Ovládání dělení slov

Word můžete nastavit tak, aby při zadávání textu automaticky používal dělení slov, nebo aby dělení slov použil později v jednom průchodu. Můžete taky použít ruční dělení slov. Word bude navrhovat možné umístění pomlček. Automatické dělení je rychlejší a jednodušší, ale ruční dělení slov poskytuje víc kontroly.

Udělejte některou z těchto věcí:

Vložení pevné pomlčky

 1. Klikněte na místo, kam chcete vložit pevnou pomlčku.

 2. Stiskněte COMMAND + SHIFT + pomlčka.

  Tipy : 

  • Pokud chcete vložit krátkou pomlčku (–), stiskněte OPTION + pomlčka.

  • Pokud chcete namísto dvojité pomlčky vložit dlouhou pomlčku (—), stiskněte SHIFT + OPTION + pomlčka.

Automatické dělení slov

 1. V nabídce Tools (Nástroje) klikněte na Hyphenation (Dělení slov).

 2. Zaškrtněte políčko Automatically hyphenate document (Automaticky dělit slova).

 3. Do pole Hyphenation zone (Oblast dělení slov) zadejte požadovanou velikost prázdného místa mezi koncem posledního slova na řádku a pravým okrajem.

 4. Do pole Limit consecutive hyphens to (Max. dělených řádků za sebou) zadejte počet po sobě jdoucích řádků, u kterých je možné použít dělení slov.

  Tipy : 

  • Pokud chcete omezit počet dělení slov, rozšiřte oblast dělení slov.

  • Pokud chcete omezit zubatost pravého okraje, oblast dělení slov zužte.

Ruční dělení slov v části dokumentu

 1. Vyberte text, ve kterém chcete použít dělení slov.

 2. V nabídce Tools (Nástroje) klikněte na Hyphenation (Dělení slov).

 3. Klikněte na Manual (Ruční).

  Word identifikuje jednotlivé možnosti dělení.

 4. V poli Hyphenate at (Rozdělit na) klikněte na pozici, kde chcete slovo rozdělit.

Ruční dělení slov v celém dokumentu

 1. Ujistěte se, že není vybraný žádný text.

 2. V nabídce Tools (Nástroje) klikněte na Hyphenation (Dělení slov).

 3. Klikněte na Manual (Ruční).

  Word identifikuje jednotlivé možnosti dělení.

 4. V poli Hyphenate at (Rozdělit na) klikněte na pozici, kde chcete slovo rozdělit.

Viz taky

Svázání řádků a odstavců

Klávesové zkratky pro Word

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×