Otevření nebo úprava souboru v knihovně SharePoint

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Způsob, kterým se rozhodnete otevřít nebo upravit soubor v knihovně služby Microsoft Windows SharePoint Services, závisí na tom, co chcete se souborem provádět a jakým způsobem je knihovna nastavena. Soubor můžete například chtít otevřít jen kvůli čtení, nebo jej můžete chtít upravovat.

V tomto článku:

Základní informace

Otevření souboru z webu služby SharePoint

Rezervovat soubor z aplikace sady Office

Úpravy souboru otevřením z webu služby SharePoint

Úpravy souboru tak, že ho otevřete v aplikaci sady Office

Přehled

Pokud otevřete soubor při procházení knihovnou na webu SharePoint, aplikace sady Microsoft Office 2007, do které soubor patří, zobrazí zprávu s dotazem, zda chcete soubor otevřít v režimu pro čtení nebo pro úpravy.

Pokud jsou soubory otevřeny z webu Windows SharePoint Services 3.0, aplikace Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Word 2007 a Microsoft Office Excel 2007 navíc podporují režim čtení. Režim čtení usnadňuje procházení soubory a eliminuje příkazy, které nejsou pro čtení zapotřebí. V aplikačním pruhu zpráv je také uvedený příkaz pro úpravy, na který můžete klepnout v případě, že se rozhodnete soubor upravovat.

Když klepnete na soubor na webu Microsoft Windows SharePoint Services 2.0, soubor se otevře v režimu čtení. Chcete-li soubor otevřít pro úpravy, můžete použít příkaz pro úpravy v rozevírací nabídce souboru. Pokud nevíte, jakou používáte verzi služby Windows SharePoint Services, můžete použitím příkazu pro úpravy otevřít soubor a upravovat jej v libovolné verzi.

Když otevřete soubor z knihovny SharePoint použitím aplikace Office 2007, soubor se otevře v režimu pro úpravy. Po otevření souboru na webovém severu je ve vaší složce Místa v síti vytvořen zástupce webového serveru. Pomocí tohoto zástupce můžete pak snadněji otevírat soubory na webovém serveru.

Rezervace souborů pro práci

Pokud na stejných souborech pracuje více uživatelů, je vhodné soubory před zahájením úprav rezervovat. Když provedete rezervaci souboru, budete po celou dobu rezervace jediným uživatelem, který může soubor upravovat. Tím se snižuje potenciální možnost, že při úpravách dojde k nejasnostem nebo konfliktům. Ostatní uživatelé mohou začít soubor upravovat teprve po jeho vrácení zpět.

Knihovnu lze nastavit tak, že bude rezervaci vyžadovat. Pokud knihovna vyžaduje rezervaci, lze soubory upravovat teprve po povinné rezervaci. Nové soubory budou zobrazeny ostatním uživatelům teprve po jejich vrácení.

Pokud nerezervujete soubor a soubor je v průběhu vašich úprav změněn jiným uživatelem, pravděpodobně se zobrazí dialogové okno s výzvou, abyste vyřešili konflikt v úpravách. V případě zobrazení tohoto okna se můžete rozhodnout, kterou verzi souboru chcete zachovat, nebo můžete obě sady úprav sloučit.

Práce se soubory na místním pevném disku

Když rezervujete soubor z aplikace sady Office 2007 a soubor je uložený v knihovně na webu Windows SharePoint Services 3.0, můžete v aplikaci Office pracovat se souborem na místním pevném disku. Ve většině případů je to rychlejší, než pracovat se souborem na serveru. Soubor je uložený ve složce serverových konceptů na pevném disku. Toto umístění můžete změnit v možnostech ukládání pro aplikace sady Microsoft Office.

Pokud jste připojili knihovnu Windows SharePoint Services 3.0 k aplikaci Microsoft Office Outlook 2007, můžete také pracovat se soubory na místním pevném disku. Další informace týkající se použití knihoven SharePoint s aplikací Office Outlook 2007 naleznete v nápovědě k aplikaci Outlook.

Když rezervujete soubor do složky serverových konceptů nebo připojíte knihovnu k aplikaci Office Outlook 2007, můžete pracovat se souborem i v případě, že nejste připojeni, například když nejste v kanceláři. Po opětovném připojení můžete uložit změny na server. Pokud pracujete se souborem tak, že jej otevřete v aplikaci Outlook, zobrazí se při obnovení připojení a otevření souboru dotaz, zda chcete aktualizovat server. Pokud jste soubor rezervovali, uvidí změny ostatní uživatelé až po vrácení souboru zpět.

Začátek stránky

Otevření souboru z webu SharePoint

Poznámka: Chcete-li určit verzi služby Windows SharePoint Services, která je spuštěná na webu, použijte následující informace. Na webu Windows SharePoint Services 3.0 je v pravém horním rohu obrazovky zobrazena nabídka s uživatelským jménem a účtem. Navigace na webu Windows SharePoint Services 2.0 obsahuje v horním levém rohu odkazy Domů, Dokumenty a seznamy a Nápověda. (Tento postup je sice platný pro většinu případů, ale rozhraní některých webů může být upraveno jiným způsobem.)

 1. Na webu SharePoint otevřete knihovnu, ve které je uložený soubor.

  Co dělat, když nemůžete najít knihovny

  1. Pokud se název knihovny nezobrazí, postupujte takto:

   • Na webu Windows SharePoint Services 3.0 klepněte na odkaz Zobrazit veškerý obsah webu.

   • Na webu Windows SharePoint Services 2.0 klepněte na odkaz Dokumenty a seznamy.

  2. Klepněte na název vašeho seznamu.

 2. Klepněte na soubor, který chcete otevřít.

 3. Proveďte některou z těchto akcí:

  1. Na webu Windows SharePoint Services 3.0 se zobrazí zpráva s dotazem, jak chcete otevřít soubor. Konkrétní zpráva závisí na používané aplikaci. Klepněte na položku Jen pro čtení.

  2. Na webu Windows SharePoint Services 2.0 se zobrazí zpráva s dotazem, zda je bezpečné otevřít soubor. Pokud souhlasíte s otevřením souboru, klepněte na tlačítko OK.

   Poznámky: 

   • Pokud je soubor otevřený v režimu čtení, zobrazí se většinou v záhlaví aplikace řetězec jen pro čtení v kulatých nebo hranatých závorkách.

   • V aplikacích Office Word 2007, Office Excel 2007 a Office PowerPoint 2007 se přes horní okraj souboru obvykle zobrazí pruh zpráv s tlačítkem pro úpravy. Pokud se rozhodnete, že chcete místo pouhého čtení soubor upravovat, můžete klepnout na tlačítko Upravit dokument, Upravit sešit nebo Upravit prezentaci a začít soubor upravovat.

   • Pokud se rozhodnete místo čtení soubor upravovat a na horním okraji souboru není zobrazený pruh zpráv, zavřete soubor a znovu jej otevřete v režimu úprav.

Začátek stránky

Rezervace souboru z aplikace sady Office

Následující postup slouží k rezervaci souboru, který je již otevřený v aplikaci sady Office. Soubor můžete také rezervovat z knihovny na webu SharePoint.

V aplikacích sady Office 2007 postupujte takto:

Aplikace Word, Excel a PowerPoint

 • Klikněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office , klepněte na Server a potom klikněte na Rezervovat.

Aplikace Visio

 • V nabídce Soubor klepněte na příkaz Rezervovat.

Ostatní aplikace sady Office

Ostatní tyty souborů lze rezervovat pomocí příkazů, které jsou k dispozici v knihovně na webu SharePoint. Další informace naleznete v nápovědě na webu SharePoint.

Tip: Pokud vaše knihovna vyžaduje rezervaci, zobrazí se v pruhu zpráv příkaz Rezervovat. Tento příkaz je k dispozici, když soubor otevřete v některé z následujících aplikací sady Microsoft Office 2007: Word, Excel nebo PowerPoint.

Začátek stránky

Úprava souboru otevřením z webu SharePoint

Soubor aplikace sady Office 2007 lze otevřít z webu Windows SharePoint Services 3.0 pouhým klepnutím na soubor. V závislosti na aplikaci se může otevřít dialogové okno s nabídkou, ve které lze vybrat otevření nebo úpravu souboru. V rozevírací nabídce pro soubor je uvedený příkaz pro úpravy, který můžete použít v případě, že chcete upravovat soubor na webu s předchozí verzí služby Windows SharePoint Services, chcete upravit webovou stránku nebo nevíte, jaká verze služby je spuštěná na webu SharePoint.

Poznámka: Chcete-li určit verzi služby Windows SharePoint Services, která je spuštěná na webu, použijte následující informace. Na webu Windows SharePoint Services 3.0 je v pravém horním rohu obrazovky zobrazena nabídka s uživatelským jménem a účtem. Navigace na webu Windows SharePoint Services 2.0 obsahuje v horním levém rohu odkazy Domů, Dokumenty a seznamy a Nápověda. (Tento postup je sice platný pro většinu případů, ale rozhraní některých webů může být upraveno jiným způsobem.)

 1. Na webu SharePoint otevřete knihovnu, ve které je uložený soubor.

  Co dělat, když nemůžete najít knihovny

 1. Pokud se název knihovny nezobrazí, postupujte takto:

  • Na webu Windows SharePoint Services 3.0 klepněte na odkaz Zobrazit veškerý obsah webu.

  • Na webu Windows SharePoint Services 2.0 klepněte na odkaz Dokumenty a seznamy.

 2. Klepněte na název vašeho seznamu.

 1. Proveďte některou z těchto akcí:

  • Pokud víte, že je soubor uložený na webu Windows SharePoint Services 3.0, klepněte na soubor a pak vyberte příkaz Upravit.

  • Pokud používáte dřívější verzi nebo si nejste jisti, jakou verzi používáte, přejděte na soubor, který chcete upravit, klepněte na zobrazenou šipku a potom klikněte na Upravit v aplikaci název aplikace. Například na Upravit dokument aplikace Word, klikněte na Upravit v aplikaci Microsoft Office Word.

 2. V některých případech se může zobrazit zpráva s dotazem, zda je otevření souboru bezpečné. Pokud soubor chcete otevřít, klepněte na tlačítko OK.

  Poznámky: 

  • Pokud je v knihovně vyžadována rezervace souborů, zobrazí se místo jednoduchého příkazu Upravit příkaz Rezervovat a upravit.

  • Je-li soubor rezervovaný, zobrazí se provedené změny ostatním uživatelům až po vrácení souboru zpět.

  • Po uložení souboru mohou ostatní uživatelé obnovit zobrazení prohlížeče a prohlédnout změny, které jste provedli. Výjimku tvoří případy, kde je pro knihovnu vyžadováno schválení, soubor představuje koncept v knihovně, která sleduje hlavní a dílčí verze, nebo je soubor dosud rezervovaný.

Začátek stránky

Úprava souboru otevřením z aplikace sady Office

 1. V uvedených aplikacích sady Microsoft Office 2007 postupujte takto:

  Aplikace Word, Excel a PowerPoint

  • Klepněte na Tlačítko Microsoft Office Obrázek tlačítka Office a potom na Otevřít.

   Aplikace Project, Publisher, SharePoint Designer, Visio a Outlook

  • V nabídce Soubor klepněte na příkaz Otevřít.

 2. V části Oblast hledání klepněte na složku Místa v síti.

 3. Klepněte na název webu SharePoint, kde je soubor uložený, a pak klepněte na tlačítko Otevřít.

  Tip: Případně můžete soubor otevřít poklepáním na název webu. Poklepáním lze také otevřít knihovnu nebo soubor (viz následující kroky).

  Poznámka: Pokud není váš server uvedený ve složce Místa v síti, zadejte adresu URL serveru do pole Název souboru.

 4. Klepněte na název knihovny, která obsahuje daný soubor (například Sdílené dokumenty) a pak klepněte na tlačítko Otevřít.

 5. Klepněte na název souboru, který chcete otevřít, a pak klepněte na tlačítko Otevřít.

  Tip: Pokud nechcete v souboru provádět žádné změny, můžete jej otevřít v režimu jen pro čtení. Klepněte na šipku tlačítka Otevřít a pak vyberte příkaz Jen pro čtení.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×