Ověření pravidla

Při ověřování pravidla nebo sady pravidel dojde k potvrzení platnosti syntaxe a sémantiky daného pravidla. Také dojde k potvrzení platnosti prvků aplikace. To znamená, že pokud například pravidlo odkazuje na určitou dimenzi, ověření potvrdí, že zadaná dimenze existuje v modelu, ke kterému pravidlo patří.

Důležité : Poznámka Ověření může být provedeno pouze u modelu, který je zaveden. Ověření tedy můžete provádět až po zavedení lokality modelu. Dále platí, že pokud pravidlo odkazuje na vlastnost modelu nebo proměnnou, musí být před jeho ověřováním tato proměnná zavedena.

Ověření nezaručuje, že pravidlo bude generovat správné výsledky. Aplikace Planning Business Modeler nicméně zavádí pouze ověřená pravidla.

Ověření pravidla nebo sady pravidel

 1. V podokně Úlohy modelu klepněte na položku Modely. Následně v pracovním prostoru lokality modelů poklepejte na model, jehož pravidlo chcete ověřit.

 2. Klepněte na kartu Obchodní pravidla.

 3. Klepněte na pravidlo nebo sadu pravidel, která chcete ověřit.

 4. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • V nabídce Akce klepněte na možnost Ověřit sadu pravidel nebo pravidlo.

  • Klepněte na ikonu Ověřit vybranou sadu pravidel nebo pravidlo. Tím zobrazíte dialogové okno Zprávy.

  • Pravým tlačítkem klepněte na pravidlo a poté klepněte na ikonu Ověřit sadu pravidel nebo pravidlo. Tím zobrazíte dialogové okno Zprávy.

 5. Zkontrolujte výsledky ověření.

  Tip : Ověření se vztahuje na aktivní pravidlo nebo sadu pravidel.

 6. Klepněte na tlačítko OK.

Kam chcete přejít?

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×