Otevřít

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Dialogové okno Otevřít slouží k vyhledávání a otevírání souborů. V některých aplikacích sady Microsoft Office má dialogové okno Otevřít jiný název, což má objasnit účel dialogového okna. Například v aplikaci Microsoft Office OneNote se dialogové okno Otevřít nazývá Otevřít poznámkový blok.

Kterou aplikaci systému Microsoft Office 2007 používáte?

Access

Excel

OneNote

Outlook

PowerPoint

Project

Publisher

SharePoint Designer

Visio

Word

Access

Dialogové okno Otevřít obsahuje následující prvky.

 • Oblast hledání      V tomto seznamu klepněte na umístění, kde je uložen soubor, který chcete otevřít. Pomocí seznamu Oblast hledání můžete ve struktuře složek přejít o jednu nebo více úrovní výše.

 • Předchozí složku     Obrázek tlačítka Při posouvání struktura složek v seznamu soubory kliknutím na toto tlačítko můžete vrátit na předchozí složku, které jste navštívili. 

 • Nahoru o jednu úroveň     Obrázek tlačítka Kliknutím na toto tlačítko Hledat ve složce, která je o jednu úroveň aktuální struktura složek. 

 • Odstranění     odstranění Kliknutím na toto tlačítko Odstranit vybraný soubor nebo složku. 

 • Vytvořit novou složku     Obrázek tlačítka Klikněte na toto tlačítko můžete vytvořit novou složku v aktuální složce. 

 • Zobrazení     Obrázek tlačítka Klikněte na šipku vedle toto tlačítko zobrazíte možnosti zobrazení souborů a složek. 

 • Soubory      Tento seznam zobrazuje složky a soubory obsažené ve složce, která je zobrazena v seznamu Oblast hledání.

 • Název souboru      Zadejte nebo vyberte název souboru, který chcete otevřít.

 • Typ souborů      V tomto seznamu klepněte na název formátu souboru, který chcete otevřít. Ve většině aplikací sady Microsoft Office lze otevřít soubory více než jednoho formátu, takže je možné, že budete muset určit požadovaný formát.

 • Seznam míst      Klepnutím na zástupce na panelu Seznam míst přejdete do umístění reprezentovaného daným zástupcem.

  Poznámka: Váš panel Seznam míst se může lišit od zobrazeného panelu, protože jste zástupce mohli přidat, odebrat nebo uspořádat jinak. Další informace najdete v tématu Organizace rychlého přístupu ksouborům pomocí panelu Seznam míst.

  Obrázek panelu Seznam míst

  1. Panel Seznam míst. Je vybrán zástupce Dokumenty.

 • Nástroje      Klepnutím na nabídku Nástroje zobrazíte seznam úloh, které můžete provést.

 • Otevřít      Klepnutím na tlačítko Otevřít otevřete vybraný soubor. V mnoha aplikacích sady Microsoft Office jsou k tlačítku Otevřít přidány další možnosti otevření souborů. Šipka vedle tlačítka Otevřít označuje, že je k dispozici seznam možností. Ty zobrazíte klepnutím na šipku. V různých aplikacích sady Microsoft Office jsou k dispozici různé možnosti.

  • Otevřít      Chcete-li soubor otevřít s plným přístupem pro čtení a zápis, klepněte na tlačítko Otevřít.

  • Otevřít jen pro čtení      Chcete-li soubor otevřít v režimu, v němž nemůžete provádět změny souboru, klepněte na možnost Otevřít jen pro čtení.

  • Výhradní přístup      Chcete-li databázi otevřít a zabránit ostatním, aby s ní pracovali, zatímco ji budete mít otevřenou, klepněte na možnost Výhradní přístup.

  • Otevřít s výhradním přístupem jen pro čtení      Chcete-li databázi otevřít, zabránit jejímu otevření ostatními a zároveň si zabránit provádět změny, klepněte na možnost Otevřít s výhradním přístupem jen pro čtení.

 • Storno      Chcete-li se vrátit do aplikace bez otevření souboru, klepněte na tlačítko Storno.

Začátek stránky

Excel

Dialogové okno Otevřít obsahuje následující prvky.

 • Oblast hledání      V tomto seznamu klepněte na umístění, kde je uložen soubor, který chcete otevřít. Pomocí seznamu Oblast hledání můžete ve struktuře složek přejít o jednu nebo více úrovní výše.

 • Předchozí složku     Obrázek tlačítka Při posouvání struktura složek v seznamu soubory, můžete kliknutím na toto tlačítko se vrátíte na předchozí složku, které jste navštívili. 

 • Nahoru o jednu úroveň     Obrázek tlačítka Kliknutím na toto tlačítko Hledat ve složce, která je o jednu úroveň aktuální struktura složek. 

 • Odstranění     odstranění Kliknutím na toto tlačítko Odstranit vybraný soubor nebo složku. 

 • Vytvořit novou složku     Obrázek tlačítka Klikněte na toto tlačítko můžete vytvořit novou složku v aktuální složce. 

 • Zobrazení     Obrázek tlačítka Klikněte na šipku vedle toto tlačítko zobrazíte možnosti zobrazení souborů a složek. 

 • Soubory      Tento seznam zobrazuje složky a soubory obsažené ve složce, která je zobrazena v seznamu Oblast hledání.

 • Název souboru      Zadejte nebo vyberte název souboru, který chcete otevřít.

 • Typ souborů      V tomto seznamu klepněte na název formátu souboru, který chcete otevřít. Ve většině aplikací sady Microsoft Office lze otevřít soubory více než jednoho formátu, takže je možné, že budete muset určit požadovaný formát.

 • Seznam míst      Klepnutím na zástupce na panelu Seznam míst přejdete do umístění reprezentovaného daným zástupcem.

  Poznámka: Váš panel Seznam míst se může lišit od zobrazeného panelu, protože jste zástupce mohli přidat, odebrat nebo uspořádat jinak. Další informace najdete v tématu Organizace rychlého přístupu ksouborům pomocí panelu Seznam míst.

  Obrázek panelu Seznam míst

  1. Panel Seznam míst. Je vybrán zástupce Dokumenty.

 • Nástroje      Klepnutím na nabídku Nástroje zobrazíte seznam úloh, které můžete provést.

 • Otevřít      Klepnutím na tlačítko Otevřít otevřete vybraný soubor. V mnoha aplikacích sady Microsoft Office jsou k tlačítku Otevřít přidány další možnosti otevření souborů. Šipka vedle tlačítka Otevřít označuje, že je k dispozici seznam možností. Ty zobrazíte klepnutím na šipku. V různých aplikacích sady Microsoft Office jsou k dispozici různé možnosti.

  • Otevřít      Chcete-li soubor otevřít s plným přístupem pro čtení a zápis, klepněte na tlačítko Otevřít.

  • Otevřít jen pro čtení      Chcete-li soubor otevřít v režimu, v němž nemůžete provádět změny souboru, klepněte na možnost Otevřít jen pro čtení.

  • Otevřít kopii      Chcete-li při otevření souboru vytvořit jeho kopii, klepněte na možnost Otevřít kopii. Změny provedené v souboru budou uloženy do kopie a ne do původního souboru.

  • Otevřít v prohlížeči      Chcete-li soubor zobrazit ve webovém prohlížeči, klepněte na možnost Otevřít v prohlížeči.

  • Otevřít a opravit      Pokud byl soubor poškozen a nemůžete jej otevřít normálním postupem, otevřete poškozený soubor klepnutím na možnost Otevřít a opravit.

 • Storno      Chcete-li se vrátit do aplikace bez otevření souboru, klepněte na tlačítko Storno.

Začátek stránky

OneNote

V aplikaci OneNote jsou k dispozici dvě verze dialogového okna Otevřít:

 • Otevřít soubor      Pomocí tohoto dialogového okna můžete otevírat oddíly aplikace OneNote.

 • Otevřít poznámkový blok      Pomocí tohoto dialogového okna můžete otevírat poznámkové bloky aplikace OneNote.

Otevřít soubor      Dialogové okno Otevřít soubor obsahuje následující prvky.

 • Oblast hledání     V tomto seznamu klepněte na umístění, kde je uložen soubor, který chcete otevřít. Pomocí seznamu Oblast hledání můžete ve struktuře složek přejít o jednu nebo více úrovní výše.

 • Předchozí složku     Obrázek tlačítka Při posouvání struktura složek v seznamu soubory kliknutím na toto tlačítko můžete vrátit na předchozí složku, které jste navštívili. 

 • Nahoru o jednu úroveň     Obrázek tlačítka Kliknutím na toto tlačítko Hledat ve složce, která je o jednu úroveň aktuální struktura složek. 

 • Odstranění     odstranění Kliknutím na toto tlačítko Odstranit vybraný soubor nebo složku. 

 • Vytvořit novou složku     Obrázek tlačítka Klikněte na toto tlačítko můžete vytvořit novou složku v aktuální složce. 

 • Zobrazení     Obrázek tlačítka Klikněte na šipku vedle toto tlačítko zobrazíte možnosti zobrazení souborů a složek. 

 • Soubory      Tento seznam zobrazuje složky a soubory obsažené ve složce, která je zobrazena v seznamu Oblast hledání.

 • Název souboru      Zadejte nebo vyberte název souboru, který chcete otevřít.

 • Typ souborů      V tomto seznamu klepněte na název formátu souboru, který chcete otevřít. Ve většině aplikací sady Microsoft Office lze otevřít soubory více než jednoho formátu, takže je možné, že budete muset určit požadovaný formát.

 • Seznam míst      Klepnutím na zástupce na panelu Seznam míst přejdete do umístění reprezentovaného daným zástupcem.

  Poznámka: Váš panel Seznam míst se může lišit od zobrazeného panelu, protože jste zástupce mohli přidat, odebrat nebo uspořádat jinak. Další informace najdete v tématu Organizace rychlého přístupu ksouborům pomocí panelu Seznam míst.

  Obrázek panelu Seznam míst

  1. Panel Seznam míst. Je vybrán zástupce Dokumenty.

 • Nástroje      Klepnutím na nabídku Nástroje zobrazíte seznam úloh, které můžete provést.

 • Otevřít      Klepnutím na tlačítko Otevřít otevřete vybraný soubor. V mnoha aplikacích sady Microsoft Office jsou k tlačítku Otevřít přidány další možnosti otevření souborů. Šipka vedle tlačítka Otevřít označuje, že je k dispozici seznam možností. Ty zobrazíte klepnutím na šipku. V různých aplikacích sady Microsoft Office jsou k dispozici různé možnosti.

  • Otevřít      Chcete-li soubor otevřít s plným přístupem pro čtení a zápis, klepněte na tlačítko Otevřít.

  • Otevřít jen pro čtení      Chcete-li soubor otevřít v režimu, v němž nemůžete provádět změny souboru, klepněte na možnost Otevřít jen pro čtení.

 • Storno      Chcete-li se vrátit do aplikace bez otevření souboru, klepněte na tlačítko Storno.

Otevřít poznámkový blok      Dialogové okno Otevřít poznámkový blok obsahuje následující prvky.

 • Oblast hledání      V tomto seznamu klepněte na umístění, kde je uložen soubor, který chcete otevřít. Pomocí seznamu Oblast hledání můžete ve struktuře složek přejít o jednu nebo více úrovní výše.

 • Předchozí složku     Obrázek tlačítka Při posouvání struktura složek v seznamu soubory kliknutím na toto tlačítko můžete vrátit na předchozí složku, které jste navštívili. 

 • Nahoru o jednu úroveň     Obrázek tlačítka Kliknutím na toto tlačítko Hledat ve složce, která je o jednu úroveň aktuální struktura složek. 

 • Odstranění     odstranění Kliknutím na toto tlačítko Odstranit vybraný soubor nebo složku. 

 • Vytvořit novou složku    Obrázek tlačítka Klikněte na toto tlačítko můžete vytvořit novou složku v aktuální složce. 

 • Zobrazení     Obrázek tlačítka Klikněte na šipku vedle toto tlačítko zobrazíte možnosti zobrazení souborů a složek. 

 • Soubory      Tento seznam zobrazuje složky a soubory obsažené ve složce, která je zobrazena v seznamu Oblast hledání.

 • Název souboru      Zadejte nebo vyberte název souboru, který chcete otevřít.

 • Typ souborů      V tomto seznamu klepněte na název formátu souboru, který chcete otevřít. Ve většině aplikací sady Microsoft Office lze otevřít soubory více než jednoho formátu, takže je možné, že budete muset určit požadovaný formát.

 • Seznam míst      Klepnutím na zástupce na panelu Seznam míst přejdete do umístění reprezentovaného daným zástupcem.

  Poznámka: Váš panel Seznam míst se může lišit od zobrazeného panelu, protože jste zástupce mohli přidat, odebrat nebo uspořádat jinak. Další informace najdete v tématu Organizace rychlého přístupu ksouborům pomocí panelu Seznam míst.

  Obrázek panelu Seznam míst

  1. Panel Seznam míst. Je vybrán zástupce Dokumenty.

 • Nástroje      Klepnutím na nabídku Nástroje zobrazíte seznam úloh, které můžete provést.

 • Otevřít      Klepnutím na tlačítko Otevřít otevřete vybraný soubor.

 • Storno      Chcete-li se vrátit do aplikace bez otevření souboru, klepněte na tlačítko Storno.

Začátek stránky

Outlook

V aplikaci Outlook jsou k dispozici dvě verze dialogového okna Otevřít:

 • Otevřít kalendář      Pomocí tohoto dialogového okna otevřete kalendář ve starším formátu vCal nebo v novém formátu internetového kalendáře iCal.

 • Otevřít datový soubor aplikace Outlook      Pomocí tohoto dialogového okna můžete otevřít Soubor osobních složek (PST).

Otevřít kalendář      Dialogové okno Otevřít kalendář obsahuje následující prvky.

 • Oblast hledání      V tomto seznamu klepněte na umístění, kde je uložen soubor, který chcete otevřít. Pomocí seznamu Oblast hledání můžete ve struktuře složek přejít o jednu nebo více úrovní výše.

 • Předchozí složku     Obrázek tlačítka Při posouvání struktura složek v seznamu soubory kliknutím na toto tlačítko můžete vrátit na předchozí složku, které jste navštívili. 

 • Nahoru o jednu úroveň     Obrázek tlačítka Kliknutím na toto tlačítko Hledat ve složce, která je o jednu úroveň aktuální struktura složek. 

 • Odstranění     odstranění Kliknutím na toto tlačítko Odstranit vybraný soubor nebo složku. 

 • Vytvořit novou složku     Obrázek tlačítka Klikněte na toto tlačítko můžete vytvořit novou složku v aktuální složce. 

 • Zobrazení     Obrázek tlačítka Klikněte na šipku vedle toto tlačítko zobrazíte možnosti zobrazení souborů a složek. 

 • Soubory      Tento seznam zobrazuje složky a soubory obsažené ve složce, která je zobrazena v seznamu Oblast hledání.

 • Název souboru      Zadejte nebo vyberte název souboru, který chcete otevřít.

 • Typ souborů      V tomto seznamu klepněte na název formátu souboru, který chcete otevřít. Ve většině aplikací sady Microsoft Office lze otevřít soubory více než jednoho formátu, takže je možné, že budete muset určit požadovaný formát.

 • Seznam míst      Klepnutím na zástupce na panelu Seznam míst přejdete do umístění reprezentovaného daným zástupcem.

  Poznámka: Váš panel Seznam míst se může lišit od zobrazeného panelu, protože jste zástupce mohli přidat, odebrat nebo uspořádat jinak. Další informace najdete v tématu Organizace rychlého přístupu ksouborům pomocí panelu Seznam míst.

  Obrázek panelu Seznam míst

  1. Panel Seznam míst. Je vybrán zástupce Dokumenty.

 • Nástroje      Klepnutím na nabídku Nástroje zobrazíte seznam úloh, které můžete provést.

 • OK      Klepnutím na tlačítko OK otevřete vybraný soubor.

 • Storno      Chcete-li se vrátit do aplikace bez otevření souboru, klepněte na tlačítko Storno.

Otevřít datový soubor aplikace Outlook      Dialogové okno Otevřít datový soubor aplikace Outlook obsahuje následující prvky.

 • Oblast hledání      V tomto seznamu klepněte na umístění, kde je uložen soubor, který chcete otevřít. Pomocí seznamu Oblast hledání můžete ve struktuře složek přejít o jednu nebo více úrovní výše.

 • Předchozí složku     Obrázek tlačítka Při posouvání struktura složek v seznamu soubory kliknutím na toto tlačítko můžete vrátit na předchozí složku, které jste navštívili. 

 • Nahoru o jednu úroveň     Obrázek tlačítka Kliknutím na toto tlačítko Hledat ve složce, která je o jednu úroveň aktuální struktura složek. 

 • Odstranění     odstranění Kliknutím na toto tlačítko Odstranit vybraný soubor nebo složku. 

 • Vytvořit novou složku     Obrázek tlačítka Klikněte na toto tlačítko můžete vytvořit novou složku v aktuální složce. 

 • Zobrazení     Obrázek tlačítka Klikněte na šipku vedle toto tlačítko zobrazíte možnosti zobrazení souborů a složek. 

 • Soubory      Tento seznam zobrazuje složky a soubory obsažené ve složce, která je zobrazena v seznamu Oblast hledání.

 • Název souboru      Zadejte nebo vyberte název souboru, který chcete otevřít.

 • Typ souborů      V tomto seznamu klepněte na název formátu souboru, který chcete otevřít. Ve většině aplikací sady Microsoft Office lze otevřít soubory více než jednoho formátu, takže je možné, že budete muset určit požadovaný formát.

 • Seznam míst      Klepnutím na zástupce na panelu Seznam míst přejdete do umístění reprezentovaného daným zástupcem.

  Poznámka: Váš panel Seznam míst se může lišit od zobrazeného panelu, protože jste zástupce mohli přidat, odebrat nebo uspořádat jinak. Další informace najdete v tématu Organizace rychlého přístupu ksouborům pomocí panelu Seznam míst.

  Obrázek panelu Seznam míst

  1. Panel Seznam míst. Je vybrán zástupce Dokumenty.

 • Nástroje      Klepnutím na nabídku Nástroje zobrazíte seznam úloh, které můžete provést.

 • OK      Klepnutím na tlačítko OK otevřete vybraný soubor.

 • Storno      Chcete-li se vrátit do aplikace bez otevření souboru, klepněte na tlačítko Storno.

Začátek stránky

PowerPoint

Dialogové okno Otevřít obsahuje následující prvky.

 • Oblast hledání      V tomto seznamu klepněte na umístění, kde je uložen soubor, který chcete otevřít. Pomocí seznamu Oblast hledání můžete ve struktuře složek přejít o jednu nebo více úrovní výše.

 • Předchozí složku     Obrázek tlačítka Při posouvání struktura složek v seznamu soubory, můžete kliknutím na toto tlačítko se vrátíte na předchozí složku, které jste navštívili. 

 • Nahoru o jednu úroveň     Obrázek tlačítka Kliknutím na toto tlačítko Hledat ve složce, která je o jednu úroveň aktuální struktura složek. 

 • Odstranění     odstranění Kliknutím na toto tlačítko Odstranit vybraný soubor nebo složku. 

 • Vytvořit novou složku     Obrázek tlačítka Klikněte na toto tlačítko můžete vytvořit novou složku v aktuální složce. 

 • Zobrazení     Obrázek tlačítka Klikněte na šipku vedle toto tlačítko zobrazíte možnosti zobrazení souborů a složek. 

 • Soubory      Tento seznam zobrazuje složky a soubory obsažené ve složce, která je zobrazena v seznamu Oblast hledání.

 • Název souboru      Zadejte nebo vyberte název souboru, který chcete otevřít.

 • Typ souborů      V tomto seznamu klepněte na název formátu souboru, který chcete otevřít. Ve většině aplikací sady Microsoft Office lze otevřít soubory více než jednoho formátu, takže je možné, že budete muset určit požadovaný formát.

 • Seznam míst      Klepnutím na zástupce na panelu Seznam míst přejdete do umístění reprezentovaného daným zástupcem.

  Poznámka: Váš panel Seznam míst se může lišit od zobrazeného panelu, protože jste zástupce mohli přidat, odebrat nebo uspořádat jinak. Další informace najdete v tématu Organizace rychlého přístupu ksouborům pomocí panelu Seznam míst.

  Obrázek panelu Seznam míst

  1. Panel Seznam míst. Je vybrán zástupce Dokumenty.

 • Nástroje      Klepnutím na nabídku Nástroje zobrazíte seznam úloh, které můžete provést.

 • Otevřít      Klepnutím na tlačítko Otevřít otevřete vybraný soubor. V mnoha aplikacích sady Microsoft Office jsou k tlačítku Otevřít přidány další možnosti otevření souborů. Šipka vedle tlačítka Otevřít označuje, že je k dispozici seznam možností. Ty zobrazíte klepnutím na šipku. V různých aplikacích sady Microsoft Office jsou k dispozici různé možnosti.

  • Otevřít      Chcete-li soubor otevřít s plným přístupem pro čtení a zápis, klepněte na tlačítko Otevřít.

  • Otevřít jen pro čtení      Chcete-li soubor otevřít v režimu, v němž nemůžete provádět změny souboru, klepněte na možnost Otevřít jen pro čtení.

  • Otevřít kopii      Chcete-li při otevření souboru vytvořit jeho kopii, klepněte na možnost Otevřít kopii. Změny provedené v souboru budou uloženy do kopie a ne do původního souboru.

  • Otevřít v prohlížeči      Chcete-li soubor zobrazit ve webovém prohlížeči, klepněte na možnost Otevřít v prohlížeči.

  • Otevřít a opravit      Pokud byl soubor poškozen a nemůžete jej otevřít normálním postupem, otevřete poškozený soubor klepnutím na možnost Otevřít a opravit.

 • Storno      Chcete-li se vrátit do aplikace bez otevření souboru, klepněte na tlačítko Storno.

Začátek stránky

Project

Dialogové okno Otevřít obsahuje následující prvky.

 • Oblast hledání      V tomto seznamu klepněte na umístění, kde je uložen soubor, který chcete otevřít. Pomocí seznamu Oblast hledání můžete ve struktuře složek přejít o jednu nebo více úrovní výše.

 • Předchozí složku     Obrázek tlačítka Při posouvání struktura složek v seznamu soubory kliknutím na toto tlačítko můžete vrátit na předchozí složku, které jste navštívili. 

 • Nahoru o jednu úroveň     Obrázek tlačítka Kliknutím na toto tlačítko Hledat ve složce, která je o jednu úroveň aktuální struktura složek. 

 • Odstranění     odstranění Kliknutím na toto tlačítko Odstranit vybraný soubor nebo složku. 

 • Vytvořit novou složku     Obrázek tlačítka Klikněte na toto tlačítko můžete vytvořit novou složku v aktuální složce. 

 • Zobrazení     Obrázek tlačítka Klikněte na šipku vedle toto tlačítko zobrazíte možnosti zobrazení souborů a složek. 

 • Soubory      Tento seznam zobrazuje složky a soubory obsažené ve složce, která je zobrazena v seznamu Oblast hledání.

 • Název souboru      Zadejte nebo vyberte název souboru, který chcete otevřít.

 • Typ souborů      V tomto seznamu klepněte na název formátu souboru, který chcete otevřít. Ve většině aplikací sady Microsoft Office lze otevřít soubory více než jednoho formátu, takže je možné, že budete muset určit požadovaný formát.

 • Seznam míst      Klepnutím na zástupce na panelu Seznam míst přejdete do umístění reprezentovaného daným zástupcem.

  Poznámka: Váš panel Seznam míst se může lišit od zobrazeného panelu, protože jste zástupce mohli přidat, odebrat nebo uspořádat jinak. Další informace najdete v tématu Organizace rychlého přístupu ksouborům pomocí panelu Seznam míst.

  Obrázek panelu Seznam míst

  1. Panel Seznam míst. Je vybrán zástupce Dokumenty.

 • Nástroje      Klepnutím na nabídku Nástroje zobrazíte seznam úloh, které můžete provést.

 • Otevřít      Klepnutím na tlačítko Otevřít otevřete vybraný soubor. V mnoha aplikacích sady Microsoft Office jsou k tlačítku Otevřít přidány další možnosti otevření souborů. Šipka vedle tlačítka Otevřít označuje, že je k dispozici seznam možností. Ty zobrazíte klepnutím na šipku. V různých aplikacích sady Microsoft Office jsou k dispozici různé možnosti.

  • Otevřít      Chcete-li soubor otevřít s plným přístupem pro čtení a zápis, klepněte na tlačítko Otevřít.

  • Otevřít jen pro čtení      Chcete-li soubor otevřít v režimu, v němž nemůžete provádět změny souboru, klepněte na možnost Otevřít jen pro čtení.

  • Otevřít kopii      Chcete-li při otevření souboru vytvořit jeho kopii, klepněte na možnost Otevřít kopii. Změny provedené v souboru budou uloženy do kopie a ne do původního souboru.

 • Storno      Chcete-li se vrátit do aplikace bez otevření souboru, klepněte na tlačítko Storno.

Začátek stránky

Publisher

Dialogové okno Otevřít obsahuje následující prvky.

 • Oblast hledání      V tomto seznamu klepněte na umístění, kde je uložen soubor, který chcete otevřít. Pomocí seznamu Oblast hledání můžete ve struktuře složek přejít o jednu nebo více úrovní výše.

 • Předchozí složku     Obrázek tlačítka Při posouvání struktura složek v seznamu soubory, můžete kliknutím na toto tlačítko se vrátíte na předchozí složku, které jste navštívili. 

 • Nahoru o jednu úroveň     Obrázek tlačítka Kliknutím na toto tlačítko Hledat ve složce, která je o jednu úroveň aktuální struktura složek. 

 • Odstranění     odstranění Kliknutím na toto tlačítko Odstranit vybraný soubor nebo složku. 

 • Vytvořit novou složku     Obrázek tlačítka Klikněte na toto tlačítko můžete vytvořit novou složku v aktuální složce. 

 • Zobrazení     Obrázek tlačítka Klikněte na šipku vedle toto tlačítko zobrazíte možnosti zobrazení souborů a složek. 

 • Soubory      Tento seznam zobrazuje složky a soubory obsažené ve složce, která je zobrazena v seznamu Oblast hledání.

 • Název souboru      Zadejte nebo vyberte název souboru, který chcete otevřít.

 • Typ souborů      V tomto seznamu klepněte na název formátu souboru, který chcete otevřít. Ve většině aplikací sady Microsoft Office lze otevřít soubory více než jednoho formátu, takže je možné, že budete muset určit požadovaný formát.

 • Seznam míst      Klepnutím na zástupce na panelu Seznam míst přejdete do umístění reprezentovaného daným zástupcem.

  Poznámka: Váš panel Seznam míst se může lišit od zobrazeného panelu, protože jste zástupce mohli přidat, odebrat nebo uspořádat jinak. Další informace najdete v tématu Organizace rychlého přístupu ksouborům pomocí panelu Seznam míst.

  Obrázek panelu Seznam míst

  1. Panel Seznam míst. Je vybrán zástupce Dokumenty.

 • Nástroje      Klepnutím na nabídku Nástroje zobrazíte seznam úloh, které můžete provést.

 • Otevřít      Klepnutím na tlačítko Otevřít otevřete vybraný soubor. V mnoha aplikacích sady Microsoft Office jsou k tlačítku Otevřít přidány další možnosti otevření souborů. Šipka vedle tlačítka Otevřít označuje, že je k dispozici seznam možností. Ty zobrazíte klepnutím na šipku. V různých aplikacích sady Microsoft Office jsou k dispozici různé možnosti.

  • Otevřít      Chcete-li soubor otevřít s plným přístupem pro čtení a zápis, klepněte na tlačítko Otevřít.

  • Otevřít jen pro čtení      Chcete-li soubor otevřít v režimu, v němž nemůžete provádět změny souboru, klepněte na možnost Otevřít jen pro čtení.

  • Otevřít v prohlížeči      Chcete-li soubor zobrazit ve webovém prohlížeči, klepněte na možnost Otevřít v prohlížeči.

 • Storno      Chcete-li se vrátit do aplikace bez otevření souboru, klepněte na tlačítko Storno.

Začátek stránky

SharePoint Designer

Dialogové okno Otevřít obsahuje následující prvky.

 • Oblast hledání      V tomto seznamu klepněte na umístění, kde je uložen soubor, který chcete otevřít. Pomocí seznamu Oblast hledání můžete ve struktuře složek přejít o jednu nebo více úrovní výše.

 • Předchozí složku     Obrázek tlačítka Při posouvání struktura složek v seznamu soubory, můžete kliknutím na toto tlačítko se vrátíte na předchozí složku, které jste navštívili. 

 • Nahoru o jednu úroveň     Obrázek tlačítka Kliknutím na toto tlačítko Hledat ve složce, která je o jednu úroveň aktuální struktura složek. 

 • Odstranění     odstranění Kliknutím na toto tlačítko Odstranit vybraný soubor nebo složku. 

 • Vytvořit novou složku     Obrázek tlačítka Klikněte na toto tlačítko můžete vytvořit novou složku v aktuální složce. 

 • Zobrazení     Obrázek tlačítka Klikněte na šipku vedle toto tlačítko zobrazíte možnosti zobrazení souborů a složek. 

 • Soubory      Tento seznam zobrazuje složky a soubory obsažené ve složce, která je zobrazena v seznamu Oblast hledání.

 • Název souboru      Zadejte nebo vyberte název souboru, který chcete otevřít.

 • Typ souborů      V tomto seznamu klepněte na název formátu souboru, který chcete otevřít. Ve většině aplikací sady Microsoft Office lze otevřít soubory více než jednoho formátu, takže je možné, že budete muset určit požadovaný formát.

 • Seznam míst      Klepnutím na zástupce na panelu Seznam míst přejdete do umístění reprezentovaného daným zástupcem.

  Poznámka: Váš panel Seznam míst se může lišit od zobrazeného panelu, protože jste zástupce mohli přidat, odebrat nebo uspořádat jinak. Další informace najdete v tématu Organizace rychlého přístupu ksouborům pomocí panelu Seznam míst.

  Obrázek panelu Seznam míst

  1. Panel Seznam míst. Je vybrán zástupce Dokumenty.

 • Nástroje      Klepnutím na nabídku Nástroje zobrazíte seznam úloh, které můžete provést.

 • Otevřít      Klepnutím na tlačítko Otevřít otevřete vybraný soubor. V mnoha aplikacích sady Microsoft Office jsou k tlačítku Otevřít přidány další možnosti otevření souborů. Šipka vedle tlačítka Otevřít označuje, že je k dispozici seznam možností. Ty zobrazíte klepnutím na šipku. V různých aplikacích sady Microsoft Office jsou k dispozici různé možnosti.

  • Otevřít      Chcete-li soubor otevřít s plným přístupem pro čtení a zápis, klepněte na tlačítko Otevřít.

  • Otevřít v novém okně      Chcete-li webovou stránku otevřít v nové instanci aplikace Office SharePoint Designer, klepněte na možnost Otevřít v novém okně.

 • Storno      Chcete-li se vrátit do aplikace bez otevření souboru, klepněte na tlačítko Storno.

Začátek stránky

Visio

Dialogové okno Otevřít obsahuje následující prvky.

 • Oblast hledání      V tomto seznamu klepněte na umístění, kde je uložen soubor, který chcete otevřít. Pomocí seznamu Oblast hledání můžete ve struktuře složek přejít o jednu nebo více úrovní výše.

 • Předchozí složku     Obrázek tlačítka Při posouvání struktura složek v seznamu soubory kliknutím na toto tlačítko můžete vrátit na předchozí složku, které jste navštívili. 

 • Nahoru o jednu úroveň     Obrázek tlačítka Kliknutím na toto tlačítko Hledat ve složce, která je o jednu úroveň aktuální struktura složek. 

 • Odstranění     odstranění Kliknutím na toto tlačítko Odstranit vybraný soubor nebo složku. 

 • Vytvořit novou složku     Obrázek tlačítka Klikněte na toto tlačítko můžete vytvořit novou složku v aktuální složce. 

 • Zobrazení     Obrázek tlačítka Klikněte na šipku vedle toto tlačítko zobrazíte možnosti zobrazení souborů a složek. 

 • Soubory      Tento seznam zobrazuje složky a soubory obsažené ve složce, která je zobrazena v seznamu Oblast hledání.

 • Název souboru      Zadejte nebo vyberte název souboru, který chcete otevřít.

 • Typ souborů      V tomto seznamu klepněte na název formátu souboru, který chcete otevřít. Ve většině aplikací sady Microsoft Office lze otevřít soubory více než jednoho formátu, takže je možné, že budete muset určit požadovaný formát.

 • Seznam míst      Klepnutím na zástupce na panelu Seznam míst přejdete do umístění reprezentovaného daným zástupcem.

  Poznámka: Váš panel Seznam míst se může lišit od zobrazeného panelu, protože jste zástupce mohli přidat, odebrat nebo uspořádat jinak. Další informace najdete v tématu Organizace rychlého přístupu ksouborům pomocí panelu Seznam míst.

  Obrázek panelu Seznam míst

  1. Panel Seznam míst. Je vybrán zástupce Dokumenty.

 • Nástroje      Klepnutím na nabídku Nástroje zobrazíte seznam úloh, které můžete provést.

 • Otevřít      Klepnutím na tlačítko Otevřít otevřete vybraný soubor. V mnoha aplikacích sady Microsoft Office jsou k tlačítku Otevřít přidány další možnosti otevření souborů. Šipka vedle tlačítka Otevřít označuje, že je k dispozici seznam možností. Ty zobrazíte klepnutím na šipku. V různých aplikacích sady Microsoft Office jsou k dispozici různé možnosti.

  • Otevřít      Chcete-li soubor otevřít s plným přístupem pro čtení a zápis, klepněte na tlačítko Otevřít.

  • Otevřít původní      Chcete-li soubor otevřít s plným přístupem pro čtení a zápis, klepněte na tlačítko Otevřít původní. Funkce této možnosti se nijak neliší od funkce tlačítka Otevřít

  • Otevřít kopii      Chcete-li při otevření souboru vytvořit jeho kopii, klepněte na možnost Otevřít kopii. Změny provedené v souboru budou uloženy do kopie a ne do původního souboru.

  • Otevřít jen pro čtení      Chcete-li soubor otevřít v režimu, v němž nemůžete provádět změny souboru, klepněte na možnost Otevřít jen pro čtení.

 • Storno      Chcete-li se vrátit do aplikace bez otevření souboru, klepněte na tlačítko Storno.

Začátek stránky

Word

Dialogové okno Otevřít obsahuje následující prvky.

 • Oblast hledání      V tomto seznamu klepněte na umístění, kde je uložen soubor, který chcete otevřít. Pomocí seznamu Oblast hledání můžete ve struktuře složek přejít o jednu nebo více úrovní výše.

 • Předchozí složku     Obrázek tlačítka Při posouvání struktura složek v seznamu soubory kliknutím na toto tlačítko můžete vrátit na předchozí složku, které jste navštívili. 

 • Nahoru o jednu úroveň     Obrázek tlačítka Kliknutím na toto tlačítko Hledat ve složce, která je o jednu úroveň aktuální struktura složek. 

 • Odstranění     odstranění Kliknutím na toto tlačítko Odstranit vybraný soubor nebo složku. 

 • Vytvořit novou složku     Obrázek tlačítka Klikněte na toto tlačítko můžete vytvořit novou složku v aktuální složce. 

 • Zobrazení     Obrázek tlačítka Klikněte na šipku vedle toto tlačítko zobrazíte možnosti zobrazení souborů a složek. 

 • Soubory      Tento seznam zobrazuje složky a soubory obsažené ve složce, která je zobrazena v seznamu Oblast hledání.

 • Název souboru      Zadejte nebo vyberte název souboru, který chcete otevřít.

 • Typ souborů      V tomto seznamu klepněte na název formátu souboru, který chcete otevřít. Ve většině aplikací sady Microsoft Office lze otevřít soubory více než jednoho formátu, takže je možné, že budete muset určit požadovaný formát.

 • Seznam míst      Klepnutím na zástupce na panelu Seznam míst přejdete do umístění reprezentovaného daným zástupcem.

  Poznámka: Váš panel Seznam míst se může lišit od zobrazeného panelu, protože jste zástupce mohli přidat, odebrat nebo uspořádat jinak. Další informace najdete v tématu Organizace rychlého přístupu ksouborům pomocí panelu Seznam míst.

  Obrázek panelu Seznam míst

  1. Panel Seznam míst. Je vybrán zástupce Dokumenty.

 • Nástroje      Klepnutím na nabídku Nástroje zobrazíte seznam úloh, které můžete provést.

 • Otevřít      Klepnutím na tlačítko Otevřít otevřete vybraný soubor. V mnoha aplikacích sady Microsoft Office jsou k tlačítku Otevřít přidány další možnosti otevření souborů. Šipka vedle tlačítka Otevřít označuje, že je k dispozici seznam možností. Ty zobrazíte klepnutím na šipku. V různých aplikacích sady Microsoft Office jsou k dispozici různé možnosti.

  • Otevřít      Chcete-li soubor otevřít s plným přístupem pro čtení a zápis, klepněte na tlačítko Otevřít.

  • Otevřít jen pro čtení      Chcete-li soubor otevřít v režimu, v němž nemůžete provádět změny souboru, klepněte na možnost Otevřít jen pro čtení.

  • Otevřít kopii      Chcete-li při otevření souboru vytvořit jeho kopii, klepněte na možnost Otevřít kopii. Změny provedené v souboru budou uloženy do kopie a ne do původního souboru.

  • Otevřít v prohlížeči      Chcete-li soubor zobrazit ve webovém prohlížeči, klepněte na možnost Otevřít v prohlížeči.

  • Otevřít s transformací      Když otevíráte soubor XML a potřebujete na něj použít soubor transformace XSL, klepněte na možnost Otevřít s transformací a potom vyhledejte potřebný soubor XSL.

  • Otevřít a opravit      Pokud byl soubor poškozen a nemůžete jej otevřít normálním postupem, otevřete poškozený soubor klepnutím na možnost Otevřít a opravit.

 • Storno      Chcete-li se vrátit do aplikace bez otevření souboru, klepněte na tlačítko Storno.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×