Přístup do veřejné složky

Díky veřejným složkám Microsoft Exchange Serveru můžou uživatelé organizace sdílet zprávy, kalendáře a adresáře. Když se přihlásíte k odběru veřejné složky, zobrazí se tato složka v navigačním podokně, takže získáte přístup k jejímu obsahu.

Udělejte některou z těchto věcí:

Přihlášení k odběru veřejné složky Exchange

Poznámka : Než začnete odebírat veřejnou složku, musíte do Outlooku přidat svůj účet Microsoft Exchange. Další informace najdete v tématu o přidání účtu Exchange.

 1. V nabídce Tools (Nástroje) klikněte na Public Folders (Veřejné složky).

 2. V levém podokně v části Public Folders klikněte na požadovaný účet Exchange.

  Zobrazí se seznam veřejných složek. Složky pošty označuje ikona Ikona veřejné poštovní složky , kalendáře se zobrazí s ikonou Ikona veřejné složky kalendáře a adresáře s ikonou Ikona veřejného adresáře . Složky, které už odebíráte, se zobrazí tučně.

 3. Klikněte na složku, kterou chcete odebírat, a pak klikněte na Subscribe (Odebírat) Tlačítko Přidat

  Odebíraná složka se zobrazí v navigačním podokně ve složce Subscribed Public Folders (Odebírané veřejné složky).

 4. Pokud chcete zobrazit obsah složky, klikněte na ni v navigačním podokně. Zprávy nebo kontakty ze složky najdete v seznamu položek. Nebo v případě složky kalendáře se události zobrazí v kalendáři.

Odeslání zprávy do veřejné poštovní složky

Pokud správce složky přiřadil veřejné poštovní složce e-mailovou adresu (nastavení složky na povolení pošty), můžete přímo do veřejné složky poslat zprávu. E-mailovou adresu veřejné složky můžete zjistit, když se podíváte do pole To (Komu) zpráv ve veřejné složce. Nebo můžete vyhledat adresu v adresáři organizace.

 1. V dolní části navigačního podokna klikněte na Mail (Pošta)  Tlačítko zobrazení pošty .

 2. Na kartě Home (Domů) klikněte na E-mail.

  Home tab, group 1

  Tip : Klávesová zkratka pro vytvoření nové e-mailové zprávy je COMMAND + N.

 3. Zadejte e-mailovou adresu složky do pole To (Komu), vytvořte zprávu a pošlete ji.

  Poznámky : 

  • Pokud se veřejné složce nepřiřadila e-mailová adresa, nemůžete do ní přes Outlook for Mac poslat zprávu.

  • Jestliže chcete zobrazit odebírané veřejné složky, klikněte v navigačním podokně na Subscribed Public Folders.

Přidání události do složky veřejného kalendáře

Po přihlášení k odběru složky veřejného kalendáře můžete přidat novou událost, pokud máte potřebná oprávnění od správce složky.

 1. V dolní části navigačního podokna klikněte na Calendar (Kalendář)  Tlačítko zobrazení kalendáře .

 2. V navigačním podokně klikněte na šipku vedle položky Subscribed Public Folders a pak klikněte na požadovaný kalendář.

 3. Na kartě Home (Domů) klikněte na Appointment (Událost).

  Karta Domů v Kalendáři, skupina 1

 4. Zadejte podrobnosti události, pak ji odešlete nebo uložte.

Přidání kontaktu do složky veřejného adresáře

Po přihlášení k odběru složky veřejného adresáře můžete přidat nové kontakty, pokud máte potřebná oprávnění od správce složky.

 1. V dolní části navigačního podokna klikněte na Contacts (Kontakty)  Tlačítko Zobrazit kontakty .

 2. V navigačním podokně klikněte na šipku vedle položky Subscribed Public Folders a pak klikněte na požadovanou složku adresáře.

 3. Na kartě Home (Domů) klikněte na Contact (Kontakt).

  Karta Domů v Kontaktu, skupina 1

 4. Zadejte podrobnosti kontaktu, pak ho uložte.

Viz taky

Vyhledání kontaktu

Sdílení složky účtu Exchange

Otevření sdíleného kalendáře, adresáře nebo e-mailové složky

Vytvoření dalších složek v navigačním podokně

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×