Otevření sešitu nebo snímku v aplikaci Excel ze služby Excel Services

Sešit, který máte zobrazený ve službě Excel Services, můžete zkopírovat do svého počítače a otevřít ho v aplikaci Microsoft Office Excel. Lze to provést dvojím způsobem: otevřením celého sešitu nebo otevřením omezeného sešitu, kterému se říká snímek.

Co chcete udělat?

Proč otevřít sešit ve vašem počítači v aplikaci Office Excel?

Co se uloží, respektive odebere při otevření snímku?

Otevření sešitu nebo snímku v aplikaci Excel

Proč otevřít sešit ve vašem počítači v aplikaci Office Excel?

Data a grafy zobrazené ve službě Excel Services jsou obsaženy v sešitu aplikace Microsoft Office Excel, který autor sešitu uložil do knihovny dokumentů, síťové složky nebo umístění HTTP. V některých případech je vhodné zkopírovat aktuální stav sešitu do místního počítače a otevřít ho v aplikaci Excel. Můžete tak například:

 • Využít tiskových funkcí aplikace Excel. Další informace naleznete v tématu.

 • Změnit hodnoty buněk a vzorců a zobrazit tak nové výsledky.

 • Přidat nebo aktualizovat grafy, kontingenční tabulky nebo kontingenční grafy.

 • Zodpovědět neočekávané otázky pomocí nástrojů citlivostní analýzy (například nástroje Hledání řešení nebo Řešitel).

 • Pracovat s tabulkami aplikace Excel přidáním vypočtených sloupců nebo zobrazením odlišných mezisoučtů.

Další informace naleznete v tématu Rozdíly mezi použitím sešitu v aplikaci Excel a na serveru Excel Services

Začátek stránky

Co se uloží, respektive odebere při otevření snímku?

Snímek představuje omezenou verzi sešitu. V zásadě se dá říci, že zobrazitelné informace jsou uloženy, zatímco informace, které pravděpodobně nebudete dále rozšiřovat, budou odebrány. V následujících oddílech je popsáno, jaké informace budou při otevření snímku uloženy a jaké naopak odebrány.

Uloženy budou

 • Formátování:    Veškeré formátování, styly a motivy.

 • Viditelné informace:    Všechny buňky, sloupce, řádky a listy, které nejsou skryté nebo nezobrazené kvůli použitému filtru.

 • Hodnoty buněk:    Aktuální text, čísla a kalendářní data obsažená v buňkách, dále vrácené hodnoty vzorců a funkcí.

 • Objekty:    Tabulky, grafy, kontingenční tabulky a kontingenční grafy aplikace Excel.

Odebrány budou

 • Soukromé informace:    Soukromé informace, které mohou být uloženy v sešitu, aniž byste si toho byli vědomi, například jméno uživatele nebo souhrn osobních údajů ve vlastnostech dokumentu.

 • Podmíněné formátování:    Veškeré podmíněné formátování.

 • Skrytá data:    Skryté buňky, řádky, sloupce a listy.

 • Vzorce:    Všechny vzorce a funkce listu aplikace Microsoft Office Excel.

 • Interaktivní funkce:    Jakékoliv interaktivní funkce, jako je rozbalování či sbalování úrovní dat v kontingenční tabulce, filtrování a řazení v listu tabulky aplikace Excel a seskupování a rušení seskupení dat z přehledu.

 • Propojení:    Všechna propojení s externími zdroji dat i daty v mezipaměti.

 • Týkající se webu:    Hypertextové odkazy a možnosti publikování na webu.

Začátek stránky

Otevření sešitu nebo snímku v aplikaci Excel

Poznámka : Je třeba mít v počítači nainstalovanou aplikaci Microsoft Office Excel. Další informace o používání aplikace Office Excel naleznete v nápovědě k aplikaci Office Excel.

 1. V případě potřeby otevřete stránku webových částí, která obsahuje sešit uložený jako webovou část aplikace Excel Web Access, nebo sešit otevřete z knihovny dokumentů ve webovém prohlížeči.

 2. Na panelu nástrojů aplikace Office Excel Web Access klepněte na šipku vedle nabídky Otevřít a proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li sešit otevřít, klepněte na položku Otevřít v aplikaci Excel.

   Aktuální stav celého sešitu a veškeré práce vykonané v průběhu aktuální relace, kupříkladu řazení a filtrování, včetně přepočtených vzorců a aktualizovaných datových připojení, bude zkopírován do místního počítače a otevřen v aplikaci Excel kvůli možnosti zobrazení, či změny obsahu.

  • Chcete-li otevřít snímek, klepněte na příkaz Otevřít snímek v aplikaci Excel.

   Aktuální stav celého sešitu nebo jen vybraných listů a pojmenovaných položek, jsou-li nějaké vybrány autorem při publikování sešitu, včetně veškeré práce vykonané v průběhu aktuální relace, kupříkladu řazení a filtrování, bude zkopírován do místního počítače a otevřen v aplikaci Excel kvůli možnosti zobrazení, či změny obsahu.

   Tip : Snímek můžete rovněž otevřít z knihovny dokumentů, ve které je sešit uložený tak, že přejdete na položku sešitu, klepnete na šipku vedle položky a potom klepnete na možnost Snímek v aplikaci Excel.

Důležité : Příkazy Otevřít v aplikaci Excel a Otevřít snímek v aplikaci Excel jsou primárně určeny pro uživatele, kteří chtějí pracovat s daty ve svém vlastním počítači s využitím všech funkcí aplikace Excel. Tyto příkazy nezmění původní sešit umístěný v knihovně dokumentů nebo síťové složce.

Problém: Nelze otevřít sešit nebo snímek.

Pravděpodobně nemáte oprávnění k otevření položek, které je pro otevření sešitu nutné. Pro otevření snímku je zase nutné mít oprávnění k prohlížení položek. Obraťte se na správce webu.

Problém: Nabídka Otevřít není na panelu nástrojů zobrazena.

Správce může aplikaci Excel Web Access upravit tak, že nabídka Otevřít je na panelu nástrojů aplikace Excel Web Access skryta. Například vlastnost Typ panelu nástrojů může být nastavena na skrytí nabídky Otevřít, případně není zaškrtnuta vlastnost Otevřít v aplikaci Excel, Otevřít snímek v aplikaci Excel. Další informace naleznete v tématu Uživatelské vlastnosti webové části aplikace Excel Web Access.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×