Outlook běží pomalu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Příčina: Velké množství zpráv ve složce Doručená pošta může zpomalit synchronizaci se serverem poštovních schránek.

Řešení:    Přesuňte některé zprávy účtu IMAP nebo Microsoft Exchange z poštovního serveru do svého počítače.

Složky poštovních schránek v účtech IMAP a Microsoft Exchange se pravidelně synchronizují s poštovním serverem. Pokud přesunete některé zprávy z těchto složek poštovních schránek do složky na svém počítači, může být synchronizace rychlejší.

 1. V nabídce Outlook klikněte na Preferences (Předvolby).

 2. V části Personal Settings (Osobní nastavení) klikněte na General (Obecné)  Tlačítko Obecné předvolby .

 3. V seznamu složek zrušte zaškrtnutí políček u položek Group similar folders, such as Inboxes, from different accounts (Seskupovat podobné položky, jako třeba Doručená pošta, z různých účtů) a Hide On My Computer folders (Skrýt složky Na mém počítači).

  Poznámka : Zrušením zaškrtnutí políčka Group similar folders, such as Inboxes, from different accounts vypnete sjednocenou doručenou poštu. Vypnutím této funkce se postup zjednoduší, ale Outlook rychleji nepoběží. Po dokončení všech kroků v tomto postupu můžete tuto funkci zase zapnout.

 4. V dolní části navigačního podokna klikněte na Mail (Pošta)  Tlačítko zobrazení pošty .

 5. V seznamu zpráv vyberte zprávy, které chcete přesunout.

  Víc položek najednou vyberete podržením PŘÍKAZ a současným kliknutím na požadované položky.

 6. Na kartě Home (Domů) klikněte na Move (Přesunout) a potom klikněte na Choose Folder (Zvolit složku).

  Karta Domů, skupina 4

 7. Začněte psát název cílové složky. Až se objeví požadovaná složka, klikněte na ni a potom klikněte na Move (Přesunout).

  Poznámky : 

  • Po dokončení tohoto postupu můžete zase zapnout sjednocenou doručenou poštu, kterou jste vypnuli v kroku 3.

  • Po přesunutí zprávy do složky v počítači už nebude tato zpráva dostupná, pokud budete ke svému účtu přistupovat z jiného počítače.

  • Aby Doručená stále dostatek místa, můžete vytvořit pravidla pro přesunutí nebo odstranění určité zprávy automaticky. Můžete třeba vytvořit pravidla pro přesunutí všech zpráv, které nejsou starší než tři měsíce do složky archivu v části v tomto počítači. Další informace o tom, jak vytvořit pravidla, najdete v článku Vytvoření pravidla nebo úprava pravidla v Outlooku for Mac 2011.

  • Taky můžete zkopírovat celou složku zpráv – tak, že ji přetáhnete z účtu IMAP nebo Microsoft Exchange do umístění On My Computer. Po zkopírování složky do umístění On My Computer můžete původní složky odstranit.

Řešení:    Exportujte položky jako datový soubor Outlooku for Mac.

Exportovat můžete položky, ke kterým nepřistupujete pravidelně, ale které nechcete odstranit. Položky, které chcete exportovat, můžete určit jejich zařazením do určité kategorie. Potom můžete exportovat všechny položky v této kategorii.

 1. V dolní části navigačního podokna klikněte na Mail (Pošta)  Tlačítko zobrazení pošty .

 2. V seznamu zpráv vyberte položky, které chcete exportovat.

  Víc položek najednou vyberete podržením PŘÍKAZ a současným kliknutím na požadované položky.

 3. Na kartě Home (Domů) klikněte na Categorize (Zařadit do kategorií) a potom klikněte na kategorii.

  Tip : Když chcete vytvořit novou kategorii, klikněte na Categorize, klikněte na Add New (Přidat novou) a pak zadejte název kategorie, například Archiv.

 4. Opakujte kroky 2 a 3 pro všechny další položky, které chcete exportovat, například v jiných složkách nebo jiné typy položek.

 5. V nabídce File (Soubor) klikněte na Export.

 6. Klikněte na Outlook for Mac Data File (Datový soubor Outlooku for Mac).

 7. Klikněte na Items that are in the category (Položky v kategorii), klikněte na kategorii, kterou chcete exportovat, a potom klikněte v dolní části obrazovky na šipku doprava.

 8. Klikněte na Yes, delete items after they are exported (Odstranit exportované položky) a potom klikněte na šipku doprava.

 9. Zadejte název souboru a umístění, kam chcete soubor uložit, a klikněte na Save (Uložit).

  Poznámka : Podrobnosti o tom, jak obnovit informace z datového souboru, najdete v článku Import informací do Outlooku.

Řešení:    Vyprázdněte složku Deleted Items (Odstraněná pošta).

 1. V dolní části navigačního podokna klikněte na Mail (Pošta)  Tlačítko zobrazení pošty .

 2. V seznamu složek podržte stisknutou klávesu CONTROL klikněte na složku Deleted Items (Odstraněná pošta) a potom klikněte na Empty Folder (Vyprázdnit složku).

Příčina: Outlooku může seřazení položek podle méně běžných polí trvat delší dobu.

Řešení:    Seřaďte kontakty a zprávy podle jiného pole.

Seřazení položek ve složce může Outlooku trvat různě dlouho v závislosti na poli, podle kterého chcete řadit. Například je rychlejší seřadit kontakty podle jména než podle vlastního pole.

 1. V seznamu složek klikněte na složku, u které trvá otevření dlouhou dobu.

 2. Klikněte na záhlaví sloupce, podle kterého chcete řadit.

  Tip : Kontakty se nejrychleji seřadí podle pole Jméno. Zprávy se nejrychleji seřadí podle polí Date Received (Datum přijetí) a Subject (Předmět).

Řešení:    Najděte položky pomocí funkce hledání.

Pokud trvá řazení položek dlouhou dobu, můžete najít položky rychleji pomocí funkce hledání. Další informace najdete v článku Nalezení položek v Outlooku pomocí základního hledání.

Řešení:    Zobrazte jenom nedokončené úkoly.

Seznam úkolů může reagovat rychleji, když skryjete dokončené úkoly.

 1. V dolní části navigačního podokna klikněte na Tasks (Úkoly)  Tlačítko Zobrazení úkolů .

 2. Na kartě Home (Domů) zrušte zaškrtnutí políčka Completed (Dokončené).

  Karta Domů v Úkolech, skupina 8

Příčina: Outlook může běžet pomaleji, když je zapnuté protokolování.

Řešení:    Vypněte v Outlooku protokolování.

Protokolování je diagnostický nástroj, který při řešení problémů Outlooku používají hlavně specialisté podpory. Ve výchozím nastavení je protokolování vypnuté, ale pokud jste ho zapnuli a už ho nepotřebujete, můžete ho vypnout.

 1. V nabídce Window (Okno) klikněte na Error Log (Protokol chyb).

 2. Klikněte na tlačítko Action (Akce) Tlačítko akce .

 3. Zrušte zaškrtnutí políčka Turn on logging for troubleshooting (Zapnout protokolování pro řešení potíží).

 4. Restartujte Outlook.

Viz taky

Zapnutí protokolování

Složky On My Computer

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×