Příklady běžně používaných vzorců

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Typ vzorce

Příklad

S podmínkou

Vytvoření podmíněných vzorců

Zobrazení nebo skrytí nulových hodnot

Skrytí chybových hodnot a indikátorů chyb v buňkách

Vyhledávání

Vyhledání hodnot v seznamu dat

Datum a čas

Sčítání nebo odečítání kalendářních dat

Přidat a odčítání časových času

Výpočet rozdílu mezi dvěma daty

Výpočet rozdílu mezi dvěma časy

Výpočet dní před datem

Zobrazení dat jako dnů týdne

Vložení aktuálního data a času do buňky

Vložení juliánských dat

Finanční funkce

Výpočet průběžného zůstatku

Výpočet složené roční míry růstu (CAGR)

Statistické funkce

Výpočet průměru čísel

Výpočet mediánu skupiny čísel

Vyhledání nejčastěji se vyskytujícího čísla ve skupině čísel

Matematické

Sčítání čísel

Odečtení čísel

Násobení čísel

Dělení čísel

Výpočty s procenty

Zaokrouhlení čísla

Umocnění čísla

Výpočet nejmenšího nebo největšího čísla v oblasti

Výpočet faktoriálu nebo permutace čísla

Vytvoření tabulky násobení

Určení počtu

Zjištění počtu neprázdných buněk

Zjištění počtu výskytů hodnoty

Určení počtu jedinečných hodnot mezi duplicitními položkami

Zjištění počtu čísel větších než nebo menších než určitá hodnota

Výpočet mezisoučtu

Převod

Převod časů

Převod datových údajů uložených jako text na datové údaje

Převod čísel uložených jako text na čísla

Převod měrných jednotek

Převod čísel do jiných číselných systémů

Text

Změna malých a velkých písmen v textu

Zjištění, zda buňka obsahuje text (bez rozlišení malých a velkých písmen)

Zjištění, zda buňka obsahuje text (s rozlišením velkých a malých písmen)

Sloučení textu a čísel

Kombinace textu s datem nebo časem

Kombinace křestních jmen a příjmení

Sloučení dvou nebo více sloupců pomocí funkce

Opakování znaku v buňce

Zobrazení pouze posledních čtyř číslic identifikačních čísel

Odebrání mezer a netisknutelných znaků z textu

Odebrání znaků z textu

Vložení názvu aktuálního souboru aplikace Excel, cesty nebo listu do buňky

Rozdělení jmen pomocí Průvodce převodem textu do sloupců

Rozdělení textu do sloupců pomocí funkcí

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×