Otevření sdíleného kalendáře, adresáře nebo e-mailové složky

Důležité : Abyste mohli otevřít adresář, kalendář nebo složku pošty jiného uživatele, musíte mít vy i váš protějšek účet Microsoft Exchange a vlastník účtu vám musí udělit oprávnění.

 1. V nabídce File (Soubor) najeďte myší na Open (Otevřít) a potom klikněte na Other User‘s Folder (Složka jiného uživatele).

 2. Klikněte na Find User (Najít uživatele) Find User button .

 3. Zadejte jméno osoby, která vám udělila přístup, a klikněte na Find (Najít). Klikněte na jméno dotyčného a potom na tlačítko OK.

  Pokud máte několik účtů Microsoft Exchange, vyberte v místní nabídce Account (Účet) účet, který chcete použít k otevření složky jiného uživatele.

 4. V místní nabídce Type (Typ) klikněte na Calendar (Kalendář), Address Book (Adresář) nebo Inbox (Doručená pošta) a potom klikněte na tlačítko OK.

  Sdílená složka se zobrazí v navigačním podokně pod nadpisem Shared (Sdílené).

  Poznámky : 

  • Pokud máte v navigačním podokně vybranou sdílenou složku, budou se nově vytvořené položky ukládat do této sdílené složky.

  • Pokud chcete sdílený kalendář jiného uživatele ze svého navigačního podokna odebrat, podržte klávesu CTRL, klikněte na složku a potom klikněte na Remove from View (Odebrat ze zobrazení).

Viz taky

Sdílení složky účtu Exchange

Informace o sdílení a delegování

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×