Otevření dokumentu Wordu 2016 nebo 2013 v dřívější verzi Wordu

Pokud chcete otevřít soubor .docx nebo .docm Wordu 2016 nebo Wordu 2013 ve Wordu 2010 nebo 2007 nebo chcete otevřít dokument Wordu 2016 ve Wordu 2013, nemusíte dělat nic navíc. Soubor jednoduše otevřete.

Pokud chcete otevírat soubory Wordu 2016 nebo Wordu 2013 v aplikaci Microsoft Word 2003, Word 2002 nebo Word 2000, stáhněte si a nainstalujte sadu Microsoft Office Compatibility Pack pro formáty souborů aplikace Word, Excel a PowerPoint a všechny nezbytné aktualizace Office. Sada Compatibility Pack umožňuje otevírat, měnit některé položky a ukládat dokumenty .docx a .docm v dřívějších verzích Wordu. Některé části dokumentu můžou v těchto verzích fungovat jinak.

Poznámka : Soubory šablony, které byly uložené ve formátu .dotx nebo .dotm, se nedají otevřít.

Funkce s odlišným chováním v dřívějších verzích

Přestože je možné otevřít soubory .docx nebo .docm Wordu 2016 a 2013 v dřívějších verzích Wordu, nebude asi možné měnit některé položky, které byly vytvořené pomocí nových nebo vylepšených funkcí ve Wordu 2016 nebo 2013. Třeba rovnice se převedou na obrázky, které nejde upravovat.

Tady je seznam prvků dokumentu ve Wordu 2013 a 2016, které při otevření v předchozích verzích Wordu fungují jinak.

Word 2016 nebo 2013

Změna při otevření ve Wordu 2010

Změna při otevření v aplikaci Word 2007

Změna při otevření v aplikaci Word 97-2003

Aplikace pro Office

Aplikace se nespustí, ale bude dostupná, když dokument upgradujete ve Wordu 2016 nebo 2013.

Aplikace se nespustí, ale bude dostupná, když dokument upgradujete ve Wordu 2016 nebo 2013.

Aplikace se z dokumentu trvale odebere.

Webové video

Video se trvale převede na obrázek s hypertextovým odkazem na webové video.

Video se trvale převede na obrázek s hypertextovým odkazem na webové video.

Video se trvale převede na obrázek s hypertextovým odkazem na webové video.

Odpovědi na komentáře a komentáře s označením „hotovo“

Z odpovědí na komentáře se stanou jednotlivé komentáře na nejvyšší úrovni a všechny komentáře označené jako „hotovo“ se zobrazí jako běžné komentáře. Pokud se komentáře nezmění, při upgradu dokumentu ve Wordu 2016 nebo 2013 se obnoví původní stav.

Z odpovědí na komentáře se stanou jednotlivé komentáře na nejvyšší úrovni a všechny komentáře označené jako „hotovo“ se zobrazí jako běžné komentáře. Pokud se komentáře nezmění, při upgradu dokumentu ve Wordu 2016 nebo 2013 se obnoví původní stav.

Odpovědi na komentáře se trvale změní na jednotlivé komentáře na nejvyšší úrovni a všechny komentáře označené jako „hotovo“ se resetují.

Nadpisy, které jsou ve výchozím nastavení sbalené

Nadpisy budou ve výchozím nastavení rozbalené. Tato vlastnost je trvale odebraná.

Nadpisy budou ve výchozím nastavení rozbalené. Tato vlastnost je trvale odebraná.

Nadpisy budou ve výchozím nastavení rozbalené. Tato vlastnost je trvale odebraná.

Nové formáty číslování:

Velká písmena – turecké (latinka) {A, B, C, Ç, D, …}

Malá písmena – turecké (latinka) {A, B, C, Ç, D, …}

Velká písmena – bulharské (cyrilice) {А,Б,В,Г,Д, …}

Malá písmena – bulharské (cyrilice) {а, б, в, г, д, …}

Velká písmena – řecké {Α, Β, Γ, Δ, Ε, …}

malá písmena – řecké {α, β, γ, δ, ε,…}

3místný pevný formát {001…NNN}

4místný pevný formát {0001…NNNN}

5místný pevný formát {00001…NNNNN}

Beze změny

Nové formáty číslování se převedou na arabské číslice (1, 2, 3, 4).

Nové formáty číslování se převedou na arabské číslice (1, 2, 3, 4).

Nové efekty obrazců a textových polí (většina efektů v podokně Formát obrazce)

Beze změny

Obrazce a textová pole se převedou na efekty dostupné v tomto formátu. Pokud se obrazec nezmění, při upgradu dokumentu ve Wordu 2016 nebo 2013 se obnoví.

Obrazce a textová pole se převedou na efekty dostupné v tomto formátu. Pokud se obrazec nezmění, při upgradu dokumentu ve Wordu 2016 nebo 2013 se obnoví.

Textové efekty jako stín, odraz, záře a 3D

Beze změny

Textové efekty se trvale odeberou v případě, že je nepoužijete prostřednictvím vlastního stylu. Pokud je přidáte pomocí stylu, znovu se zobrazí při novém otevření dokumentu ve Wordu 2016 nebo 2013.

Textové efekty jsou trvale odebrány.

Alternativní text u tabulek

Beze změny

U tabulek dojde ke ztrátě informací o alternativním textu.

U tabulek dojde ke ztrátě informací o alternativním textu.

Funkce písem OpenType jako ligatury, možnosti číselných tvarů, stylistické sady a kontextové alternativy

Beze změny

Všechny použité funkce OpenType se odeberou.

Všechny použité funkce OpenType se odeberou.

Blokování autorů

Beze změny

Bloky použité u oblastí dokumentu se odeberou.

Bloky použité u oblastí dokumentu se odeberou.

Nové efekty WordArt jako obrys textu a stín textu

Beze změny

Použité nové efekty se trvale odeberou.

Použité nové efekty se trvale odeberou.

Ovládací prvky obsahu

Ovládací prvky opakujícího se oddílu se převedou na statický text. Mapování XML ovládacích prvků obsahu pro formátovaný text se trvale odebere.

Ovládací prvky opakujícího se oddílu a ovládací prvky obsahu zaškrtávacího políčka se převedou na statický text. Mapování XML ovládacích prvků obsahu pro formátovaný text se trvale odebere.

Všechny ovládací prvky obsahu se převedou na statický text.

Motivy

Beze změny

Beze změny

Trvale se převedou na styly. Pokud soubor později otevřete ve Wordu 2016 nebo 2013, nebude možné automaticky změnit styl pomocí motivů.

Větší a menší písma

Beze změny

Beze změny

Trvale se převedou na statické formátování. Pokud soubor později otevřete ve Wordu 2016 nebo 2013, písma nadpisů a textu se po použití jiného stylu automaticky nezmění.

Sledované přesunuté položky

Beze změny

Beze změny

Trvalý převod na vložené a odstraněné položky

Tabulátory

Beze změny

Beze změny

Zarovnávací tabulátory budou převedeny na tradiční tabulátory.

Obrázky SmartArt

Beze změny

Beze změny

Převedou se na jeden objekt, který nejde upravovat, dokud obrázek nezměníte a znovu neotevřete ve Wordu 2016 nebo 2013.

Grafy a diagramy

Beze změny

Beze změny

Některé grafy a diagramy budou převedeny na obrázky, které nelze změnit. Data nacházející se mimo podporované řádky budou ztracena.

Vložené objekty Open XML

Beze změny

Beze změny

Jsou převedeny na statický obsah.

Stavební bloky

Beze změny

Beze změny

U stavebních bloků a položek automatického textu může dojít ke ztrátě některých informací.

Bibliografie

Beze změny

Beze změny

Trvalý převod na statický text

Citace

Beze změny

Beze změny

Trvalý převod na statický text

Rovnice

Beze změny

Beze změny

Jsou převedeny na grafiku, kterou nelze upravit. Veškeré poznámky, vysvětlivky nebo poznámky pod čarou v těchto rovnicích budou při uložení dokumentu trvale ztraceny.

Relativní textová pole (šířka a výška jsou nastavené jako procento šířky a výšky stránky, okraje nebo sloupce)

Beze změny

Beze změny

Trvalý převod na absolutní umístění

Poznámka : Kromě změn uvedených v tabulce se při otevření souboru .docx nebo .docm Wordu 2016 nebo 2013 ve Wordu 2000 budou jinak chovat následující položky:

  • Makra a podpisy maker budou odstraněny.

  • Data hromadné korespondence budou ztracena a nebude možné připojení ke zdrojům dat.

  • Soubory chráněné heslem nebude možné otevřít ani v případě, že heslo znáte.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×