Písmo

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pomocí možností v dialogovém okně Písmo můžete určit způsob zobrazení textu. Dostupnost některých možností závisí na tom, které jazyky byly instalovány a povoleny pro úpravy.

Kterou aplikaci systému Microsoft Office 2007 používáte?

Aplikace PowerPoint

Aplikace Publisher

Aplikace Word

PowerPoint

Karta Písmo

Písmo pro text v latince.    Určuje písmo pro text v latince. Vyberte název písma.

Písmo pro text v asijském jazyce.    Určuje písmo pro text v asijském jazyce. Vyberte název písma.

Řez písma.    Určuje řez písma, jako je například Tučné nebo Kurzíva.

Velikost.    Určuje velikost písma v bodech. V seznamu vyberte velikost písma.

Všechen text

Barva písma.    Určuje barvu vybraného textu. V poli vyberte barvu.

Styl podtržení.    Určuje, zda má být vybraný text podtržen, a také styl podtržení. Nechcete-li použít podtržení, klepněte na položku žádné.

Barva podtržení.    Určuje barvu podtržení. Tato možnost je zpřístupněna až v okamžiku, kdy je použit styl podtržení.

Efekty

Přeškrtnuté.    Přes označený text je nakreslena čára přeškrtnutí.

Dvojitě přeškrtnuté.    Přes označený text jsou nakresleny čáry dvojitého přeškrtnutí.

Horní index.    Vybraný text je posunut nad účaří a velikost písma je zmenšena (pokud je menší písmo k dispozici). Chcete-li posunout vybraný text pod účaří bez změny velikosti písma, zadejte vyšší procentuální hodnotu do pole Odsazení.

Dolní index.    Vybraný text je posunut pod účaří a velikost písma je zmenšena (pokud je menší písmo k dispozici). Chcete-li posunout vybraný text pod účaří bez změny velikosti písma, zadejte nižší procentuální hodnotu do pole Odsazení.

Kapitálky.    Vybraný text psaný malými písmeny je formátován pomocí velkých písmen s menší velikostí (tzv. kapitálek). Formátování pomocí kapitálek nemá vliv na čísla, na interpunkční znaménka, na jiné než abecední znaky ani na text psaný velkými písmeny.

Všechna velká.    Formátuje malá písmena jako velká. Toto formátování nemá vliv na čísla, na interpunkční znaménka, na jiné než abecední znaky ani na text psaný velkými písmeny.

Jednotná výška znaků.    Podle potřeby změní formát textových efektů tak, aby výška znaků v textu byla jednotná.

Karta Proložení znaků

Mezery.    Zvětší nebo zmenší mezery mezi znaky. Zadejte požadovanou hodnotu do pole O kolik nebo ji vyberte ze seznamu.

Prokládání písem velikosti.    Automaticky přizpůsobí mezery mezi určitými kombinacemi znaků, takže rozložení mezer v celém slově bude poté opticky působit rovnoměrněji. Tento příkaz lze použít pouze u písem typu TrueType a Adobe PostScript. Chcete-li použít tuto funkci, vyberte nebo zadejte v poli bodů a více nejmenší velikost písma, na kterou ji chcete použít. Aplikace Microsoft Office PowerPoint bude poté automaticky upravovat písmo zadané velikosti a větší.

Začátek stránky

Publisher

Obecný

Písmo pro text v latince.    Určuje písmo pro text v latince. Vyberte název písma. Vybraná možnost se zobrazí v poli Ukázka.

Písmo pro text v asijském jazyce.    Určuje písmo pro text v asijském jazyce. Vyberte název písma. Vybraná možnost se zobrazí v poli Ukázka.

Řez písma.    Určuje řez písma, jako je například Tučné nebo Kurzíva. V poli vyberte řez písma. Vybraná možnost bude zobrazena v poli Ukázka.

Velikost.    Určuje velikost písma v bodech. V seznamu vyberte velikost písma. Chcete-li zajistit čitelnost většiny dokumentů pro většinu uživatelů, použijte velikost osmi bodů nebo větší. Vybraná možnost bude zobrazena v poli Ukázka.

Styl podtržení.    Určuje, zda má být vybraný text podtržen, a také styl podtržení. Nechcete-li použít podtržení, klepněte na položku žádné.

Barva písma a podtržení     Určuje barvu písma a podtržení.

Značka přízvuku.    Klepnutím můžete nastavit možnosti pro typ značky přízvuku, kterou chcete přidat k označenému znakovému řetězci.

Efekty

Horní index.    Vybraný text je posunut nad účaří a velikost písma je zmenšena (pokud je menší písmo k dispozici).

Dolní index.    Vybraný text je posunut pod účaří a velikost písma je zmenšena (pokud je menší písmo k dispozici).

Obrys.    Zobrazí vnitřní a vnější obrysy každého znaku.

Reliéf.    Zobrazí vybraný text v reliéfu vystupujícím nad stránku.

Kapitálky.    Vybraný text psaný malými písmeny je formátován pomocí velkých písmen s menší velikostí (tzv. kapitálek). Formátování pomocí kapitálek nemá vliv na čísla, na interpunkční znaménka, na jiné než abecední znaky ani na text psaný velkými písmeny.

Všechna velká.    Formátuje malá písmena jako velká. Toto formátování nemá vliv na čísla, na interpunkční znaménka, na jiné než abecední znaky ani na text psaný velkými písmeny.

Stínované.    Přidá stín dolů a napravo od vybraného textu.

Ryté.    Zobrazí vybraný text, jako by byl vtištěn či vtlačen do stránky.

Ukázka

Pole Ukázka zobrazuje náhled určeného písma a textových efektů.

Začátek stránky

Word

Karta Písmo

Text v latince

Písmo pro text v asijském jazyce.    Určuje písmo pro text v asijském jazyce. Vyberte název písma. Vybraná možnost se zobrazí v poli Náhled.

Písmo.    Určuje typ písma pro text v latince. V poli vyberte název písma. Vybraná možnost bude zobrazena v poli Náhled.

Řez písma.    Určuje řez písma, jako je například Tučné nebo Kurzíva. V poli vyberte řez písma. Vybraná možnost bude zobrazena v poli Náhled.

Velikost.    Určuje velikost písma v bodech. V seznamu vyberte velikost písma. Chcete-li zajistit čitelnost většiny dokumentů pro většinu uživatelů, použijte velikost osmi bodů nebo větší. Vybraná možnost bude zobrazena v poli Náhled.

Všechen text

Barva písma.    Určuje barvu vybraného textu. V poli vyberte barvu. Vyberete-li na položku Automatická, bude použita barva určená v Ovládacích panelech systému Microsoft Windows. Ve výchozím nastavení je touto barvou černá (pokud nebyla změněna uživatelem). V odstavcích se šedým stínováním s hodnotou 80 procent a více bude po klepnutí na položku Automatická barva textu změněna na bílou. Vybraná možnost bude zobrazena v poli Náhled.

Styl podtržení.    Určuje, zda má být vybraný text podtržen, a také styl podtržení. Nechcete-li použít podtržení, klepněte na položku žádné.

Barva podtržení.    Určuje barvu podtržení. Tato možnost je zpřístupněna až v okamžiku, kdy je použit styl podtržení.

Značka přízvuku.    Klepnutím můžete nastavit možnosti pro typ značky přízvuku, kterou chcete přidat k označenému znakovému řetězci.

Efekty

Přeškrtnuté.    Přes označený text je nakreslena čára přeškrtnutí.

Dvojitě přeškrtnuté.    Přes označený text jsou nakresleny čáry dvojitého přeškrtnutí.

Horní index.    Vybraný text je posunut nad účaří a velikost písma je zmenšena (pokud je menší písmo k dispozici). Chcete-li posunout vybraný text nad účaří bez změny velikosti písma, klepněte na kartu Proložení znaků a v seznamu Umístění klepněte na položku Zvýšené.

Dolní index.    Vybraný text je posunut pod účaří a velikost písma je zmenšena (pokud je menší písmo k dispozici). Chcete-li posunout vybraný text pod účaří bez změny velikosti písma, klepněte na kartu Proložení znaků a v seznamu Umístění klepněte na položku Snížené.

Stínované.    Přidá stín dolů a napravo od vybraného textu.

Obrys.    Zobrazí vnitřní a vnější obrysy každého znaku.

Reliéf.    Zobrazí vybraný text v reliéfu vystupujícím nad stránku.

Ryté.    Zobrazí vybraný text, jako by byl vtištěn či vtlačen do stránky.

Kapitálky.    Vybraný text psaný malými písmeny je formátován pomocí velkých písmen s menší velikostí (tzv. kapitálek). Formátování pomocí kapitálek nemá vliv na čísla, na interpunkční znaménka, na jiné než abecední znaky ani na text psaný velkými písmeny.

Všechna velká.    Formátuje malá písmena jako velká. Toto formátování nemá vliv na čísla, na interpunkční znaménka, na jiné než abecední znaky ani na text psaný velkými písmeny.

Skryté     Zabrání zobrazení vybraného textu. Pokud chcete zobrazit skrytý text, klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom klikněte na Možnosti aplikace Word. Klikněte na Zobrazit a potom v části Vždy zobrazovat tyto značky formátování na obrazovce zaškrtněte políčko skrytý text.

Náhled

Pole Náhled zobrazuje určené písmo a textové efekty.

Výchozí.    Klepnutím uložíte aktuální hodnoty nastavení na kartách Písmo, Proložení znaků a Textové efekty jako výchozí nastavení pro aktuální dokument a pro všechny nové dokumenty založené na aktuální šabloně.

Karta Proložení znaků

Měřítko.    Umožňuje text vodorovně či svisle roztáhnout či zhustit podle zadané hodnoty v procentech vzhledem k aktuální velikosti. Zadejte hodnotu v rozmezí 1 až 600 nebo ji vyberte ze seznamu.

Mezery.    Zvětší nebo zmenší mezery mezi znaky. Zadejte požadovanou hodnotu do pole O kolik nebo ji vyberte ze seznamu.

Umístění.    Posune vybraný text směrem vzhůru nebo dolů vzhledem k účaří. Do pole O kolik zadejte požadovanou hodnotu nebo ji vyberte ze seznamu.

Prokládání písem velikosti.    Tato funkce automaticky přizpůsobí mezery mezi určitými kombinacemi znaků, takže rozložení mezer v celém slově bude poté opticky působit rovnoměrněji. Tuto funkci lze použít pouze u písem typu TrueType a Adobe PostScript. Chcete-li ji použít, vyberte nebo zadejte v poli bodů a více nejmenší velikost písma, na kterou chcete funkci použít. Aplikace Microsoft Office Word bude poté automaticky upravovat písmo zadané velikosti a větší.

Přichytit k mřížce při definování mřížky dokumentu.    Nastaví počet znaků na řádek podle počtu znaků zadaného v dialogovém okně Vzhled stránky (karta Rozložení stránky).

Náhled

Pole Náhled zobrazuje určené písmo a textové efekty.

Výchozí.    Klepnutím uložíte aktuální hodnoty nastavení na kartách Písmo, Proložení znaků a Textové efekty jako výchozí nastavení pro aktuální dokument a pro všechny nové dokumenty založené na aktuální šabloně.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×