Ověření domény a změna názvových serverů na webu Register

Podle těchto pokynů postupujte v těchto případech:

 1. Máte svoji vlastní doménu a chcete ji nastavit tak, aby fungovala s Office 365.

 2. Vaším poskytovatelem hostingu DNS nebo doménovým registrátorem je společnost Register.com.

 3. Chcete spravovat svoje záznamy DNS Office 365 pomocí Office 365. (Pokud chcete, můžete spravovat všechny svoje záznamy DNS Office 365 na webu Register.com.)

Postup:

Vyhledání DNS záznamů na webu Register.com

Postupem podle tabulky přejdete na webu Register.com na místo, kde můžete provést úpravy svých DNS záznamů.

Úkol

Co uvidíte

Přihlaste se ke svému účtu na webu Register.com.

 1. V prohlížeči přejděte na http://www.register.com.

 2. V horní části stránky pod navigačním panelem klikněte na Log In (Přihlásit se).

 3. Na stránce Log In (Přihlásit se) zadejte následující údaje:

  1. Do pole User Name (Uživatelské jméno) zadejte své uživatelské jméno.

  2. Do pole Password (Heslo) zadejte svoje heslo.

 4. Klikněte na Secure LogIn (Zabezpečené přihlášení).

Přejděte na stránku, která obsahuje DNS záznamy pro vaši doménu.

 1. Na horním panelu záhlaví zcela vpravo klikněte na kartu Your Account (Váš účet).

 2. Na kartě My Accounts (Moje účty) vyhledejte název domény, kterou měníte.

 3. Klikněte na název domény. Otevře se stránka s účtem vaší domény.

Přidání záznamu pro ověření, že doména skutečně patří vám

Pokud chcete na webu Register.com přidat záznam, který Office 365 pomůže ověřit, že doménu vlastníte, použijte postup v této tabulce.

Poznámka :  Tento záznam se používá jenom k potvrzení, že doménu vlastníte. Na nic jiného nemá vliv.

Úkol

Co uvidíte

Shromážděte informace ze služeb Office 365.

 1. Pokud jste se ještě nepřihlásili k Office 365, přihlaste se.

 2. Pokud jste ještě žádnou doménu nepřidali, klikněte na stránce Domény na Přidat doménu a postupujte podle pokynů v průvodci. Další informace o přidání domény najdete v tématu Přidání vlastní domény do Office 365.

 3. Pokud jste už svou doménu přidali, klikněte na stránce Domény ve sloupci Stav u domény, kterou ověřujete, na Probíhá nastavování.

 4. Na stránce Přidejte doménu do služeb Office 365 klikněte na Zadejte název domény a potvrďte vlastnictví.

 5. Z tabulky si zkopírujte nebo poznamenejte údaj z pole Cíl nebo ukazatele na adresu. Budete ho potřebovat v dalším kroku.

Přidejte na webu Register.com záznam TXT.

 1. Na stránce s účtem svojí domény přejděte k oddílu Advanced Technical Settings (Rozšířené technické nastavení).

Stránku s účtem pro svoji doménu najdete podle postupu v části Vyhledání DNS záznamů na webu Register.com.

 1. V části Advanced Technical Settings (Rozšířené technické nastavení) dole na stránce klikněte na Edit TXT Records (SPF) (Upravit záznamy TXT (SPF)).

 2. Do prázdného řádku zadejte tyto údaje:

  • Host Name (Název hostitele): Zadejte nebo vložte @.

  • TXT Record (Záznam TXT): Použijte hodnotu Cíl nebo ukazatele na adresu.

 3. Klikněte na Continue (Pokračovat).

 4. Na stránce Confirmation (Potvrzení) zkontrolujte záznam, který jste vytvořili, a potom klikněte na Continue (Pokračovat).

Ověřte doménu v Office 365.

 1. Počkejte aspoň 15 minut, než se změny projeví všude na Internetu.

 2. Pokud máte pořád ještě otevřeného průvodce, postupujte takto:

  1. Ve spodní části stránky klikněte na Hotovo, nyní ověřit.

Pokud jste se ještě nepřihlásili do Office 365:

 1. Přihlaste se do Office 365 a v záhlaví klikněte na Správce.

 2. Přejděte na Domény > Spravovat web a e-mailové domény.

 3. V seznamu Domény ve sloupci Stav klikněte u ověřované domény na Kliknutím můžete ověřit doménu.

 4. Na stránce potvrzení klikněte na hotovo, nyní ověřit.

 • V potvrzovacím dialogu klikněte na Dokončit. V seznamu domén má teď vaše doména stav Ověřeno.

Pokračujte v průvodci a dokončete ostatní úkoly, které souvisí s přidáním domény.

Když se dostanete k poslednímu kroku Dokončit proces, přepněte pomocí postupu v další části svoje záznamy názvového serveru (NS) na Office 365. Dokončíte tak proces nastavení své domény s Office 365.

Změna záznamů názvových serverů pro vaši doménu

Abyste dokončili nastavení domény s Office 365, musíte změnit záznamy názvových serverů domény u svého doménového registrátora tak, aby odkazovaly na primární sekundární názvový server Office 365. Protože Office 365 pak bude hostitelem DNS, můžeme nastavit požadované záznamy tak, aby e-mail, Lync a váš veřejný web fungovaly s vaší doménou.

Upozornění :  Když změníte záznamy názvového serveru svojí domény tak, aby odkazovaly na názvové servery Office 365, projeví se to u všech služeb, které jsou aktuálně přidružené k vaší doméně. Pokud jste přeskočili některé kroky průvodce nebo používáte svoji doménu pro blogy, nákupní košíky a další služby, je potřeba udělat další kroky, kterými zajistíte, aby tento přechod nezpůsobil výpadek služeb, třeba ztrátu přístupu k e-mailu nebo nedostupnost vašeho současného webu.

Tady jsou například některé další kroky, které můžou být nutné pro e-mail a hostování webu:

Poznámka :  Pokud se web Register.com po vytvoření těchto pokynů aktualizoval, může být postup trochu jiný.

Úkol

Co uvidíte

Přihlaste se ke svému účtu na webu Register.com.

 1. Na webu Register.com klikněte nahoře na stránce pod navigačním panelem na Log In (Přihlásit se).

 2. Na stránce Log In (Přihlášení) napište svoje uživatelské jméno a heslo a klikněte na Log In (Přihlásit se).

Přejděte k doméně, kterou aktualizujete.

 1. Na kartě MY ACCOUNTS (Moje účty) vyhledejte název domény, kterou aktualizujete.

 2. Klikněte na název domény.

Otevře se stránka s názvem vaší domény.

Přejděte do oblasti, kde můžete pracovat s názvovým serverem.

 • Najděte oddíl Domain Name System Servers (Servery DNS). Budete se asi muset posunout na stránce dolů.

Změňte záznamy názvového serveru tak, aby odkazovaly na Office 365. Nahraďte názvové servery, které teď máte.

 1. Na prvním řádku pod New DNS Server (Nový DNS server) napište nebo vložte toto: ns1.bdm.microsoftonline.com

 2. Na druhém řádku pod New DNS Server (Nový DNS server) napište nebo vložte toto:

  ns2.bdm.microsoftonline.com

 3. Pokud jsou v ostatních polích pro názvové servery nějaké názvy serverů, smažte je.

 4. Klikněte na Continue (Pokračovat).

 5. Na stránce DNS Server Change Confirmation (Potvrzení změny DNS serveru) klikněte na Continue (Pokračovat).

Na stránce název_domény, kde název_domény je doména, kterou aktualizujete, přímo pod názvem svojí domény nahoře uvidíte zprávu, že se DNS servery úspěšně aktualizovaly.

Poznámka :  U aktualizací záznamů názvových serverů může trvat až 72 hodin, než se aktualizují v DNS systému. Po dokončení aktualizací bude vaše vlastní doména připravená k použití s Office 365.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×