Outlook Web App Light > Pošta

Poznámka: Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady.

Pokud u vás Outlook vypadá jako na následujícím obrázku, pak produkt Outlook používáte ve verzi Light. K tomu dochází proto, že používáte starý prohlížeč, který není s novými produkty Outlook.com a Outlook na webu kompatibilní. Aktualizujte si prosím prohlížeč na nejnovější verzi, abyste mohli naplno využívat všechny možnosti, které tyto produkty nabízejí.

Snímek obrazovky složky Doručená pošta v aplikaci Outlook Web App Light

Další informace o tom, které prohlížeče podporují nové prostředí aplikace Outlook, najdete v tématu Podporované prohlížeče pro Outlook.com nebo Outlook na webu.

Tento článek je určený pro Outlook Web App používaný organizacemi, které spravují e-mailové servery provozované na Exchange Serveru 2013 nebo 2010. Pokud používáte Office 365 nebo Exchange Server 2016, je vaším e-mailovým programem Outlook na webu. Nápovědu pro Outlook na webu najdete v článku Kde získat pomoc s Outlookem na webu.

Svoje zprávy zobrazíte kliknutím na Pošta v navigačním podokně. Pokud chcete seřadit zprávy, vyberte libovolné záhlaví sloupce.

E-mailové zprávy se doručují na server, který hostuje vaši poštovní schránku. Ve výchozím nastavení se zprávy ukládají do složky Doručená pošta. Nové zprávy se v poštovních složkách zobrazují tučným písmem, které se po otevření zprávy změní na normální typ písma.

Pokud chcete řadit podle libovolného sloupce, vyberte záhlaví sloupce. Pokud chcete třeba zobrazit nejdřív nejnovější zprávy, vyberte záhlaví sloupce Přijato.

K uspořádání zpráv můžete použít taky složky. Poštovní schránka obsahuje sadu výchozích složek. Mezi tyto složky patří Kalendář, Kontakty, Odstraněná pošta, Koncepty, Doručená pošta, Nevyžádané e-maily a Odeslaná pošta (ale i další).

Zprávy, které vám lidé posílají, se ve výchozím nastavení ukládají do složky Doručená pošta. Můžete si je ale uspořádat do nějakého hierarchického systému složek, který můžete podle potřeby dál upravovat. Můžete mít třeba složku s názvem Můj tým a podsložkami pro každého člena týmu. Pokud někdo z týmu odejde, složku této osoby odstraníte. Pokud se někdo přidá k jinému týmu, můžete příslušnou složku přesunout do složky tohoto týmu.

K řízení počtu zpráv zobrazených na jednotlivých stránkách použijte možnosti zpráv.

Prohlížení složek a obsahu složek

 1. Na navigační stránce vyberte Kliknutím zobrazit všechny složky. Zobrazí se všechny složky vytvořené ve verzi Light aplikace Outlook Web App nebo v jiných e-mailových programech, jako je třeba Outlook nebo Outlook Web App.

 2. V rozevíracím seznamu vyberte složku, kterou chcete, a klikněte na zelenou šipku.

Vytvoření, přesunutí, přejmenování nebo odstranění složky

Začněte tím, že v levém navigačním podokně vyberete Správa složek.

 • Novou složku vytvoříte a pojmenujete pomocí příkazu Vytvořit novou složku.

 • Chcete-li již vytvořenou složku přejmenovat, vyberte Přejmenovat složku.

 • Chcete-li složku přesunout, vyberte Přesunout složku.

 • Chcete-li složku odstranit, vyberte Odstranit složku.

Přesunutí zprávy do jiné složky

 1. Zaškrtněte políčko vedle zprávu, kterou chcete přesunout a potom vyberte Přesunout z nabídky nad seznamem zpráv.

 2. Vyberte složku, do které chcete zprávu přesunout. Pokud složku nevidíte, použijte rozevírací nabídku vedle možnosti Doručená pošta.

 3. Kliknutím na Přesunout přesunete zprávu do vybrané složky.

Pokud se rozhodnete zprávu nepřesouvat, zavřete kliknutím na Zavřít a vrátíte se na seznam zpráv.

Nebudete mít přístup k archivním složkám vytvořeným v Outlook nebo Outlook Web App.

Když odstraníte položku z poštovní schránky, přesune se do složky Odstraněná pošta. Znamená to, že ji můžete vrátit zpátky, když ji ve složce Odstraněná pošta vyhledáte a přesunete zpátky do složky Doručená pošta.

Můžete odstranit celý obsah složky včetně všech podadresářů výběrem a klepnutím pravým tlačítkem myši na složku a poté zvolením příkazu Vyprázdnit složku

Trvalé odstranění položek ze složky Odstraněná pošta

 1. V části Pošta klikněte na Odstraněná pošta.

 2. Pokud chcete trvale odstranit celý obsah složky Odstraněná pošta, klikněte pravým tlačítkem myši na Vyprázdnit složku.

 3. Pokud chcete ze složky Odstraněná pošta trvale odstranit jenom některé položky, zaškrtněte políčko vedle každé položky, kterou chcete odstranit, klikněte pravým tlačítkem myši na některou z těchto položek a klikněte na Odstranit.

Poznámka: Na složku Odstraněná pošta se můžou vztahovat zásady nastavené vaším IT správcem, podle kterých se budou zprávy ze složky trvale odstraňovat po určité nastavené době.

Když vytvoříte novou zprávu, použije se formulář nové zprávy. Stejný formulář se používá i při odpovídání na zprávy nebo jejich přeposílání. Pokud odpovídáte na zprávu, vyplní pro vás systém automaticky záhlaví (Komu, Od a Předmět).

Pokud chcete e-mailový podpis, přejděte na možnosti zpráv a vytvořte nebo upravte podpis.

 1. V zobrazení Pošta zvolte Nová pošta.

 2. Přidejte adresáta:

  • Zadejte jména nebo e-mailových aliasů zamýšleným příjemcům v polích Komu, kopie a Skrytá podle potřeby. Názvy oddělte středníkem. Umožňuje Kontrola jmen ikonu na panelu nástrojů Kontrola jmen. Pokud existuje více než jedna možná shoda, nerozpoznaná názvy se objeví v červené barvě a v navigačním podokně se zobrazí seznam. Vyberte ze seznamu vyberte jméno nebo jména, která chcete.

  • Další možnosti najdete v tématu Outlook Web App Light > Adresář.

 3. Do pole Předmět napište krátký předmět zprávy.

 4. Do okna s textem zprávy napište svou zprávu.

 5. Kliknutím na Odeslat na panelu nástrojů zprávy odešlete zprávu příjemcům.

 6. Pokud zprávu nechcete odeslat hned, můžete na panelu nástrojů zprávy kliknout na Uložit nebo Zavřít. Zpráva se uloží do složky Koncepty a zůstane tam do té doby, dokud ji znova neotevřete a nepošlete.

Další možnosti na panelu nástrojů zprávy

 • Vyberte Nastavení důležitosti nastavíte důležitost zprávy na hodnotu Vysoká, normální nebo Nízká.

 • Kliknutím na ikonu kancelářské sponky připojíte ke zprávě přílohu.

Pomocí možností zpráv určíte, kolik položek se má zobrazit na stránce a co se má stát po přesunutí nebo odstranění položky nebo když má zpráva potvrzení o přečtení. Nedá se změnit, jak často se mají kontrolovat nové zprávy, protože pošta je dostupná hned po přijetí e-mailovým serverem. Pokud chcete zjistit, jestli nedorazila nová zpráva, můžete obnovit stránku prohlížeče.

 1. V navigačním podokně zvolte Pošta.

 2. Vyberte složku, která obsahuje zprávu, kterou chcete přečíst. Nové e-mailové zprávy se zobrazí vždy ve složce Doručená pošta tučným písmem.

 3. Požadovanou zprávu otevřete kliknutím na její předmět.

Při otevření e-mailové zprávy se v záhlaví zobrazí tyto údaje:

 • Předmět: Předmět zprávy.

 • Od: Jméno nebo e-mailová adresa odesílatele nebo organizace.

 • Odesláno: Datum a čas zprávu odeslal.

 • Komu: Jméno nebo e-mailová adresa primárních příjemců.

 • Kopie: Jméno nebo e-mailová adresa příjemců kopie (kopie).

Další informace o odesílateli nebo příjemci (třeba adresu nebo telefonní číslo) zobrazíte kliknutím na jejich jméno na řádku Od, Komu nebo Kopie.

Upozornění: Některé příchozí e-mailové zprávy můžou v záhlaví obsahovat odkaz Zobrazit jako webovou stránku (nebo Otevřít v prohlížeči). Znamená to, že některé prvky původní zprávy jsou zablokované, protože představují možné bezpečnostní riziko. Týká se to třeba apletů v jazyce Java a ovládacích prvků ActiveX. Pokud na odkaz kliknete, zobrazí se zpráva v nefiltrované podobě v novém okně prohlížeče. Ještě před tím se ale objeví zpráva upozorňující na možná bezpečnostní rizika spojená se zobrazením tohoto obsahu.

Když odpovídáte na zprávu, otevře se formulář nové zprávy s příslušnými jmény v polích Komu a Kopie. Jména můžete podle potřeby přidávat nebo odebírat. Pokud zprávu přeposíláte, musíte příjemce vyplnit vy.

Můžete nastavit automaticky odesílanou zprávu (Mimo kancelář), kterou dostanou ti, kdo vám pošlou zprávu, když budete pryč.

Odeslání odpovědi odesílateli zprávy

 1. Na panelu nástrojů formuláře čtení zprávy klikněte na Odpovědět. Po kliknutí na Odpovědět se do pole Komu automaticky přidá adresa odesílatele původní zprávy.

 2. Pole Předmět se vyplní automaticky.

 3. Text původní zprávy se zkopíruje do textu zprávy. Můžete psát do této zprávy nebo nad ni.

Odeslání odpovědi odesílateli a všem dalším příjemcům zprávy

 1. Na panelu nástrojů formuláře čtení zprávy klikněte na Odpovědět všem. Po kliknutí na Odpovědět všem se do pole Komu a Kopie automaticky přidá adresa odesílatele a všech příjemců původní zprávy.

 2. Pole Předmět se vyplní automaticky.

 3. Text původní zprávy se zkopíruje do textu zprávy. Můžete psát do této zprávy nebo nad ni.

Předání zprávy dál

 1. Na panelu nástrojů formuláře čtení zprávy klikněte na Předat dál.

 2. Do pole Komu napište e-mailovou adresu, na kterou se má zpráva přeposlat.

 3. Text původní zprávy se zkopíruje do textu zprávy. Svůj text můžete napsat do této zprávy nebo nad ni.

Až zprávu dopíšete, klikněte na panelu nástrojů na Odeslat.

Příloha může být soubor vytvořený v jiné aplikaci, třeba wordový dokument, excelová tabulka, zvukový soubor .wav nebo rastrový obrázek. Jako přílohu můžete k libovolné položce vytvořené v aplikaci Outlook Web App připojit jakýkoli typ souboru, ke kterému máte přístup z počítače nebo prostřednictvím sítě. Přílohy můžete ze zpráv také odebírat.

Pokud zpráva obsahuje přílohu, zobrazí se vedle ní v seznamu zpráv ikona kancelářské sponky. U položek kalendáře se tato ikona objeví v rohu zobrazení Kalendář a po otevření položky můžete vidět seznam příloh. U kontaktů se přílohy zobrazí po otevření kontaktu.

Když položku s přílohou otevřete, uvidíte název přílohy v seznamu příloh. Některé přílohy (například soubory .txt nebo .gif) můžete otevřít ve webovém prohlížeči.

Připojení souboru k e-mailové zprávě nebo jiné položce

 1. Po vytvoření zprávy, události nebo kontaktu klikněte na panelu nástrojů zprávy na Vložit > Přílohy. U zpráv se v záhlaví objeví odkaz Přílohy. U položek kalendáře se odkaz Přílohy zobrazí na panelu nástrojů nebo, pokud se jedná o schůzku, přímo nad textem zprávy. U kontaktů je odkaz Přílohy v dolní části stránky Kontakty.

 2. Zvolte soubor k nahránízadejte název souboru nebo vyberte Hledat a vyhledejte požadovaný soubor.

 3. Vyhledaný požadovaný soubor přidejte kliknutím na Otevřít do seznamu příloh.

 4. Pokud chcete připojit více příloh, opakujte kroky 1 až 3 pro každou z nich.

Dlouhé názvy souborů mohou být před připojením souborů zkráceny. Toto neovlivňuje obsah souboru.

Odebrání jedné nebo několika příloh z položky

 1. Otevřete zprávu.

 2. Vyberte ikonu x vedle souborů, které chcete odebrat.

Pokud odpovídáte na zprávu, přílohy se nekopírují. Místo toho se zobrazí zástupná ikona. Pokud chcete, aby vaše zpráva přílohy obsahovala, použijte funkci přeposlání. Ještě před tím, než budete moct upravovat připojené soubory, je potřeba stáhnout je do počítače.

Čtení nebo uložení přílohy

 • Klikněte na název připojeného souboru. Přílohu můžete otevřít pomocí vhodné aplikace nebo ji můžete uložit na disk.

 • U některých typů příloh můžete pomocí možnosti Otevřít jako webovou stránku (nebo Otevřít v prohlížeči) otevřít přílohu jako webovou stránku, která se zobrazí ve webovém prohlížeči. Jako webovou stránku můžete otevírat soubory těchto typů:

  • Word

  • Excel

  • PowerPoint

  • Adobe Acrobat (soubory formátu .pdf)

Upozornění: Přílohy neotevírejte, pokud nedůvěřujete jejich obsahu nebo odesílateli. Přílohy představují běžnou metodu šíření počítačových virů. Takže pokud si nejste jistí, jestli je příloha bezpečná, bude pro vás nejlepší volbou příkaz Otevřít jako webovou stránku (nebo Otevřít v prohlížeči). Další informace najdete v tématu Outlook Web App Light > Otevřít jako webovou stránku.

Odeslání přílohy

Pokud chcete odeslat upravenou přílohu, musíte mít na počítači nainstalovanou aplikaci, ve které se tento typ příloh vytváří. Pokud třeba chcete upravit přílohu, která je ve formátu souboru aplikace Word musíte mít na počítači nainstalovaný Word.

 1. Otevřete zprávu s původní přílohou.

 2. Klikněte na přílohu a potom ji kliknutím na Uložit uložte do svého počítače.

 3. Otevřete přílohu z umístění, do kterého jste ji uložili, a upravte ji.

 4. Uložte změny a dokument zavřete.

 5. Vraťte se do aplikace Outlook Web App a otevřete původní zprávu.

 6. Pokud chcete ze zprávy odebrat původní přílohu a nahradit ji svojí verzí, klikněte na Odpovědět.

 7. Pokud chcete společně s původní přílohou poslat i vámi upravenou verzi, klikněte na Přeposlat.

Co dalšího potřebuji vědět o přílohách?

 • Některé přílohy může odebrat nebo zablokovat antivirový software používaný ve vaší společnosti nebo společnosti příjemců e-mailu. Pokud potřebujete poradit ohledně podpory příloh, kontaktujte technickou podporu ve vaší organizaci.

 • Výchozí omezení velikosti jedné přílohy je v aplikaci Outlook Web App 10 MB. V závislosti na službě, která hostuje vaši poštovní schránku, může být výchozí omezení velikosti celé zprávy včetně příloh 25 MB nebo 35 MB. Omezení velikosti přílohy a celé zprávy pro vaši poštovní schránku nastavuje osoba, která spravuje váš e-mail. Tato omezení se můžou od výchozích omezení lišit.

 • Maximální počet příloh, které můžete připojit k jedné zprávě, je ve výchozím nastavení 125. Omezení počtu příloh nastavuje váš správce systému a může se lišit od hodnoty ve výchozím nastavení.

Pokud není e-mail, který očekáváte, ve složce Doručená pošta, zkuste některé z těchto možností řešení:

 • Podívejte se do složky s nevyžádanou poštou.

 • Pokud je e-mail v připojeném účtu, přetáhne se do verze Light aplikace Outlook Web App jednou za hodinu.

 • Zkontrolujte, že odesílatel odeslal zprávu na správnou e-mailovou adresu.

 • Aktualizujte prohlížeč. Zprávy jsou dostupné hned, jakmile je přijme server.

Light verze aplikace Outlook Web App má pro čtení a psaní pošty méně funkcí než standardní verze aplikace Outlook Web App. V Light verzi nemůžete vykonávat např. tyto úkony:

 • Správa pravidel složky Doručená pošta nebo nastavení přesměrování.

 • Přidání obrázků do podpisu e-mailu nebo použití několika podpisů e-mailu.

 • Zobrazit náhled zpráv nebo použít podokno čtení.

 • Nastavit upozornění nebo oznámení na přijaté zprávy.

 • Změnit velikost písma zpráv, používat formát RTF nebo HTML, používat hlavičkový papír.

 • Připojit nebo odpojit jiné e-mailové účty nebo otevřít poštovní schránku jiného uživatele.

Další informace o light verzi Outlook Web App například jak postupovat, pokud se chcete vrátit k plné verzi, najdete v článku Outlook Web App Light

Zjistěte, jaké možnosti mají vliv na tom, jak čtete a odesíláte poštu, najdete v článku Možnosti > zasílání zpráv

Pokud chcete zjistit, jak změnit heslo, přečtěte si téma Možnosti > Změna hesla

Outlook Web App Light > Zabezpečení e-mailu

Outlook Web App Light > Adresář

Outlook Web App Light > Kalendář

Outlook Web App Light > Kontakty

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×