Otevření vzorníku dokumentu

Aplikace Microsoft Office Visio vytvoří na počátku kreslení vzorník specifický pro daný soubor výkresu, který je nazýván vzorník dokumentu. Při každém přetažení obrazce na stránku výkresu je do vzorníku dokumentu zkopírována předloha obrazce a na stránce výkresu je vytvořena instance (neboli kopie) předlohy. Instance dědí formátování a jiné vlastnosti z předloh ve vzorníku dokumentu.

Pomocí vzorníku dokumentu můžete provést libovolnou z následujících akcí:

  • Sledovat, které obrazce jsou použity ve výkresu.

  • Provádět revize u všech instancí obrazce na všech stránkách souboru výkresu prostřednictvím revize předlohy ve vzorníku dokumentu. V organizačním diagramu lze například změnit barvu textu na modrou u všech obrazců Pozice prostou úpravou předlohy Pozice ve vzorníku dokumentu. Změny zdědí všechny instance obrazce Pozice ve výkresu.

  • Přidat obrazce přímo do vzorníku dokumentu a usnadnit tak jejich opětovné použití. Jestliže jste například nakreslili vlastní obrazec a chcete jej používat pouze v aktuálním výkresu, můžete jej přidat do vzorníku dokumentu.

Otevření vzorníku dokumentu

  • V nabídce Soubor přejděte na příkaz Obrazce a klepněte na příkaz Zobrazit vzorník dokumentu.

Poznámka : Vzorník dokumentu nelze uložit pro použití v jiných výkresech. Jedná se pouze o součást aktivního výkresu.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×