Písmo – upřesňující nastavení

Nastavení na kartě Upřesnit slouží k jemnému doladění formátu písma. V dolní části dialogového okna se v podokně Náhled můžete podívat, jak vypadá vybrané nastavení.

Změna proložení znaků

Někdy můžete i drobnými změnami měřítka a proložení znaků dosáhnout velkého účinku.

 • Měřítko představuje další způsob zvětšení nebo zmenšení velikosti písma. Velikost písma můžete změnit zadáním procenta původní velikosti písma.

 • Mezery můžete zvětšit nebo zmenšit o celé body nebo jejich zlomky.

  • Normální – používá standardní nebo také výchozí proložení.

  • Rozšířené – do vybraného textu rovnoměrně přidá proporční mezery.

  • Zúžené – mezi písmeny vybraného textu rovnoměrně zmenší mezery.

 • Umístění můžete zvětšit nebo zmenšit o celé body nebo jejich zlomky.

  • Normální – umístí patu vybraného textu na účaří.

  • Zvýšené – umístí patu vybraného textu o zadaný počet bodů nad účaří.

  • Snížené – umístí patu vybraného textu o zadaný počet bodů pod účaří.

 • Prokládání písem velikosti x bodů a více automaticky upraví velikost mezer mezi určitými kombinacemi znaků tak, aby proložení celého slova bylo rovnoměrnější. Zaškrtněte políčko Prokládání písem velikosti a zadejte nejmenší písmo, u kterého chcete prokládání použít. Aplikace automaticky proloží všechny znaky této nebo větší velikosti. Prokládání nelze použít u textu, který je menší než 8 bodů.

Funkce písem OpenType

Písmy OpenType se rozumí škálovatelná písma společně vytvořená společnostmi Microsoft a Adobe na základě písem TrueType.

 • Ligatura popisuje, kdy mají být dva nebo více znaků svázány. Ve většině případů slouží k tomu, aby nevhodné dvojice znaků byly hezčí a čitelnější. Tady je příklad:

  Příklad ligatury
  • Žádné – žádná písmena nejsou svázaná, každé je samostatné.

  • Pouze standardní – určité dvojice písmen jsou kvůli lepší čitelnosti vždy svázané.

  • Standardní a kontextové – dvojice písmen jsou kvůli lepší čitelnosti svázané na základě písmen před a za ligaturou. Ke standardním ligaturám patří fi a fl.

  • Historické a volitelné – tyto ligatury jsou většinou ozdobnější. Běžné volitelné ligaturové dvojice jsou ck, sp, st a rt.

  • Všechny – použijí se všechna předchozí kritéria.

 • Mezery mezi čísly definují svislé zarovnání číslic.

  Mezery mezi čísly – proporční a tabulkové
  • Výchozí – původní mezery mezi číslicemi beze změn.

  • Proporční – úzké číslice, jako je „1“, a široké číslice, jako je „5“, jsou obklopeny stejně velkou bílou mezerou. To způsobuje, že jsou různě široké.

  • Tabulární – každá číslice je i s okolní bílou mezerou stejně široká. Tato možnost je vhodná pro účetní zápisy nebo účetní doklady, jako je výroční zpráva.

  Poznámka : Všimněte si, že číslice „1“ na předchozím obrázku je v proporčním i tabulárním formátu napsaná stejným písmem a má stejnou velikost, ale v tabulárním formátu se používá alternativní tvar číslice, aby nedocházelo k záměně s číslicí „7“.

 • Číselné tvary nabízejí větší kreativitu při výběru velikosti číslic a jejich zarovnání.

  Číselné tvary – vyrovnané a starodávné
  • Výchozí – velikost číslice a jejího zarovnání je stejná jako u standardního písma.

  • Vyrovnané – všechny číslice mají naprosto stejnou výšku. Tato možnost je ideální pro tabulky a formuláře.

  • Starodávné – v závislosti na písmu mohou číslice přesahovat horní (verzálkovou) dotažnici nebo mohou být pod účařím.

 • Stylistické sady popisují případy, kdy má písmo OpenType mnoho alternativních znaků. Tyto alternativní znaky tvoří spolu s podobnými variantami sadu, do které jsou kvůli pohodlnějšímu výběru seskupené. V rozevíracím seznamu si můžete vybrat až 20 variant, ale písmo OpenType s více než šesti stylistickými sadami se vyskytuje jen zřídka.

 • Používat kontextové alternativy umožňuje automaticky používat ve zvláštních situacích alternativní znaky kvůli lepšímu proložení znaků nebo jejich spojení. To je zvlášť užitečné u psacích a jiných druhů písem, která nepoužívají latinku, například v arabštině.

Pokud se chcete o písmech OpenType dozvědět více, podívejte se na stránku Adobe OpenType.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×