Ověření domény a změna názvových serverů na webu Europe Registry

Podle následujících pokynů postupujte v těchto případech:

 1. Máte svoji vlastní doménu a chcete ji nastavit tak, aby fungovala s Office 365.

 2. Vaším poskytovatelem hostingu DNS nebo doménovým registrátorem je společnost Europe Registry.

 1. Chcete spravovat svoje záznamy DNS Office 365 pomocí Office 365. (Pokud chcete, můžete spravovat všechny svoje záznamy DNS Office 365 na webu Europe Registry.)

Postup:

Poznámka :  Změny v DNS se obvykle projeví během 15 minut. Než se ale provedené změny aktualizují po celém systému DNS, může to trvat až 72 hodin. Pokud máte s přidáním záznamů DNS potíže, přečtěte si téma Odstraňování potíží po změně názvu domény nebo aktualizaci záznamů DNS.

Vyhledání DNS záznamů na webu Europe Registry

Postupem uvedeným v této tabulce přejdete na webu Europe Registry na místo, kde můžete provést úpravy svých DNS záznamů.

Úkol

Akce

Přihlaste se ke svému účtu na webu Europe Registry.

 1. V prohlížeči přejděte na web http://europeregistry.com.

 2. V horní části stránky klikněte na Login (Přihlásit se).

 3. Do pole Username (Uživatelské jméno) zadejte svoje uživatelské jméno.

 4. Do pole Password (Heslo) zadejte svoje heslo.

 5. Klikněte na LOGIN (Přihlásit se).

Přejděte na stránku, která obsahuje DNS záznamy pro vaši doménu.

 1. V levém navigačním podokně v části Domains (Domény) klikněte na My Registered Domains (Moje registrované domény).

 2. Na stránce My Registered Domains (Moje registrované domény) najděte řádek domény, kterou měníte, a klikněte na ikonu Edit (Upravit) ve sloupci Edit (Upravit).

  Zobrazí se stránka Domain Name Details (Podrobnosti názvů domén).

Přidání záznamu pro ověření vaší domény

Pokud vám hosting DNS poskytuje společnost Europe Registry a vy chcete na webu Europe Registry přidat záznam, který má pomoct ověřit v Office 365, že jste majiteli domény, použijte postup uvedený v následující tabulce.

Poznámka :  Tento záznam se používá jenom k potvrzení, že vlastníte doménu. Na nic jiného nemá vliv.

Úkol

Akce

Shromážděte informace ze služeb Office 365.

 1. Pokud jste se ještě nepřihlásili k Office 365, přihlaste se.

 2. Pokud jste zatím nepřidali svoji doménu, udělejte toto:

  1. Klikněte na E-mailová adresa.

  2. Postupujte podle kroků v průvodci až ke stránce v 1. kroku, na které je tento pokyn: „Než začnete, potřebujeme vědět, kde je spravován záznam DNS pro doménu vaše_doména.com.“

  3. V rozevíracím seznamu Zvolím společnost z tohoto seznamu vyberte Můj v seznamu není a pak klikněte na Další.

   Pokud už jste svoji doménu přidali, udělejte toto:

  4. Přejděte na Domény > Spravovat web a e-mailové domény.

  5. Na stránce Domény ve sloupci Stav klikněte u ověřované domény na Kliknutím můžete ověřit doménu.

  6. V rozevíracím seznamu Projděte si pokyny k provádění tohoto kroku s zvolte Obecné pokyny a pak klikněte na Další.

 3. Z řádku TXT v tabulce zkopírujte nebo opište údaj Cíl nebo ukazatele na adresu. Budete ho potřebovat v dalším kroku.

Přidejte TXT záznam na web Europe Registry.

 1. Na webu Europe Registry na stránce Domain Name Details (Podrobnosti názvů domén) v části Domain Nameserver Details (Podrobnosti serveru DNS) vyberte Setup/Edit DNS Zone Records (Nastavit/upravit záznamy zóny DNS).

Postup vyhledání stránky Domain Name Details (Podrobnosti názvů domén) najdete v části Vyhledání DNS záznamů na webu Europe Registry.

 1. V dolní části seznamu záznamů v části DNS Records (DNS záznamy) najděte řádek Add+ (Přidat+). Tento řádek by měl být prázdný.

 2. V seznamu Type (Typ) vyberte TXT.

 3. Zkopírujte hodnotu Cíl nebo ukazatele na adresu do prázdného řádku TXT:

  • Host (Hostitel): Zadejte nebo vložte @

  • Content (Obsah): Použijte hodnotu Cíl nebo ukazatele na adresu, kterou jste zkopírovali z Office 365. Tato hodnota musí končit tečkou (.).

Uložte provedené změny.

Klikněte na Add+ (Přidat+).

Záznam se přidá do seznamu DNS Records (DNS záznamy).

Ověřte doménu v Office 365.

 1. Počkejte aspoň 15 minut, až se změny projeví všude na Internetu.

 2. Pokud máte pořád ještě otevřeného průvodce, udělejte toto:

  1. Ve spodní části stránky klikněte na hotovo, nyní ověřit.

Pokud jste se ještě nepřihlásili do Office 365:

 1. Přihlaste se do Office 365 a v záhlaví klikněte na Správce.

 2. Přejděte na Domény > Spravovat web a e-mailové domény.

 3. V seznamu Domény ve sloupci Stav klikněte u ověřované domény na Kliknutím můžete ověřit doménu.

 4. Na stránce potvrzení klikněte na hotovo, nyní ověřit.

 • V potvrzovacím dialogu klikněte na Dokončit. V seznamu domén má teď vaše doména stav Ověřeno.

Pokračujte v průvodci a dokončete ostatní úkoly, které souvisí s přidáním domény.

Když se dostanete k poslednímu kroku Dokončit proces, přepněte pomocí postupu v další části svoje záznamy názvového serveru (NS) na Office 365. Dokončíte tak proces nastavení své domény s Office 365.

Změna záznamů názvových serverů pro vaši doménu

Když dojdete až k poslednímu kroku průvodce, zbývá vám jeden úkol. Abyste dokončili nastavení domény s Office 365, musíte změnit záznamy názvových serverů domény u svého doménového registrátora tak, aby odkazovaly na primární sekundární názvový server Office 365. Protože Office 365 pak bude hostitelem DNS, můžeme nastavit požadované záznamy tak, aby e-mail, Lync a váš veřejný web fungovaly s vaší doménou.

Upozornění :  Když změníte záznamy názvového serveru svojí domény tak, aby odkazovaly na názvové servery Office 365, projeví se to u všech služeb, které jsou aktuálně přidružené k vaší doméně. Pokud jste přeskočili některé kroky průvodce nebo používáte svoji doménu pro blogy, nákupní košíky a další služby, je potřeba udělat další kroky, kterými zajistíte, aby tento přechod nezpůsobil výpadek služeb, třeba ztrátu přístupu k e-mailu nebo nedostupnost vašeho současného webu.

Tady jsou například některé další kroky, které můžou být nutné pro e-mail a hostování webu:

V posledním kroku průvodce postupujte podle následující tabulky a změňte názvové servery svojí domény u svého doménového registrátora.

Úkol

Akce

Na webu registrátora vaší domény přejděte do oblasti, kde se dají upravovat záznamy názvových serverů.

 1. Na stránce Domain Name Details (Podrobnosti názvů domén) klikněte na Edit Your Nameserver (Upravit názvový server).

Abyste našli stránku Domain Name Details (Podrobnosti názvů domén), přejděte na část Vyhledání DNS záznamů na webu Europe Registry.

 1. V části Domain Nameserver Details (Podrobnosti serveru DNS) vyberte Delegate to Your Name Servers (Delegovat na názvové servery).

Na webu registrátora vaší domény přejděte do oblasti, kde se dají upravovat záznamy názvových serverů.

 1. V části Delegate Domain Name (Delegovat název domény) do prvního pole ve sloupci Host Name (Název hostitele) zadejte nebo vložte text ns1.bdm.microsoftonline.com.

 2. Do druhého pole ve sloupci Host Name (Název hostitele) zadejte nebo vložte text ns2.bdm.microsoftonline.com.

 3. Pole IP Address (IP adresa) ponechte prázdná.

 4. Pokud jsou určené nějaké další názvové servery, klikněte v části Delegate Domain Name (Delegovat název domény) ve sloupci Operations (Operace) u záznamu na Remove(Odebrat).

Uložte provedené změny.

 1. Klikněte na Delegate to Your Name Servers. (Delegovat na názvové servery).

 2. Na stránce Update Domain (Aktualizovat doménu) klikněte na Update Domain (Aktualizovat doménu).

Stav stránky Update Domain (Aktualizovat doménu) se změní na SUCCESS (Úspěch).

U aktualizací záznamů názvových serverů může trvat až 72 hodin, než se aktualizují v DNS systému. Po dokončení aktualizací bude vaše vlastní doména připravená k použití s Office 365.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×