Otočení nebo překlopení textového pole, obrazce, WordArtu nebo obrázku

Otočení nebo překlopení textového pole, obrazce, WordArtu nebo obrázku

Polohu textového pole (a textu v něm), obrazce, objektu WordArt nebo obrázku můžete změnit jeho otočením nebo překlopením.

Poznámka : V Office Online nejsou nástroje pro otočení k dispozici. Pokud máte desktopovou verzi Office, klikněte v desktopové aplikaci na Otevřít v aplikaci [název aplikace]. Otevře se dokument a vy můžete používat nástroje pro otáčení. Pokud nemáte desktopovou verzi Office, můžete teď vyzkoušet nebo zakoupit nejnovější verzi.

Tipy : 

Následující postupy platí pro Word, Excel, PowerPoint, Outlook a Publisher v Office 2016 a Office 2013.

 1. Klikněte na objekt, který chcete otočit.

 2. Klikněte na úchyt pro otáčení v horní části objektu a potom jej přetáhněte v požadovaném směru.

  Obrazec s úchyty pro otáčení

  Poznámky : 

  • Pokud chcete omezit otáčení na 15stupňové kroky, podržte při přetahování úchytu pro otočení klávesu SHIFT.

  • Jestliže otáčíte několik obrazců, neotáčejí se jako skupina, ale každý obrazec se otáčí kolem svého vlastního středu.

  • Při otáčení vloženého objektu ve Wordu zůstává během otáčení tento objekt na stejné pozici na řádku, a proto může otočení vypadat zvláštně. Pokud se vám jeho vzhled nelíbí, můžete změnit možnosti rozložení nebo obtékání textu.

 1. Klikněte na objekt, který chcete otočit.

 2. V části Nástroje kreslení (nebo Nástroje obrázků, pokud otáčíte obrázek) na kartě Formát klikněte ve skupině Uspořádat na tlačítko Otočit a potom klikněte na položku Další možnosti otáčení.

  Další možnosti otočení v nabídce Otočit

 3. V otevřeném podokně nebo dialogovém okně zadejte do pole Otočení hodnotu, o kterou chcete objekt otočit. Objekt můžete také přesně pootočit pomocí šipek.

Pokud nejsou karty Formát nabídky Nástroje kreslení nebo Nástroje obrázku zobrazené, zkontrolujte, jestli jste vybrali textové pole, obrazec nebo WordArt. Abyste kartu Formát otevřeli, bude možná potřeba na objekt poklikat.

 1. Klikněte na objekt, který chcete otočit.

 2. V části Nástroje kreslení (nebo Nástroje obrázku, pokud otáčíte obrázek) na kartě Formát klikněte ve skupině Uspořádat na tlačítko Otočit a potom vyberte příslušný postup:

  • Chcete-li otočit objekt o 90 stupňů směrem doprava, klikněte na příkaz Otočit doprava o 90°.

  • Chcete-li otočit objekt o 90 stupňů směrem doleva, klikněte na příkaz Otočit doleva o 90°.

Pokud nejsou karty Formát nabídky Nástroje kreslení nebo Nástroje obrázku zobrazené, zkontrolujte, jestli jste vybrali textové pole, obrazec, WordArt nebo obrázek. Abyste kartu Formát otevřeli, bude možná potřeba na objekt poklikat.

Pomocí nástrojů Překlopit můžete vytvořit efekt zrcadlení nebo překlopit objekt vzhůru nohama (převrátit ho).

 1. Klikněte na objekt, který chcete otočit.

 2. V části Nástroje kreslení (nebo Nástroje obrázku, pokud otáčíte obrázek) na kartě Formát klikněte ve skupině Uspořádat na tlačítko Otočit a potom vyberte příslušný postup:

  • Jestli chcete otočit objekt vzhůru nohama, klikněte na Překlopit svisle.

  • Jestli chcete vytvořit zrcadlový obraz objektu, klikněte na Překlopit vodorovně.

Pokud nejsou karty Formát nabídky Nástroje kreslení nebo Nástroje obrázku zobrazené, zkontrolujte, jestli jste vybrali textové pole, obrazec, WordArt nebo obrázek. Abyste kartu Formát otevřeli, bude možná potřeba na objekt poklikat.

Tip : Pokud chcete jednoduše vytvořit zrcadlový obraz textu v dokumentu, přečtěte si článek Zrcadlové obrácení textu nebo obrázku.

Jestliže otáčíte objekt, otočíte zároveň jakýkoli text nacházející se v něm. Text uvnitř překlopeného objektu ale nástroj pro otáčení nepřeklopí automaticky. Pokud chcete text převrátit spolu s objektem, ve kterém se nachází, můžete ve Wordu, Outlooku, Excelu a PowerPointu udělat následující.

 1. Vyberte objekt, který chcete převrátit, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a pak klikněte na Formát obrazce.

 2. V podokně Formát obrazce klikněte v části Možnosti obrazce na Efekty.

  Karta Efekty v podokně Formát obrazce

 3. V části Prostorové otočení v jednom z polí Otočení (X, Y nebo Z podle toho, jak chcete text otočit) zadejte 180.

  Otočení podle osy X na kartě Efekty

  Poznámky : 

  • Změna otočení může ovlivnit barvu výplně objektu. Barvu výplně můžete změnit v podokně Formát obrazce na kartě Výplň a čára Karta Výplň a čára v podokně Formát obrazce .

  • Po kliknutí na objekt, ve kterém chcete upravit text, se tento text během úprav dočasně vrátí zpět do původní podoby. Opačný směr textu se obnoví, když kliknete mimo objekt.

Následující postupy platí pro Word, Excel, PowerPoint a Outlook.

 1. Klikněte na objekt, který chcete otočit.

 2. Klikněte na úchyt pro otáčení v horní části objektu a potom jej přetáhněte v požadovaném směru.

  Obrazec s úchyty pro otáčení

  Poznámka : Pokud chcete omezit otáčení na 15stupňové kroky, podržte při přetahování úchytu pro otočení klávesu SHIFT.

 1. Klikněte na objekt, který chcete otočit.

 2. V části Nástroje kreslení (nebo Nástroje obrázků, pokud otáčíte obrázek) na kartě Formát klikněte ve skupině Uspořádat na tlačítko Otočit a potom klikněte na položku Další možnosti otáčení.

  Další možnosti otočení v nabídce Otočit

  Pokud není zobrazená karta Nástroje obrázku, Nástroje kreslení nebo Formát, zkontrolujte, jestli jste vybrali obrázek. Abyste kartu Formát otevřeli, bude možná potřeba na obrázek poklikat.

 3. V otevřeném podokně nebo dialogovém okně zadejte do pole Otočení hodnotu, o kterou chcete objekt otočit. Objekt můžete také přesně pootočit pomocí šipek.

Pomocí nástrojů Překlopit můžete vytvořit efekt zrcadlení nebo překlopit objekt vzhůru nohama (převrátit ho).

 1. Klikněte na objekt, který chcete otočit.

 2. V části Nástroje kreslení (nebo Nástroje obrázku, pokud otáčíte obrázek) na kartě Formát klikněte ve skupině Uspořádat na tlačítko Otočit a potom proveďte jeden z těchto postupů:

  • Jestli chcete otočit objekt vzhůru nohama, klikněte na Překlopit svisle.

  • Jestli chcete vytvořit zrcadlový obraz objektu, klikněte na Překlopit vodorovně.

Pokud nejsou karty Formát nabídky Nástroje kreslení nebo Nástroje obrázku zobrazené, zkontrolujte, jestli jste vybrali textové pole, obrazec, WordArt nebo obrázek. Abyste kartu Formát otevřeli, bude možná potřeba na objekt poklikat.

Tip : Pokud chcete jednoduše vytvořit zrcadlový obraz textu v dokumentu, přečtěte si článek Zrcadlové obrácení textu nebo obrázku.

Jestliže otáčíte objekt, otočíte zároveň jakýkoli text nacházející se v něm. Text uvnitř překlopeného objektu ale nástroj pro otáčení nepřeklopí automaticky. Pokud chcete text převrátit spolu s objektem, ve kterém se nachází, můžete ve Wordu, Outlooku, Excelu a PowerPointu udělat následující.

 1. Vyberte objekt, který chcete převrátit, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a pak klikněte na Formát obrazce.

 2. V dialogovém okně Formát obrazce klikněte vlevo na Prostorové otočení.

  Prostorové otočení v dialogovém okně Formát obrazce

 3. V jednom z polí Otočení (X, Y nebo Z podle toho, jak chcete text otočit) zadejte 180.

  Poznámky : 

  • Změna otočení může ovlivnit barvu výplně objektu. Barvu výplně můžete změnit v dialogovém okně Formát obrazce na kartě Výplň.

  • Po kliknutí na objekt, ve kterém chcete upravit text, se tento text během úprav dočasně vrátí zpět do původní podoby. Opačný směr textu se obnoví, když kliknete mimo objekt.

Následující postupy platí pro Word, Excel, PowerPoint a Outlook.

 1. Klikněte na obrázek, obrazec nebo WordArt, který chcete otočit.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Přetáhněte úchyt pro otáčení ve směru, ve kterém chcete obrazec otočit.
   Jenom obrázky a obrazce mají úchyty pro otáčení.
   Úchyt pro otáčení

   Klikněte na úchyt pro otáčení v horní části objektu a potom jej přetáhněte v požadovaném směru.

   Poznámka : Pokud chcete omezit otáčení na úhly o 15 stupních, podržte při přetahování úchytu pro otočení klávesu SHIFT.

  • Jestliže chcete zadat přesné otočení, klikněte nejdřív na kartu Formát.

   Poznámka : Pokud se karta Formát nezobrazuje, zkontrolujte, jestli jste vybrali objekt.

  • Ve skupině Uspořádat klikněte na Otočit Obrázek tlačítka , klikněte na Další možnosti otočení a potom na kartě Velikost ve skupinovém rámečku Otočení zadejte hodnotu, o kterou chcete obrázek otočit, do pole Otočení.

 1. Klikněte na obrázek, obrazec nebo WordArt, který chcete otočit.

 2. Klikněte na kartu Formát.

  Poznámka : Pokud se karta Formát nezobrazuje, zkontrolujte, jestli jste vybrali objekt.

 3. Ve skupině Uspořádat klikněte na příkaz Otočit Obrázek tlačítka a potom proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li otočit objekt o 90 stupňů směrem doprava, klikněte na příkaz Otočit doprava o 90°.

  • Chcete-li otočit objekt o 90 stupňů směrem doleva, klikněte na příkaz Otočit doleva o 90°.

Překlopením obrazce, obrázku nebo jiného objektu vytvoříte jeho obrácený obraz.

Tip : Zrcadlový obraz obrazce, obrázku nebo objektu můžete vytvořit tak, že vytvoříte jeho kopii a potom ji překlopíte. Přetáhněte tuto duplicitní kopii na místo, kde zrcadlí původní obrazec, obrázek nebo objekt.

 1. Klikněte na obrázek, obrazec nebo WordArt, který chcete překlopit.

 2. Klikněte na kartu Formát.

  Poznámka : Pokud se karta Formát nezobrazuje, zkontrolujte, jestli jste vybrali objekt.

 3. Ve skupině Uspořádat klikněte na příkaz Otočit Obrázek tlačítka a potom proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li převrátit objekt svisle, klikněte na příkaz Překlopit svisle.

  • Chcete-li převrátit objekt vodorovně, klikněte na příkaz Překlopit vodorovně.

   Poznámky : 

   • Pokud chcete otočit SmartArt, zkopírujte ho, vložte ho jako obrázek a potom otočte obrázek.

   • Pokud po kliknutí na obrázek, který chcete otočit nebo překlopit, nejsou možnosti otočení k dispozici, klikněte na obrázek pravým tlačítkem myši, v místní nabídce přejděte na Obtékání textu a potom klikněte na Obdélník nebo libovolnou další možnost jinou než Rovnoběžně s textem.

Viz také

Zrcadlové obrácení textu nebo obrázku

Obtékání textu ve Wordu

Oříznutí obrázku

Přesun obrázků pomocí možností rozložení ve Wordu

Seskupení a oddělení obrazců, obrázků a dalších objektů

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×