Označení komentářů jako hotových

Při zpracovávání komentářů a připomínek je dobré evidovat, co už máte hotové a na čem pořád ještě pracujete.

Word 2013 umožňuje označit komentář jako hotový, aby bylo jasné, že už jste se jím zabývali.

  1. Až komentář zapracujete do dokumentu, klikněte na něj pravým tlačítkem.

  2. Klikněte na Označit komentář jako hotový.

Možnost Označit komentář jako hotový v místní nabídce

Tip :  Pokud chcete označit odpověď na komentář, klikněte pravým tlačítkem jenom na odpověď a vyberte Označit komentář jako hotový.

Komentář zbledne a zmenší se jenom na jeden řádek, aby bylo zřejmé, které komentáře vám ještě zbývají.

Komentář označený jako hotový

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×