Otevření nebo úprava souboru v knihovně

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Metoda, kterou zvolíte k otevření nebo úpravě souboru v Knihovna, závisí na tom, jaké akce chcete se souborem provádět.

Po klepnutí na soubor z některých programů, které jsou kompatibilní s produktem Windows SharePoint Services 3.0, například Microsoft Office Word 2007, máte možnost zobrazit kopii souboru jen pro čtení nebo otevřít soubor pro úpravy. Tato možnost vám pomůže otevřít soubor požadovaným způsobem.

Poznámka: Nejběžnější typy souborů, například dokumenty a tabulky, lze zobrazovat nebo upravovat z knihovny v rámci Windows SharePoint Services 3.0. Pokud váš systém nedokáže rozpoznat typ souboru (například proto, že žádný program v systému není spojen s typem souboru),  můžete soubor stáhnout nebo uložit místně. Později ho můžete otevřít v programu, který dokáže rozpoznat typ souboru.

V tomto článku

Otevřít kopii souboru jen pro čtení

Rezervovat soubor

Úpravy souboru

Práce v offline režimu pomocí souboru z knihovny dokumentů

Otevření kopie souboru jen pro čtení

 1. Pokud knihovna není zatím otevřená, klikněte na její název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název knihovny nezobrazuje, klepněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom klepněte na název dané knihovny.

 2. Klepněte na název souboru, který chcete otevřít, a proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud otevíráte soubor, který byl vytvořen v některých programech, které jsou kompatibilní s produktem Windows SharePoint Services 3.0, například Office Word 2007, může se zobrazit dialogové okno s dotazem, jakým způsobem chcete soubor otevřít. Jestliže se dialogové okno zobrazí, vyberte možnost k otevření souboru jen pro čtení.

  • V ostatních programech, například předchozí verze programu nebo program nekompatibilní s produktem Windows SharePoint Services 3.0, se soubor po klepnutí otevře automaticky jako jen pro čtení.

   Pokud budete chtít upravit tento soubor, otevřít ho kliknutím. Místo toho přejděte na název souboru. Klikněte na šipku dolů a potom v nabídce, která se zobrazí, klikněte na Upravit v aplikaci.

  • V knihovně obrázků se po klepnutím na soubor zobrazí vlastnosti obrázku. V části Náhled můžete zobrazit náhled obrázku. Klepnutím na náhled nebo název obrázku také můžete zobrazit kopii jen pro čtení v okně prohlížeče.

Poznámka: Pokud při prohlížení souboru určeného jen pro čtení provedete změny, které budete chtít zachovat, pravděpodobně nebude možné uložit soubor přímo do knihovny a zachovat stejný název souboru. Provedenou práci však můžete zachovat. Soubor můžete přejmenovat a uložit ho do knihovny dokumentů. Můžete také soubor uložit na pevný disk a uložit ho později. Pokud soubor uložíte později, můžete ho uložit jako verzi existujícího souboru (jestliže je nastaveno sledování verzí), aby se stal součástí historie verzí souborů.

Tip: Některé programy, které jsou kompatibilní s produktem Windows SharePoint Services 3.0, nabízejí možnost upravovat soubor určený jen pro čtení. V některých případech se tato možnost zobrazí na panelu nástrojů v horní části souboru. Použití této možnosti může být užitečné, pokud nejdříve otevřete soubor ke čtení a potom zjistíte, že soubor potřebujete upravit.

Začátek stránky

Rezervování souboru

Rezervace souboru můžete zajistit, aby ostatní nemohli provádět změny souboru, který upravujete. Ostatní uživatelé neuvidí vaše změny, dokud soubor Vrátit se změnami.

Vaše organizace může vyžadovat, abyste soubor před úpravami rezervovali. Tím lze zabránit tomu, aby najednou nemohlo provádět změny více uživatelů, což umožňuje zabránit nejasnostem a konfliktům při úpravách. V knihovnách, které vyžadují rezervaci, je soubor automaticky rezervován, když ho začnete upravovat, pokud jste ještě soubor nezarezervovali.

 1. Pokud knihovna není zatím otevřená, klikněte na její název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název knihovny nezobrazuje, klepněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom klepněte na název dané knihovny.

 2. Přejděte na název souboru. Zobrazí se šipka dolů.

  V knihovně obrázků klepněte na soubor a potom v zobrazených vlastnostech klepněte na možnost Rezervovat.

 3. Klepněte na šipku dolů. V nabídce, která se zobrazí, klepněte na možnost Rezervovat.

  Když je rezervovaný všechny soubory kromě obrázku, k souboru v knihovně ikona označíte, že soubor je rezervován Obrázek ikony . Pokud obrázek znázorňuje rezervaci, na tlačítko na stránce vlastností změní na Vrátit se změnami.

 4. Jestliže je program, který chcete používat pro úpravu souboru, kompatibilní s produktem Windows SharePoint Services 3.0, může se zobrazit zpráva s dotazem, zda chcete pracovat se souborem jako s místním konceptem. Chcete-li pracovat s kopií souboru na pevném disku, nechejte zaškrtnuté políčko Použít místní složku konceptů. Jestliže chcete, aby byla kopie v podobě konceptů v době, kdy je pro vás rezervována, uložena na serveru, zrušte zaškrtnutí políčka.

  Poznámky: 

  • Pokud se později rozhodnete, že chcete soubor vrátit bez uložení změn, můžete změny zrušit. Ztratíte všechny změny provedené u souboru v době, kdy byl soubor rezervován. Bude obnovena poslední verze souboru vrácená se změnami, přičemž se neukládá žádná historie verzí pro neuložené změny.

  • Soubor můžete vrátit se změnami, aby ostatní uživatelé měli k dispozici změny, které jste provedli, a ponechat soubor rezervovaný v době, kdy budete pokračovat v práci na souboru. Chcete-li to provést, můžete při vracení souboru se změnami zaškrtnout políčko Chcete po vrácení změn uložených v dokumentu ponechat dokument rezervovaný.

Začátek stránky

Úprava souboru

V závislosti na tom, jak je knihovna nastavena, může být nutné, abyste soubor před úpravami rezervovali, což zabrání ostatním uživatelům v tom, aby mohli ve stejnou dobu soubor měnit. Jestliže si již soubor zarezervoval jiný uživatel, nemůžete ho upravovat.

Pokud před úpravami soubor nerezervujete, mohlo by dojít k tomu, že v době, kdy budete na souboru pracovat, upraví soubor jiný uživatel. Pokud na souboru pracuje najednou více uživatelů, může dojít k tomu, že si uživatelé náhodně přepíší své změny.

 1. Pokud knihovna není zatím otevřená, klikněte na její název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název knihovny nezobrazuje, klepněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom klepněte na název dané knihovny.

 2. Proveďte jednu z následujících akcí:

  • Pokud otevíráte soubor vytvořený v programu, který je kompatibilní s produktem Windows SharePoint Services 3.0, například Office Word 2007, klepněte na soubor. Pokud se zobrazí dialogové okno s dotazem, jakým způsobem chcete soubor otevřít, vyberte možnost pro úpravu souboru.

  • Pokud upravujete soubor v dřívější verzi aplikace nebo programu, který není kompatibilní s Windows SharePoint Services 3.0, přejděte na název souboru. Klikněte na šipku dolů a v nabídce, která se zobrazí, klikněte na Upravit v aplikaci.

  • V knihovně obrázků zaškrtněte políčka pro jeden nebo více obrázků, které chcete upravit. V nabídce Akce Obrázek nabídky klikněte na Upravit.

 3. V závislosti na nastavení knihovny a programu, ve kterém soubor upravuje, se může po otevření souboru zobrazit zpráva – například s dotazem, zda považujete za bezpečné soubor otevřít, nebo s oznámením, že probíhá rezervování souboru, pokud je v knihovně nutné soubory rezervovat). Chcete-li pokračovat, reagujte na zprávu klepnutím na tlačítko OK (nebo na ekvivalentní tlačítko).

 4. Upravte soubor, uložte ho a potom program ukončete.

 5. Pokud je soubor rezervován a program, který používáte, je kompatibilní s produktem Windows SharePoint Services 3.0, zobrazí se dotaz, zda chcete soubor při zavření vrátit se změnami. Pokud nechcete soubor vrátit se změnami v daný okamžik, můžete ho se změnami vrátit později pomocí rozevírací nabídky souboru v knihovně.

  Poznámky: 

  • Jestliže upravujete soubor, ale nemáte ho rezervovaný, vaše změny se zobrazí, když soubor uložíte zpět do knihovny. Jestliže je soubor rezervovaný, zobrazí se vaše změny při vracení souboru se změnami.

  • V závislosti na tom, jak je knihovna nastavena, se může při ukládání zobrazit dotaz na další informace o souboru. Může se například zobrazit výzva, abyste zvolili typ obsahu nebo zadali další informace o souboru.

Začátek stránky

Offline práce se souborem z knihovny dokumentů

Jestliže soubor upravujete z knihovny dokumentů pomocí programu, který je kompatibilní s produktem Windows SharePoint Services 3.0, například Office Word 2007, můžete soubor rezervovat a pracovat se souborem na pevném disku. V závislosti na serveru může být práce se soubory na pevném disku rychlejší než práce se soubory na serveru.

Abyste mohli soubor rezervovat, je nutné, abyste byli připojeni k serveru, můžete však pracovat na souboru ve složce konceptů serveru v počítači, a to bez ohledu na to, zda jste připojeni k serveru. Můžete například rezervovat soubor z webu Windows SharePoint Services a později s ním pracovat ve svém přenosném počítači. Bez ohledu na to, kde se souborem pracujete, je při vracení souboru se změnami aktualizována kopie na serveru.

Tato možnosti je k dispozici pouze pro knihovny dokumentů.

 1. Pokud knihovna není zatím otevřená, klikněte na její název na panelu Snadné spuštění.

  Pokud se název knihovny nezobrazuje, klepněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu a potom klepněte na název dané knihovny.

 2. Přejděte na název souboru v knihovně. Zobrazí se šipka dolů.

 3. Klepněte na šipku dolů a potom na položku Rezervovat.

 4. V dialogovém okně zaškrtněte políčko Použít místní složku konceptů.

  Poznámka: Pokud rezervujete soubor, který byl vytvořen programem nekompatibilním s produktem Windows SharePoint Services 3.0, zaškrtávací políčko Použít místní složku konceptů se nezobrazí a nebudete moci se souborem pracovat offline.

 5. Upravte soubor a po dokončení soubor vraťte se změnami.

Poznámka: V některých programech, které jsou kompatibilní s produktem Windows SharePoint Services 3.0, můžete změnit umístění místní složky konceptů, kde jsou soubory umístěny v době, kdy byly pro vás rezervovány. Další informace získáte v nápovědě k danému programu.

Tip: Knihovnu můžete také připojit k některým e-mailovým programům, které jsou kompatibilní s produktem Windows SharePoint Services 3.0, například Microsoft Office Outlook 2007, abyste mohli číst, upravovat a prohledávat soubory offline. Další informace získáte v nápovědě k e-mailovému programu.

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×