Otočení nebo překlopení textového pole, obrazce, WordArtu nebo obrázku

Otočení nebo překlopení textového pole, obrazce, WordArtu nebo obrázku

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Polohu textového pole (a textu v něm), obrazce, objektu WordArt nebo obrázku můžete změnit jeho otočením nebo překlopením.

Otočení příkazy jsou dostupné na kartě Nástroje kreslení – Formát na pásu karet panelu nástrojů. Vyberte objekt, který chcete otočit a potom klikněte na pásu karet.

Klikněte postup záhlaví pod rozbalit a zobrazit podrobnosti. Následující postupy lze použít k WordExcel, PowerPoint, Outlook a PublisherOffice 2016 a Office 2013.

 1. Klikněte na objekt, který chcete otočit.

 2. Klikněte na úchyt pro otáčení v horní části objektu a potom jej přetáhněte v požadovaném směru.

  Obrazec s úchyty pro otáčení

  • Pokud chcete omezit otáčení do 15 stupňů, stiskněte a podržte klávesu Shift a přetáhněte otáčecí úchyt.

  • Jestliže otáčíte několik obrazců, neotáčejí se jako skupina, ale každý obrazec se otáčí kolem svého vlastního středu.

  • Při otáčení vložený objekt v Word objekt zůstane v odpovídajícím umístěním v řádku během otáčení může být otočení připadat nestandardní. Pokud nejste spokojení nezměnil svůj vzhled, můžete změnit na možnost rozložení nebo Obtékání textu.

 1. Klikněte na objekt, který chcete otočit.

 2. V části Nástroje kreslení (nebo Nástroje obrázků, pokud otáčíte obrázek) na kartě Formát klikněte ve skupině Uspořádat na tlačítko Otočit a potom klikněte na položku Další možnosti otáčení.

  Další možnosti otočení v nabídce Otočit

 3. V otevřeném podokně nebo dialogovém okně zadejte do pole Otočení hodnotu, o kterou chcete objekt otočit. Objekt můžete také přesně pootočit pomocí šipek.

Pokud nevidíte kartu Nástroje kreslení nebo Nástroje obrázku formát, přesvědčte se, že je vybraný textového pole, obrazec nebo objekt WordArt. Možná budete muset po poklikání na objekt otevřete kartu Formát.

 1. Klikněte na objekt, který chcete otočit.

 2. V části Nástroje kreslení (nebo Nástroje obrázku, pokud otáčíte obrázek) na kartě Formát klikněte ve skupině Uspořádat na tlačítko Otočit a potom vyberte příslušný postup:

  • Chcete-li otočit objekt o 90 stupňů směrem doprava, klikněte na příkaz Otočit doprava o 90°.

  • Chcete-li otočit objekt o 90 stupňů směrem doleva, klikněte na příkaz Otočit doleva o 90°.

Pokud nevidíte kartu Nástroje kreslení nebo Nástroje obrázku formát, přesvědčte se, zda jste vybrali textové pole, obrazce, objektu WordArt nebo obrázku. Možná budete muset po poklikání na objekt otevřete kartu Formát.

Pomocí nástrojů Překlopit můžete vytvořit efekt zrcadlení nebo překlopit objekt vzhůru nohama (převrátit ho).

 1. Klikněte na objekt, který chcete otočit.

 2. V části Nástroje kreslení (nebo Nástroje obrázku, pokud otáčíte obrázek) na kartě Formát klikněte ve skupině Uspořádat na tlačítko Otočit a potom vyberte příslušný postup:

  • Jestli chcete otočit objekt vzhůru nohama, klikněte na Překlopit svisle.

  • Jestli chcete vytvořit zrcadlový obraz objektu, klikněte na Překlopit vodorovně.

Pokud nevidíte kartu Nástroje kreslení nebo Nástroje obrázku formát, přesvědčte se, zda jste vybrali textové pole, obrazce, objektu WordArt nebo obrázku. Možná budete muset po poklikání na objekt otevřete kartu Formát.

Tip : Pokud chcete jednoduše vytvořit zrcadlový obraz textu v dokumentu, přečtěte si článek Zrcadlové obrácení textu nebo obrázku.

Jestliže otáčíte objekt, otočíte zároveň jakýkoli text nacházející se v něm. Text uvnitř překlopeného objektu ale nástroj pro otáčení nepřeklopí automaticky. Pokud chcete text převrátit spolu s objektem, ve kterém se nachází, můžete ve Wordu, Outlooku, Excelu a PowerPointu udělat následující.

 1. Vyberte objekt, který chcete převrátit, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a pak klikněte na Formát obrazce.

 2. V podokně Formát obrazce klikněte v části Možnosti obrazce na Efekty.

  Karta Efekty v podokně Formát obrazce

 3. V části Prostorové otočení v jednom z polí Otočení (X, Y nebo Z podle toho, jak chcete text otočit) zadejte 180.

  Otočení podle osy X na kartě Efekty

  Poznámky : 

  • Změna otočení může ovlivnit barvu výplně objektu. Barvu výplně můžete změnit v podokně Formát obrazce na kartě Výplň a čára Karta Výplň a čára v podokně Formát obrazce .

  • Když kliknete na objekt, který chcete upravit text, vrátí zpět k původnímu vzhledu dočasně který upravujete. Opačném vzhled se znovu použít, až budete hotovi úpravy textu a klepnutím mimo objekt.

Klikněte postup záhlaví pod rozbalit a zobrazit podrobnosti. Následující postupy platí pro Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010 a Outlook 2010.

 1. Klikněte na objekt, který chcete otočit.

 2. Klikněte na úchyt pro otáčení v horní části objektu a potom jej přetáhněte v požadovaném směru.

  Obrazec s úchyty pro otáčení

  Poznámka : Pokud chcete omezit otáčení do 15 stupňů, stiskněte a podržte klávesu Shift a přetáhněte otáčecí úchyt.

 1. Klikněte na objekt, který chcete otočit.

 2. V části Nástroje kreslení (nebo Nástroje obrázků, pokud otáčíte obrázek) na kartě Formát klikněte ve skupině Uspořádat na tlačítko Otočit a potom klikněte na položku Další možnosti otáčení.

  Další možnosti otočení v nabídce Otočit

  Pokud nevidíte kartu Nástroje obrázku, Nástroje kreslení nebo karty Formát, přesvědčte se, že je vybraný obrázek. Možná bude potřeba poklikejte na obrázek, pokud chcete otevřít kartu Formát.

 3. V otevřeném podokně nebo dialogovém okně zadejte do pole Otočení hodnotu, o kterou chcete objekt otočit. Objekt můžete také přesně pootočit pomocí šipek.

Pomocí nástrojů Překlopit můžete vytvořit efekt zrcadlení nebo překlopit objekt vzhůru nohama (převrátit ho).

 1. Klikněte na objekt, který chcete otočit.

 2. V části Nástroje kreslení (nebo Nástroje obrázku, pokud otáčíte obrázek) na kartě Formát klikněte ve skupině Uspořádat na tlačítko Otočit a potom proveďte jeden z těchto postupů:

  • Jestli chcete otočit objekt vzhůru nohama, klikněte na Překlopit svisle.

  • Jestli chcete vytvořit zrcadlový obraz objektu, klikněte na Překlopit vodorovně.

Pokud nevidíte kartu Nástroje kreslení nebo Nástroje obrázku formát, přesvědčte se, zda jste vybrali textové pole, obrazce, objektu WordArt nebo obrázku. Možná budete muset po poklikání na objekt otevřete kartu Formát.

Tip : Pokud chcete jednoduše vytvořit zrcadlový obraz textu v dokumentu, přečtěte si článek Zrcadlové obrácení textu nebo obrázku.

Jestliže otáčíte objekt, otočíte zároveň jakýkoli text nacházející se v něm. Text uvnitř překlopeného objektu ale nástroj pro otáčení nepřeklopí automaticky. Pokud chcete text převrátit spolu s objektem, ve kterém se nachází, můžete ve Wordu, Outlooku, Excelu a PowerPointu udělat následující.

 1. Vyberte objekt, který chcete převrátit, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a pak klikněte na Formát obrazce.

 2. V dialogovém okně Formát obrazce klikněte vlevo na Prostorové otočení.

  Prostorové otočení v dialogovém okně Formát obrazce

 3. V jednom z polí Otočení (X, Y nebo Z podle toho, jak chcete text otočit) zadejte 180.

  Poznámky : 

  • Změna otočení může ovlivnit barvu výplně objektu. Barvu výplně můžete změnit v dialogovém okně Formát obrazce na kartě Výplň.

  • Po kliknutí na objekt, ve kterém chcete upravit text, se tento text během úprav dočasně vrátí zpět do původní podoby. Opačný směr textu se obnoví, když kliknete mimo objekt.

Klikněte postup záhlaví pod rozbalit a zobrazit podrobnosti. Následující postupy platí pro Word 2007, Excel 2007, PowerPoint 2007 a Outlook 2007.

 1. Klikněte na obrázek, obrazec nebo WordArt, který chcete otočit.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Přetáhněte úchyt pro otáčení ve směru, ve kterém chcete obrazec otočit.
   Jenom obrázky a obrazce mají úchyty pro otáčení.
   Úchyt pro otáčení

   Klikněte na úchyt pro otáčení v horní části objektu a potom jej přetáhněte v požadovaném směru.

   Poznámka : Pokud chcete omezit otáčení do úhlu 15 stupňů, stiskněte a podržte klávesu Shift a přetáhněte otáčecí úchyt.

  • Jestliže chcete zadat přesné otočení, klikněte nejdřív na kartu Formát.

   Poznámka : Pokud se karta Formát nezobrazí, přesvědčte se, že je vybraný objekt.

  • Ve skupině Uspořádat klikněte na Otočit Obrázek tlačítka , klikněte na Další možnosti otočení a potom na kartě Velikost ve skupinovém rámečku Otočení zadejte hodnotu, o kterou chcete obrázek otočit, do pole Otočení.

 1. Klikněte na obrázek, obrazec nebo WordArt, který chcete otočit.

 2. Klikněte na kartu Formát.

  Poznámka : Pokud se karta Formát nezobrazí, přesvědčte se, že je vybraný objekt.

 3. Ve skupině Uspořádat klikněte na příkaz Otočit Obrázek tlačítka a potom proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li otočit objekt o 90 stupňů směrem doprava, klikněte na příkaz Otočit doprava o 90°.

  • Chcete-li otočit objekt o 90 stupňů směrem doleva, klikněte na příkaz Otočit doleva o 90°.

Překlopením obrazce, obrázku nebo jiného objektu vytvoříte jeho obrácený obraz.

Tip : Zrcadlový obraz obrazce, obrázku nebo objektu můžete vytvořit tak, že vytvoříte jeho kopii a potom ji překlopíte. Přetáhněte tuto duplicitní kopii na místo, kde zrcadlí původní obrazec, obrázek nebo objekt.

 1. Klikněte na obrázek, obrazec nebo WordArt, který chcete překlopit.

 2. Klikněte na kartu Formát.

  Poznámka : Pokud se karta Formát nezobrazí, přesvědčte se, že je vybraný objekt.

 3. Ve skupině Uspořádat klikněte na příkaz Otočit Obrázek tlačítka a potom proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li převrátit objekt svisle, klikněte na příkaz Překlopit svisle.

  • Chcete-li převrátit objekt vodorovně, klikněte na příkaz Překlopit vodorovně.

   Poznámky : 

   • Chcete-li otočit obrázek SmartArt, zkopírujte Obrázek SmartArt, vložte ho jako obrázek a poté obrázek otočte.

   • Pokud po kliknutí na obrázek, který chcete otočit nebo překlopit, nejsou možnosti otočení k dispozici, klikněte na obrázek pravým tlačítkem myši, v místní nabídce přejděte na Obtékání textu a potom klikněte na Obdélník nebo libovolnou další možnost jinou než Rovnoběžně s textem.

Změna směru textu

Naleznete v článku provádět textu nebo osy.

Obtékání textu kolem objektu

Podívejte se na článek nápovědy s názvem Obtékání textu kolem kruhu nebo jiný tvar.

Otočit tabulku nebo Obrázek SmartArt

Kopírovat tabulku nebo Obrázek SmartArt, vložte ho jako obrázek a poté obrázek otočte.

Otočení nástroje nejsou dostupné v Office Online

PowerPoint Online umožňuje překlopit vodorovně nebo svisle obrázek. Kromě toho nemají Office Online aplikace nástroje otočení. Pokud máte desktopovou verzi Office, klepněte na tlačítko Otevřít v [název programu] v klasické pracovní plochy otevřete dokument a používat nástroje otočení. Pokud nemáte desktopovou verzi Office, můžete zkusit nebo koupit nejnovější verzi nyní.

Viz také

Zrcadlové obrácení textu nebo obrázku

Obtékání textu kolem kruhu nebo jiného obrazce

Oříznutí obrázku

Přesun obrázků pomocí možností rozložení ve Wordu

Seskupení a oddělení obrazců, obrázků a dalších objektů

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×