Otevření projektu

 1. Klepněte na tlačítko Otevřít Obrázek tlačítka .

 2. Pokud chcete otevřít projekt ze serveru Project Server, klepněte v dialogovém okně Otevřít na položku Projekty organizace a potom poklepáním na projekt v seznamu otevřete projekt z místní mezipaměti nebo poklepáním na položku Načíst seznam všech projektů ze serveru Project Server otevřete projekt ze serveru.

  • Máte-li v úmyslu projekt pouze prohlížet nebo pokud je projekt již rezervován, klepněte na možnost Jen pro čtení vedle položky Režim.

  • Chcete-li otevřít kopii publikované verze projektu, klepněte na možnost Publikováno vedle položky Úložiště.

 3. Jestliže chcete otevřít projekt uložený v počítači, vyhledejte požadovaný soubor v počítači, klepnutím na soubor jej vyberte a klepněte na tlačítko Otevřít.

  Tip : Pokud chcete tento projekt otevřít pouze pro čtení, klepněte na šipku na tlačítku Otevřít a potom klepněte na tlačítko Otevřít jen pro čtení.

  Poznámky : 

  • Prostřednictvím ukládání do místní mezipaměti poskytuje aplikace Office Project Professional 2007 rychlý přístup k projektům uloženým na serveru Project Server. Mezipaměť je uložena v počítači nebo sdíleném síťovém umístění a je synchronizována s daty na serveru Project Server. Pokud při otevření projektu dojde téměř k dosažení maximální velikosti mezipaměti, zobrazí se chybová zpráva, že mezipaměť je příliš plná a že projekt nelze v tuto chvíli otevřít. Můžete vymazat mezipaměť nebo zvýšit limit mezipaměti. Odkazy na další informace o změně místní mezipaměti naleznete v části Viz také.

  • Při otevření existujícího projektu ze serveru Project Server je projekt rezervován. To zabraňuje jiným uživatelům v provádění změn projektu, zatímco na něm pracujete. Po otevření je stav projektu nastaven ve sloupci Rezervováno? na hodnotu Ano. Vaše uživatelské jméno se zobrazí ve sloupci Rezervoval.

  • Chcete-li otevřít projekt vytvořený v jiné aplikaci, klepněte na požadovaný formát souboru v poli Typ souborů a potom poklepejte na název souboru v seznamu složek. Také můžete zadat příponu do pole Název souboru (pokud například chcete vyhledat Šablona aplikace Project, zadejte *.mpt).

  • Naposledy použitý projekt můžete otevřít také tak, že klepnete na název souboru umístěný ve spodní části nabídky Soubor. Pokud seznam naposledy použitých souborů není uveden, klepněte na položku Možnosti v nabídce Nástroje, klepněte na kartu Obecné a zaškrtněte políčko Nabízet názvy.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×