Přihlásit se

Otevření dokumentů vytvořených v dřívějších verzích aplikace Word v aplikaci Word 2010

AF101859186

Při otevření dokumentu, který byl vytvořen v předchozí verzi aplikace Word, v aplikaci Microsoft Word 2010 se zapne režim kompatibility a v záhlaví okna dokumentu se zobrazí text Režim kompatibility.

Režim kompatibility zajišťuje, že při práci s dokumentem nebudou používány žádné nové nebo vylepšené funkce aplikace Word 2010, takže uživatelé předchozích verzí aplikace Word budou mít k dispozici veškeré funkce pro úpravy. Režim kompatibility také zachovává rozložení dokumentu.

V tomto článku

Režimy a kompatibilita dokumentů

Dostupnost funkcí v jednotlivých režimech

Převod dokumentu do režimu Word 2010

Režimy a kompatibilita dokumentů

Při otevření v aplikaci Word 2010 se dokument nachází v jednom ze tří režimů:

 • Word 2010

 • Režim kompatibility aplikace Word 2007

 • Režim kompatibility aplikace Word 97-2003

Režim, v němž se dokument nachází, je uveden v záhlaví dokumentu. Pokud se za názvem souboru zobrazí text (Režim kompatibility), nachází se dokument v režimu kompatibility aplikace Word 2007 nebo v režimu kompatibility aplikace Word 97-2003. Chcete-li zjistit, o jaký režim se jedná, proveďte následující postup:

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Klikněte na tlačítko Informace.

 3. V části Připravit na sdílení klikněte na položku Zkontrolovat problémy a potom klikněte na možnost Zkontrolovat kompatibilitu.

 4. Klikněte na položku Vyberte verze, které chcete zobrazit.

  Vedle názvu režimu, v němž se dokument nachází, se zobrazí značka zaškrtnutí.

Pokud není v záhlaví uveden text (Režim kompatibility), je dokument v režimu aplikace Word 2010 a jsou k dispozici všechny funkce.

Poznámka : Pokud používáte aplikaci Microsoft Word Starter 2010, mějte na paměti, že ne všechny funkce uvedené pro aplikaci Word 2010 jsou podporovány i v aplikaci Word Starter. Další informace o funkcích dostupných v aplikaci Word Starter naleznete v tématu Podpora funkcí aplikace Word Starter.

Dostupnost funkcí v jednotlivých režimech

Funkce

97-2003

2007

2010

Nové formáty číslování

Červený znak X

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Nové obrazce a textová pole

Červený znak X

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Textové efekty

Červený znak X

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Alternativní text u tabulek

Červený znak X

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Funkce písem OpenType

Červený znak X

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Blokování autorů

Červený znak X

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Nové efekty WordArt

Červený znak X

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Nové ovládací prvky obsahu

Červený znak X

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Ovládací prvky obsahu v aplikaci Word 2007

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Motivy

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Větší a menší písma

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Sledované přesunuté položky

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Karty Okraj

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Obrázky SmartArt

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Grafy v systému Office 2007

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Vložené objekty Open XML

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Stavební bloky

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Bibliografie a citace

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Rovnice

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Relativní textová pole

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Vlastní data Jazyk XML (Extensible Markup Language)

Červený znak X

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Objekt WordArt z předchozích verzí

Zelené zaškrtnutí

Zelené zaškrtnutí

Červený znak X

Diagramy z předchozích verzí

Zelené zaškrtnutí

Červený znak X

Červený znak X

Grafy z předchozích verzí

Zelené zaškrtnutí

Červený znak X

Červený znak X

Začátek stránky

Převod dokumentu do režimu Word 2010

Můžete pracovat v režimu kompatibility nebo můžete dokument převést na formát souborů aplikace Word 2010. Příkaz Převést aplikace Word odstraní možnosti kompatibility, takže dokument se zobrazí v rozložení, v jakém by se nacházel při vytvoření v aplikaci Word 2010. Pokud je soubor ve formátu DOC, použití příkazu Převést jej upgraduje na formát DOCX.

Převod dokumentu umožňuje přístup k novým a vylepšeným funkcím aplikace Word 2010. Uživatelé používající předchozí verze aplikace Word však pravděpodobně budou mít problémy nebo nebudou moci upravovat určité části dokumentu, jež byly vytvořeny pomocí nových nebo vylepšených funkcí aplikace Word 2010.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li převést dokument bez uložení kopie, klikněte na položku Informace a potom na položku Převést.

  • Chcete-li vytvořit kopii dokumentu v režimu aplikace Word 2010, klikněte na položku Uložit jako, zadejte nový název dokumentu do pole Název souboru a klikněte na položku Dokument Word v seznamu Uložit jako typ.

Začátek stránkyByly tyto informace užitečné?

Jak ji můžeme vylepšit?

Jak ji můžeme vylepšit?

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.