Ovládání formátování při vkládání textu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Chcete při vyjmutí nebo zkopírování textu a jeho následném vložení do dokumentu, aby text vypadal stejně jako v původním umístění, nebo aby přebíral vzhled okolního textu, do kterého je vložen? Někdy se hodí první možnost, v jiné situaci může být vhodnější druhá možnost.

Například pokud do dokumentu vložíte nabídky z webové stránky, můžete nabídku zobrazit v stejného písma beze na webové stránce. Na druhé straně při kopírování textu z jednoho z vlastních dokumentů do jiného, můžete chtít, že zkopírovaný text vypadá na zbytku textu v dokumentu, kam vložit.

V aplikaci Word můžete při každém vkládání textu zvolit kteroukoli z těchto možností. Pokud běžně používáte jednu z možností, můžete ji pro vkládaný text nastavit jako výchozí.

V tomto článku

Zachování vzhledu původního textu

Provedení změn formátování, aby odpovídalo vzhledu okolního textu

Vložení položek ze seznamu s odrážkami nebo z číslovaného seznamu

Nastavení výchozích hodnot aplikace Word pro vkládání textu

Zachování vzhledu původního textu

Text můžete přesunout nebo kopírovat může mít písmo nebo jiný druh formátování, například tučné nebo kurzíva, který liší od role dokumentu místo, kam chcete při vkládání textu. Například můžete přesunout nebo zkopírovat text, který je tučné písmo, 10 bodů Times New Roman a vložte vedle textu hypertextových odkazů Calibri běžná, 11 bodů. Pokud chcete vložený text umístit Times New Roman místo písmo Calibri o velikosti, můžete zachovat jeho vzhled.

 1. Vyberte text, který chcete přesunout nebo zkopírovat. Potom stisknutím kombinace kláves CTRL+X přesuňte text, nebo stisknutím kombinace kláves CTRL+C zkopírujte text.

 2. Klepněte na místo, kam chcete text vložit, a stiskněte kombinaci kláves CTRL+V.

 3. Klikněte na tlačítko Možnosti vložení Obrázek tlačítka , který se objeví po vložte text.

  Proč nevidím tlačítko Možnosti vložení při vkládání textu.

  Pokud se po vložení textu tlačítko Možnosti vložení nezobrazuje, zapněte možnost pro jeho zobrazení.

  1. Stisknutím kombinace kláves CTRL+Z vraťte vložení zpět.

  2. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na tlačítko Možnosti aplikace Word.

  3. Klepněte na tlačítko Upřesnit a potom přejděte dolů do části Vyjímání, kopírování a vkládání.

  4. Zaškrtněte políčko Zobrazovat tlačítka Možnosti vložení.

  5. Klikněte na tlačítko OK.

  6. Stisknutím kombinace kláves CTRL+V vložte text.

 4. Klepněte na možnost Zachovat formátování zdroje.

  Poznámka : Pokud do dokumentu, který obsahuje seznam s odrážkami nebo číslovaného seznamu vložení položek ze seznamu s odrážkami nebo číslovaný seznam, nemusí se zobrazit Zachovat zdrojové formátování po kliknutí na tlačítko Možnosti vložení. Další informace o vkládání seznamy najdete v článku vložení položek ze seznamu s odrážkami nebo číslovaného seznamu v tomto článku.

Uvedený postup byl proveden, ale formátování neodpovídá původnímu textu.

Pokud vložíte část odstavce z jiného Wordového dokumentu a stylů, jako jsou normální, Nadpis 1 a tak dále jsou odlišně podle oba dokumenty, na tlačítko Možnosti vložení můžete zobrazit Zachovat zdrojové formátování jako vybrané, ale vložený text není vypadat text v dokumentu. Je to proto formát textu v původním dokumentu se řídí jejich styl odstavce. Pokud chcete zachovat jeho původní formátování, postupujte takto:

 1. Při vyjímání nebo kopírování původního textu nezapomeňte zahrnout znak konce odstavce (¶).

  Poznámka : Zobrazit značku odstavce, klikněte na Zobrazit/skrýt ¶ ve skupině Odstavec na kartě Domů.

  Obrázek pásu karet aplikace Word

 2. Vložte text.

 3. Klikněte na tlačítko Možnosti vložení Obrázek tlačítka a potom klikněte na Zachovat zdrojové formátování.

 4. Odstraňte veškerý nežádoucí text, který předchází znaku konce odstavce.

Začátek stránky

Provedení změn formátování, aby odpovídalo vzhledu okolního textu

Text, který je přesunout nebo zkopírovat může mít písmo nebo jiný druh formátování (například tučné nebo kurzívu), která se liší od dokumentu místo, kam chcete při vkládání textu. Například můžete přesunout nebo zkopírovat text, který je tučné písmo, 10 bodů Times New Roman a vložte vedle textu hypertextových odkazů Calibri běžná, 11 bodů. Pokud chcete vložený text umístit Calibri okolního textu, který lze provést.

 1. Vyberte text, který chcete přesunout nebo zkopírovat. Potom stisknutím kombinace kláves CTRL+X přesuňte text, nebo stisknutím kombinace kláves CTRL+C zkopírujte text.

 2. Klepněte na místo, kam chcete text vložit, a stiskněte kombinaci kláves CTRL+V.

 3. Klikněte na tlačítko Možnosti vložení Obrázek tlačítka , který se objeví po vložte text.

  Proč nevidím tlačítko Možnosti vložení při vkládání textu.

  Pokud se po vložení textu tlačítko Možnosti vložení nezobrazuje, zapněte možnost pro jeho zobrazení.

  1. Stisknutím kombinace kláves CTRL+Z vraťte vložení zpět.

  2. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na tlačítko Možnosti aplikace Word.

  3. Klepněte na tlačítko Upřesnit a potom přejděte dolů do části Vyjímání, kopírování a vkládání.

  4. Zaškrtněte políčko Zobrazovat tlačítka Možnosti vložení.

  5. Klikněte na tlačítko OK.

  6. Stisknutím kombinace kláves CTRL+V vložte text.

 4. Proveďte některou z následujících akcí:

  1. Pokud vkládaný text obsahuje části formátování, které chcete zachovat, například slova s řezem písma tučné nebo kurzíva, klepněte na možnost Přizpůsobit formátování cíli.

  2. Chcete-li z vkládaného textu odebrat veškeré původní formátování, klepněte na možnost Zachovat pouze text.

Poznámka : 

 • Pokud výběr obsahuje obsah, který není text, možností Zachovat pouze Text zahodí obsah a převede ho na text. Pokud používáte možností Zachovat pouze Text při vkládání obsahu, který obsahuje obrázky a tabulky, obrázky vynechány z vloženého obsahu a tabulka se převede na řadu odstavců.

 • Jestliže výběr obsahuje seznam s odrážkami nebo číslovaný seznam, může možnost Zachovat pouze text zrušit odrážky nebo číslování, v závislosti na výchozím nastavení pro vkládání textu v aplikaci Word.

  Chcete-li zachovat znaky odrážek a číslování, můžete formátování seznamu s odrážkami nebo číslovaného seznamu převést na odstavce, jež začínají znaky odrážek a číslování.

  1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na tlačítko Možnosti aplikace Word.

  2. Klepněte na tlačítko Upřesnit a potom přejděte dolů do části Vyjímání, kopírování a vkládání.

  3. Zaškrtněte políčko Zachovat odrážky a číslování při vkládání textu s možností Zachovat pouze text.

Začátek stránky

Vložení položek ze seznamu s odrážkami nebo z číslovaného seznamu

Jestliže vkládáte položky ze seznamu s odrážkami nebo z číslovaného seznamu do dokumentu, který obsahuje seznam s odrážkami nebo číslovaný seznam, můžete položky vložit jako součást existujícího seznamu a pokračovat v posloupnosti číslování. Nebo můžete položky vložit jako nový seznam.

Vložení číslovaných položek tak, aby pokračovaly v posloupnosti číslování

 1. Vyberte položky seznamu, které chcete přesunout nebo zkopírovat. Potom stisknutím kombinace kláves CTRL+X přesuňte položky, nebo stisknutím kombinace kláves CTRL+C je zkopírujte.

 2. Klepněte na místo, kam chcete položky vložit, a stiskněte kombinaci kláves CTRL+V.

 3. Klikněte na tlačítko Možnosti vložení Obrázek tlačítka , který se objeví po vložte text.

  Proč nevidím tlačítko Možnosti vložení při vkládání textu.

  Pokud se po vložení textu tlačítko Možnosti vložení nezobrazuje, zapněte možnost pro jeho zobrazení.

  1. Stisknutím kombinace kláves CTRL+Z vraťte vložení zpět.

  2. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na tlačítko Možnosti aplikace Word.

  3. Klepněte na tlačítko Upřesnit a potom přejděte dolů do části Vyjímání, kopírování a vkládání.

  4. Zaškrtněte políčko Zobrazovat tlačítka Možnosti vložení.

  5. Klikněte na tlačítko OK.

  6. Stisknutím kombinace kláves CTRL+V vložte text.

 4. Klepněte na možnost Sloučit s existujícím seznamem.

Vložení číslovaných položek tak, aby si zachovaly vlastní posloupnost číslování

 1. Vyberte položky seznamu, které chcete přesunout nebo zkopírovat. Potom stisknutím kombinace kláves CTRL+X přesuňte položky, nebo stisknutím kombinace kláves CTRL+C je zkopírujte.

 2. Klepněte na místo, kam chcete položky vložit, a stiskněte kombinaci kláves CTRL+V.

 3. Klikněte na tlačítko Možnosti vložení Obrázek tlačítka , který se objeví po vložte text.

  Proč nevidím tlačítko Možnosti vložení při vkládání textu.

  Pokud se po vložení textu tlačítko Možnosti vložení nezobrazuje, zapněte možnost pro jeho zobrazení.

  1. Stisknutím kombinace kláves CTRL+Z vraťte vložení zpět.

  2. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na tlačítko Možnosti aplikace Word.

  3. Klepněte na tlačítko Upřesnit a potom přejděte dolů do části Vyjímání, kopírování a vkládání.

  4. Zaškrtněte políčko Zobrazovat tlačítka Možnosti vložení.

  5. Klikněte na tlačítko OK.

  6. Stisknutím kombinace kláves CTRL+V vložte text.

 4. Klepněte na možnost Vložit jako nový seznam nebo Vložit seznam bez sloučení.

  Chcete vložit číslované položky do číslovaného seznamu tak, aby vložené položky byly číslovány odděleně od okolního seznamu.

  Pokud například chcete, aby vložené položky byly číslovány 1–3 jako dílčí položky v čísle 2 v existujícím seznamu, postupujte takto:

  1. Klepněte před položku nebo odstavec následující za položkou 2 a stiskněte kombinaci kláves CTRL+V.

  2. Klikněte na tlačítko Možnosti vložení Obrázek tlačítka a potom klikněte na Vložit seznam bez sloučení.

   Poznámka : Vkládáte-li z jednoho seznamu do druhého seznamu ve stejném dokumentu a použijete příkaz Vložit seznam bez sloučení, bude pravděpodobně nutné jeden ze seznamů znovu číslovat. Chcete-li znovu číslovat, klepněte pravým tlačítkem myši na položku, která má být první, a v místní nabídce klepněte na příkaz Znovu číslovat od 1.

  3. Vyberte vložené číslované položky a ve skupině Odstavec na kartě Domů klepněte na možnost Zvětšit odsazení.

   Obrázek pásu karet aplikace Word

Vložení položek s odrážkami do číslovaného seznamu

 1. Vyberte položky seznamu, které chcete přesunout nebo zkopírovat. Potom stisknutím kombinace kláves CTRL+X přesuňte položky, nebo stisknutím kombinace kláves CTRL+C je zkopírujte.

 2. Klepněte na místo, kam chcete položky vložit, a stiskněte kombinaci kláves CTRL+V.

 3. Klikněte na tlačítko Možnosti vložení Obrázek tlačítka , který se objeví po vložte text.

  Proč nevidím tlačítko Možnosti vložení při vkládání textu.

  Pokud se po vložení textu tlačítko Možnosti vložení nezobrazuje, zapněte možnost pro jeho zobrazení.

  1. Stisknutím kombinace kláves CTRL+Z vraťte vložení zpět.

  2. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na tlačítko Možnosti aplikace Word.

  3. Klepněte na tlačítko Upřesnit a potom přejděte dolů do části Vyjímání, kopírování a vkládání.

  4. Zaškrtněte políčko Zobrazovat tlačítka Možnosti vložení.

  5. Klikněte na tlačítko OK.

  6. Stisknutím kombinace kláves CTRL+V vložte text.

 4. Jestliže chcete položky s odrážkami převést v seznamu na číslované položky, klepněte na možnost Sloučit s existujícím seznamem. Pokud chcete, aby položky s odrážkami tvořily seznam s odrážkami v rámci číslovaného seznamu, klepněte na možnost Vložit seznam bez sloučení.

  Chcete vložit položky s odrážkami tak, aby tvořily seznam s odrážkami, který je součástí položky v číslovaném seznamu.

  Pokud například chcete, aby vložené položky byly dílčí položky s odrážkami v čísle 2 v existujícím seznamu, postupujte takto:

  1. Vyberte položky seznamu, které chcete vložit jako dílčí položky do číslovaného seznamu. Potom stisknutím kombinace kláves CTRL+X přesuňte položky, nebo stisknutím kombinace kláves CTRL+C je zkopírujte.

  2. Klepněte před položku nebo odstavec následující za položkou 2 a stiskněte kombinaci kláves CTRL+V.

  3. Klikněte na tlačítko Možnosti vložení Obrázek tlačítka a potom klikněte na Vložit seznam bez sloučení.

  4. Potřebujete-li vložené položky s odrážkami odsadit, vyberte příslušné položky a ve skupině Odstavec na kartě Domů klepněte na možnost Zvětšit odsazení.

   Obrázek pásu karet aplikace Word

Vložení číslovaných položek do seznamu s odrážkami

 1. Vyberte položky seznamu, které chcete přesunout nebo zkopírovat. Potom stisknutím kombinace kláves CTRL+X přesuňte položky, nebo stisknutím kombinace kláves CTRL+C je zkopírujte.

 2. Klepněte na místo, kam chcete položky vložit, a stiskněte kombinaci kláves CTRL+V.

 3. Klikněte na tlačítko Možnosti vložení Obrázek tlačítka , který se objeví po vložte text.

  Proč nevidím tlačítko Možnosti vložení při vkládání textu.

  Pokud se po vložení textu tlačítko Možnosti vložení nezobrazuje, zapněte možnost pro jeho zobrazení.

  1. Stisknutím kombinace kláves CTRL+Z vraťte vložení zpět.

  2. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na tlačítko Možnosti aplikace Word.

  3. Klepněte na tlačítko Upřesnit a potom přejděte dolů do části Vyjímání, kopírování a vkládání.

  4. Zaškrtněte políčko Zobrazovat tlačítka Možnosti vložení.

  5. Klikněte na tlačítko OK.

  6. Stisknutím kombinace kláves CTRL+V vložte text.

 4. Jestliže chcete číslované položky převést v seznamu na položky s odrážkami, klepněte na možnost Sloučit s existujícím seznamem. Pokud chcete, aby číslované položky tvořily číslovaný seznam v rámci seznamu s odrážkami, klepněte na možnost Vložit seznam bez sloučení.

  Chci vložte očíslovaných položek v seznamu s odrážkami, abyste vytvářejí jako součást položky v tomto seznamu s odrážkami na číslovaný seznam.

  Pokud například chcete, aby vložené položky byly číslovány 1–3 jako dílčí položky v položce s odrážkou v existujícím seznamu, postupujte takto:

  1. Umístěte kurzor před položku nebo odstavec následující za položkou, v níž chcete vytvořit nový číslovaný seznam, a stiskněte kombinaci kláves CTRL+V.

  2. Klikněte na tlačítko Možnosti vložení Obrázek tlačítka a potom klikněte na Vložit seznam bez sloučení.

  3. Klepněte pravým tlačítkem myši na položku, která má být v novém seznamu první, a v místní nabídce klepněte na příkaz Znovu číslovat od 1.

  4. Vyberte vložené číslované položky a ve skupině Odstavec na kartě Domů klepněte na možnost Zvětšit odsazení.

   Obrázek pásu karet aplikace Word

Začátek stránky

Nastavení výchozích hodnot aplikace Word pro vkládání textu

Pokud používáte běžně jednou z možností vložit, můžete nakonfigurovat Word tak, aby používala automaticky tuto možnost vložit. Tímto způsobem, nemusíte můžete určit, kterou možnost používat pokaždé, když vložte text. Můžete změnit výchozí chování při vkládání textu výběrem jiné možnosti v nabídce Možnosti vložení.

 1. Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klikněte na tlačítko Možnosti aplikace Word.

 2. Klepněte na tlačítko Upřesnit a potom přejděte dolů do části Vyjímání, kopírování a vkládání.

 3. Vyberte nastavení, které chcete, aby se do následujících polí.

 4. Chcete-li použít nastavení pro inteligentní vyjímání a vkládání, zaškrtněte políčko Používat inteligentní vyjímání a vkládání, klepněte na možnost Nastavení a vyberte požadované nastavení. Další informace naleznete v tomto článku v části Nastavení pro inteligentní vyjímání a vkládání.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

Možnosti pro vkládání ve stejném dokumentu, mezi dokumenty a z jiných aplikací

Protože formátování mohou být uloženy v definice stylů odstavce, můžete optimalizovat způsob, jakým Word vloží text z různých zdrojů.

Vkládání ve stejném dokumentu

Při vkládání obsahu do stejného dokumentu, z něhož jste obsah zkopírovali, je možné zadat následující výchozí chování.

 • Zachovat formátování zdroje (výchozí)      Tato možnost zachová styly znaků a přímé formátování použité na zkopírovaný text. Přímé formátování zahrnuje vlastnosti jako velikost písma, kurzíva nebo jiné formátování, které není obsaženo ve stylu odstavce.

 • Přizpůsobit formátování cíli:     Tato možnost zruší většinu formátování použitého přímo u kopírovaného textu, ale zachová formátování, které se při použití jenom u části vybraného textu považuje za zdůraznění, třeba tučné písmo nebo kurzívu. Při vložení text přebírá vlastnosti stylu odstavce, do kterého se vkládá. Text taky přebírá veškeré přímé formátování nebo vlastnosti stylu písma z textu, který je při vložení textu bezprostředně před kurzorem.

 • Zachovat pouze Text     Tato možnost odstraní všechny formátování a netextové prvky, například obrázky nebo tabulky. Text převezme vlastnosti stylu odstavce, kde je vložen a trvá na přímé formátování nebo vlastnosti stylu znaků textu, který se nachází těsně před kurzorem při vkládání textu. Grafické prvky budou odstraněny a tabulky se převedou na řadu odstavců.

Vkládání mezi dokumenty

Při vkládání obsahu zkopírovaného z jiného dokumentu aplikace Word můžete určit následující výchozí chování.

 • Zachovat formátování zdroje (výchozí):     Tato možnost zachová formátování použité u kopírovaného textu. Všechny definice stylu přidružené ke kopírovanému textu se zkopírují do cílového dokumentu.

 • Přizpůsobit formátování cíli:     Tato možnost zruší většinu formátování použitého přímo u kopírovaného textu, ale zachová formátování, které se při použití jenom v části vybraného textu považuje za zdůraznění, třeba řez písma tučné nebo kurzíva. Text přebírá vlastnosti stylu odstavce, do kterého ho vkládáte. Text taky přebírá veškeré přímé formátování neboli vlastnosti stylů písma z textu, který je při vkládání textu bezprostředně před kurzorem.

 • Zachovat pouze Text     Tato možnost odstraní všechny formátování a netextové prvky, například obrázky nebo tabulky. Text převezme vlastnosti stylu odstavce, kde je vložen a trvá na přímé formátování nebo vlastnosti stylu znaků textu, který se nachází těsně před kurzorem při vkládání textu. Grafické prvky budou odstraněny a tabulky se převedou na řadu odstavců.

Vkládání mezi dokumenty v případě konfliktu definic stylů

Jestliže vkládáte obsah zkopírovaný z jiného dokumentu v aplikaci Word a styl přiřazený kopírovanému textu je v dokumentu, do něhož je text vkládán, definován jinak, můžete určit následující výchozí chování.

 • Zachovat formátování zdroje     Tato možnost zachová vzhled kopírovaného textu tím, že mu při vkládání přiřadí styl Normální a použije přímé formátování. Přímé formátování zahrnuje vlastnosti jako velikost písma, kurzíva nebo jiné formátování, které napodobí definici stylu kopírovaného textu.

 • Použít styly cíle (výchozí):     Tato možnost zachová název stylu přidruženého ke kopírovanému textu, ale používá definice stylů dokumentu, do kterého se text vkládá. Když třeba kopírujete text se stylem Nadpis 1 z jednoho dokumentu do druhého, tak v prvním dokumentu je styl Nadpis 1 definovaný tučným písmem Arial o velikosti 14 bodů a v dokumentu, do kterého text vkládáte, je styl Nadpis 1 definovaný tučným písmem Cambria o velikosti 16 bodů. Pokud použijete možnost Použít styly cíle, použije vkládaný text styl Nadpis 1 s tučným písmem Cambria o velikosti 16 bodů.

 • Přizpůsobit formátování cíli:     Tato možnost zruší definice stylů a většinu formátování, které bylo použité přímo na kopírovaný text, ale zachová formátování, které se při použití jenom u části výběru považuje za zdůraznění, jako je řez písma tučné nebo kurzíva. Text přebere definice stylů z dokumentu, do kterého se vkládá.

 • Zachovat pouze Text     Tato možnost odstraní všechny formátování a netextové prvky, například obrázky nebo tabulky. Text převezme vlastnosti stylu odstavce, kde je vložen a trvá na přímé formátování nebo vlastnosti stylu znaků textu, který se nachází těsně před kurzorem při vkládání textu. Grafické prvky budou odstraněny a tabulky se převedou na řadu odstavců.

Vkládání z jiných aplikací

Při vkládání obsahu zkopírovaného z jiné aplikace můžete určit následující výchozí chování.

 • Zachovat formátování zdroje (výchozí):     Tato možnost zachová formátování zkopírovaného textu.

 • Přizpůsobit formátování cíli:     Tato možnost zruší většinu formátování použitého přímo u kopírovaného textu, ale zachová formátování, které se při použití jenom u části vybraného textu považuje za zdůraznění, třeba tučné písmo nebo kurzívu. Při vložení text přebírá vlastnosti stylu odstavce, do kterého se vkládá. Text taky přebírá veškeré přímé formátování textu, který je při vložení textu bezprostředně před kurzorem.

 • Zachovat pouze Text     Tato možnost odstraní všechny formátování a netextové prvky, například obrázky nebo tabulky. Text převezme vlastnosti stylu odstavce, kde je vložen a trvá na přímé formátování nebo vlastnosti stylu znaků textu, který se nachází těsně před kurzorem při vkládání textu. Grafické prvky budou odstraněny a tabulky se převedou na řadu odstavců.

Zpět na nastavení výchozích hodnot aplikace Word pro vkládání textu

Nastavení pro inteligentní vyjímání a vkládání

Inteligentní vyjímání a vkládání usnadňuje automatické úpravy formátování při vkládání textu.

V dialogovém okně Nastavení zadejte výchozí chování při slučování, vyjímání a vkládání textu. Výchozí nastavení je možné změnit pomocí tlačítka Možnosti vložení, které se zobrazí při vkládání obsahu ze schránky do dokumentu. Toto tlačítko je k dispozici pouze v případě, že je zapnuta možnost Používat inteligentní vyjímání a vkládání.

 • Použití výchozích možností pro     Klikněte na některou položku v seznamu a předběžně konfigurace možnosti v dialogovém okně vybrat. Chcete-li vybrat vlastní konfigurace možnosti, klikněte na vlastní v tomto seznamu.

 • Automaticky upravit mezery mezi větami a slovy:     Tuto možnost vyberte, pokud chcete při odstraňování textu odebrat nadbytečné mezery a při vkládání textu ze schránky přidat potřebné mezery.

 • Při vkládání upravit mezery mezi odstavci:     Tuto možnost vyberte, pokud chcete zabránit vytváření prázdných odstavců a nestejných mezer mezi odstavci.

 • Při vložení upravit formátování a zarovnání tabulky:     Tuto možnost vyberte, chcete-li ovládat formátování a zarovnání tabulek. Pokud je tato možnost zapnuta, budou jednotlivé buňky vkládány jako text, části tabulky budou vkládány jako řádky do existující tabulky (nikoli jako vnořená tabulka) a tabulky přidávané do existující tabulky budou upraveny tak, aby dané existující tabulce odpovídaly.

 • Inteligentní styly:     Výběr této možnosti se nijak neprojeví. Pokud chcete doladit chování stylů při vkládání obsahu, použijte možnosti Vkládání v části Vyjímání, kopírování a vkládání v možnostech Upřesnit.

 • Sloučit formátování při vkládání z aplikace Microsoft Office PowerPoint     Tato možnost slouží k řízení výsledků při vkládání obsahu z prezentace aplikace PowerPoint. Pokud tato možnost je zapnutá, formátování okolního textu nebo tabulky se použije na vložený text; naposledy použité odrážky, číslo nebo styl seznamu se použije na vložený seznamu. a vzhledu položky jako jsou tabulky, hypertextové odkazy, obrázky, objekty OLE a obrazců se zachová ze zdroje v aplikaci PowerPoint.

 • Při vkládání z aplikace Microsoft Office Excel upravit formátování:     Tuto možnost vyberte, pokud chcete ovládat výsledky při vkládání dat z Excelu. Pokud je tato možnost zapnutá, umístí se vložená data do tabulky a grafy se vloží jako obrázky, nikoliv jako objekty OLE.

 • Sloučit vkládané seznamy s okolními seznamy:     Tuto možnost vyberte, pokud při vkládání položek do seznamu chcete tyto položky formátovat tak, aby odpovídaly okolnímu seznamu.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×