Přístupnost v PowerPointu 2016 pro Mac

V PowerPointu 2016 pro Mac můžete zapnout funkce přístupnosti, které umožňují čtení textu na hlas pomocí VoiceOveru a přístup k příkazům bez použití myši.

VoiceOver je součástí operačního systému Mac OS X. Když máte VoiceOver zapnutý, můžete pomocí klávesových zkratek VoiceOveru ovládat třeba okna, text, tlačítka, nabídky a podobně. Když na něco přesunete fokus, počítač vám k tomu přečte popis.

Poznámky : 

 • Pokud chcete zjistit, jak nastavit předvolby a usnadnit používání produktů Office 2016 pro Mac s klávesnicí a VoiceOverem, integrovanou čtečkou obrazovky pro Mac, přečtěte si téma Přístupnost v Office 2016 pro Mac.

 • Toto téma se předpokládá, že jste zapnuli celoobrazovkový systém přístupu pomocí klávesnice. Některé postupy vyžadují, aby byla zapnutá funkce VoiceOver a použili jste příkaz VO. Když chcete použít příkaz VO, stiskněte klávesy Ctrl + Option.

 • Další informace najdete v tématu Klávesové zkratky v PowerPointu 2016 pro Mac.

V tomto tématu

Seznámení s rozhraním PowerPointu

Po otevření PowerPointu pro Mac se v horní části obrazovky zobrazí nabídka PowerPointu, její položky následují po nabídce Apple. Pod ní se zobrazí název dokumentu, který je vycentrovaný. Ve výchozím nastavení je panel nástrojů Rychlý přístup umístěný na levé straně obrazovky. Tento panel nástrojů obsahuje často používané příkazy, například Uložit, Vrátit zpět nebo Provést znovu. Vyhledávací pole a ikona možností sdílení se nachází na stejném řádku po pravé straně obrazovky. Pod nimi je nabídka Pomozte vylepšit Office.

Pod tímto řádkem uvidíte záložky pásu karet, například Vložení nebo Zobrazení. Pod touto řadou karet se nachází pás karet. Když vyberete záložku, zobrazí pás karet pro danou záložku. Každý pás karet obsahuje příkazy seřazené do skupin. Záložka Vložení například přepíná na pás karet, který vám umožní vybrat různé položky, jako jsou tabulky či obrázky, a vložit je do dokumentu.

Pod pásem karet je obsah vaší prezentace. Ve výchozím nastavení je obrazovka rozdělená na dvě části:

 • Na levé straně je podokno Miniatury – svislý seznam snímků v prezentaci. V podokně Miniatury můžete vložit nové snímky, odstranit snímky nebo vybrat snímek, se kterým chcete pracovat.

 • Na pravé straně je podokno editoru snímků , které obsahuje aktuální snímek. Zabírá velkou část obrazovky a je tím místem, kde můžete pracovat s obsahem snímku, který je aktuálně vybraný v podokně Miniatury, a měnit ho.

Některé akce otevírají napravo další podokno, jako je třeba podokno Komentáře.

Navigace v PowerPointu

Když otevřete prezentaci, ve výchozím nastavení je fokus v podokně editoru snímků v části rozložení. Pro přístup k jiným oblastem stiskněte klávesu F6. Nebo v režimu VoiceOver stiskněte VO + šipka vpravo.

Tip : Pokud je funkce VoiceOver zapnutá a právě pracujete v oblasti, jako je snímek, je možné, že budete muset nejdřív stisknutím kombinace kláves VO + Shift + šipka nahoru tuto oblast opustit a teprve pak budete moct pomocí VO + šipka vpravo přejít k nové oblasti.

Práce se snímkem v PowerPointu

Pokud chcete v oblasti rozložení v podokně editoru snímků pracovat s prvky snímku a je vybrané podokno editoru snímků, stiskněte klávesu Tab. Kurzor se bude přesouvat po jednotlivých položkách na snímku.

 • Pokud chcete zadat text do textového pole nebo ho upravit, když je toto pole vybrané, napište text nebo stiskněte F2. Pokud chcete vybrat text v poli s nastaveným fokusem, stiskněte současně se šipkovými klávesami klávesu Shift.

 • Pokud chcete položku nebo textové pole opustit, stiskněte Esc.

 • Pokud chcete přesunout prvek snímku, když je pole vybrané, stiskněte šipkové klávesy.

Procházení snímků v podokně Miniatury

Můžete procházet snímky prezentace. K přesunu fokusu na podokno Miniatura stiskněte klávesu F6. (Pokud je zapnutá funkce VoiceOver, uslyšíte „podokno Miniatury“.) Pokud se chcete přesunout na jiné snímky v prezentaci, použijte klávesy se šipkou dolů a nahoru.

Čtení komentářů pomocí klávesnice a VoiceOveru

Tento postup předpokládá, že je funkce VoiceOver zapnutá. Když chcete vyvolat příkaz VO, stiskněte klávesy Ctrl + Option.

 1. Pokud chcete přesunout fokus na kartu Revize, stiskněte F6 tolikrát, až uslyšíte „Teď jste na kartě... ve skupině karet“. (Pokud se po stisknutí F6 nepřesune fokus, opusťte stisknutím kombinace kláves VO + Shift + šipka nahoru oblast, ve které pracujete.)

 2. Klávesu se šipkou nahoru nebo dolů stiskněte tolikrát, až uslyšíte „karta Revize“.

 3. Pokud chcete přejít na pás karet, stiskněte VO + MEZERNÍK.

 4. Přejděte tabulátorem na tlačítko Další a potom stiskněte VO + MEZERNÍK. Podokno Komentáře se otevře na prvním komentáři a na obrazovce je sníme, který obsahuje příslušný komentář.

 5. Pokud chcete zadat komentář a poslechnout si ho, stiskněte klávesu RETURN.

 6. Přejděte tabulátorem na další komentář v tomto vlákně.

 7. Až s vláknem komentářů skončíte, stiskněte kombinaci kláves VO + Shift + šipka nahoru tolikrát, až podokno Komentáře opustíte. Potom tyto kroky zopakujte. Krokem 5 přejdete na další komentář v prezentaci.

Zapnutí nástroje VoiceOver

Než začnete VoiceOver používat, ujistěte se, že má vaše klávesnice přístup ke všem ovládacím prvkům. V nabídce Apple klikněte na Předvolby systému > Klávesnice. Na kartě Zkratky v části Úplný přístup z klávesnice klikněte na Všemi ovládacími prvky.

Teď můžete funkci VoiceOver zapnout. V nabídce Apple klikněte na Předvolby systému > Přístupnost. Na levé straně funkcí přístupnosti klikněte na funkci VoiceOver. V dialogovém okně Přístupnost zaškrtněte políčko Povolit VoiceOver. Tip: Funkci VoiceOver můžete také zapnout stisknutím kombinace kláves Command + F5.

Příkazy VoiceOveru

Po zapnutí funkce VoiceOver (viz výše) můžete používat příkazy VoiceOveru. K tomuto účelu podržte klávesy VO (Voiceoveru) a pak stiskněte jednu nebo více dalších kláves. Klávesy VO jsou CTRL a OPTION. Pokud třeba chcete v PowerPoint použít řádek nabídek, stiskněte VO + M (nebo CTRL + OPTION + M). Tím se přesune fokus na nabídku Apple a váš počítač nahlas přečte: „řádek nabídek, Apple“. Odtud se můžete pomocí tabulátoru nebo šipkových kláves přesunout do jiné nabídky. Pokud používáte funkci VoiceOver poprvé, doporučujeme vám přejít na web společnosti Apple, kde se dozvíte bližší informace. Zobrazit VoiceOver pro OS X.

Důležité : Ve zbytku tohoto dokumentu používáme pro kombinaci kláves CTRL a OPTION zkratku „VO“.

Technická podpora pro osoby s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Váš názor na přístupnost PowerPointu

Na funkcích přístupnosti pořád pracujeme a velký kus práce máme ještě před sebou.

Zajímá nás, co se vám líbí a co podle vás můžeme zlepšit. Zpětnou vazbu nám pošlete takto: Otevřete soubor. Stisknutím kombinace VO a šipkových kláves se přesuňte k oblasti „pás karet, skupina karty“. Stisknutím VO + SHIFT + ŠIPKA DOLŮ ovládáte „pás karet, skupinu karet.“ Potom stisknutím kombinací VO + ŠIPKA NAHORU a potom VO + ŠIPKA VPRAVO přesuňte fokus na tlačítko nabídky „Pomozte vylepšit Office“. Stiskněte VO + MEZERNÍK a vyberte možnost, které se váš názor týká.

Až vyberete „Řekněte nám, co se vám líbí“ nebo „Řekněte nám, co by se dalo zlepšit“, uvidíte tři pole: textové pole pro váš názor, přepínač, kterým určíte, jestli přidáte snímek obrazovky (standardně je nastavený pro přidání snímku obrazovky) a pole, kde můžete zadat svoji e-mailovou adresu (nepovinné).

Ke svému názoru nezapomeňte připsat slovo „Accessibility“, abychom ho snáz našli.

Další informace

Klávesové zkratky v PowerPointu 2016 pro Mac

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×