKA DOLŮ ovládáte dokument. Pak můžete stisknutím kombinace kláves VO + ŠIPKA NAHORU a ŠIPKA DOLŮ posouvat zobrazení stránek nahoru a dolů.

Můžete také používat svislý posuvník: Otevřete dokument. Ve výchozím nastavení bude fokus na dokumentu. Stisknutím kombinace kláves VO + SHIFT + ŠIPKA NAHORU přestanete ovládat dokument. Stisknutím kombinace kláves VO + ŠIPKA VPRAVO přejděte na svislý posuvník. Stiskněte kombinaci kláves VO + SHIFT + ŠIPKA DOLŮ a potom se stisknutím kláves se šipkami posouvejte nahoru a dolů. Až skončíte, stiskněte kombinaci kláves VO + SHIFT + ŠIPKA NAHORU.

Výběr textu

Vyberte text, stiskněte klávesu SHIFT a potom stisknutím kláves se šipkami zahrňte text do výběru.

Čtení tabulek

Při pohybu v tabulce si můžete stisknutím kláves VO a kláves se šipkami nechat přečíst obsah buněk.

Zapnutí komentářů a sledování změn

Otevřete dokument. Stisknutím kombinace kláves VO + SHIFT + ŠIPKA NAHORU přestanete ovládat dokument. Stisknutím kombinace kláves VO + ŠIPKA VLEVO přejdete na „pás karet, skupina karet“. Stisknutím kombinace kláves VO + SHIFT + ŠIPKA DOLŮ ovládáte „pás karet, skupinu karet.“ Potom stisknutím kombinace kláves VO + ŠIPKA NAHORU a následně kombinace kláves VO + ŠIPKA VPRAVO přesuňte fokus na kartu Revize. Stiskněte VO + MEZERNÍK. Pro práci s kartou opakovaně stiskněte kombinaci VO + ŠIPKA VPRAVO, až se dostanete na „oblast posunu“. Potom stiskněte kombinaci VO + SHIFT + ŠIPKA DOLŮ. Nakonec se stisknutím tabulátoru dostanete na zaškrtávací políčko Sledování změn. Stisknutím kombinace kláves VO + MEZERNÍK políčko zaškrtnete.

Stisknutím tabulátoru získáte přístup k tlačítku Sledování. Stisknutím kombinace kláves VO + MEZERNÍK a pak znovu kombinace kláves VO + MEZERNÍK sledování změn zapnete. Stisknutím tabulátoru přejdete na tlačítko Zobrazení revizí. Pak vyberte Všechny revize.

Až skončíte, stisknutím ESC a následným stisknutím kombinace kláves VO + SHIFT + ŠIPKA NAHORU dvakrát za sebou ukončíte interakci s kartou.

Použití místní nabídky

Místní nabídka obsahuje různé možnosti. Mezi tyto možnosti patří časté akce, jako je vyjmutí, kopírování, vložení a vymazání. Pokud chcete otevřít místní nabídku, přesuňte fokus na prvek dokumentu a stiskněte kombinaci kláves VO + SHIFT + M.

Po provedení akce se místní nabídka automaticky zavře. Pokud místní nabídku nechcete použít, stiskněte klávesu ESC.

Přihlášení a otevírání souborů z cloudu

První připojení k OneDrivu

Otevřete Word. Pokud už máte soubor otevřený, posuňte fokus na nabídku Soubor a vyberte Nový ze šablony. Fokus bude na tlačítku pro přihlášení.

Stisknutím kombinace kláves VO + MEZERNÍK vyberte možnost Přihlásit se. Zadejte e-mailovou adresu pro svůj účet OneDrive a pak stiskněte ENTER. Stiskněte opakovaně kombinaci kláves VO a klávesy se šipkami, dokud se nedostanete na HTML obsah přihlášení k účtu Microsoft. Stiskněte kombinaci kláves VO + SHIFT + ŠIPKA DOLŮ a přesuňte se k poli pro heslo. Zadejte heslo. Stiskněte ENTER.

Až to budete mít, váš účet se bude synchronizovat s Wordem. Pokud jste nedávno pracovali se soubory OneDrivu na jiném zařízení, budou uvedené v části Poslední. Pokud chcete prohlížet všechny soubory OneDrivu, přesuňte fokus na Otevřít.

Připojení k SharePointu

Otevřete Word. Pokud už máte soubor otevřený, posuňte fokus na nabídku Soubor a vyberte Nový ze šablony.

Stiskněte VO + ŠIPKA DOLŮ, čímž přesunete fokus na Otevřít. Stiskněte VO + MEZERNÍK. Potom tabulátorem přesuňte fokus na tlačítko Přidat místo. Stisknutím VO + MEZERNÍK otevřete okno Přidat službu. Stiskněte VO + SHIFT + ŠIPKA DOLŮ a potom stisknutím tabulátoru přesuňte fokus na SharePoint. Stiskněte VO + MEZERNÍK. Zadejte adresu URL webu služby SharePoint a pak stiskněte RETURN. Přihlaste se e-mailovou adresou a heslem vaší organizace.

Sharepointový web je připojený k Wordu. Přesuňte fokus na SharePoint a stisknutím tabulátoru otevřete web a jeho složky.

Funkce, které nejsou optimalizované

Na funkcích přístupnosti pořád pracujeme a ještě před sebou máme spoustu práce. Tady je seznam toho, co jsme zatím nestihli optimalizovat: hledání, úpravy tabulek, obrazce, SmartArty, komentáře, hypertextové odkazy, grafy a všechna zobrazení, která nejsou zobrazením rozložení při tisku.

Co si myslíte o funkcích přístupnosti ve Wordu pro Mac?

Na funkcích přístupnosti pořád pracujeme a velký kus práce máme ještě před sebou.

Zajímá nás, co se vám líbí a co podle vás můžeme zlepšit. Zpětnou vazbu nám pošlete takto: Otevřete soubor. Stisknutím kombinace VO a šipkových kláves se přesuňte k oblasti „pás karet, skupina karty“. Stisknutím VO + SHIFT + ŠIPKA DOLŮ ovládáte „pás karet, skupinu karet.“ Potom stisknutím kombinací VO + ŠIPKA NAHORU a potom VO + ŠIPKA VPRAVO přesuňte fokus na tlačítko nabídky „Pomozte vylepšit Office“. Stiskněte VO + MEZERNÍK a vyberte možnost, které se váš názor týká.

Až vyberete „Řekněte nám, co se vám líbí“ nebo „Řekněte nám, co by se dalo zlepšit“, uvidíte tři pole: textové pole pro váš názor, přepínač, kterým určíte, jestli přidáte snímek obrazovky (standardně je nastavený pro přidání snímku obrazovky) a pole, kde můžete zadat svoji e-mailovou adresu (nepovinné).

Ke svému názoru nezapomeňte připsat slovo „Accessibility“, abychom ho snáz našli.

Viz taky

Klávesové zkratky ve Wordu 2016 pro Mac

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×