Příklad pracovního postupu: Vytvoření úkolu z položky diskuse

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Váš tým se zabývá řešením různých bodů a problémů. Používá k tomu seznam Týmová diskuse. V průběhu diskuse často vznikne bod nebo úkol, kterým se musí člen týmu následně zabývat. Chcete být schopni snadno vytvořit položku úkolu z položky týmové diskuse. Rozhodnete se vytvořit pracovní postup,aby člen týmu mohl jednoduše klepnout na tlačítko v seznamu Týmová diskuse a vytvořit úkol v seznamu úkolů. Vytvořený úkol bude automaticky obsahovat informace o navazující položce diskuse. Úkol bude automaticky přiřazen osobě, která vytvořila položku diskuse. Tento postup je jednodušší pro váš tým a navíc odpadá možnost záměny vlastníka úkolu i související položky diskuse.

Člen týmu například vytvoří položku diskuse v seznamu Týmová diskuse a do pole Předmět napíše Vytvoření plánu projektu. V průběhu dlouhé diskuse zjistíte, že z ní vyplynul úkol. Klepnete na položku v seznamu Týmová diskuse a na příkaz Pracovní postupy, a potom klepnete na tlačítko Zahájit, čímž spustíte pracovní postup. Tento pracovní postup vytvoří úkol v seznamu úkolů a přidělí ho členovi týmu, který původně vytvořil položku diskuse. Úkol bude mít název Vytvoření plánu projektu.

Přestože v tomto příkladu je použit seznam Týmová diskuse, můžete stejný postup použít k vytvoření podobných pracovních postupů pro položky v libovolném seznamu nebo knihovně na webu. Ujistěte se však, že jste pracovní postup připojili k seznamu nebo knihovně, ze které chcete pracovní postup spouštět.

Další informace o pracovních postupech najdete v tématu Úvod k pracovním postupům Sharepointu.

Důležité informace: Chcete-li vytvořit pracovní postup, musí být váš web umístěn na serveru se spuštěnou službou Windows SharePoint Services 3.0 nebo Microsoft Office SharePoint Server 2007.

V tomto článku

Než začnete

Návrh pracovního postupu

Než začnete

Než začnete s návrhem pracovního postupu, je třeba provést některé důležité změny nebo úpravy webu, seznamu nebo knihovny. Například:

 • Pracovní postup je vždy připojen pouze k jednomu seznamu nebo knihovně služby SharePoint. Před vytvořením pracovního postupu musí web obsahovat alespoň jeden seznam nebo knihovnu. Jestliže na webu není žádný seznam, budete požádáni o jeho doplnění v průběhu vytváření pracovního postupu.

 • Požadujete-li, aby pracovní postup používal vlastní sloupce nebo nastavení, je třeba tyto změny provést před vytvořením pracovního postupu, aby tyto sloupce a nastavení byly dostupné v Návrháři pracovního postupu.

 • Chcete-li, aby pracovní postup používal některé funkce pro seznam nebo knihovnu, které ve výchozím nastavení nejsou zapnuté, například schválení obsahu, je třeba tyto funkce zapnout před návrhem pracovního postupu.

Poznámka: Funkce pro vytvoření pracovního postupu je založená na programovacím modelu Microsoft Windows Workflow Foundation, což je součást operačního systému Microsoft Windows. Je třeba mít nainstalovánu stejnou verzi programovacího modelu Workflow Foundation jak ve svém počítači, tak na serveru. Když budete poprvé vytvářet pracovní postup, můžete být vyzvání k instalaci programovacího modelu Workflow Foundation.

V předchozím příkladu je použit seznam Týmová diskuse, který je ve výchozím nastavení obsažen v šabloně Týmový web.

Začátek stránky

Návrh pracovního postupu

Pokud máte na webu diskusní vývěsku, například seznam Týmová diskuse na týmovém webu, můžete použít nástroj Návrhář pracovního postupu.

 1. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Otevřít web.

 2. V dialogovém okně Otevřít web vyhledejte a vyberte web služby SharePoint, na kterém chcete vytvořit pracovní postup, a klepněte na tlačítko Otevřít.

 3. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Nový a poté klepněte na položku Pracovní postup.

  Otevře se nástroj Návrhář pracovního postupu.

 4. Do pole Zadejte název pro tento pracovní postup zadejte Vytvořit úkol.

  Návštěvníci webu uvidí tento název při zobrazení stavu pracovního postupu nebo stránky s pracovním postupem v prohlížeči.

 5. V seznamu Ke kterému seznamu služby SharePoint by tento pracovní postup měl být připojen? klepněte na položku Týmová diskuse.

  Když členové týmu zobrazí knihovnu sdílených dokumentů, uvidí nový sloupec tohoto pracovního postupu, pojmenovaný Vytvoření úkolu. V uvedeném sloupci je označen stav pracovního postupu u každé položky - například, zda pracovní postup začal nebo byl dokončen.

 6. V části Vyberte spouštěcí možnosti pracovního postupu pro položky Sdílených dokumentů proveďte následující akce:

  • Zaškrtněte políčko Povolit ruční spuštění tohoto pracovního postupu pomocí položky.

  • Zrušte zaškrtnutí políčka Automaticky spustit tento pracovní postup při vytvoření nové položky.

  • Zrušte zaškrtnutí políčka Automaticky spustit tento pracovní postup při změně položky.

   Výběrem uvedených možností bude příkaz Pracovní postupy dostupný pro každou položku seznamu. Chcete-li spustit pracovní postup Vytvoření úkolu pro libovolnou položku diskuse, klepněte na tuto položku a na položku Pracovní postupy v nabídce, dále poklepejte na pracovní postup, který chcete spustit, a potom na tlačítko Zahájit.

   První stránka Návrháře pracovního postupu

 7. Klepněte na tlačítko Další.

 8. Klepněte na položku Akce a v seznamu klepněte na možnost Vytvořit položku seznamu.

  Nenachází-li se tato akce v seznamu, klepněte na příkaz Další akce, klepněte na požadovanou akci a poté na příkaz Přidat.

 9. V akci Vytvořit položku seznamu klepněte na možnost tento seznam.

 10. V dialogovém okně Vytvořit novou položku seznamu v poli Seznam klepněte na možnost Úkoly, neboť tam chcete vytvořit novou položku.

  Poznámka: Tato akce vytvoří položku úkolu, ale na rozdíl od akce Shromáždit data od uživatele nezpůsobí zastavení pracovního postupu, dokud nebude úkol dokončen.

  V seznamech Pole a Hodnota můžete přidat, odstranit nebo upravit pole, která se objeví u nově vytvořené položky seznamu. Potřebujete, aby pole Název u nové položky seznamu obsahovalo aktuální informace ze seznamu Týmová diskuse. Klepněte na pole Název a upravte jej tak, aby vyhledalo a zobrazilo informace z položky diskuse.

 11. V seznamu Pole klepněte na položku Název (*) a potom klepněte na tlačítko Změnit.

 12. V dialogovém okně Přiřazení hodnoty klikněte na Zobrazit datové vazby Obrázek tlačítka .

  Dialogové okno Přiřazení hodnoty

 13. V dialogovém okně Definovat vyhledání pracovního postupu, které se nachází v seznamu Zdroj, klepněte na možnost Aktuální položka. V seznamu Pole klepněte na položku Předmět.

  Pro pole názvu nového úkolu nyní pracovní postup vyhledá a použije údaj z pole Předmět aktuální položky diskuse.

  Dialogové okno Definovat vyhledání pracovního postupu

 14. Dvakrát klepněte na tlačítko OK.

  Nyní chcete, aby pracovní postup automaticky přiřadil nový úkol osobě, která vytvořila navazující položku diskuse.

 15. V dialogovém okně Vytvořit novou položku seznamu klepněte na příkaz Přidat, neboť chcete do nového úkolu přidat pole, které pracovní postup vytvoří.

 16. V dialogovém okně Přiřazení hodnoty v seznamu Nastavení pole klepněte na možnost Přiřazeno.

  Dialogové okno Přiřazení hodnoty

 17. V části této hodnoty klikněte na Zobrazit datové vazby Obrázek tlačítka .

 18. V dialogovém okně Definovat vyhledání pracovního postupu, které se nachází v seznamu Zdroj, klepněte na možnost Aktuální položka. V seznamu Pole klepněte na položku Vytvořil.

  Dialogové okno Definovat vyhledání pracovního postupu

 19. Dvakrát klepněte na tlačítko OK.

  Dialogové okno Vytvořit novou položku seznamu

  Pracovní postup vytvoří úkol, jehož název je stejný jako předmět položky týmové diskuse, ze které byl úkol vytvořen. Úkol bude přiřazen osobě, která původně vytvořila tento diskusní příspěvek, k dalšímu zpracování.

 20. V dialogovém okně Vytvořit novou položku seznamu klepněte na tlačítko OK.

  Návrhář pracovního postupu s akcí v kroku 1

  Nyní máte pravidlo, které vytvoří úkol, jestliže někdo ručně spustí pracovní postup z položky v seznamu Týmová diskuse.

 21. Chcete-li předtím, než opustíte nástroj Návrhář pracovního postupu, prověřit, zda pracovní postup neobsahuje chyby, klepněte na příkaz Zkontrolovat pracovní postup.

  Jestliže pracovní postup obsahuje chybu, hypertextový odkaz změní barvu a zobrazí se hvězdičky na začátku a na konci neplatného parametru. Navíc se v části Kroky pracovního postupu zobrazí symbol chyby vedle každého kroku, který obsahuje chybu.

 22. Klepnutím na tlačítko Dokončit pracovní postup uložte.

V seznamu Týmová diskuse, který se nachází na webu služby SharePoint, se zobrazí tlačítko. Klepnutím na toto tlačítko mohou členové týmu ručně spustit pracovní postup.

Chcete-li zkontrolovat pracovní postup, přejděte na seznam Týmová diskuse a vytvořte novou položku. Všimněte si, že ve výchozím nastavení je pole Předmět povinným údajem. Po uložení nové položky klepněte na položku diskuse v seznamu a poté v nabídce klepněte na příkaz Pracovní postupy. Na stránce Pracovní postupy klepněte na pracovní postup Vytvoření úkolu a poté na tlačítko Zahájit. Nyní přejděte k seznamu úkolů. Vzhledem k tomu, že jste vytvořili položku diskuse, měl by vám být přidělen úkol, který obsahuje informace zadané do pole Předmět.

Pokud budete chtít, můžete do pracovního postupu přidat další krok, ve kterém bude provedena další akce poté, co bude nový úkol označen jako dokončený. Je možné, že začnete s pracovním postupem s jedním krokem a postupně budete přidávat další kroky, čímž se pracovní postup rozvine a nakonec může vyústit až ve složitý obchodní proces.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×