Přístup hostů ke skupinám Office 365

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Aktualizováno: červenec 2017

Hosty v Skupiny Office 365 umožňuje vy a váš tým spolupracovat s lidmi z mimo vaši organizaci poskytnutím přístupu k konverzace skupiny, soubory, pozvánky na kalendář a Poznámkový blok skupiny. Aplikace Access lze udělit Host – včetně partneři, Dodavatelé, dodavatele nebo konzultanty – tak, že všechny vlastník skupiny.

Jak to funguje…

Uživatelé Office 365 slouží k přidání a správa hostů ve svých skupinách Office 365Outlook na webu nebo Outlook 2016. Hosté může mít libovolnou e-mailovou adresu a e-mailového účtu lze do práce, pro jednotlivce nebo školního účtu.

 • Krok 1    Skupiny vlastníka, přidá Host do skupiny nebo Host jmenovaný členy skupiny. Vlastník skupiny schválí kandidáti.

 • Krok 2    Vlastník skupiny informován o co hosta můžete získat přístup k v rámci skupiny. Kombinace text a ikony poskytují všem členům skupiny viditelně hosta účast.

 • Krok 3   Host obdrží uvítací e-mail a může se účastnit konverzací skupiny, přijímání zpráv a odpovídání na kalendář pozvánek a používat soubory skupiny.

 • Krok 4    Hostů můžete nechat skupiny kdykoli prostřednictvím odkazu v zápatí všechny e-maily ve skupině a vyzývá kalendáře.

Přístup Guest je nastavení úrovni klienta a je standardně zapnutá. Správci klientů můžete spravovat hostů a jejich přístupu k prostředkům skupiny Office 365 pomocí Powershellu. Zobrazit kartu spravovat pokyny.

Pokud je Host pozvání k připojení ke skupině, dostanou uvítací e-mail obsahující nevelká informace o skupině a co můžete očekávají teď jste členem.

Hosté přijímání uvítací e-mail

Člen hosta interakcí událostem prostřednictvím jejich e-mailové složky Doručená pošta. Nemůžete získat přístup k webu skupiny, ale mohou přijímat pozvánky na kalendář, účast v konverzacích e-mailu a, pokud správce klienta, povolil otevřít sdílené soubory pomocí odkazu nebo přílohy.

Všechny e-maily ve skupině a pozvánky kalendář, který přijme hosta bude obsahovat připomenutí používat "Odpovědět všem" v odpovědích ke skupině, spolu s odkazy na zobrazení souborů skupiny a opuštění skupiny. Tady je příklad:

Všechny e-maily, které hosta přijímá od členů skupiny bude mít zápatí s pokyny a odkazy

Následující tabulka shrnuje, co hostů můžete a nemůžete dělat.

Funkce

Uživatel Host povolené?

Vytvoření skupiny

Ne

Přidat nebo odebrat členy skupiny

Ne

Odstranění skupiny

Ne

Připojení ke skupině

Ano, pozvání

Zahájení konverzace

Ano

Odpověď na konverzaci

Ano

Hledání v konverzaci

Ano

@mention a uživatele skupiny

Ne

Kód PIN a oblíbených skupiny

Ne

Odstranění konverzace

Ano

"Jako" zprávy

Ne

Správa schůzek

Ne

Zobrazení kalendáře skupiny

Ne

Úprava události kalendáře

Ne

Přidání kalendáře skupiny do osobního kalendáře

Ne

Zobrazení a úpravy souborů skupiny

Ano, pokud je povoleno správce klienta

Přístup k onenotovému poznámkovému bloku skupiny

Ano, prostřednictvím odkazu z člena skupiny

Procházení skupin

Ne

Ve výchozím nastavení je povolen přístup guest pro vaši organizaci. Pokud je povoleno, všichni ve vaší organizaci můžete přidat uživatele typu Host do skupiny Office 365. Hostů bude mít přístup ke všem funkcím skupiny Office 365.

Jako správce můžete určit, jestli chcete povolit přístup guest do skupin Office 365 pro celou organizaci nebo po jednotlivých skupin Office 365. A můžete určit, kdo může povolit hostů které budou přidány do skupiny.

Spravovat přístup guest na portálu správce

 1. Přihlaste se pomocí svého účtu globálního správce Office 365 na webu https://portal.office.com/adminportal/home.

 2. Přejděte na Uživatelé > Hostující uživatelé.

  Rozbalení oddílu uživatelé v navigačním podokně ke správě uživateli Host

Pokud hosta již existuje v adresáři (viz výše) můžete je přidat do skupin z centra pro správu Office nebo Centrum pro správu Exchange.

 1. Přihlaste se pomocí svého účtu globálního správce Office 365 na webu https://portal.office.com/adminportal/home.

 2. Přejděte na Uživatelé > Hostující uživatelé.

  Rozbalení části skupiny v navigačním podokně ke správě skupin

 3. Vyberte skupinu, kterou chcete přidat hosta na a na tlačítko Upravit v části Členové.

  Klikněte na Upravit budete moct spravovat vaše členství

 4. Vyberte název hosta, který chcete přidat.

 5. Klikněte na Uložit.

V současné době nejde pozvání hostů z centra pro správu Office nebo Centrum pro správu Exchange. Pozvání hostů centrálně zvažte použití náhledu Azure Active Directory B2B spolupráce. Další informace najdete v tématu informace o Azure AD B2B spolupráce náhled.

Aktuálně nelze přidat nebo upravit hostů z centra pro správu Office nebo Centrum pro správu Exchange. Chcete-li upravit účtů hosta (třeba jeho zobrazované jméno nebo profilu fotografii) přejděte na portálu Azure Active Directory. Další informace najdete v tématu Identity v Office 365 a služba Azure Active Directory.

Řízení přístupu hostů do skupin Office 365

Ve výchozím nastavení hosté mají přístup k souborům skupiny a OneNotu. Pokud chcete tuto možnost vypnout, musíte vypnout nastavení externího sdílení SharePointu na úrovni organizace. Postup najdete v článku Zapnutí nebo vypnutí externího sdílení pro SharePoint Online (v části Správa externího sdílení pro kolekce webů skupin Office 365).

Nicméně i když je nastavení externího sdílení pro SharePoint vypnuté, soubory ze sharepointových webů se s novými uživateli typu host dají i nadále sdílet na základě nastavení SharePointu. Další informace najdete v článku Správa externích sdílení pro prostředí SharePointu Online.

Ve výchozím nastavení je možnost sdílení ve vaší organizaci povolená. Umožňuje přidávání hostů do organizace. Jak tuto možnost vypnout:

 1. Přihlaste se pomocí svého účtu globálního správce Office 365 na webu https://portal.office.com/adminportal/home.

 2. V nabídce navigace zvolte Nastavení a potom Zabezpečení a ochrana osobních údajů

 3. Nastavte odpovídajícím způsobem přepínač Povolit uživatelům přidávání nových hostů do organizace.

  Povolení přidávat uživatele typu host do organizace

 1. Přihlaste se pomocí svého účtu správce Office 365 na webu https://portal.office.com/adminportal/home.

 2. V nabídce navigace zvolte Nastavení a pak Služby a doplňky.

 3. Zvolte Skupiny Office 365.

  Skupiny Office 365

 4. Na stránce Skupiny Office 365 nastavte přepínač na Zapnuto nebo Vypnuto podle toho, jestli chcete, aby uživatelé mimo vaši organizaci mohli získat přístup k prostředkům skupin Office 365.

  Pokud tento přepínač nastavíte na Zapnuto, zobrazí se další možnost, pomocí které můžete nastavit, jestli vlastníci skupin můžou přidávat uživatele mimo vaši organizaci do skupin Office 365. Nastavte tento přepínač na Zapnuto, pokud chcete, aby vlastníci skupin mohli přidávat uživatele typu host.

  Povolení přístupu ke skupinám Office 365 a jejich prostředkům uživatelům mimo organizaci

Řízení přístupu hostů pomocí PowerShellu

DŮLEŽITÉ: Postupy uvedené v tomto článku vyžadují verzi PREVIEW prostředí Modul Azure Active Directory pro Windows PowerShell, konkrétně modul AzureADPreview, verze 2.0.0.137 or later..

Jako osvědčený postup doporučujeme vždy udržovat aktualizovaný stav: před spuštěním příkazů prostředí PowerShellu odinstalovat starou verzi AzureADPreview a získat tu nejnovější.

 1. Otevřete Windows PowerShell jako správce:

  1. Na vyhledávacím panelu napište Windows PowerShell.

  2. Klikněte pravým tlačítkem na Windows PowerShell a vyberte Spustit jako správce.

   Otevřete PowerShell s oprávněními Spustit jako správce.

  Otevře se okno Windows PowerShell. Text C:\Windows\system32 znamená, že jste ho otevřeli jako správce.

  Jak vypadá PowerShell, když ho poprvé otevřete.

 2. K odinstalaci předchozí verze AzureADPreview spusťte tento příkaz:

  Uninstall-Module AzureADPreview
 3. K instalaci nejnovější verze AzureADPreview spusťte tento příkaz:

  Install-Module AzureADPreview

  Do zprávy o nedůvěryhodném úložišti zadejte Y. Instalace nového modulu bude trvat zhruba minutu.

 1. Nainstalovali jste si modul AzureADPreview podle pokynů ve výše uvedené části o instalaci verze preview modulu Azure Active Directory pro Windows PowerShell? Hlavní příčinou, proč tento postup u uživatelů nefunguje, bývá absence verze preview.

 2. Pokud jste to ještě neudělali, otevřete si na počítači okno Windows PowerShell (je jedno, jestli je to normální okno Windows PowerShell, nebo okno otevřené s možností Spustit jako správce).

 3. Spusťte následující příkazy. Po každém příkazu stiskněte klávesu Enter.

  Import-Module AzureADPreview
  Connect-AzureAD

  Na obrazovce pro přihlášení k účtu, která se otevře, zadejte účet a heslo správce Office 365 pro připojení ke službě a klikněte na Přihlásit se.

  Zadejte svoje přihlašovací údaje pro Office 365.
 4. Spusťte následující příkaz:

  $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | ? {$_.displayname -eq "group.unified"}

 5. Zobrazit, pokud už máte objektu AzureADDirectorySetting a pokud Ano uložte ID objektu. Spusťte tento příkaz:

  $settingsObjectID = (Get-AzureADDirectorySetting | Where-object -Property Displayname -Value "Group.Unified" -EQ).id

  Pokud a jenom v případě, že rutina chybovou zprávu, že objekt neexistuje, vytvořte ho pomocí těchto rutin:

  $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | ? {$_.displayname -eq "group.unified"}

  $settingsCopy = $template.CreateDirectorySetting()

  New-AzureADDirectorySetting -DirectorySetting $settingsCopy

  $settingsObjectID = (Get-AzureADDirectorySetting | Where-object -Property Displayname -Value "Group.Unified" -EQ).id

 6. Zkopírujte objekt AzureADDirectorySetting zpět do místní proměnné $settingsCopy:

  $settingsCopy = Get-AzureADDirectorySetting –Id $settingsObjectID

  Jedná se pouze o KOPII nastavení. Změny se neprojeví, dokud je nezkopírujete ZPĚT do objektu AzureADDirectorySetting.

 7. Nastavte možnost povolující hostům přístup ke skupinám O365:

  $settingsCopy["AllowGuestsToAccessGroups"] = "true"

 8. Nakonec (jak je uvedeno výše) musíte nastavení zkopírovat ZPĚT do objektu AzureADDirectorySetting, aby se změna projevila:

  Set-AzureADDirectorySetting -Id $settingsObjectID -DirectorySetting $settingsCopy

 9. Pokud chcete ověřit, že se změna projevila, načtěte hodnotu z objektu AzureADDirectorySetting (nestačí se podívat na místní kopii v $settingsCopy):

  (Get-AzureADDirectorySetting –Id $settingsObjectID).Values

  Výsledky by měly vypadat takto:

  Možnost AllowGuestsToAccessGroups musí být nastavená na hodnotu True.

 1. Nainstalovali jste si modul AzureADPreview podle pokynů ve výše uvedené části o instalaci verze preview modulu Azure Active Directory pro Windows PowerShell? Hlavní příčinou, proč tento postup u uživatelů nefunguje, bývá absence verze preview.

 2. Pokud jste to ještě neudělali, otevřete si na počítači okno Windows PowerShell (je jedno, jestli je to normální okno Windows PowerShell, nebo okno otevřené s možností Spustit jako správce).

 3. Spusťte následující příkazy. Po každém příkazu stiskněte klávesu Enter.

  Import-Module AzureADPreview
  Connect-AzureAD

  Na obrazovce pro přihlášení k účtu, která se otevře, zadejte účet a heslo správce Office 365 pro připojení ke službě a klikněte na Přihlásit se.

  Zadejte svoje přihlašovací údaje pro Office 365.
 4. Spusťte následující příkaz:

  $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | ? {$_.displayname -eq "group.unified"}

 5. Podívejte se, jestli už objekt AzureADDirectorySetting máte, a pokud ano, uložte ID objektu.

  $settingsObjectID = (Get-AzureADDirectorySetting | Where-object -Property Displayname -Value "Group.Unified" -EQ).id

  Pokud a jenom v případě, že rutina chybovou zprávu, že objekt neexistuje, vytvořte ho pomocí následujících příkazů:

  $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | ? {$_.displayname -eq "group.unified"}

  $settingsCopy = $template.CreateDirectorySetting()

  New-AzureADDirectorySetting -DirectorySetting $settingsCopy

  $settingsObjectID = (Get-AzureADDirectorySetting | Where-object -Property Displayname -Value "Group.Unified" -EQ).id

 6. Zkopírujte objekt AzureADDirectorySetting zpět do místní proměnné $settingsCopy:

  $settingsCopy = Get-AzureADDirectorySetting –Id $settingsObjectID

  Jedná se pouze o KOPII nastavení. Změny se neprojeví, dokud je nezkopírujete ZPĚT do objektu AzureADDirectorySetting.

 7. Nastavte možnost, která hostům povoluje, aby byli přidáni do všech skupin O365:

  $settingsCopy["AllowToAddGuests"] = "true"

 8. Nakonec (jak je uvedeno výše) musíte nastavení zkopírovat ZPĚT do objektu AzureADDirectorySetting, aby se změna projevila:

  Set-AzureADDirectorySetting -Id $settingsObjectID -DirectorySetting $settingsCopy

 9. Pokud chcete ověřit, že se změna projevila, načtěte hodnotu z objektu AzureADDirectorySetting (nestačí se podívat na místní kopii v $settingsCopy):

  (Get-AzureADDirectorySetting –Id $settingsObjectID).Values

 1. Nainstalovali jste si modul AzureADPreview podle pokynů ve výše uvedené části o instalaci verze preview modulu Azure Active Directory pro Windows PowerShell? Hlavní příčinou, proč tento postup u uživatelů nefunguje, bývá absence verze preview.

 2. Pokud jste to ještě neudělali, otevřete si na počítači okno Windows PowerShell (je jedno, jestli je to normální okno Windows PowerShell, nebo okno otevřené s možností Spustit jako správce).

 3. Spusťte následující příkazy. Po každém příkazu stiskněte klávesu Enter.

  Import-Module AzureADPreview
  Connect-AzureAD

  Na obrazovce pro přihlášení k účtu, která se otevře, zadejte účet a heslo správce Office 365 pro připojení ke službě a klikněte na Přihlásit se.

  Zadejte svoje přihlašovací údaje pro Office 365.
 4. Spusťte tento příkaz.

  $template = Get-AzureADDirectorySettingTemplate | ? {$_.displayname -eq "group.unified.guest"}

 5. Spusťte tento příkaz.

  $settingsCopy = $template.CreateDirectorySetting()

 6. Spusťte tento příkaz. Pokud chcete hostům blokovat přístup do určité skupiny, nastavte False. Pokud chcete hostům povolit přístup do určité skupiny, nastavte True.

  $settingsCopy["AllowToAddGuests"]=$False

 7. Spusťte tento příkaz.

  $groupID= (Get-AzureADGroup -SearchString "YourGroupEmailAddress").ObjectId

  YourGroupEmailAddress nahraďte e-mailovou adresou, například information@contoso.com.

 8. Spusťte tento příkaz.

  New-AzureADObjectSetting -TargetType Groups -TargetObjectId $groupID -DirectorySetting $settingsCopy

  Synchronizace zabere 2– 3 minuty.

 9. Pokud si chcete zkontrolovat nastavení, spusťte tento příkaz:

  Get-AzureADObjectSetting -TargetObjectId $groupID -TargetType Groups | fl Values 

  Ověření vypadá nějak takto:

  Ověření

Uživatelům typu host, kteří používají určitou doménu, můžete povolit nebo zablokovat přístup. Řekněme například, že vaše firma (Contoso) spolupracuje s jinou firmou (Fabrikam). Firmu Fabrikam můžete přidat do seznamu povolených adres, aby uživatelé mohli tyto hosty přidávat do svých skupin.

Další informace najdete v článku Povolení nebo zakázání přístupu hostů ke skupinám Office 365.

Pro koncové uživatele

Host je někoho, kdo není zaměstnance, domácnosti nebo členem vaší organizace. Nechcete mít škola nebo pracovním účtem s vaší organizace.

Ne. Přístup Guest je součástí všech předplatných Office 365 Business Premium a Office 365 Enterprise.

Ne. Pouze uživatelé, kteří jsou mimo vaši organizaci, například partnery nebo konzultanty, můžete přidat jako hostů. Pozvat někoho, kdo ve vaší organizaci se chcete připojit jako běžný skupiny Členové.

Ano, můžete si. Hromadné externí kontakty jsou kontakty uvedený v globálním adresáři vaší společnosti. Příklad tohoto typu kontaktu je dodavatele, kteří pravidelně poskytuje služby pro vaši organizaci.

Správce klienta musí povolit funkci hosta klienta před přidáním hostů. Až uvidíte "kontaktu správce zprávu" je pravděpodobné, že není zatím povolené funkci Host. Zobrazit kartu spravovat Další informace.

Host členové, nejde zobrazit zprávy, které jsou chráněny s Správa přístupových práv (IRM).

Při odpovídání na zprávy skupiny s e-mailovou adresu, která se liší od heslem použitým při připojení ke nebo přidali do skupiny, může se objevit o nedoručení. Například pokud jako seanc@contoso.com, ale zkuste odpovídání na zprávy skupiny ve složce Doručená pošta z seanc@service.contoso.com ke skupině, zobrazí se o nedoručení.

Ne. Soubory skupiny Office 365 můžete sdílet jenom s kteří jste dostali pozvání k připojení ke skupině.

Moderní přílohy je soubor uložený na OneDrive pro firmy. Jeden odkaz půjde všech příjemců. Vzhledem k tomu, že je soubor uložený v cloudu, můžete všem příjemcům číst a upravovat soubor bez nutnosti odsouhlasit jednotlivé kopie. Další informace najdete v tématu efektivněji přílohy .

Moderní přílohy ve skupině pro Office 365 jsou sdílet jenom s členy této skupiny. Když zprávu s moderní přílohy předán členem hosta ve skupině, bude mít přístup k přílohu po přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla. Pokud se zpráva předána uživateli, který není členem skupiny, uživatel nebude možné přílohu otevřít.

Ano. Hostů nebudou úvodní pošta, ale nebude mít všechna oprávnění jiného člena Host. Pokud jste ještě poštovním distribučních seznamů, naleznete v tématu migrace distribučního seznamů do skupin Office 365 pokyny. Distribuční seznamy, které obsahují hostů nelze migrovat.

Skupiny Yammeru připojené k Office 365 v současné době nepodporují přístup hostů. Můžete ale vytvořit nepřipojené, externí skupiny v síti Yammer. Pokyny najdete v článku Vytváření a správa externích skupin v Yammeru.

Hosté nemusí přijímat konverzace skupiny z několika důvodů. Informace v tématu uživatele typu Host nechodí skupinovou konverzaci .

Pro správce

 • Některé vlastníky skupiny Office 365 můžete přidat uživatele typu Host, pokud tato možnost je povolená pro vaši organizaci.

 • Globální správci můžou přidávat uživatele typu host do všech skupin Office 365 v organizaci.

 • Vlastníkům skupiny Office 365 a globálního správce, kteří jsou vlastníky skupiny můžete přidat uživatele typu Host skupiny Office 365 pomocí Outlooku na webu.

 • Sdílení souboru s hostem ze sharepointového webu nebo skupiny Office 365. Viz článek Sdílení souborů skupiny.

 • Přidávání hostů do organizace prostřednictvím funkce spolupráce Azure Active Directory s B2B. Funkce spolupráce Azure Active Directory s B2B umožňuje správci společnosti pozvat a autorizovat sadu externích uživatelů tak, že nahraje na portál spolupráce B2B textový soubor s oddělovači (CSV) s maximálně 2 000 řádky. Další informace najdete v článku Spolupráce Azure Active Directory s B2B.

Ano. Globální správci můžou pomocí rutin PowerShellu služby Azure Active Directory zakázat vlastnost AllowGuestAccessToGroups u objektu Company, přičemž externí sdílení pro sharepointové weby je zapnuté.

Jako Host nastavení služby Azure active directory. Trvá 2 až 24 hodin změny byly efektivní v celé organizaci Office 365.

Ne. Knihovna dokumentů skupiny Office 365 můžete sdílet jenom s kteří jste dostali pozvání k připojení ke skupině. Ale soubory jednotlivé skupiny můžete dál sdílet s uživateli hostů prostřednictvím ze služby SharePoint Online pro sdílení souborů.

Ano. Další podrobnosti najdete v článku Správa nastavení týmového webu spojeného s vaší skupinou.

Ne. Jednotlivé uživatele typu host nejde blokovat.

V tuto chvíli ne.

Ne. Uživatelé typu host, kteří jsou členy skupiny, se nesynchronizují s místními servery spolu se skupinou.

Ano, můžete si. Hromadné externí kontakty jsou kontakty uvedený v globálním adresáři vaší společnosti. Příklad tohoto typu kontaktu je dodavatele, kteří pravidelně poskytuje služby pro vaši organizaci.

Skupiny Yammeru připojené k Office 365 v současné době nepodporují přístup hostů. Můžete ale vytvořit nepřipojené, externí skupiny v síti Yammer. Pokyny najdete v článku Vytváření a správa externích skupin v Yammeru.

Příbuzná témata

Další informace o skupin Office 365
hosta nepřijímá e-mailové konverzace skupiny
Správa členství ve skupinách v Centru pro správu Office 365
Povolit nebo odepřít přístup guest k Office 365 založené na jejich domény
kontroluje Azure Active Directory access

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×