Ověření domény a změna názvových serverů na webu Dynadot

Pokyny v tomto tématu se řiďte jenom v těchto případech:

 1. Vaším poskytovatelem hostingu DNS nebo doménovým registrátorem je společnost Dynadot.

 2. Máte svoji vlastní doménu a chcete ji nastavit tak, aby fungovala s Office 365.

 3. Chcete spravovat svoje záznamy DNS Office 365 pomocí Office 365. (Pokud chcete, můžete spravovat všechny svoje záznamy DNS Office 365 na webu Dynadot.)

Postup:

Vyhledání DNS záznamů na webu Dynadot

Postupem uvedeným v této tabulce přejdete na webu Dynadot na místo, kde můžete provést úpravy svých DNS záznamů.

Úkol

Akce

Přihlaste se ke svému účtu na webu Dynadot.

 1. V prohlížeči přejděte na http://www.dynadot.com.

 2. V horní části stránky klikněte na Sign In (Přihlásit se).

  1. Do prvního pole zadejte svoje uživatelské jméno.

  2. Do druhého pole zadejte svoje heslo.

 3. Klikněte na Sign in (Přihlásit se).

Přejděte na stránku, která obsahuje záznamy DNS pro vaši doménu.

 1. Na stránce Account Summary (Souhrn účtů) klikněte na kartu Domains (Domény).

 2. V seznamu domén na stránce Manage (Správa) vyberte v poli Name Servers (Názvové servery) hodnotu pro svoji doménu.

 3. Na stránce Edit Name Server Settings (Úprava nastavení názvového serveru) klikněte na kartu DNS.

Přidání záznamu pro ověření, že doména skutečně patří vám

Pokud vám hosting DNS poskytuje společnost Dynadot a vy chcete na webu Dynadot přidat záznam, který má pomoct ověřit v Office 365, že jste majiteli domény, použijte postup uvedený v následující tabulce.

Poznámka :  Tento záznam se používá jenom k potvrzení, že vlastníte doménu. Na nic jiného nemá vliv.

Úkol

Akce

Shromážděte informace ze služeb Office 365.

 1. Pokud jste se ještě nepřihlásili k Office 365, přihlaste se.

 2. Pokud jste zatím nepřidali svoji doménu, udělejte toto:

  1. Klikněte na E-mailová adresa.

  2. Postupujte podle kroků v průvodci až ke stránce v 1. kroku, na které je tento pokyn: „Než začnete, potřebujeme vědět, kde je spravován záznam DNS pro doménu vaše_doména.com.“

  3. V rozevíracím seznamu Zvolím společnost z tohoto seznamu vyberte Můj v seznamu není a pak klikněte na Další.

   Pokud už jste svoji doménu přidali, udělejte toto:

  4. Přejděte na Domény > Spravovat web a e-mailové domény.

  5. Na stránce Domény ve sloupci Stav klikněte u ověřované domény na Kliknutím můžete ověřit doménu.

  6. V rozevíracím seznamu Projděte si pokyny k provádění tohoto kroku s zvolte Obecné pokyny a pak klikněte na Další.

 3. Z řádku TXT v tabulce zkopírujte nebo opište údaj Cíl nebo ukazatele na adresu. Budete ho potřebovat v dalším kroku.

Přidejte TXT záznam na web Dynadot.

 1. Na webu Dynadot otevřete kartu DNS.

Kartu DNS najdete podle postupu v části Vyhledání záznamů DNS na webu Dynadot.

 1. Najděte část Domain Record (Záznam domény).

 2. V rozevíracím seznamu Record Type (Typ záznamu) vyberte TXT.

 3. Zkopírujte hodnotu Cíl nebo ukazatele na adresu do prázdného řádku MX:

  • IP Address or Target Host (IP adresa nebo cílový hostitel): Použijte hodnotu Cíl nebo ukazatele na adresu, kterou jste zkopírovali z Office 365.

 4. Přejděte do spodní části karty a vedle Time To Live (TTL) (optional) (Hodnota TTL (Time to Live) (volitelné)) vyberte 1 hour (1 hodina).

Dynadot automaticky uloží vaše změny.

Ověřte doménu v Office 365.

 1. Počkejte aspoň 15 minut, až se změny projeví všude na Internetu.

 2. Pokud máte pořád ještě otevřeného průvodce, udělejte toto:

  1. Ve spodní části stránky klikněte na hotovo, nyní ověřit.

Pokud jste se ještě nepřihlásili do Office 365:

 1. Přihlaste se do Office 365 a v záhlaví klikněte na Správce.

 2. Přejděte na Domény > Spravovat web a e-mailové domény.

 3. V seznamu Domény ve sloupci Stav klikněte u ověřované domény na Kliknutím můžete ověřit doménu.

 4. Na stránce potvrzení klikněte na hotovo, nyní ověřit.

 • V potvrzovacím dialogu klikněte na Dokončit. V seznamu domén má teď vaše doména stav Ověřeno.

Pokračujte v průvodci a dokončete ostatní úkoly, které souvisí s přidáním domény.

Když se dostanete k poslednímu kroku Dokončit proces, přepněte pomocí postupu v další části svoje záznamy názvového serveru (NS) na Office 365. Dokončíte tak proces nastavení své domény s Office 365.

Poznámka :  Pokud nechcete, aby Office 365 spravoval vaše záznamy DNS, přečtěte si další informace o přidání domény bez přepnutí záznamů názvového serveru (NS).

Změna záznamů názvových serverů pro vaši doménu

Když dojdete až k poslednímu kroku průvodce, zbývá vám jeden úkol. Abyste dokončili nastavení domény s Office 365, musíte změnit záznamy názvových serverů domény u svého doménového registrátora tak, aby odkazovaly na primární sekundární názvový server Office 365. Protože Office 365 pak bude hostitelem DNS, můžeme nastavit požadované záznamy tak, aby e-mail, Lync a váš veřejný web fungovaly s vaší doménou.

Upozornění :  Když změníte záznamy názvového serveru svojí domény tak, aby odkazovaly na názvové servery Office 365, projeví se to u všech služeb, které jsou aktuálně přidružené k vaší doméně. Pokud jste přeskočili některé kroky průvodce nebo používáte svoji doménu pro blogy, nákupní košíky a další služby, je potřeba udělat další kroky, kterými zajistíte, aby tento přechod nezpůsobil výpadek služeb, třeba ztrátu přístupu k e-mailu nebo nedostupnost vašeho současného webu.

Tady jsou například některé další kroky, které můžou být nutné pro e-mail a hostování webu:

V posledním kroku průvodce postupujte podle následující tabulky a změňte názvové servery svojí domény u svého doménového registrátora.

Úkol

Akce

Na webu registrátora vaší domény přejděte do oblasti, kde se dají upravovat záznamy názvových serverů.

 1. Na webu Dynadot otevřete kartu DNS.

Kartu DNS najdete podle postupu v části Vyhledání záznamů DNS na webu Dynadot.

 1. Najděte řádek pro svoji doménu a klikněte na hodnotu ve sloupci Name Servers (Názvové servery).

 2. Klikněte na kartu Name Servers (Názvové servery).

Změňte své záznamy názvových serverů tak, aby ukazovaly na názvové servery Office 365.

 1. V části Option 1 (Možnost 1) zadejte nebo vložte do pole s popiskem 1 text ns1.bdm.microsoftonline.com.

 2. Do pole označeného 2 zadejte nebo vložte text ns2.bdm.microsoftonline.com.

 3. Klikněte na Enter Name Servers (Zadat názvové servery).

 4. Pokud jsou v části Option 2: Select Name Servers Area (Možnost 2: Výběr oblasti názvových serverů) určené nějaké další názvové servery, klikněte na šipku rozevíracího seznamu u záznamu, vyberte None (Žádný) a klikněte na Select Name Servers (Vybrat názvové servery).

Uložte provedené změny.

 1. Klikněte na Uložit.

 2. V dialogovém okně s upozorněním klikněte na OK.

U aktualizací záznamů názvových serverů může trvat až 72 hodin, než se rozšíří v systému DNS. Po rozšíření v systému DNS bude vaše vlastní doména připravená k použití s Office 365.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×