Příručka Začínáme s Microsoft Teams pro pedagogy

Příručka Začínáme s Microsoft Teams pro pedagogy

Začněte využívat digitální centrum výuky a vzdělávání v sadě Office 365 Education.

Spravujte snadno průběh všech hodin a zapojte každého studenta

„Aplikace Microsoft Teams dává všem žákům, i těm nejtišším, odvahu vyjádřit se ve třídě.“ – učitelka základní školy

Microsoft Teams představuje digitální centrum, ve kterém konverzace, schůzky, soubory i aplikace tvoří dohromady jednotné prostředí sady Office 365 Education. Pomocí aplikace Teams mohou učitelé snadno a rychle přecházet od konverzací k vytváření materiálů, a zachovávat přitom kontext, souvislost a přehlednost. Aplikace Teams zajišťuje jedinečné potřeby jednotlivých skupin a umožňuje jejich snadnou spolupráci i dotažení projektů až do konce:

 • Spravujte projekty, úkoly a materiály prostřednictvím aplikací, které používáte každý den – jsou dostupné v jednom prostředí šitém vám na míru.

 • Mějte vždy přehled díky informacím a aktualizacím v reálném čase sdíleným ve formě trvalých týmových konverzací, soukromých chatů (které lze podle potřeby moderovat), setkání týmu a dalších komunikačních kanálů.

 • Podporujte bohatou spolupráci a příjemné prostředí díky integrovaným aplikacím ze sady Office 365, jako jsou Word, Excel, PowerPoint nebo Onenotový poznámkový blok předmětu, a partnerům pro vzdělávání, jako jsou busuu, Canvas, Flipgrid nebo Kahoot!

Poznámka:  Sada Office 365 Education nově obsahuje aplikaci Teams. To znamená, že prostřednictvím sady Office 365 Education je teď aplikace Teams pro všechny zaměstnance školy a studenty zdarma!

V následující tabulce naleznete několik příkladů toho, jak mohou vyučující využívat ke své práci aplikaci Teams a mít tak k dispozici inovativní metody výuky a nejlepší postupy pro spolupráci ve třídě.

Získejte další informace o nových funkcích aplikace Teams navržené pro vyučující, studenty a zaměstnance!

Scénář

Popis

Poutavé prostředí ve třídě

Ušetřete čas a snadno organizujte diskuze ve třídě, spravujte úkoly a spolupracujte se studenty při vytváření výuky na míru, ve které můžete reagovat na unikátní potřeby studentů.

Plánování hodin

Vymýšlení plánů hodin jednotlivých předmětů a pro různě pokročilé studenty vyžaduje efektivní komunikaci a spolupráci mezi vyučujícími z celé školy nebo oblasti.

Profesionální vzdělávací komunity

Spolupracujte v profesionálních vzdělávacích komunitách a podělte se o své nejlepší postupy, které pomohou vytvářet příležitosti pro další rozvoj a vašim kolegům usnadní práci.

Mimoškolní programy

Nedávná studie ukázala, že mimoškolní programy radikálně studentům zlepšují znalosti z technických oborů (80 %), zvyšují kladný přístup k technickým oborům (78 %) a zlepšují vytrvalost a kritické myšlení (72 %)1. Vyučující mohou spolupracovat a neustále vytvářet zajímavé a stimulující činnosti, a podpořit tak rozhodnutí studentů účastnit se těchto důležitých dobrovolných programů.

¹ Hinton, M. (březen 2017). „Study Links After-School Programs to Improved STEM Knowledge“ (anglicky). Education Week. Dostupné na adrese http://blogs.edweek.org/edweek/time_and_learning/2017/03/new_study_examines_link_between_after-school_programs_stem_knowledge.html?cmp=eml-enl-eu-news3

Pochopení principu týmů

Můžete vytvářet týmy pro jednotlivé předměty, projekty, aktivity (podle potřeby) nebo přizvat ostatní ze školy nebo oblasti, aby se připojili jako členové týmu. Týmy je možné vytvářet na základě stávajících skupin ze sady Office 365 a veškeré změny ve skupinách Office 365 se automaticky projeví i v aplikaci Teams. To zjednodušuje odesílání pozvánek a správu členů týmu, stejně jako ukládání souborů se skupinami v aplikaci Teams.

Jednotlivé předměty můžete například dále uspořádat do kanálů obsahujících karty s konverzacemi, soubory, poznámkami a mnohým dalším. Kanály je možné vytvářet podle konkrétních požadavků předmětu, tedy například podle studentů, probírané látky nebo skupiny k projektu. Karty umožňují v rámci předmětu nahrávat, kontrolovat a upravovat soubory, poznámky a přizpůsobené materiály (jako jsou dokumenty, tabulky, prezentace, videa, externí odkazy, ostatní aplikace a další). Materiály jsou snadno dostupné všem v každém předmětu.

Navigace

Tip: Nastavení aplikace Teams pro mobilní zařízení je snadné a s její pomocí budete mít jistotu, že jste vždy ve spojení se svojí třídou a to kdykoli, kdekoli a z libovolného zařízení. Aplikaci Teams si můžete stáhnout z obchodu Windows Store (Windows Phone), App Store (Apple iOS) nebo Google Play (Android).

Představení aplikace Teams vaší třídě

Začněte s úvodním setkáním, kde si definujete očekávání, nabídnete rady a představíte základní funkce aplikace Teams. Požádejte svoji třídu, aby aplikaci Teams používala jako primární nástroj pro komunikaci a spolupráci u vašich týmových aktivit.

Přizpůsobení aplikace Teams vašemu konkrétnímu prostředí

Úspěšné týmy potřebují jednoduché a intuitivní nástroje, které jim umožní rychlou a efektivní komunikaci a spolupráci. Ať už připravujete plány hodin, vytváříte výuku na míru, vymýšlíte mimoškolní program či spravujete další týmové činnosti nebo projekty, aplikace Teams je tu pro vás. V následujících krocích vysvětlíme základní kroky a přizpůsobení aplikace Teams vaší třídě.

Vytvoření týmu a přizvání členů

 1. Aplikaci Teams spustíte ve spouštěči aplikací (v dlaždicích) Ikona spouštěče aplikací v Office 365 . V levém horním rohu sady Office 365 Education klikněte na dlaždici Teams a spusťte online aplikaci (nebo si ji stáhněte do počítače).

  Spouštěč aplikací Office 365 se zvýrazněnou aplikací Microsoft Teams

  Poznámka: Pokud se vám nedaří aplikaci Teams spustit, obraťte se na svého správce IT a ujistěte se, že disponujete potřebnou licencí.

 2. V dolní části seznamu kanálů v aplikaci Teams klikněte na tlačítko Přidat nebo vytvořit tým.

 3. Klikněte na tlačítko Vytvořit tým a vyberte možnost Předměty.

  Vybrat tým

  Poznámka: Pokud vaše škola využívá systém School Data Sync, vaše předměty se vytvoří automaticky a seznam studentů se propojí s informačním systémem školy, takže tento krok můžete ignorovat.

 4. V okně Vytvořit tým pojmenujte předmět, uveďte krátký popis vysvětlující účel tohoto předmětu a klikněte na tlačítko Další.

  Název a Popis

  Poznámka: Možnost Ochrana osobních údajů ponechte na hodnotě Soukromé – členy můžou přidávat jen vlastníci týmu (toto nastavení můžete podle potřeby změnit později).

  Tip: Než začnete s výukou, nezapomeňte přizpůsobit nastavení aplikace Teams. Začněte vytvořením předmětu, nastavením několika kanálů a přidáním několika karet. Nakonec na několika kartách připravte související, poutavé a užitečné materiály.

 5. Podle potřeby můžete snadno přidávat osoby, skupiny a distribuční seznamy z vaší školy nebo oblasti. Současně se během psaní jmen otevře rozevírací seznam se jmény osob z vaší e-mailové složky. Kliknutím na tlačítko Přidat přidejte členy týmu, nebo kliknutím na tlačítko Vynechat můžete odložit přidání členů na později, pokud plánujete vytvořit nejprve vhodný materiál (doporučeno).

  Přidat členy

Vytvořte několik hlavních kanálů a karty se zajímavými materiály.

Po vytvoření nového předmětu se k němu automaticky přidá kanál „Obecné“. Podle potřeby můžete vytvořit i další kanály, a předmět tak lépe uspořádat. Ve výchozím nastavení bude mít k těmto kanálům přístup každý z týmu.

Karty

Tip: Do kanálu Obecné doporučujeme kvůli snadné dohledatelnosti vkládat oznámení a rady k používání aplikace Teams. Jedná se o užitečné místo, kam se může obrátit pro pomoc a radu celá třída, obzvláště pak noví členové v aplikaci Teams.

 1. Při vytváření dalších kanálů vyberte tři tečky (...) vedle názvu týmu v seznamu kanálů.

 2. Z rozevírací nabídky vyberte možnost Přidat kanál.

  Přidat kanál
 3. V dialogovém okně pojmenujte kanál, uveďte krátký popis vysvětlující účel tohoto kanálu a klikněte na tlačítko Přidat.

  Vytvořit kanál

  Tip: Po vytvoření několika kanálů je můžete doplnit o užitečné materiály, aby vaše třída při prvním přihlášení neviděla pouze prázdnou stránku. Například můžete zahájit novou konverzaci vložením několika otázek do každého kanálu, které vyvolají diskuzi, a @zmínit studenty s cílem vyvolat konverzaci.

 4. V rámci jednotlivých kanálů můžete vytvářet karty pro jednotlivé materiály a aplikace. V každém kanálu se vytvoří několik výchozích karet, jako jsou karta Konverzace, Soubory, Poznámkové bloky předmětů a Zadání. Pokud budete chtít vytvořit novou kartu, použijte ikonu + napravo od výchozích karet a poté vyberte aplikaci nebo soubor (např. Word nebo Planner), pojmenujte je a klikněte na tlačítko Uložit.

  Kanál Přidat kartu

  Poznámka: Postup nastavení u některých aplikací a služeb se může mírně lišit od pokynů uvedených zde.

 5. Při vytváření nové karty propojené přímo s konkrétním souborem (jako jsou plán hodiny, osnova nebo interaktivní prezentace) klikněte na ikonu + napravo od výchozích karet, vyberte aplikaci pro typ souboru (např. dokument Word, tabulka Excel nebo prezentace PowerPoint), vyhledejte název souboru v okně „Soubory“, kartu pojmenujte a klikněte na tlačítko Uložit.

  Word

  Tip: Kvůli snadnému týmovému přístupu můžete ukotvit stávající Onenotový poznámkový blok předmětu z webu SharePoint nebo jiných stránek (ikona glóbusu) jako kartu přímo na svém kanálu.

Přesun e-mailových konverzací do aplikace Teams

Podle potřeby můžete odesílat e-maily na kanál v aplikaci Teams a mít tak veškerou třídní komunikaci uspořádanou a dostupnou z jediného místa.

 1. Při vytváření e-mailové adresy pro kanál klikněte na tři tečky (...) napravo od kanálu.

 2. Poté z rozevírací nabídky vyberte možnost Získat e-mailovou adresu.

 3. Nakonec použijte tlačítko Kopírovat a uložte e-mailovou adresu do seznamu kontaktů nebo e-mailového adresáře.

  E-mail

  Tip: Přesměrujte e-maily na kanál a pokračujte v diskuzi z aplikace Teams.

 4. Podle potřeby můžete kliknout na odkaz Upřesnit nastavení v okně Získat e-mailovou adresu a určit tak uživatele, kteří mohou posílat e-maily týmu (například kdokoli, pouze členové týmu nebo pouze e-maily odeslané z určených domén).

  Obdržení e-mailu

  Tip: Omezením osob, které mohou e-maily na kanál posílat, snížíte riziko nevyžádané pošty nebo phishingových e-mailů posílaných do aplikace Teams.

 5. Nastavení oznámení na e-mailovou zprávu můžete přizpůsobit různým situacím (například pokud vás někdo osobně @zmíní nebo odpoví na konverzaci, kterou jste zahájili) kliknutím na svůj profilový obrázek v levém spodním rohu aplikace Teams a následným výběrem možnosti Oznámení z rozevírací nabídky.

  Oznámení

Vytvoření úkolů v předmětu

 1. Při vytváření úkolů v aplikaci Teams vyberte kartu Zadání na kartě předmětu.

 2. Klikněte na tlačítko Vytvořit v pravém horním rohu a poté na Nové zadání.

  Klikněte na možnost Vytvořit a pak zvolte Nové zadání.
 3. V okně Nové zadání uveďte podrobnosti k zadání a doplňte referenční materiály pro studenty. Můžete nastavit datum a čas odevzdání a případně i povolit nebo zakázat pozdní odevzdávky.

 4. Nakonec klikněte na tlačítko Přiřadit.

  Vyplňte podrobnosti zadání a poté klikněte na tlačítko Zadat.

  Tip: Pokud ještě nechcete zadání rozdat, můžete jej uložit jako koncept. Později se k němu můžete na kartě Zadání vrátit a přiřadit jej.

 5. Pokud budete chtít zkontrolovat a oznámkovat práci studentů, přejděte zpět na kartu Zadání k předmětu.

 6. Výběrem možnost Hodnotit zobrazíte všechna zadání, která vaši studenti odevzdali.

  Podle potřeby můžete dále v seznamu odeslat svoje hodnocení a poznámky, nebo vybrat práce jednotlivých studentů a podívat se přímo na jejich zadání. V tomto zobrazení můžete také snadno a rychle přejít k ostatním studentům.

  Prohlížejte, opravujte a známkujte odevzdané práce vašich studentů.

Poznámky pro studenty

Můžete se dostat do situace, kde je potřeba odpovědět studentovi (nebo oni mají odpovědět vám) přímo, ale funkce chatování bude zakázána. Nic se neděje. Vždy můžete použít funkci @zmínek v aplikaci Teams. Jednoduše vložte znak „@“, zadejte jméno studenta a napište svůj komentář. Danému studentu se zobrazí upozornění, že od vás přišla odpověď. Mějte na paměti, že se nejedná o soukromou zprávu a bude viditelná pro všechny studenty a pedagogy. 

Obnovení odstraněných týmů a kanálů

Odstraněné týmy a kanály můžete následujícím způsobem obnovit:

 1. Klikněte na tlačítko Soubory na levé straně obrazovky a poté v části Cloudové úložiště vyberte OneDrive.
  onedrive

 2. Klikněte na možnost Otevřít ve OneDrivu.
  otevřít ve onedrivu

 3. Nakonec vyberte koš a vyhledejte odstraněné poznámky či jiný obsah. 
  koš

Archivace obsahu

V současné době neexistuje žádný způsob, jak materiály archivovat.  Pokud si však budete přát poznámky po ukončení semestru (čtvrtletí) uložit, můžete buď přidat tým a pojmenovat jej „Archív“, nebo odebrat kanály a později je obnovit v cloudovém úložišti OneDrive (popsáno výše). 

Shrnutí toho, co jste se o aplikaci Teams naučili

 • Aplikace Teams je centrum týmové práce, které je plně integrováno do sady Office 365 Education. Členové týmu tak mohou snadno komunikovat a spolupracovat za použití oblíbených aplikací ze sady Office 365, jako je Word, Excel, onenotový poznámkový blok předmětu nebo PowerPoint. Předplatitelé sady Office 365 for Education mají aplikaci Teams zdarma, takže vám nic nebrání začít ji používat!

 • Své týmy můžete organizovat vytvářením přizpůsobených kanálů a karet, které splní požadavky spolupráce. Karty lze propojit přímo se soubory nebo jiným obsahem, stejně jako s aplikacemi ze sady Office 365 (např. Planner nebo PowerBI) či výukovými aplikacemi od našich partnerů (např. Flipgrid, Quizlet nebo Nearpod)!

 • Přesunutím e-mailů do aplikace Teams budete mít veškeré týmové konverzace na jednom místě.

 • Vytvořením Zadání můžete snadno řídit veškeré procesy v předmětu. Přecházejte od vytváření a distribuce na známkování a hodnocení během okamžiku.

 • Další informace o novém prostředí v aplikaci Teams v sadě Office 365 Education si můžete přečíst zde na blogu Vzdělávání.

 • prohlédněte si témata centra nápovědy Microsoft pro vzdělávání.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×