Outlook Web App Light > Kalendář

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Light verze Outlook Web Appu má jednodušší vzhled a funkce než standardní verze. Protože je Light verze založená na HTML, spolupracuje líp s některými technologiemi usnadnění, jako jsou třeba čtečky obrazovky.

Light verzi Outlook Web Appu můžete používat k plánování událostí nebo schůzek, ale má míň funkcí než standardní verze Outlook Web Appu. Podrobný seznam funkcí najdete v tématu Porovnání standardní a Light verze Outlook Web Appu.

V Light verzi například nemůžete dělat tyto věci:

 • Zobrazit kalendář na týden nebo měsíc

 • Nastavit připomenutí pro schůzky a události

 • Sdílet kalendář s ostatními ani otevřít kalendář, který vám někdo nasdílel

 • Změnit barvu nebo rozložení kalendáře

Pokud vás zajímá, proč vidíte Light verzi aplikace Outlook Web App, jak se dostanete zpátky na standardní verzi Outlook Web Appu nebo k Office, přečtěte si téma Outlook Web App Light.

V tomto článku

Jak zobrazím svůj rozvrh?

Práce s událostmi

Vytvoření zvláštní události

Zobrazení nebo úprava události

Odstranění události nebo schůzky

Práce se schůzkami

Žádost o schůzku

Zrušení nebo změna schůzky

Odpověď na žádost o schůzku

Předání žádosti o schůzky dál

Práce s opakovanými položkami

Nastavení položky jako opakované

Změna intervalu opakování

Odstranění opakování

Co když budu chtít vědět víc?

Jak zobrazím svůj rozvrh?

Kalendář zobrazuje vaše události a schůzky aktuálního dne.

 1. V navigačním podokně klikněte na možnost Kalendář.

 2. Pokud chcete zobrazit jiný den, vyberte vedle u svého rozvrhu datum v zobrazení měsíce.

 3. Pokud chcete zobrazit detaily položky nebo chcete položku změnit, klikněte na ni.
  Když upravujete opakující se položku, například schůzku konanou každý týden, zobrazí se vám výzva, abyste změnili informace o konání této schůzky nebo informace o konání všech těchto schůzek.

Začátek stránky

Práce s událostmi

Na rozdíl od schůzek, které zahrnují další lidi, jsou události závazky, které musíte splnit jenom vy. Může to být například návštěva lékaře, vyzvednutí dítěte ze školy nebo doba, kterou si vyhradíte pro práci na projektu. Když vytvoříte událost v kalendáři, můžete nastavit, jak se konkrétní doba zobrazí ostatním uživatelům, kteří si zobrazí váš kalendář (například jako zaneprázdněn nebo mimo kancelář).

Vytvoření události

 1. Na panelu nástrojů Kalendář klikněte na tlačítko Nová událost.

 2. Do pole Předmět zadejte stručný popis události.

 3. Do pole Umístění zadejte místo, kde se bude událost konat.

 4. V seznamu Čas zahájení a Čas ukončení vyberte odpovídající data a doby.

 5. V seznamu Zobrazit čas jako vyberte popis, který se má zobrazit ve vašem rozvrhu pro dobu trvání události. Popis, který vyberete (Zaneprázdněn, Nezávazně, Volno nebo Nepřítomen) uvidí ostatní, když si zobrazí váš rozvrh.

 6. Do textu zprávy zadejte všechny další informace, například seznam věcí, které si máte na událost vzít. Ke schůzce můžete taky kliknutím na ikonu sponky přidat přílohu.

 7. Klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.
  Taky můžete kliknutím na tlačítko Zrušit událost zavřít bez uložení a vrátit se k zobrazení kalendáře.

Zobrazení nebo úprava události

 1. Klikněte na datum položky, kterou chcete zobrazit nebo upravit. Pokud není požadovaný kalendář výchozí, vyberte ho v části Vlastní kalendáře v navigačním podokně. Když není datum, které hledáte, v aktuálním měsíci, přejděte pomocí šipek Minulý měsíc a Příští měsíc vedle názvu měsíce na požadovaný měsíc.

 2. Klikněte na předmět položky, kterou chcete otevřít. Když otevřete opakující se položku, otevře Outlook Web App jenom momentálně vybrané datum, ne celou řadu. Pokud chcete provést změny u opakovaných řad, klikněte na Upravit řadu na panelu nástrojů nebo na odkaz pro úpravy řady pod panelem nástrojů.

 3. Proveďte požadované změny.

 4. Klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Odstranění události nebo schůzky

 1. Vyhledejte a otevřete položku, kterou chcete odstranit.

 2. Klikněte na Odstranit.

 3. Pokud odstraňujete žádost o schůzku, budete vyzváni k odeslání oznámení o zrušení účastníkům.

 4. Pokud odstraňujete opakující se položku, budete mít možnost odstranit jenom aktuální výskyt, odstranit všechny výskyty od určitého data nebo odstranit všechny výskyty bez ohledu na datum.

Začátek stránky

Práce se schůzkami

Schůzka je událost, kterou sdílíte s jinou osobou. Když požádáte o schůzku, přidáte kromě nastavení doby a předmětu taky seznam účastníků, které chcete pozvat. Můžete také přidat zdroje, například konferenční místnost nebo projektor. Pokud jsou příjemci v adresáři vaší organizace, můžete vidět informace o jejich volném čase. Většina příjemců může odpovídat na žádosti o schůzku přijetím, nezávazným přijetím nebo odmítnutím pozvání. Podobně jako události, můžou být žádosti o schůzku jednorázové nebo naplánované jako opakující se schůzky.

Žádost o schůzku

 1. Na panelu nástrojů Kalendář klikněte na tlačítko Nová žádost o schůzku.

 2. Do pole Komu a Nepovinný zadejte jména osob, které mají dostat žádost o schůzku. Další možnosti získáte po kliknutí na ikonu Kontrola jme na panelu nástrojů. Další informace o přidávání účastníků k žádosti o schůzku najdete v tématu „Jak zadám adresy do žádosti o schůzku?“ v části Outlook Web App Light > Adresář.

 3. Pokud chcete určit konferenční místnost nebo zařízení, které chcete během schůzky použít, zadejte zdroj nebo konferenční místnost do pole Zdroje.

 4. Pokud chcete zkontrolovat dostupnost potenciálních účastníků a zdrojů, klikněte na Pomocník pro plánování. Zobrazí se seznam možných časů a dostupnost potenciálních účastníků. Klikněte na dobu, kterou chcete vybrat.
  Možné doby se upraví podle pracovní doby jednotlivých účastníků. Pokud se někteří účastníci nachází ve vzdáleném časovém pásmu, nemusí se žádné možné doby zobrazit.

 5. Standardně je zaškrtnuté políčko Požadovat odpověď na toto pozvání. Pokud nechcete, aby příjemci žádosti o schůzku odpověděli, zaškrtnutí políčka zrušte.

 6. Do pole Předmět zadejte téma schůzky.

 7. Do pole Umístění napište, kde se schůzka bude konat. Pokud jste vybrali možnost Zdroj, zadá se umístění automaticky.

 8. V seznamu Čas zahájení a Čas ukončení vyberte odpovídající data a doby.

 9. V seznamu Zobrazit čas jako vyberte popis, který se má zobrazit ve vašem rozvrhu pro dobu trvání schůzky. Popis, který vyberete (Zaneprázdněn, Nezávazně, Volno nebo Nepřítomen) uvidí ostatní, když si zobrazí váš rozvrh a rozvrhy ostatních účastníků.

 10. Do pole textu zprávy zadejte zprávu, která má být součástí žádosti o schůzku. Kliknutím na ikonu sponky taky můžete k žádosti o schůzku přidat přílohu.

 11. Klikněte na Odeslat.

Začátek stránky

Zrušení nebo změna schůzky

Změna schůzky:

 1. V kalendáři najděte a otevřete původní žádost o schůzku.

 2. Proveďte potřebné změny.

 3. Pokud nastane konflikt při plánování jednoho nebo víc účastníků, zobrazte možné doby a dostupnost kliknutím na Pomocník pro plánování. Budete tak moct vyhledat vhodnější dobu.

 4. Aktualizaci odešlete všem účastníkům kliknutím na Odeslat aktualizaci.

Zrušení schůzky:

 1. Vyhledejte a otevřete schůzku, kterou chcete zrušit.

 2. Pokud chcete zahrnout zprávu, například důvod, proč schůzku rušíte, napište zprávu do části pro text ve formuláři schůzky.

 3. Klikněte na Odstranit.

 4. Zobrazí se výzva k odeslání oznámení o zrušení účastníkům.

 5. Pokud rušíte opakující se schůzku, budete mít možnost odstranit jenom aktuální výskyt, odstranit všechny výskyty od určitého data nebo odstranit všechny výskyty bez ohledu na datum. Po výběru možnosti provedete změnu a odešlete upozornění účastníkům kliknutím na Odeslat zrušení.

Odpověď na žádost o schůzku

Ostatní uživatelé vás můžou zvát na schůzky pomocí Kalendáře v aplikaci Outlook Web App. Tyto žádosti o schůzku se vám zobrazí jako zprávy ve složce Doručená pošta.

 1. Kliknutím na žádost ve složce Doručená pošta žádost o schůzku otevřete.

 2. Kliknutím na Přijmout schůzku přidáte do kalendáře a oznámíte organizátorovi, že se schůzky zúčastníte. Kliknutím na Nezávazně schůzku přidáte do kalendáře a organizátorovi oznámíte, že se schůzky možná zúčastníte. Kliknutím na Odmítnout organizátorovi oznámíte, že se schůzky nezúčastníte.

 3. Pokud kliknete na panelu nástrojů na Kalendář, můžete před přijetím pozvání na schůzku zkontrolovat svůj rozvrh.

 4. Pokud vyberete možnost Před odesláním upravit odpověď, otevře se po kliknutí na Přijmout, Nezávazně nebo Odmítnout okno zprávy adresované odesílateli žádosti o schůzku. Když budete chtít k odpovědi na žádost o schůzku přidat uživatele, zadejte je do pole Komu a Kopie.

 5. Pokud chcete odeslat s odpovědí zprávu, zadejte ji do textového pole. Můžete například vysvětlit, proč se možná schůzky nezúčastníte.

 6. Až zprávu napíšete, klikněte na Odeslat.

Předání žádosti o schůzky dál

 1. Otevřete žádost o schůzku.

 2. Na panelu nástrojů klikněte na Předat dál.

 3. Do pole Komu napište e-mailovou adresu, na kterou se má žádost předat dál.

 4. Text původní zprávy se zkopíruje do textu zprávy. Do původní zprávy odesílatele nebo nad ni napište cokoli, co chcete přidat.

 5. Klikněte na Odeslat.

Začátek stránky

Práce s opakovanými položkami

Mnoho schůzek, událostí a akcí se pravidelně po určitou dobu opakuje. Místo vytvoření nových položek kalendáře pro každý výskyt můžete nastavit položku jako opakovanou.

Nastavení položky jako opakované

 1. Vytvořte novou událost nebo žádost o schůzku nebo otevřete položku, která už je v rozvrhu.

 2. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko Opakovat.

 3. V části Čas události použijte seznamy Začátek a Trvání k výběru doby zahájení a ukončení opakování této položky. Nastavte datum, kdy má být tento vzorec opakování zahájen.

 4. Kliknutím na Denně, Týdně, Měsíčně nebo Ročně zadejte, jak často se má událost nebo schůzka konat. Standardně se u událostí nastaví týdenní opakování.

 5. Nastavte další možnosti v části Schéma opakování. Možnosti pro schéma opakování se budou lišit podle toho, jestli jste vybrali Denně, Týdně, Měsíčně nebo Ročně.

 6. V části Rozsah opakování vyberte, kdy má být schéma opakování zahájeno a ukončeno. U rozsahu opakování nemusíte nastavit žádné koncové datum, můžete nastavit datum ukončení po určitém počtu opakování nebo ukončení k určitému datu.

Změna intervalu opakování

 1. V kalendáři otevřete událost nebo schůzku, kterou chcete změnit. Vyberte Upravit řadu a klikněte na OK.

 2. Na panelu nástrojů události nebo schůzky klikněte na Opakovat.

 3. V dialogovém okně Opakování proveďte požadované změny schématu opakování.

 4. Kliknutím na tlačítko Uložit uložte provedené změny.

Odstranění opakování

Opakování žádosti o schůzku nebo události můžete odstranit.

 1. V kalendáři otevřete kliknutím událost nebo schůzku, kterou chcete odstranit.

 2. Klikněte na Odstranit.

 3. Můžete odstranit jedno opakování, všechna opakování od určitého data nebo všechna opakování bez ohledu na datum.

 4. Vyberte požadovanou možnost a klikněte na Uložit pro událost nebo na Odeslat zrušení pro schůzku.

Začátek stránky

Co když budu chtít vědět víc?

Další informace o nastavení možností kalendáře, včetně definování pracovního týdne, viz Možnosti > Kalendář.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×