Otevření souboru s omezenými oprávněními

  1. Otevřete dokument s omezenými oprávněními.

  2. Pokud k licenčnímu serveru přistupujete poprvé, zadejte svoje uživatelské jméno a heslo pro licenční server a zaškrtněte políčko Save password in Mac OS keychain (Uložit heslo do klíčenky systému Mac OS).

    Tip :  Pokud políčko Save password in Mac OS keychain (Uložit heslo do klíčenky systému Mac OS) nezaškrtnete, budete pravděpodobně muset zadávat svoje uživatelské jméno a heslo vícekrát.

  3. Objeví se Message Bar (Panel zpráv) se zprávou, že jde o dokument se spravovanými přístupovými právy. V Message Bar (Panel zpráv) klikněte na View Permissions (Zobrazit oprávnění).

    Poznámka : Pokud máte oprávnění Full Control (Úplné řízení), Message Bar (Panel zpráv) zobrazí příkaz Change Permissions (Změnit oprávnění).

  4. V části Permissions (Oprávnění) zobrazíte seznamu úkolů, které se souborem můžete provádět. V části Restrictions (Omezení) zobrazíte seznamu úkolů, které se souborem nemůžete provádět.

Viz taky

Přidání přihlašovacích údajů k otevření souboru nebo zprávy se spravovanými přístupovými právy

Omezení přístupu pomocí Správy přístupových práv k informacím

Omezení oprávnění k obsahu v souboru

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×