Otevření a vyhledání položek v archivu

Pokud na Macu exportujete – ručně archivujete do datového souboru Outlooku pro Mac (.olm) – e-mailové zprávy, kontakty a další položky, můžete tyto položky otevřít a znovu vyhledávat tak, že naimportujete datový soubor Outlooku pro Mac do Outlooku pro Mac. Archivované položky můžete taky přesunout do jiných složek Outlooku.

Udělejte některou z těchto věcí:

Otevření datového souboru Outlooku (.pst nebo .olm)

Můžete naimportovat datový soubor Outlooku pro Windows (.pst) nebo Datový soubor Outlooku pro Mac (.olm). Tyto datové soubory můžou obsahovat velké objemy dat několika typů položek. Datové soubory Outlooku se často používají jako archiv nebo slouží k přenosu dat mezi počítači.

 1. V nabídce File (Soubor) Outlooku pro Mac klikněte na Import (Importovat).

 2. Klikněte na Outlook Data File (Datový soubor aplikace Outlook) a potom na šipku doprava.

 3. Vyberte typ datového souboru a potom klikněte na šipku doprava.

 4. Najděte datový soubor na svém počítači a potom klikněte na Import.

 5. Po dokončení importu klikněte na Done (Hotovo).

  Naimportované položky najdete tady: Navigační podokno > On My Computer (V tomto počítači).

  Poznámka : Do Outlooku pro Mac se dají importovat jenom soubory .pst založené na kódování Unicode: To je standardní formát souborů osobních složek pro Outlook (pro Windows) 2003 a novější verze. Soubory .pst s formátováním ANSI (známé taky jako soubory osobních složek PST aplikací Microsoft Outlook 97–2002) byly standardním formátem osobních složek pro ukládání dat v Outlooku pro Windows ve verzích 97–2002. Tento formát souboru se do Outlooku pro Mac importovat nedá. Pokud máte starší verzi souboru .pst ve formátu ANSI, neexistuje žádný automatický postup, jak tento soubor převést na novější formát. Můžete ale vytvořit nový datový soubor Outlooku (.pst) v Microsoft Outlooku pro Windows 2003 nebo novějším a potom položky naimportovat ze starší verze souboru do nové. Nový soubor .pst pak můžete naimportovat do Outlooku pro Mac. Další informace o tom, jak vytvořit soubor .pst a naimportovat položky, najdete v nápovědě pro vaši verzi Outlooku pro Windows.

Otevření položek Entourage z archivu nebo starší verze

Položky můžete importovat jako e-mailové zprávy, kontakty a události z Entourage 2004, Entourage 2008 nebo Entourage 2008 v edici Web Services. Data můžete importovat taky z archivu Entourage, který má příponu .rge.

 1. V nabídce File Outlooku pro Mac klikněte na Import.

 2. Klikněte na Entourage information from an archive or earlier version (Informace z archivu Entourage nebo starší verze), potom na šipku doprava a pak postupujte podle pokynů.

  Poznámky : 

  • Pokud jste použili Účet Microsoft Exchange s Entourage, stáhnou se po dokončení importu všechny položky v účtu Exchange ze serveru Exchange. Všechna pravidla a plány, které se vztahují k účtu Exchange, se budou muset v Outlooku znovu nakonfigurovat.

  • Pokud importujete položky z Entourage 2004 nebo Entourage 2008, informace o kategoriích pro položky v účtu Exchange se do Outlooku neimportují. V případě Entourage 2008 v edici Web Services se informace o kategoriích ze serveru Exchange stáhnou.

  • Outlook neobsahuje Centrum projektů. Pokud jste v Entourage používali Centrum projektů a potom jste informace z Entourage naimportovali do Outlooku, převedou se přidružení Centra projektů na kategorie. Pokud jste třeba přidali položky k projektu, který měl v Entourage název Výzkumná práce, přiřadí se k těmto položkám v Outlooku kategorie s názvem Výzkumná práce. Informace o funkcích v Outlooku, které slouží k uspořádání projektů, najdete v tématu V Outlooku není Centrum projektů.

  • Vlastní zobrazení, nastavení hledání a informace o dobách cestování na události se z Entourage do Outlooku neimportují. V událostech Outlooku nejsou žádné informace o dobách cestování.

Přesunutí položky ze složky archivu do jiné složky v Outlooku

 1. Vyberte položku, kterou chcete přesunout.

 2. Na kartě Home (Domů) klikněte na Move (Přesunout) a pak na Choose Folder (Zvolit složku).

 3. Do vyhledávacího pole zadejte název složky, do které chcete položku přesunout, a klikněte na Move.

  Tip : Pokud chcete položku zkopírovat ze složky archivu do jiné složky v Outlooku, můžete ji přetáhnout do složky, kam chcete kopii umístit.

Viz taky

Export nebo ruční archivace položek Outlooku

Automatická archivace nebo zálohování položek Outlooku

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×