Příklad řešení se zpětnou analýzou: FM Stocks

"FM Stocks Visual Studio project,  reversed engineered in the UML Model Explorer, showing system, model, package and class levels"

Obrázek tlačítka Ikona představující Systém UML 1. Systém je aplikace nebo proces, který je možné modelovat.

Obrázek tlačítka Ikona složky představující model UML – Statický model. Model je abstraktní představa systému.

Popisek 3 Ikona složky představující Hlavní balíček UML. Balíček je seskupení prvků modelu. Balíčky vytvořené přetažením obrazce Balíček na stránku výkresu se zobrazí také v Průzkumníku modelů.

Popisek 4 Ikona podsystému představující podsystém UML – vrstvu BLL – projekt v rámci programu Visual Studio. Podsystémy vytvořené přetažením obrazce Podsystém na stránku výkresu se zobrazí také v Průzkumníku modelů.

Krok 5 Ikona složky představující vnořený balíček UML – FM Stocks – obor názvů v rámci projektu v programu Visual Studio.

Bublinový popisek 6 Ikona statické struktury představující diagram modelu – Statická struktura1. Poklepáním na tuto stránku zobrazíte stránku výkresu pro odpovídající diagram modelu.

Popisek 7 Ikona představující prvek třídy – Účet. Třídy vytvořené přetažením obrazce Třída na stránku výkresu se zobrazí také v Průzkumníku modelů.

callout 8 Ikona představující atribut – DefaultBalance. Přetáhnete-li ikonu atributu na stránku výkresu, bude na tuto stránku přidán obrazec Třída obsahující tento atribut.

callout 9 Ikona představující operaci – Přidat. Přetáhnete-li ikonu operace na stránku výkresu, bude na tuto stránku přidán obrazec Třída obsahující tuto operaci.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×