Otevření, změna nebo zavření datových souborů aplikace Outlook

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Používáte-li aplikaci Microsoft Outlook, jsou e-mailové zprávy, kalendář, úkoly a další položky ukládány pomocí datových souborů. Datové soubory umožňují uchovávat data v počítači. K datovým souborům můžete přidávat hesla, měnit jejich umístění a rozhodovat, které z nich budou v aplikaci Outlook k dispozici.

Co chcete udělat?

Otevřít soubor PST

Umístění datových souborů

Přesunutí souboru osobních složek (PST)

Přesunutí souboru složek offline (OST)

Zabezpečení datových souborů

Vlastní nastavení zobrazovaného názvu datového souboru

Odebrat soubor PST z navigačního podokna

Otevření souboru PST

Pokud jste vytvořili soubor PST, který se v navigačním podokně nezobrazuje, můžete s položkami obsaženými v tomto souboru pracovat po jeho přidání do aplikace Outlook.

 1. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Otevřít a klepněte na příkaz Datový soubor aplikace Outlook.

 2. Klepněte na soubor PST, který chcete otevřít, a potom na tlačítko OK.

  Název složky spojené s datovým souborem se zobrazí v seznamu složek. Chcete-li seznam složek zobrazit, klepněte v nabídce Přejít na příkaz Seznam složek. Složka má ve výchozím nastavení název Osobní složky.

Začátek stránky

Umístění datových souborů

Následující seznam obsahuje umístění, do kterých jsou v počítači ukládány datové soubory aplikace Outlook. Některé složky mohou být skryté. Chcete-li je zobrazit, proveďte jeden z následujících kroků:

 1. Klikněte na tlačítko Start a na Ovládací panely.

 2. Klikněte na Možnosti složky.

  Možnosti složky

 3. Klikněte na kartu Zobrazení a potom na přepínač Zobrazovat skryté soubory a složky.

Umístění souborů v systému Windows Vista

Datové soubory aplikace Outlook (PST)    jednotka: \User\user name\Local Settings\Data aplikací\Microsoft\Outlook

Jednotka: \User\user name\Local složek offline souboru (.ost)    Settings\Data aplikací\Microsoft\Outlook

Umístění souboru v systému Windows XP

Datové soubory aplikace Outlook (PST):    jednotka:\Documents and Settings\uživatel\Local Settings\Data aplikací\Microsoft\Outlook

Soubor složek offline (OST):    jednotka:\Documents and Settings\uživatel\Local Settings\Data aplikací\Microsoft\Outlook

Další informace o úložištích souborů aplikace Outlook naleznete v části Viz také.

Řiďte se následujícími pravidly:

 • Datový soubor (jiný než soubor používaný jako výchozí umístění pro doručování) můžete ukládat, kopírovat a přesouvat do jiného umístění na pevném disku nebo do sdílené síťové složky. Mějte však na paměti, že k otevření souboru osobních složek (PST) ze sdílené síťové složky budete potřebovat oprávnění ke čtení a zápisu.

 • Pokud potřebujete získat přístup k některému datovému souboru uloženému ve sdílené síťové složce nebo v jiném počítači, zavřete všechny aplikace, které by tento soubor mohly používat. S datovým souborem může pracovat vždy pouze jeden uživatel nebo jedna aplikace.

 • Datový soubor PST nepodporuje média určená pouze pro čtení, například disk CD a DVD.

Používáte-li účet serveru Microsoft Exchange, jsou e-mailové zprávy, kalendář a jiné položky obvykle doručovány a ukládány do vaší poštovní schránky na serveru. Jestliže nainstalujete aplikaci Outlook do nového počítače a nakonfigurujete účet serveru Exchange, budete mít všechny své položky na serveru opět k dispozici. Pokud jste nearchivovali místní datové soubory nebo nenastavili, aby byly e-mailové zprávy ze serveru Exchange doručovány do místního datového souboru, další informace v tomto článku se vás netýkají.

Pokud používáte e-mailový účet POP3, což je jeden z častěji využívaných typů osobních e-mailových účtů, jsou e-mailové zprávy stahovány z e-mailového serveru POP3 poskytovatele služeb Internetu (ISP) do vašeho počítače a doručovány a ukládány místně do souboru osobních složek (PST) s názvem Outlook.pst (výchozí název datového souboru). Soubor Outlook.pst je uložen ve složce jednotka:\Documents and Settings\uživatel\Local Settings\Data aplikací\Microsoft\Outlook.

Poznámka : Toto výchozí umístění souboru PST je skryté. Chcete-li v Průzkumníkovi Windows vyhledat tuto složku, musíte nejprve povolit zobrazování skrytých složek. V Průzkumníkovi Windows klepněte v nabídce Nástroje na příkaz Možnosti složky. Přejděte na kartu Zobrazení a potom v seznamu Upřesnit nastavení v části Soubory a složky klepněte v části Skryté soubory a složky na přepínač Zobrazit skryté soubory a složky. Chcete-li zobrazit všechny přípony názvů souborů, zrušte zaškrtnutí políčka Skrýt příponu souborů známých typů v části Soubory a složky. Skryté složky se zobrazují méně výrazně, aby bylo zřejmé, že se nejedná o běžné složky.

Začátek stránky

Přesunutí souboru osobních složek (PST)

Kterýkoli soubor PST aplikace Outlook je možné přesunout do libovolného umístění v daném počítači. Někteří uživatelé například uchovávají datové soubory aplikace Outlook na disku D nebo ve složce Dokumenty, aby bylo vytváření záložních souborů jednodušší.

Před přesunutím souboru PST budete pravděpodobně chtít změnit jeho zobrazovaný název Osobní složky na smysluplnější název. Budete-li pracovat s více než jedním souborem PST, umožní vám to lépe rozlišovat různé datové soubory aplikace Outlook.

 1. V Navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem Dialogové okno Osobní složky a potom klikněte na Vlastnosti "osobní složky".

  Vlastnosti souboru

  V navigačním podokně modulu Pošta je složka Osobní složka vždy na nejvyšší úrovni hierarchie složek.

  Dialogové okno Osobní složky – vlastnosti

 2. Klikněte na možnost Upřesnit.

 3. Do textového pole název zadejte název, který vám usnadní, například Janina Data aplikace Outlook.

  Osobní složky

 4. Dvakrát klikněte na tlačítko OK.

Nyní můžete začít přesouvat datové soubory aplikace Outlook do jiného umístění v počítači.

 1. V aplikaci Outlook zjistěte umístění a název datového souboru a tyto informace si zapište.

  1. V navigačním podokně klepněte pravým tlačítkem na položku Osobní složky nebo na váš název souboru PST a klepněte na příkaz Vlastnosti složky název složky.

  2. Klikněte na možnost Upřesnit.

  3. Poznamenejte si úplnou cestu a název souboru PST v textovém poli Název souboru.

 2. Ukončete aplikaci Outlook.

 3. Přesuňte soubor.

  1. Pomocí Průzkumníka Windows zkopírujte jednotlivé soubory PST z výchozího umístění v adresáři jednotka:\Documents and Settings\uživatel\Local Settings\Data aplikací\Microsoft\Outlook do libovolné požadované složky v daném počítači.

   Poznámka : Výchozí umístění je skryté. Přejděte do této složky pomocí Průzkumníka Windows, musíte nejprve povolit zobrazování skrytých složek. V programu Průzkumník Windows v nabídce Nástroje klikněte na Možnosti složky. Na kartě zobrazení klikněte v části Upřesnit nastavení v části soubory a složky, klikněte v části skryté soubory a složky, klikněte na tlačítko Zobrazovat skryté soubory a složky. Pokud chcete zobrazit všechny přípony názvů souborů, zrušte zaškrtnutí políčka Skrýt příponu souborů známých typů v části soubory a složky. Skryté složky se zobrazí šedě vyznačení, že se nejedná o typické složky.

 4. V Ovládacích panelech systému Windows poklepejte na panel Uživatelské účty a potom klepněte na položku Pošta.

  Poznámka : Používáte-li klasické zobrazení Ovládacích panelů, poklepejte na panel Pošta.

 5. Klepněte na tlačítko Zobrazit profily a vyberte profil, který obsahuje soubor PST.

 6. Klepněte na tlačítko Vlastnosti a potom na tlačítko Datové soubory.

 7. Vyberte datový soubor v seznamu a klepněte na tlačítko Nastavení.

 8. Po zobrazení zprávy oznamující, že datový soubor nelze ve starém umístění najít, klepněte na tlačítko OK.

 9. Vyhledejte nové umístění složky, vyberte datový soubor a klepněte na tlačítko Otevřít.

 10. Klepněte na tlačítko OK a potom dvakrát klepněte na tlačítko Zavřít.

 11. Klikněte na tlačítko OK.

 12. Opakované spuštění aplikace Outlook.

Začátek stránky

Přesunutí souboru složek offline (OST)

Pracujete-li s aplikací Outlook v režimu offline nebo používáte server Exchange v režimu serveru Exchange s mezipamětí, můžete změnit umístění místního souboru offline složek (OST) na jinou složku nebo jednotku pevného disku.

 1. Ukončete aplikaci Outlook.

 2. Klikněte na tlačítko Start a pak na příkaz Ovládací panely.

 3. Poklepejte na panel Pošta a potom klepněte na položku E-mailové účty.

 4. Klepněte na tlačítko Zobrazit profily a vyberte profil, který obsahuje soubor PST.

 5. Klepněte na tlačítko Vlastnosti a potom na tlačítko Datové soubory.

 6. Vyberte účet serveru Exchange a potom klepněte na tlačítko Nastavení.

 7. Na kartě Upřesnit zrušte zaškrtnutí políčka Použít režim serveru Exchange s mezipamětí.

  Po zobrazení zprávy Tyto změny se projeví po restartování aplikace Outlook klepněte na tlačítko OK.

 8. Klikněte na Nastavení.

 9. Na kartě Upřesnit klepněte na položku Nastavení souboru složek offline.

 10. Klepněte na položku Zakázat použití offline a v zobrazeném dialogovém okně klepněte na tlačítko Ano.

 11. Klepněte na tlačítko Soubor složek offline.

 12. Klepněte na tlačítko Procházet, přejděte do umístění, kam chcete soubor OST uložit, zadejte název do pole Název souboru a potom klepněte na tlačítko Otevřít.

 13. Klikněte na tlačítko OK.

 14. Zaškrtněte políčko Použít režim serveru Exchange s mezipamětí.

 15. Klepněte na tlačítko OK. Po zobrazení zprávy Tyto změny se projeví po restartování aplikace Outlook klepněte na tlačítko OK.

 16. Klikněte na tlačítko Zavřít.

  Při dalším spuštění aplikace Outlook bude nový soubor OST synchronizován s poštovní schránkou na serveru Exchange.

Začátek stránky

Zabezpečení datových souborů

V současné době nelze při spuštění ani v případě nenadálého opuštění počítače aplikaci Outlook chránit heslem či ji uzamknout jinak, než pomocí přihlašovacího hesla systému Microsoft Windows či softwaru jiného výrobce, který byl speciálně vytvořen pro ochranu aplikace Outlook heslem. Můžete však nastavit heslo pro soubor osobních složek (PST). Jestliže v aplikaci Outlook používáte e-mailový účet sítě Internet, například účet POP3 nebo HTTP, jsou e-mailové zprávy doručovány do datového souboru PST na pevném disku počítače. Pro soubor PST můžete použít heslo, které zabrání náhodnému vstupu jiných osob, se kterými sdílíte počítač.

 1. V nabídce Přejít klepněte na příkaz Seznam složek.

 2. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Používáte-li e-mailový účet POP3, klepněte pravým tlačítkem myši na složku Osobní složky a v místní nabídce klepněte na příkaz Vlastnosti složky Osobní složky.

   Poznámka : Pokud jste pro datový soubor zadali vlastní zobrazovaný název, nahradí tento název složku Osobní složky.

  • Používáte-li e-mailový účet IMAP nebo HTTP, například účet služby Microsoft Windows Live Mail, klepněte pravým tlačítkem myši na název účtu a v místní nabídce klepněte na příkaz Vlastnosti - název účtu.

 3. Na kartě Obecné klikněte na Upřesnit.

 4. Klepněte na tlačítko Změnit heslo.

 5. V dialogovém okně Změnit heslo zadejte nové heslo a opětovným zadáním je potvrďte. Heslo může mít maximálně 15 znaků.

  Poznámky : Používejte silná hesla kombinující malá a velká písmena, čísla a symboly. Heslo, které směs těchto prvků nevyužívá, bývá slabé. Příklad silného hesla: Y6dh!et5. Příklad slabého hesla: House27. Hesla by měla mít délku aspoň 8 znaků. Lepší je kód, který používá 14 nebo víc znaků. Další informace najdete v tématu Pomozte ochránit své osobní údaje silnými hesly.

  Heslo je nezbytné si zapamatovat. Pokud heslo zapomenete, společnost Microsoft ho nebude moci zjistit. Hesla, která si zapíšete, uložte na bezpečném místě stranou od informací, jež budou těmito hesly chráněny.

 6. Ujistěte se, že políčko Uložit toto heslo do seznamu hesel není zaškrtnuto. Tím zabráníte uložení hesla do mezipaměti a při každém spuštění aplikace Outlook je bude nutné zadat. Heslo nesmíte zapomenout.

  Důležité : K vašemu heslu nemá přístup společnost Microsoft, váš poskytovatel služeb internetu (ISP) ani správce pošty. Pokud heslo zapomenete, nebude moci nikdo obnovit obsah souboru PST.

 7. Třikrát klepněte na tlačítko OK.

Po klepnutí na složku e-mailového účtu budete vyzváni k zadání hesla. Po získání přístupu již nebude nutné pro danou relaci heslo zadávat znovu. Jestliže aplikaci Outlook ukončíte a potom ji znovu spustíte, budete k zadání hesla vyzváni po klepnutí na složku e-mailového účtu.

Důležité : Heslo k souboru PST není možné používat jako zabezpečení proti počítačovým podvodníkům. Jde pouze o způsob, jak zabránit neúmyslnému vstupu jiným osobám, kterým důvěřujete a s nimiž sdílíte počítač, například členům rodiny. Vyšší úroveň ochrany dat v počítači, který sdílíte s jinými osobami, zajistí vytvoření heslem chráněného účtu systému Windows pro každého uživatele počítače.

Začátek stránky

Vlastní nastavení zobrazovaného názvu datového souboru

Výchozí zobrazovaný název souboru osobních složek (PST) je Osobní složky. To může být zavádějící v případě, že pracujete s více soubory PST, které mají všechny stejný název. Doporučeným postupem je nastavení vlastního zobrazovaného názvu.

 1. V Navigačním podokně klikněte pravým tlačítkem Dialogové okno Osobní složky a potom klikněte na Vlastnosti "osobní složky".

  Dialogové okno Osobní složky – vlastnosti

 2. Klikněte na možnost Upřesnit.

  Osobní složky

 3. Do pole Název zadejte smysluplný název, například Janina data aplikace Outlook.

 4. Dvakrát klikněte na tlačítko OK.

V navigačním podokně se v nejvyšší úrovni zobrazí složka obsahující vámi zadaný název. Tak můžete rychle odlišit svůj datový soubor od jiných datových souborů.

Tip : Vytváření vlastních názvů souborů je také užitečné, pokud uchováváte více archivovaných souborů PST. Vytváříte-li například každý měsíc soubor PST pro všechny položky odeslané v daném měsíci, můžete přejmenovat zobrazovaný název Osobní složky na výstižnější, například Archiv odeslané pošty – prosinec 2007.

Začátek stránky

Odebrání souboru PST z navigačního podokna

Poštu v navigačním podokně budete pravděpodobně chtít uspořádat přehledněji, a to i v případě, že máte sklony poštovní zprávy hromadit. K archivovanému souboru PST pravděpodobně nebudete vždy potřebovat okamžitý přístup. Datový soubor aplikace Outlook můžete z navigačního podokna odebrat, aniž byste soubor odstranili z počítače.

 • Pravým tlačítkem myši klepněte na soubor Osobní složky, který chcete z navigačního podokna odebrat, a potom klepněte na příkaz Zavřít složku Osobní složky.

Pokud není možnost Zavřít složku Osobní složky k dispozici, pokoušíte se pravděpodobně odebrat soubor PST, který aplikace Outlook využívá k ukládání nových zpráv. Pokud byste tento datový soubor odebrali, nebylo by pro nové zprávy k dispozici žádné úložiště.

Tip : Obáváte se odstranění souboru a ztráty dat? Zavřením souboru PST neodstraníte soubor ani žádné položky, které obsahuje. Soubor se jen již nebude zobrazovat v navigačním podokně. Jakýkoli soubor PST můžete pomocí následujících kroků vždy přidat zpět do zobrazení:

 1. V nabídce Soubor přejděte na příkaz Otevřít a klepněte na příkaz Datový soubor aplikace Outlook.

 2. Klepněte na soubor PST, který chcete otevřít, a potom na tlačítko OK.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×