Otevření souboru

Soubor v aplikaci sady Microsoft Office lze otevřít několika způsoby. K úpravám můžete otevřít buď původní soubor nebo jeho kopii, nebo můžete soubor otevřít jen pro čtení, což zabraňuje uložení souboru, pokud ho neuložíte pod jiným názvem.

Co chcete udělat?

Otevření souboru

Otevření kopie souboru

Otevření souboru pouze pro čtení

Otevření souboru

 1. V uvedených aplikacích sady Microsoft Office 2007 postupujte následovně:

  Word, Excel, PowerPoint nebo Access

  • Klepněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klepněte na příkaz Otevřít.

   Klávesová zkratka  Zobrazte dialogové okno Otevřít stisknutím kombinace kláves CTRL+O.

   Aplikace InfoPath, OneNote, Project, Publisher a Visio

  • V nabídce Soubor klepněte na příkaz Otevřít.

   Klávesová zkratka  Zobrazte dialogové okno Otevřít stisknutím kombinace kláves CTRL+O.

 2. V rozevíracím seznamu Oblast hledání klepněte na jednotku, složku či umístění v síti Internet obsahující soubor, který chcete otevřít.

 3. V seznamu složek najděte a otevřete složku, která obsahuje požadovaný soubor.

  Poznámka : Ve výchozím nastavení jsou v dialogovém okně Otevřít zobrazeny pouze soubory vytvořené v aplikaci, která je právě používána. Používáte-li například aplikaci Microsoft Office Excel, nebudou zobrazeny soubory vytvořené v aplikaci Microsoft Office Word, pokud v rozevíracím seznamu Soubory typu neklepnete na položku Všechny soubory.

 4. Klepněte na soubor a na tlačítko Otevřít.

Začátek stránky

Otevření kopie souboru

Když soubor otevřete jako kopii, program vytvoří duplikát souboru a ten zobrazí. Jakékoliv provedené změny se uloží do kopie. Program dá kopii nový název. Standardně se na začátek názvu souboru přidá text Kopie (1).

 1. V uvedených aplikacích sady Microsoft Office 2007 postupujte následovně:

  Word, Excel, PowerPoint nebo Access

  • Klepněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klepněte na příkaz Otevřít.

   Klávesová zkratka  Zobrazte dialogové okno Otevřít stisknutím kombinace kláves CTRL+O.

   Aplikace InfoPath, OneNote, Project, Publisher a Visio

  • V nabídce Soubor klepněte na příkaz Otevřít.

   Klávesová zkratka  Zobrazte dialogové okno Otevřít stisknutím kombinace kláves CTRL+O.

 2. V rozevíracím seznamu Oblast hledání klepněte na jednotku, složku či umístění v síti Internet obsahující soubor, který chcete otevřít.

 3. V seznamu složek najděte a otevřete složku, která obsahuje požadovaný soubor.

 4. Vyberte soubor, jehož kopii chcete otevřít. Klepněte na šipku vedle tlačítka Otevřít a klepněte na příkaz Otevřít kopii.

Poznámka : Pokud otevřete kopii souboru, vytvoří se ve složce obsahující původní soubor nová kopie daného souboru.

Začátek stránky

Otevření souboru pouze pro čtení

Jestliže soubor otevřete jen pro čtení, zobrazí se původní soubor, ale nelze do něj uložit provedené změny.

 1. V uvedených aplikacích sady Microsoft Office 2007 postupujte následovně:

  Word, Excel, PowerPoint nebo Access

  • Klepněte na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka a potom klepněte na příkaz Otevřít.

   Klávesová zkratka  Zobrazte dialogové okno Otevřít stisknutím kombinace kláves CTRL+O.

   Aplikace InfoPath, OneNote, Project, Publisher a Visio

  • V nabídce Soubor klepněte na příkaz Otevřít.

   Klávesová zkratka  Zobrazte dialogové okno Otevřít stisknutím kombinace kláves CTRL+O.

 2. V rozevíracím seznamu Oblast hledání klepněte na jednotku, složku či umístění v síti Internet obsahující soubor, který chcete otevřít.

 3. V seznamu složek najděte a otevřete složku, která obsahuje požadovaný soubor.

 4. Vyberte soubor, který chcete otevřít jen pro čtení. Klepněte na šipku vedle tlačítka Otevřít a klepněte na příkaz Otevřít jen pro čtení.

Poznámka : 

 • Můžete vytvořit zástupce složky umístěné na síťovém souborovém či webovém serveru. K tomuto účelu slouží tlačítko Místa v síti na panelu Místa v dialogovém okně Otevřít.

 • V seznamu Naposledy použité soubory v nabídce Soubor nebo v seznamu Poslední dokumenty dostupném po klepnutí na tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka je zobrazen seznam několika naposledy otevřených souborů. Soubor otevřete klepnutím na jeho název.

 • Ve složce Poslední dokumenty v dialogovém okně Otevřít se zobrazuje seznam souborů a složek, které jste otevřeli.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×