Přístupnost v Excelu

Centrum přístupnosti Office > Podpora přístupnosti pro Excel

Excel 2016 zahrnuje funkce pro usnadnění přístupu, které usnadňují práci se soubory uživatelům s omezenou zručností, zhoršeným zrakem nebo jiným postižením. To znamená, že při práci s aplikací Excel 2016 můžete používat klávesové zkratky, čtečku obrazovky a nástroje pro rozpoznávání řeči.

V tomto tématu

Seznámení s uživatelským rozhraním Excelu 2016

V Excelu 2016 je uprostřed v horní části obrazovky název vašeho sešitu. V pravém horním rohu jsou ovládací prvky aplikace, jako je Minimalizovat a Zavřít. Ve výchozím nastavení je v levém horním rohu obrazovky panel nástrojů Rychlý přístup. Tento panel nástrojů se dá přizpůsobit a obsahuje často používané příkazy, třeba Uložit, Zpět a Znovu.

Pod tímto panelem nástrojů je sada karet, třeba Domů, Vložení, Vzorce, Data, Revize a Power Pivot. Pod sadou karet je pás karet. Když vyberete kartu, zobrazí se pás karet pro danou kartu. Každý pás karet obsahuje příkazy seřazené do skupin. Pokud třeba vyberete kartu Vložení, objeví se pás karet. Na něm pak můžete vybrat různé položky, třeba tabulky, grafy, hypertextové odkazy nebo ilustrace, a vložit je do listu.

Pod pásem karet se nachází mřížka buněk aktivního listu, která tvoří velkou část stránky. Některé příkazy, jako je Pravopis nebo Najít, otevřou okno uprostřed listu. Další příkazy, jako je Sdílet, otevřou na pravé nebo levé straně listu podokno.

Pod mřížkou buněk je panel, který obsahuje karty jednotlivých listů v sešitu. Tuto řadu karet můžete procházet a vybírat z ní listy. Aktuálně vybraný list se označuje jako „aktivní list“.

V dolní části excelového okna je stavový řádek. V pravé části stavového řádku jsou příkazy různých zobrazení listu (například Normální zobrazení nebo Zobrazit konce stránek) a posuvník a tlačítko úrovně přiblížení. Když vyberete skupinu buněk, zobrazí se na stavovém řádku průměr, počet a součet čísel z vybraných buněk. Uvedené položky na stavovém řádku můžete změnit, když přizpůsobíte vytváření souhrnu dat v Excelu. Stavový řádek můžete upravit opakovaným stisknutím klávesy F6, dokud neuslyšíte „Stavový řádek, panel nástrojů.“ (V Předčítání uslyšíte „Zapnuto, normální tlačítko“.) Stiskněte kombinaci kláves Shift+F10. V nabídce Vlastní nastavení stavového řádku můžete vybrat požadované možnosti (třeba Počet buněk s číselnými hodnotami, Maximum, Minimum a Scroll Lock), když použijete šipky nahoru a dolů a potom stisknete Enter.

Obecné informace o procházení pásu karet, podoken nebo sešitu získáte v tématu Usnadnění v Office 2016 a Windows 10.

Používání čtečky obrazovky a klávesových zkratek

Když chcete v Excelu 2016 procházet mezi prvky na obrazovce (list, pás karet, podokno úloh (když je otevřené), stavový řádek nebo panel nástrojů), stiskněte klávesu F6 (procházení vpřed) nebo kombinaci kláves Shift+F6 (procházení vzad). Když je otevřené víc než jedno okno sešitu, přepnete se do dalšího okna sešitu stisknutím kombinace kláves Ctrl+F6. Mezi buňkami nebo sloupci se v tabulce můžete přesouvat stisknutím klávesy Tab (procházení vpřed), kombinace kláves Shift+Tab (procházení vzad) nebo pomocí kláves se šipkami. Pokud chcete vybrat buňku, přesuňte na ni fokus. Pokud chcete procházet nabídky nebo seznamy, stiskněte šipku nahoru nebo dolů a pak položku vyberte stisknutím klávesy Enter. Nabídku nebo režim ukončíte stisknutím klávesy Esc. Když chcete v otevřeném sešitu přejít na další nebo předchozí list, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Page Down nebo Ctrl+Page Up. Další podrobnosti najdete v článku Klávesové zkratky v Excelu 2016 pro Windows.

Součástí Excelu 2016 jsou přístupné názvy. Když v aplikaci pracujete, můžou je čtečky obrazovky číst. Můžete použít Předčítání, čtečku obrazovky integrovanou ve Windows, nebo čtečku obrazovky od třetí strany, třeba JAWS. Informace o používání Excelu 2016 se čtečkou obrazovky najdete v tématu Získání nápovědy k používání čtečky obrazovky s Excelem 2016.

Změna velikosti listu a zobrazení

List nebo výběr v listu si můžete přiblížit, abyste ho viděli z větší blízkosti, nebo ho můžete oddálit, abyste viděli větší část stránky ve zmenšené velikosti.

Přiblížení nebo oddálení listu pomocí klávesnice

 1. Stiskněte kombinaci kláves Alt+W, Q. Pokud používáte čtečku obrazovky, uslyšíte „Dialogové okno Lupa“ nebo „Okno Lupa“.

 2. Procento zvětšení můžete vybrat pomocí šipky nahoru a šipky dolů. Pokud chcete zadat vlastní procentuální hodnotu, vyberte přepínač Vlastní a zadejte požadovanou velikost.

 3. Až uslyšíte požadované procento, přejděte klávesou Tab na tlačítko OK a stiskněte Enter.

Přiblížení nebo oddálení listu pomocí myši

Proveďte jednu z následujících akcí:

 • Použijte posuvník Lupa na stavovém řádku v dolní části listu.

 • Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Lupa na tlačítko Lupa. V dialogovém okně Lupa, vyberte požadované zvětšení nebo zadejte procentuální hodnotu a potom klikněte na OK.

Přiblížení na vybranou oblast buněk pomocí klávesnice

 1. Vyberte buňku, oblast buněk nebo tabulku, kterou chcete přiblížit.

 2. Stiskněte kombinaci kláves Alt+W, G. Úroveň zvětšení se automaticky zvýší na větší procentuální hodnotu (například 300 % nebo 400 %).

 3. Když chcete vybranou oblast zmenšit zpět na úroveň 100 %, stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Z nebo Alt+W, J.

Přiblížení na vybranou oblast buněk pomocí myši

 1. Vyberte buňku, oblast buněk nebo tabulku, kterou chcete přiblížit.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Použijte posuvník Lupa na stavovém řádku v dolní části listu.

  • Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Lupa na Přejít na výběr. Když chcete vybranou oblast zmenšit zpět na úroveň 100 %, klikněte na panelu nástrojů Rychlý přístup na Zpět nebo na kartě Zobrazení ve skupině Lupa klikněte na tlačítko 100 %.

Přidání příkazů ze skupiny Číst na panel nástrojů Rychlý přístup

Příkazy ze skupiny Číst přečtou vybraný text a můžete si je přidat do panelu nástrojů Rychlý přístup v Excelu 2016.

 1. Stisknutím kombinace kláves Alt+F, T přejděte do dialogového okna Možnosti. Uslyšíte „Možnosti“ nebo „Okno možností Excelu“.

 2. Pokud chcete upravit panel nástrojů Rychlý přístup, opakovaně stiskněte šipku dolů, dokud neuslyšíte „panel nástrojů Rychlý přístup“.

 3. Stisknutím kláves Alt+C získáte seznam dostupných příkazů. Uslyšíte „Oblíbené příkazy“. Fokus je v poli se seznamem Zvolit příkazy z.

 4. Opakovaně stiskněte klávesu se šipkou dolů, dokud neuslyšíte „příkazy mimo pás karet“ a pak stiskněte klávesu TAB.

 5. Když chcete přejít na příkaz ze skupiny Číst stiskněte klávesu Č a pak opakovaně stiskněte šipku dolů, dokud neuslyšíte „Číst obsah buněk“ (první příkaz ze skupiny Číst).

 6. Pokud chcete vybrat jiný příkaz ze skupiny Číst, použijte šipku dolů. Toto jsou možnosti: Číst obsah buněk – Zastavit čtení buněk, Číst obsah buněk podle sloupců, Číst obsah buněk podle řádků a Číst obsah buněk při stisknutí klávesy Enter.

 7. Stisknutím kombinace kláves Alt+A přidáte vybraný příkaz Číst na panel nástrojů Rychlý přístup.

 8. Dialogové okno zavřete tak, že klávesou Tab přejdete na tlačítko OK a stisknete klávesu Enter.

Ikona příkazu Číst je teď na panelu nástrojů Rychlý přístup. Klávesová zkratka závisí na počtu příkazů na panelu nástrojů Rychlý přístup. Pokud se například jedná o pátý příkaz na panelu nástrojů Rychlý přístup, přečtete vybraný text stisknutím kombinace kláves Alt+5.

Používání funkce Řekněte mi

Když neznáte klávesové zkratky nebo když se chcete dozvědět o víc možnostech, použijte pole Řekněte mi, co chcete udělat.

 1. Volitelné. Vyberte text, buňku nebo jiný objekt Office, se kterým chcete pracovat.

 2. Stiskněte Alt+Q. Uslyšíte „Řekněte mi, co chcete udělat“.

 3. Napište klíčové slovo nebo slovní spojení a pak k procházení výsledků hledání stiskněte klávesu Šipka dolů. Pokud chcete třeba možnosti související s písmy, jako jsou kurzíva a velikost písma, napište písmo. Některé výsledky můžou být podnabídky s víc možnostmi.

 4. Výsledek vyberete stisknutím klávesy Enter.

Vytváření excelových sešitů podporujících funkce usnadnění

Tipy, jak vytvořit sešit podporujících funkce usnadnění, najdete v článku Kontrolní seznam: Vytvoření tabulky přístupné v Excelu.

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Funkce přístupnosti v Excelu pro Android vám usnadní vytváření tabulek, filtrování dat a práci s grafy a dalšími funkcemi. Pro práci v Excelu můžete použít externí klávesnici a čtečku obrazovky.

Poznámky : 

V tomto tématu

Seznámení s uživatelským rozhraním Excelu pro Android

Oblast uživatelského rozhraní

Společné prvky uživatelského rozhraní Excelu Mobile

Nahoře: Tlačítka a přepínač Vložit funkci a řádek vzorců

 • Soubor

 • Další možnosti

 • Soubor

 • Hledat

 • Sdílet

 • Zpět

 • Přepínač Vložit funkci. Pokud chcete získat přístup ke knihovně funkcí, poklepejte na tento přepínač.

 • Řádek vzorců

Oblast hlavního obsahu: list

Ve výchozím nastavení:

 • List, který obsahuje záhlaví sloupců a řádků a buňky

Dole: informace o listu

 • Karta s názvem listu

 • Tlačítko Přidat list. Přidá list a zobrazí ho v okně.

 • Po klepnutí na Další možnosti nahoře:

  • Karty na pásu karet (v tomto pořadí): Domů, Vložení, Kreslení, Vzorce, Data, Revize a Zobrazení a skupiny, které se aktivují, když vyberete objekt

  • Řekněte mi – tlačítko pro vyhledávání

Používání čtečky obrazovky TalkBack, dotykového ovládání a klávesových zkratek na externí klávesnici

Excel pro Android funguje se čtečkou obrazovky TalkBack. Když je čtečka TalkBack zapnutá, uslyšíte mluvený popis všeho, co na svém zařízení vyberete nebo aktivujete. Týká se to příkazů, umístění, seznamů, tlačítek a také obsahu obrazovky Excelu, nabídek a automaticky otevíraných oken. Když přejdete na objekty, jako jsou například grafy nebo grafické objekty, můžete slyšet alternativní text (pokud je k dispozici). Podrobnosti najdete v článku Get started using TalkBack with Excel for Android (Začínáme používat aplikaci TalkBack s Excelem pro Android).

Další informace o aplikaci TalkBack najdete v článku Začínáme s aplikací TalkBack pro Android.

Další informace o tom, jak používat dotykové ovládání v aplikaci TalkBack, najdete v článku Prozkoumání dotykem v aplikaci TalkBack.

Pokud používáte externí klávesnici, přečtěte si článek Používání klávesových zkratek aplikace TalkBack.

Zapnutí aplikace TalkBack

Aplikaci TalkBack můžete zapnout buď při prvním zapnutí a úvodním nastavení telefonu s Androidem, nebo kdykoli později. Můžete také aktivovat zástupce, pomocí kterého aplikaci TalkBack zapnete. Pokyny najdete v článku Zapnutí aplikace TalkBack.

 1. Pokud chcete aplikaci TalkBack zapnout později (po úvodním nastavení), přejděte na Nastavení > Usnadnění.

 2. Klepněte na TalkBack a klepněte na přepínač, kterým aplikaci zapnete.

 3. Vyberte OK.

Používání globálních a místních kontextových nabídek

Při procházení pomocí aplikace TalkBack máte k dispozici dvě kontextové nabídky, které vám pomáhají najít nastavení a ovládací prvky. Globální kontextová nabídka obsahuje příkazy, které fungují všude. Příkazy místní kontextové nabídky závisí na vybrané položce.

Další informace o globální a místní kontextové nabídce najdete v článku Používání globálních a místních kontextových nabídek.

Používání funkce Řekněte mi

Vyhledávací funkci Řekněte mi můžete použít, když chcete získat informace o dalších možnostech, rychle provést nějaký úkol nebo zjistit, kde na obrazovce se nachází určitá možnost nebo karta.

Další informace o funkci Řekněte mi najdete v článku Pracujte rychle díky funkci Řekněte mi.

 1. V dokumentu Excelu potáhněte jedním prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Další možnosti, které můžete aktivovat poklepáním. Pak poklepejte na obrazovku jedním prstem. Uslyšíte, že jste na nabídce karet s vybranou kartou Domů, kterou můžete aktivovat poklepáním.

 2. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Řekněte mi, které můžete aktivovat poklepáním. Pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte „Řekněte mi, co chcete udělat“.

 3. Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte „Textové pole, řekněte mi, co chcete udělat“. Pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte „Je zobrazena klávesnice <jazyk klávesnice>“.

 4. Hledané slovo zadáte takto: Posunujte prstem po klávesnici v dolní části obrazovky, dokud neuslyšíte znak, který chcete zadat, a pak prst zvedněte. Při zadávání se otevírá seznam výsledků vyhledávání.

 5. Pokud chcete výsledky vyhledávání procházet, potáhněte jedním prstem doleva nebo doprava. Uslyšíte výsledky vyhledávání. Některé výsledky můžou mít podnabídky s více možnostmi. Aplikace TalkBack oznámí, že se jedná o výsledky vyhledávání s podnabídkami. Uslyšíte, že jste na nabídce určitého výsledku vyhledávání, kterou můžete aktivovat poklepáním. Poklepáním na obrazovku otevřete nabídku.

 6. Poklepáním na obrazovku zvolte výsledek.

Používání Excelu pro Android s rozpoznáváním řeči

Místo dotykového ovládání nebo externí klávesnice můžete k ovládání Excelu použít nástroje pro rozpoznávání řeči, pomocí kterých můžete zadávat hlasové příkazy. Další informace o tom, jak stáhnout a zapnout aplikaci Voice Access, najdete v článku Get Started with Voice Access (Začínáme s aplikací Voice Access).

Přiblížení nebo oddálení zobrazení

Obsah listu můžete zvětšit, abyste si například lépe prohlédli obsah jedné buňky nebo vybrané oblasti buněk.

Přiblížení nebo oddálení zobrazení listu

Pokud chcete zobrazení listu v Excelu přiblížit, položte dva prsty na obrazovku a roztáhněte je od sebe. Pokud chcete zobrazení oddálit, položte dva prsty na obrazovku a stáhněte je k sobě.

Přiblížení nebo oddálení vybrané oblasti buněk

 1. V dokumentu Excelu potáhněte jedním prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Další možnosti, které můžete aktivovat poklepáním. Pak poklepejte na obrazovku jedním prstem. Uslyšíte, že jste na nabídce karet s vybranou kartou Domů, kterou můžete aktivovat poklepáním.

 2. Na kartě Domů potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Vybrat oblast, které můžete aktivovat poklepáním. Pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte „Vybrat buňku nebo oblast. Je zobrazena klávesnice <jazyk klávesnice>“. Zobrazí se klávesnice na obrazovce.

 3. Buňku nebo oblast buněk, kterou chcete přiblížit nebo oddálit, zadáte takto: Potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte „Textové pole, úpravy“, a potom posunujte prstem po klávesnici v dolní části obrazovky, dokud neuslyšíte písmena a čísla požadovaných buněk. Potom potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku OK, které můžete aktivovat poklepáním. Pak poklepejte na obrazovku. Fokus se přesune na vybranou oblast.

 4. Pokud chcete fokus přesunout na začátek dokumentu, nejdřív potáhněte prstem nahoru, aniž byste ho zvedli, a pak dolů.

 5. Potáhněte jedním prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Další možnosti, které můžete aktivovat poklepáním. Pak poklepejte na obrazovku jedním prstem. Uslyšíte, že jste na nabídce karet s vybranou kartou Domů, kterou můžete aktivovat poklepáním. Poklepejte na obrazovku.

 6. V nabídce karet potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na kartě Zobrazení, kterou můžete aktivovat poklepáním. Pak poklepejte na obrazovku.

 7. Na kartě Zobrazení potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Přiblížit, které můžete aktivovat poklepáním, nebo na tlačítku Oddálit, které můžete aktivovat poklepáním. Pak poklepejte na obrazovku. Fokus se přesune na vybranou buňku nebo oblast buněk, která je teď přiblížená nebo oddálená.

Změna barevného kontrastu a převrácení barev

Abyste mohli snadněji číst a vybírat obsah, můžete na svém zařízení zvýšit kontrast nebo převrátit barvy.

Poznámka : Změna barevného kontrastu a převrácení barev patří mezi experimentální funkce. Není zaručeno, že tyto funkce budou fungovat u všech tlačítek a se všemi povrchy.

 1. Na domovské obrazovce potáhněte dvěma prsty z horní části obrazovky směrem dolů. Uslyšíte, že jste na oblasti oznámení. Otevře se oznamovací oblast.

 2. Potáhněte dvěma prsty směrem dolů: Uslyšíte název možnosti, na které je fokus.

 3. Potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na tlačítku Otevřít nastavení, které můžete aktivovat poklepáním. Pak poklepejte na toto tlačítko. Uslyšíte, že jste na nastavení.

 4. Klepněte na libovolné místo na obrazovce a potom potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud neuslyšíte, že jste na možnosti Usnadnění, kterou můžete aktivovat poklepáním. Pak poklepejte na obrazovku. Uslyšíte, že jste na možnosti Usnadnění.

 5. Udělejte jeden nebo oba následující kroky:

  • Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jde o text s vysokým kontrastem, experimentální, přepínač v poloze vypnuto, můžete aktivovat poklepáním. Pak na tuto položku poklepejte. Uslyšíte „Zapnuto“.

  • Potáhněte prstem doprava, dokud neuslyšíte, že jde o převrácení barev, experimentální, může mít vliv výkon, přepínač v poloze vypnuto, můžete aktivovat poklepáním. Pak na tuto položku poklepejte. Uslyšíte „Zapnuto“.

Vytváření excelových sešitů podporujících funkce usnadnění

V Excelu můžete naformátovat tabulky, buňky, grafy a obrázky, aby byly přístupnější pro osoby s postižením. Tipy, jak usnadnit přístup k tabulkám, najdete v článku Usnadnění přístupu k excelovým tabulkám.

Technická podpora pro zákazníky s postižením

Microsoft se snaží poskytovat nejlepší možnosti práce a prostředí všem svým zákazníkům. Pokud máte nějaké postižení nebo se chcete zeptat na něco v souvislosti s přístupností, obraťte se prosím se žádostí o technickou pomoc na Microsoft Disability Answer Desk. Tým podpory Disability Answer Desk je vyškolený v používání mnoha oblíbených technologií usnadnění a může nabídnout pomoc v angličtině, španělštině, francouzštině a americkém znakovém jazyku. Kontaktní informace pro vaši oblast najdete na webu Microsoft Disability Answer Desk.

Pokud jste uživatelem ve státní správě, komerční sféře nebo velkém podniku, obraťte se prosím na enterprise Disability Answer Desk.

Viz taky

Začínáme používat aplikaci TalkBack s Excelem pro Android

Use TalkBack to insert and edit a table in Excel for Android (Používání aplikace TalkBack ke vkládání a úpravám tabulek v Excelu pro Android)

Nápověda k Excelu pro telefony s Androidem

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×